Είμαστε «αιτούντες, ζητούντες και κρούοντες»; -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Πανηγυρίζουμε την επέτειο του ηρωικού ΟΧΙ (1940-41) και οι Μακεδόνες την απελευθέρωση μας (1912-13) από τον τουρκικό ζυγό 500 χρόνων. Ο ελληνικός Νότος στάθηκε πιο τυχερός, βίωσε μόνο 400 χρόνια σκλαβιάς.
   
Ο Παλαμάς στον πρόλογο στον Δωδεκάλογο του Γύφτου (1907), μιλώντας για τα εθνικά ιδανικά, σημειώνει σοφά:

ΙερόςΛόχος 2012 Έφεδροι Ειδικών Δυνάμεων -- Λέμε «ΟΧΙ στην λαθροεισβολή»

ΟΙ ΑΝΤΙΛΕΓΟΝΤΕΣ -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Με μύρια περιστατικά και παραδείγματα η ιστορία επιβεβαίωσε κι εξακολουθεί να επιβεβαιώνει ως τις μέρες μας την προφητεία του γέροντα Συμεών, που κρατώντας στην αγκαλιά τον Ιησού Χριστό ως «βρέφος τεσσαρακονθήμερον» τον ονομάζει «σημείον αντιλεγόμενον» (Λουκ. 2: 34). Από την πρώτη στιγμή που άνοιξε τα μάτια του σ΄ αυτό τον κόσμο ο Θεάνθρωπος Κύριος είλκυσε τη λατρευτική αγάπη αλλά και την ασίγαστη εχθρότητα, ακόμη και το μίσος των ανθρώπων, που μάλιστα φάνηκε να θριαμβεύει, αφού τον ύψωσε στο σταυρό του Γολγοθά. Πριν όμως σηκώσει στους αχράντους ώμους του εκείνον το σταυρό, ο Ιησούς Χριστός υπέμεινε και δύο άλλους· το σταυρό της αντιλογίας και αντίρρησης και το σταυρό της καταφρόνιας και αποδοκιμασίας.
--------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὡραιότατον κείμενον! Εἴθε ὁ Κύριος ν' ἀναπαύσῃ τήν ψυχήν τοῦ ἀγαπητοῦ Καθηγητοῦ Στέργιου Σάκκου.

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώσεως (6ον)


Εν τη ερυθρά θαλάσση -- Orthodox HymnsΠάντοτε είχε το πλήρωμα της χάριτος η Παρθένος, και προ της συλλήψεως, και εν τη συλλήψει, και μετά την σύλληψιν.
Είχε το πλήρωμα της χάριτος προ της συλλήψεως· διότι αν ο Πρόδρομος Ιωάννης εχαριτώθη έτι εκ κοιλίας Μητρός του, κατά τον λόγον του Αγγέλου, ον είπε «Και Πνεύματος Αγίου πλησθήσεται (ο Ιωάννης δηλ.) έτι εκ κοιλίας Μητρός αυτού» (Λουκ. α: 15)·πόσω μάλλον ήτον χαριτωμένη η Θεοτόκος η μέλλουσα γεννήσαι Αυτόν τον Υιόν του Θεού; Διο και εν τω εις τα Εισόδια Τροπαρίω της Θεοτόκου γέγραπται «Τα ουράνια πάντα εξέστησαν ορώντα το Πνεύμα το Άγιον εν σοι σκηνώσαν». Όθεν και ο Γαβριήλ ευαγγελίσας αυτήν, κεχαριτωμένην ωνόμασεν, ειπών·«Χαίρε κεχαριτωμένη»· τούτον δε τον λόγον είπε προ του να συλλάβη η Παρθένος τον Κύριον. 

Τη Α΄ (1η) Νοεμβρίου μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων ΚΟΣΜΑ και ΔΑΜΙΑΝΟΥ.

Κοσμάς και Δαμιανός οι αυτάδελφοι Άγιοι Μάρτυρες, οι δια την δωρεάν παρ’ αυτών παρεχομένην ιατρείαν των ασθενών αποκληθέντες Ανάργυροι, ήσαν από τα μέρη της Ασίας, υιοί υπάρχοντες ευσεβούς τινός γυναικός ονόματι Θεοδότης, αποτελούν δε ούτοι την πρώτην συζυγίαν των φερόντων το όνομα Κοσμάς και Δαμιανός Αγίων Αναργύρων. Επειδή δε έχομεν τρεις συζυγίας Αγίων Αναργύρων φερόντων το αυτό όνομα Κοσμάς και Δαμιανός, δια τούτο και ίνα μη συγχυζώμεθα, όταν ακούωμεν τα ονόματα αυτών, θα είπωμεν πρώτον ολίγα τινά δια τας ετέρας δύο συζυγίας και είτα θα εισέλθωμεν εις το θέμα των σήμερον εορταζομένων Αγίων.

Ελένη (1985) με Ελληνικούς Υπότιτλους


Η ταινία «Ελένη» (1985), βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Νίκου Γκατζογιάννη, το οποίο αναφέρεται στην περίοδο του εμφυλίου , όταν ο συγγραφέας-δημοσιογράφος ζούσε -παιδί ακόμα- στο χωριό του, τον Λια Θεσπρωτίας. 
-----------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὅπως στά Ἐκκλησιαστικά, ὅπου ἀπό τά δύο ἄκρα (Ὀρθοδοξία καί Οἰκουμενισμός) ἐπεκράτησε τό ἕνα (ὁ Οἰκουμενισμός), λόγῳ τῶν αἱρετικῶν διδασκαλιῶν, λόγοις καί ἔργοις, τῶν συγχρόνων ψευδο-αγίων, καθώς καί λόγῳ τῆς ἀναξιοπιστίας τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ., λόγῳ τῶν διαιρέσεών των, ἔτσι καί στά πολιτικά, ἀπό τά δύο ἄκρα (Δημοκρατία καί Φασισμός, Γαλάζιος ἤ Κόκκινος), ἐπεκράτησε τό ἕνα, ὁ Κόκκινος Φασισμός, κατά τίς ἐντολές τῶν Σιωνιστῶν, πού ὑλοποιοῦνται μέσῳ τῶν ψευδο-πολιτικῶν. Ἀκόμη καί αὐτοί πού ἔχουν τό πράσινον ἤ τό γαλάζιον χρῶμα στό βρωμο-κόμμα τους εἶναι κατ' οὐσίαν τοῦ Κόκκινου Φασισμοῦ. Αὐτό προκύπτει ἀπό τά ΒΡΩΜΕΡΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ, ἤτοι κατάργησις τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης (1977, 1983), νομιμοποίησις ἐκτρώσεων (1986), χρεωκοπία τῆς χώρας (ὑλοποιηθεῖσα ἀπό τό 1981 καί μετά), σύμφωνα συμβιώσεως, διδασκαλία τοῦ συγκρητισμοῦ στά σχολεῖα, ποινικοποίησις τοῦ Πατριωτισμοῦ, μένος κατά τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ, «ἀντιρατσιστικός» νόμος, ξεπούλημα τῆς χώρας, λαθρομετανάστευσις κ.λπ. Ὅλ' αὐτά συνθέτουν μίαν ἄκρως βρωμεράν «πολιτικήν ὀρθότητα» τῆς «ἀριστερᾶς», ἡ ὁποία ἔχει ἐπιβληθῆ στήν Ἑλλάδα κατά τά τελευταῖα χρόνια. Εἶναι, λοιπόν, φανερόν, διατί ἡ ταινία «Ἑλένη» εἶναι ἡμι-απαγορευμένη στήν «Ἑλλάδα».

«Ο φύλαξ της Ορθοδοξίας είναι το σώμα της Εκκλησίας, ο ευσεβής λαός του Κυρίου».

Ο Οικουμενισμός είναι τρομακτική Παναίρεσις του καιρού μας η πιο σατανική και επικίνδυνη. Απειλεί όχι μονάχα την Αγία Ορθοδοξία, αλλά και την Αθάνατη Ελλάδα. Γι΄ αυτό πρέπει όλοι μας να γρηγορήσωμε. Καθήκον όλων μας είναι να αρνηθούμε την ειδωλολατρία, που εισάγει ο Οικουμενισμός. Να περιφρουρήσωμε την Ορθοδοξία.                                                                                                                                                                                                                                                 
Σε τέτοιες κρίσιμες ώρες τον Αγώνα τον παίρνει στα χέρια του ο Ορθόδοξος Λαός. Αυτός είναι ο φύλακας της Ορθοδοξίας, καθώς και η εγκύκλιος του 1848 των αγίων Πατριαρχών της Ανατολής υπογραμμίζει:                                                                                                                                                                                     
«Ο φύλαξ της Ορθοδοξίας είναι το σώμα της Εκκλησίας, ο ευσεβής λαός του Κυρίου». 
----------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

«Ο φύλαξ της Ορθοδοξίας είναι το σώμα της Εκκλησίας, ο ευσεβής λαός του Κυρίου».

Ο λαός με ελαχίστους Ιερείς και μοναχούς κράτησε τις παραδόσεις το 1924 με την αλλαγή του εορτολογίου, και ο λαός ξαναβγήκε μπροστά ανάχωμα με τις κρατικές αιρετικές σέχτες των ΓΟΧ ΘΝΠ το 2014.

ΜΟΝΑΧΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ (1955-2009) -- Ὑπὸ τοῦ κ. Κυπριανοῦ Χριστοδουλίδη

«καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινὴν»

Γεννήθηκε στὸν Πειραιὰ καὶ ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ βιογράφος του (βλ. blogspot «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ» καὶ apandaorthdoxias.blogspot com/2009/12) ἠράσθη τὸ μοναχικὸ σχῆμα ἀπὸ νεαρῆς ἡλικίας. Δὲν τὸν γνώριζα. Τὴ σχετικὰ σύντομη ἀλλὰ μεγαλειώδη πορεία του στις τάξεις τῶν Μοναχῶν τὴν πληροφορήθηκα ἀπὸ τὰ ἱστολόγια, ποὺ ἀναφέρω καὶ συνιστῶ στὸν ἀναγνώστη νὰ τὰ διαβάσει. Ἡ αἰτία ποὺ μὲ παρακινεῖ νὰ τοῦ ἀφιερώσω τὸν ἀτελῆ δικό μου λόγο, εἶναι διότι θέλω νὰ κρατήσω τὴ μνήμη του καὶ τὸ Ὀρθόδοξο φρόνημά του, ζωντανὸ παράδειγμα μίμησης: Στὴν πίστη καὶ στὴν ἁγιότητα. Στὴν ἐποχὴ μας σπανίζει ἡ ἔμπρακτη φανέρωση τοῦ φρονήματος αὐτοῦ. Τὸ ὑποκαθιστοῦν ἄλλα καὶ τὸ διαφθείρουν. Βίος θλίψεων καὶ ὀδύνης ἦταν ἡ ζωή του. Ἔχασε τὸν ἀδελφό του καὶ σύντομα τὸν πατέρα του. Ἔμεινε μόνη ἡ μητέρα του. Κι αὐτὴ ἄρρωστη. Χρειάστηκε νὰ ἀφήσει τὸν τόπο τῆς μοναστικῆς ἄσκησης γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὴν μητέρα του. Ὅταν ἐκείνη πέθανε, ἦρθε μετὰ καὶ ἡ δική του δοκιμασία.
--------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

Ένα άλλο διακόνημα της Αλήθειας είναι και η εργασία της αυτοθυσίας της ζωής, για την εν Χριστώ ζωή. Είναι συνώνυμο τού αν πεθάνεις, πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις, όταν πεθάνεις! Η Αλήθεια έχει τα στοιχεία της αυτοθυσίας, η πλάνη του διαβόλου έχει τα στοιχεία της θηριωδίας ως προς τις άλλες ψυχές.
Ο διάβολος σκλαβώνει τους οπαδούς του για να υπηρετηθεί το εγωκεντρικό πάθος της φιλαρχίας των ολίγων, και ο Χριστός θυσιάζεται για να σωθούν οι εργάτες του. Η μεταμόσχευση είναι η μεταφορά οργάνου, το κρασί από ένα νέο ασκό που αποφασίστηκε προς θάνατο, σε ένα παλαιό ασκό κατά κανόνα, που η κοσμική επιστήμη τού προτρέπει για να ζήσει. Οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μήγε, ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται· ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς βάλλουσι καινούς, καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται. Γι αυτό έχει γραφτεί πως η Ζωή
 
χωρίς την Αλήθεια είναι θάνατος, και θάνατος με την Αλήθεια είναι η οδός για την Ζωή, και την αιώνια Ανάσταση.

Ο νοών νοείτω .....

Και πρόσεξε πως συνεχίζει ο άγιος Πατήρ Μ. Αθανάσιος: 
"Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του θαυματουργούντους εστίν η την ίασιν εργαζομένη, αλλ' η προς Aυτόν πίστις του προσερχομένου ανθρώπου".
-----------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Μ. Ἀθανάσιος: «Πολλάκις γάρ οὐχ ἡ πολιτεία τοῦ θαυματουργοῦντος ἐστίν ἡ τήν ἴασιν ἐργαζομένη, ἀλλ' ἡ πρός Aὐτόν πίστις τοῦ προσερχομένου ἀνθρώπου."

Καλόν εἶναι νά τό γνωρίζουν αὐτό ὅσοι ἄκουσαν ὅτι οἱ σύγχρονοι «ἅγιοι» ἔκαμαν ἐκεῖνο καί τό ἄλλο θαυμαστόν. Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς προειδοποιεῖ: «Πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ· Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν» (Ματ. 7: 22-23). Ὅπως βλέπω, οἱ ἐχθροί τῆς Ἀληθείας ἐξανέστησαν καί ἐναντίον αὐτῆς τῆς Ἀληθείας, πού μᾶς ἐδίδαξεν ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός! Ἀνεμένετο, ἄλλωστε!