Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns,


Τη ΚΖ΄ (27ην) του μηνός Αυγούστου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ του Νεοφανούς.

Φανούριος ο λαμπρός αθλητής του Κυρίου και Μάρτυς αήττητος, πόθεν ήτο, και ποίους γονείς είχε, και εις ποίον καιρόν, και με τίνας βασιλείς έκαμε την πάλην και τον αγώνα του, δεν ηδυνήθημεν ποτέ να το μάθωμεν· επειδή και ο βίος αυτού εχάθη από του καιρού τας ανωμαλίας, από τας οποίας και άλλα πολλά πράγματα εχάθησαν, και άδηλα και αφανή εγένοντο. Τούτο μόνον έχομεν γνωστόν, ότι τον καιρόν όπου εξουσίασαν οι Αγαρηνοί την περίφημον νήσον Ρόδον δια τας αμαρτίας μας, εκείνος όπου έγινεν εξουσιαστής αυτής της νήσου ηβουλήθη να ανακτίση τα τείχη της χώρας, τα οποία είχον πρωτύτερα οι πολέμιοι κατηδαφισμένα.

"Ορθόδοξος Φωνή" : Φιλορωσικὸν τὸ Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας;

Το περιοδικό “Λόγος” (The Word - December 1997) της Αντιοχειανής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Β. Αμερικής, γράφει:  Ο αρχιεπίσκοπος Φίλιππος (της Αντιοχειανής Εκκλησίας Αμερικής), αντιφωνών τον Ρώσον Πατριάρχην (Αλέξιον) είπε:  «Η ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις την Αμερικήν είναι αναπόφευκτος και θα γίνη αργά ή γρήγορα.  Σχεδιάζομεν ένα δεύτερο Λιγκονίερ δια το μέλλον».  Και συνέχισε:  «Ελπίζομεν, και ομιλώ ως Αντιοχειανός επίσκοπος, ότι η Αγιότης σας θα αναλάβη και πάλιν τον ρόλον του ηγέτου του Ορθοδόξου κόσμου και η Αντιόχεια θα είναι μαζί σας, ούτως ώστε να δείξωμεν εις τον κόσμον ότι η Ορθοδοξία είναι ζωντανή».

Αντιφωνών ο κ. Αλέξιος είπε:  «Από τας πέντε πρώτας Εκκλησίας εις τα δίπτυχα, μόνο δύο έχουν ποίμνια: η Αντιόχεια και η Ρωσία.  Έχομεν πραγματικά ποίμνια και είμεθα πλήρως απησχολημένοι με την εξυπηρέτησίν των καθ’ ον χρόνον οι άλλοι απασχολούνται με την ερμηνείαν παλαιών κανόνων» (υπαινίσσεται βεβαίως το Πατριαρχείο μας).  

Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος : ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ!

ΕΝΑ ΗΧΗΡΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΣ

_______Εκφράζουμε την συμπάθειά μας προς τον Σεβ. Μητροπολίτην Μόρφου κ. Νεόφυτον, της Κύπρου, ο Οποίος τώρα πλέον ανεβαίνει τον Γολγοθά του! ______Επιχειρούν να τον σταυρώσουν, διότι είπε κάποιες αλήθειες, οι οποίες επλήγωσαν τους οπαδούς της ανωμάλου σαρκικής επαφής, όσους ασπάζονται τον αμαρτωλό τρόπο ζωής, που προσδιορίζει οκατάπτυστος Νόμος περί «Συμφώνου Συμβιώσεως»!

________Συμπαριστάμενοι, λοιπόν, αδελφικώς στο μαρτύριο του εν Χριστώ Αδελφού μας, αναδημοσιεύουμε σήμερα το κύριο μέρος μιάς καταπληκτικής συνεντεύξεως, την οποίαν παρεχώρησε προσφάτως ο Πανοσ. Αρχιμ. π. Αντώνιος Φραγκάκης, λόγιος Κληρικός της Εκκλησίσς της Κρήτης, συνεντεύξεως που αποτελεί αληθινό πνευματικό θησαυρό!  Το πρώτο μέρος της, αφιερωμένο στούς «ΑΓΑΠΟΥΛΗΔΕΣ του ΘΕΟΥ» θα το δημοσιεύσουμε σε επομένη ανάρτησή μας. Σήμερα επιλέξαμε να δημοσιεύσουμε το κύριο, και πολύ εκτενές, μέρος της, το οποίον αναφέρεται στην ανώμαλη σαρκική σεξουαλική σχέση.

Ὁ Νικόλας ὁ Μπούκης καὶ ἡ Πόρνη... -- Μουστάκης Βασίλης

«... Τοῦτο μοῦ ἐνθύμισε μίαν ἄλλην κορασίδα, τὴν Κοῦλαν (Ἀγγελικήν) τοῦ φίλου μου Νικόλα τοῦ Μπούκη. Ἁπλοῦς μανάβης, ἤ ὀπωροπώλης, ἦτον ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ’ εἶχε λάβει θεόθεν διὰ τὴν φιλοξενίαν του τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἀβραάμ. Ἡ μικρὰ οἰκία ἦτο ξενὼν διά τοὺς φίλους καὶ τοὺς διαβατικούς, διά τούς τυχόντας. Εἶχεν ἀπολύσει ἡ λειτουργία μετὰ τὴν παννυχίδα εἰς τὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἐλισσαίου, καὶ τὴν ὥραν τοῦ ἀντιδώρου, ἡ γυνὴ τοῦ Μπούκη τοῦ φίλου μου, ἀκολουθουμένη ἀπὸ τὴν μικράν κόρην της τὴν Ἀγγελικοῦλαν, μ’ ἐπλησίασεν εἰς τὸ στασίδι, διὰ νὰ μοῦ ὑπομνήση, ὡς συνήθως, ὅτι ἔπρεπε νὰ ὑπάγω εἰς τὸ γεῦμα. Τότε ἡ μικρὰ παιδίσκη (ἦτο ἀπὸ τὸ βρεφοκομεῖον, ὡς ἄτεκνον ὁπού ἦτο τὸ ἀνδρόγυνον, ἀλλ’ αὐτὴ τὸ ἠγνόει), μ’ ἐχαιρέτησε, καὶ μοῦ λέγει :
- Ἐσύ, μπάρμπ’ Ἀλέξανδρε, ψέλνεις τὰ τραγούδια τοῦ θεοῦ!
...Ἔκτοτε ἡ μικρὰ μὲ ἤκουε νὰ ψάλλω συνεχῶς «τραγούδια τοῦ θεοῦ», εἰς τὸν πενιχρὸν ναΐσκον, ὅπου ἐσύχναζε τακτικὰ μὲ τὴν μητέρα της... Ἠσθάνετο (τὰ τροπάρια) καί τὰ ἐπόθει καὶ τὰ ἐχαρακτήριζε μὲ ἀγγελικόν αἴσθημα, ὡς τραγούδια τοῦ θεοῦ...».

---
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὡραιοτάτη καί ψυχωφελής ἱστορία. Πόσοι ἀπό ἐμᾶς σήμερα θά συμπεριφερόμαστε ὅπως ὁ ἅγιος αὐτός ἄνθρωπος, ὁ Νικόλαος Μπούκης;
26 Αυγούστου 2019 - 1:21 μ.μ

Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος : Με τη χάρη του Θεού μέχρι και σήμερα κοίταξα μόνο εσάς και όχι τον εαυτό μου

Την αποχαιρετιστήρια Θεία Λειτουργία ως Μητροπολίτης τέλεσε χθες, Κυριακή 25 Αυγούστου, ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος ο οποίος χοροστάτησε του Όρθρου και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου.
Προ της Απολύσεως ο Αμβρόσιος χειροθέτησε σε Πρωτοπρεσβυτέρους τον εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Πλατάνου Αιγιαλείας π. Σπυρίδωνα Σιαφλά, τον εφημέριο του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Πλατανιώτισσας Καλαβρύτων π. Θεόδωρο Δεληγιάννη και τον εφημέριο του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Τραπέζης Αιγιαλείας π. Αθανάσιο Σπυρόπουλο και τέλεσε Ιερό Μνημόσυνο για την ανάπαυση των από έτους 1978 έως σήμερα κεκοιμημένων Κληρικών της επαρχίας Αιγιαλείας.
Ο Μητροπολίτης μίλησε στους πιστούς υπενθυμίζοντας πως από την περασμένη εβδομάδα έχει υποβάλλει την παραίτησή του στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη προκειμένου να ξεκινήσει τη διαδικασία εκλογής νέου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.
Η αποχαιρετιστήρια ομιλία του Αμβρόσιου: