Εμπαίζουν οι Οικουμενισταί Θεό και ευσεβή λαό, εμπαίζουν και οι κληρικοί

Βλέποντας ο αρχιοικουμενιστής Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίος, ότι οι Επίσκοποι και το Άγιο Όρος δεν διακόπτουν το μνημόσυνό του, προχωρεί αδιστάκτως σε συλλείτουργα με τον Πάπα. Στα παρελθόντα συλλείτουργα πρόσθεσε και το πρόσφατο κατά την εορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Ρώμη. Και ας λέγει κανείς, ότι δεν πρόκειται για συλλείτουργα, αλλά για συμπροσευχές. Πρόκειται όντως για συλλείτουργα, αφού και Πάπας και Πατριάρχης εμφανίζονται με λειτουργικά άμφια και λέγουν λόγια της Θείας Λειτουργίας. Αλλά και οι αυμπροσευχές Ορθοδόξων με αιρετικούς απαγορεύονται και καταδικάζονται από τους Ι. Κανόνες. Πόσο μάλλον απαγορεύονται και καταδικάζονται τα συλλείτουργα! Άλλοτε κληρικοί, οι οποίοι επικρίνονταν διότι δεν διέκοπταν το μνημόσυνο του Πατριάρχου και άλλων Οικουμενιστών μιτροφόρων για αντορθόδοξες δηλώσεις και ενέργειές τους, έλεγαν: Αν φθάσουν σε συλλείτουργο, τότε θα διακόψουμε το μνημόσυνο. Αλλ΄ ιδού οι αδίστακτοι έφθασαν σε συλλείτουργο, ή μάλλον σε συλλείτουργα, και οι εν λόγω κληρικοί δεν διακόπτουν το μνημόσυνο κανενός Οικουμενιστού μιτροφόρου. Και τι λέγουν τώρα; Αν φθάσουν στο κοινό Ποτήριο, τότε θα παύσωμε το μνημόσυνό τους…  Εμπαίζουν οι Οικουμενισταί Θεό και ευσεβή λαό, εμπαίζουν και οι κληρικοί, από τους οποίους αναμενόταν ηρωική αντιμετώπισι των βεβηλωτών των ιερών και των οσίων της Πίστεώς μας, αλλά τέτοια αντιμετώπισι αναβάλλεται και πάλιν αναβάλλεται. Εξοργιστική τακτική. Ιδιαιτέρως δε εξοργίζει τους ευσεβείς ο εμπαιγμός εκ μέρους του Αγίου Όρους, της ….  Ακροπόλεως της Ορθοδοξίας! Λόγια λέγει το Άγιον Όρος για τις προδοσίες της Πίστεως. Αλλά σε ηρωική απόφασι και ενέργεια κατά των προδοτών της Πίστεως δεν προβαίνει. Τιμή και έπαινος στην Ι. Μονή Εσφιγμένου, η οποία δεν μνημονεύει τον αιρεσιάρχη Πατριάρχη και διώκεται απηνώς. «Μακάριοι οι δεδιωγμένοι», είπε ο Χριστός (Ματθ. 5:10), δεν είπε, «Μακάριοι οι μη δεδιωγμένοι». Εκείνοι οι Αγιορείτες, οι οποίοι επιμελώς φροντίζουν να μη διώκωνται, δεν είνε γνήσιοι και άξιοι μακαρισμού, όσα κομποσχοίνια και αν κάνουν.
---------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀπό "Ἀκρόπολις τῆς Ὀρθοδοξίας" τό Ἅγιον Ὄρος κατήντησεν "ἀκρόπολις τῆς ἀποστασίας"! Ὄχι μόνον δέν διακόπτουν τήν κοινωνίαν μέ τούς Οἰκουμενιστάς (=Σατανιστάς), ἀλλά καί διώκουν ἀπηνῶς ὅσους προβαίνουν θεαρέστως εἰς ἀποτείχισιν, ὅπως ἡ Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου, ἡ Σκήτη τοῦ Προφήτου Ἠλιού (1992), καί οἱ νεο-αποτειχισθέντες (π. Σάββας Λαυριώτης, π. Ἐπιφάνιος Καψαλιώτης κ.ἄ.). Στηρίζουν δέ ἐπαισχύντως τήν παράνομον "νέαν ἀδελφότητα τῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου," ἡ ὁποία μηνύει συνεχῶς καί καταδικάζει εἰς πολυετεῖς φυλακίσεις τούς ἀληθεῖς Ἐσφιγμενίτας, τούς κατάσχει τά περιουσιακά στοιχεῖα, καί ἐν τέλει τούς φονεύει, ὅπως ἔγινε μέ τόν μοναχόν Τρύφωνα τό 2003, ὁ ὁποῖος ἀπέθανεν εἰς ἀτύχημα μέ τό τρακτέρ τῆς Μονῆς, πού ἔλαβε χώραν κατά τήν νύκτα ἐξ αἰτίας τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς Μονῆς. Τοὐτέστιν, οἱ Ἁγιορεῖται, πλήν τῶν "ζηλωτῶν," εἶναι πλέον αἱρετικοί καί σχισματικοί! Κατά τήν γνώμην μου, αἱ ὡραῖαι ψαλμωδίαι καί ἡ ἄσκησίς των ἐξοργίζει πλέον τόν Θεόν, διότι ἔτσι Τόν ἐμπαίζουν! Τά αὐτά ἰσχύουν καί διά τούς ἐν τῷ κόσμῳ κληρικούς καί λαϊκούς πού κοινωνοῦν μέ τούς Οἰκουμενιστάς. Αἶσχος!!! Αἶσχος!!! Αἶσχος!!!
19 Σεπτεμβρίου 2019 - 4:47 π.μ.
--------------
Ο/Η Σταύρος Τ. είπε...

Ο Μέγας Βασίλειος είχε γράψει λόγια προσβλητικά στόν Αγιο Γρηγόριο Θεολόγο, όταν εκείνος αργοπορούσε στην ενίσχυση του αντιαιρετικού αγώνα. Του έγραψε πως είναι τεμπέλης και αγροίκος, άφιλος και ανάξιος ακόμα και να ζει, αφου δείχνει τόση αδιαφορία για τα εκκλησιαστικά πράγματα…” (Στυλ. Παπαδόπουλου, Ο πληγωμένος αετός, σ. 110, εκδ. Αποστολική Διακονία.
Και τελικώς ο Αγιος Γρηγόριος Θεολόγος, εκείνος που είχε εμπειρίες του Ακτίστου Φωτός (και δεν τράβαγε απλά κομποσχοίνι...), κατέβηκε στον αντιαιρετικό αγώνα, πήγε στην Βασιλεύουσα, όπου δεν μνημόνευε τον αιρετικό Πατριάρχη και τα υπόλοιπα που κατάφερε (με άμεσο κίνδυνο της ζωής του) είναι γνωστά
Ο Μέγας Βασίλειος όμως τα ”έψαλε” και σε άλλους Επισκόπους
«Με συσκέψεις επί συσκέψεων και ολιγωρία, κοιτάζετε ο ένας τον άλλον, και έπεσε η Ταρσός στους αρειανούς…»
Με αυτά τα λόγια επέκρινε ο Μέγας Βασίλειος τον Επίσκοπο Σαμοσάτων Ευσέβειο και τους λοιπούς Ορθοδόξους για την καθυστέρηση αντίδρασης έναντι των αιρετικών… (Επιστολή 34,σημ., Ε.Π.Ε. 1, σ. 248.)
Κι είναι γνωστό πως απάντησε ο Μέγας Βασίλειος στους φοβερισμούς του επάρχου...
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
«Οἵτινες τήν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσιν, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν..» (ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, Ὁμολογία, CFDS, Ser. A. τόμ. Χ, fasc. II, σελ. 133 (24-28)

Υ.Γ. Η χείρα του Μέγα Βασιλείου βρίσκεται όλο τον χρόνο, προς προσκύνηση, στην είσοδο του Ι.Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου, στην Νέα Φιλαδέλφεια Αθηνών
https://choratouaxoritou.gr/?p=45393
Από ότι βλέπω, τα υπόλοιπα αναγραφέντα συμφωνούν και με την κάτωθι μελέτη, την οποία θα πρέπει να συμβουλευόμαστε, καθώς οι μέρες μας είναι πονηρές...
http://www.monastiria.gr/pou-sozontai-simera-ta-leipsana-twn-agiwn-tis-othodoxias/

19 Σεπτεμβρίου 2019 - 2:39 μ.μ

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώσεως


Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


Τη ΙΘ΄(19η) Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΤΡΟΦΙΜΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΙΟΥ και ΔΟΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ.

Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Πρόβου και Αττικού Βικαρίου ηγεμόνος της Αντιοχείας εν έτει σοη΄ (278). Εκ τούτων οι Άγιοι Τρόφιμος και Σαββάτιος ήλθον από ξένον τόπον εις την Αντιόχειαν. Και επειδή είδον όλους τους Αντιοχείς τεταραγμένους και έξω φρενών υπάρχοντας δια την εορτήν, την οποάν ετέλουν, των γενεθλίων του εν τη Δάφνη της Αντιοχείας ευρισκομένου ψευδοθέου Απόλλωνος, τούτου ένεκα ελυπήθησαν εγκαρδίως.

To Aνάθεμα της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς (ROCOR)

Αυτοί που επιτίθενται στην Εκκλησία με διδασκαλία ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι διηρημένη σε, όπως ονομάζονται «κλάδους» οι οποίοι διαφέρουν δογματικώς και σε τρόπο ζωής, ή ότι η Εκκλησία δεν υπάρχει ορατώς, αλλά θα σχηματισθεί μελλοντικώς όταν όλοι οι «κλάδοι» ή αιρέσεις (σχίσματα) ή θρησκευτικά δόγματα και ακόμα θρησκείες θα ενωθούν σε ένα σώμα, και που δεν διακρίνουν την ιερωσύνη και τα Μυστήρια της Εκκλησίας από αυτά των αιρετικών, αλλά λέγουν ότι το βάπτισμα και η ευχαριστία των αιρετικών είναι τελεσφόρα για σωτηρία, όθεν σε αυτούς που εν γνώσει έχουν κοινωνία με τους ως άνω αναφερόμενους αιρετικούς ή που συνηγορούν, διασπείρουν, ή υπερασπίζονται την νέα τους αίρεση του Οικουμενισμού κάτω από την πρόφαση της αδελφικής αγάπης ή της υποτιθεμένης ένωσης των χωρισμένων Χριστιανών, Ανάθεμα!
--------


Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἄραγε πῶς ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος "ξεπερνοῦσε" αὐτό τό "Ἀνάθεμα" κατά τῶν Οἰκουμενιστῶν ὅταν συνιστοῦσε στούς Ὀρθοδόξους τήν μή διακοπήν τῆς κοινωνίας μετ' αὐτῶν; Δέν ἐνθυμοῦμαι ἄν ἔχῃ γράψει κάτι ἐπ' αὐτοῦ. Ἐννοεῖται ὅτι ἀπευθύνομαι σέ σοβαρούς καί ἐντίμους σχολιαστάς καί ὄχι στούς γνωστούς πλέον πράκτορας τῶν Οἰκουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν ὄνειδος διά τό διαδίκτυον.
18 Σεπτεμβρίου 2019 - 3:21 μ.μ
----------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...
Άραγε το ανάθεμα τούτο έχει ισχύ τοπική, γεωγραφική, και κατακεραυνώνει μόνο τους υπάρχοντες οικουμενιστές στην έδρα τους, η έχει Συμπαντική απεριόριστη σε τόπο, χρόνο και πρόσωπα ισχύ στην επί Γης και ουράνια Αγία Εκκλησία;
Εννοώντας τους πρώην τούς τότε, και τους επόμενους του σήμερα και του αύριο, εις τους αιώνες των αιώνων πού υποστηρίζουν και εργάζονται το εν λόγω κεκρυμμένο "πιστεύω", υπό της Συνόδου ΡΟΕΔ;
Όπως σε ετήσια βάση κατά τις επιταγές των Αγίων Πατέρων υπό Τού Αγίου Πνεύματος διεταχθέντες, κάθε Κυριακή της Ορθοδοξίας εκφωνούνται υπό του άμβωνος όλα τα αναθέματα στην ιστορία της Αγίας Εκκλησίας και όχι μόνο για λόγους ιστορικούς και γνωστικούς, αλλά πολύ περισσότερο για λόγους αποδόσεως Θείας Δικαιοσύνης, και ας μην υφίστανται οι αιρετικοί στην επί Γης Εκκλησία, υφίστανται όμως εκεί που έχουν κριθεί και αναμένουν την Δευτέρα Παρουσία για την τελική κρίση, έτσι και τούτα τα αναθέματα της ΡΟΕΔ έχουν καταγραφεί και πέφτουν στα κεφάλια όλων όσων έχουν το ανωτέρω πιστεύω, κρυφοί και φανεροί αιρετικοί.
18 Σεπτεμβρίου 2019 - 4:11 μ.μ.
--------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀγαπητέ μου Μαρῖνε, ἔχω διαβάσει κάπου ὅτι οἱ Ρῶσοι τῆς Διασπορᾶς λέγουν ὅτι τό "Ἀνάθεμα" τῆς Συνόδου τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου (1983) ἀπευθύνεται μόνον εἰς τό ποίμνιόν των. Δέν παύει, ὡστόσον, κατά τήν γνώμην μου, νά εἶναι ἕν Συνοδικόν "Ἀνάθεμα," τό ὁποῖον θά πρέπῃ νά λάβουν σοβαρῶς ὑπ' ὄψιν ὅσοι κοινωνοῦν μέ τούς Οἰκουμενιστάς. Ἐάν γίνῃ μία ἀληθῶς Πανορθόδοξος Σύνοδος (καί ὄχι σάν τήν καρικατούραν τοῦ Κολυμπαρίου), θά γενικεύσῃ προφανῶς τό "Ἀνάθεμα" αὐτό.
18 Σεπτεμβρίου 2019 - 4:39 μ.μ.
-----------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...
Κε Χατζηνικολάου το είπε ο Μάρκος ο Γερμανίας, αλλά το είπε αργότερα όταν ενώθηκε με τους Ρώσους της Μόσχας, δήθεν για να μην πέφτει στα κεφάλια τους.
Όμως μόνο αναφορά έκανε, πουθενά Αγιοπατερικά δεν το στηρίζει, λες και τα θέματα της αίρεσης απασχολούν μόνο μια ορισμένη γεωγραφική επί γης κοινωνία.

Ο Μάρκος Μητροπολίτης Γερμανίας δεν είναι ούτε Άγιος της Εκκλησίας, παρά Οικουμενιστής, και επιπλέον εφόσον η ανωτέρω Συνοδική απόφαση των αναθεμάτων της ΡΟΕΔ επί Αγίου Φιλαρέτου, δεν έθεσαν τέτοιο περιορισμό πως έρχεται ο ένας μόνος Μητροπολίτης Μάρκος να θέσει σε Συνοδική απόφαση περιορισμούς και γεωγραφικά όρια;
Δεν συμφωνώ λοιπόν με τον Μάρκο, και ας την υποστηρίζουν αυτή την άποψη και ΓΟΧ ιστολόγοι γιατί έτσι τους βολεύει.
18 Σεπτεμβρίου 2019 - 5:22 μ.μ