Απολυτίκιο Αγ. Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού - 1 ΙΟΥΛΙΟΥ


Τη Α΄ (1η) Ιουλίου, μνήμη των Αγίων και θαυματουργών Αναργύρων ΚΟΣΜΑ και ΔΑΜΙΑΝΟΥ των Ρωμαίων.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Δευτέρα, 1  Ιουλίου 2019
                                                                                 
Κοσμάς και Δαμιανός οι Άγιοι Μάρτυρες ήκμασαν κατά τους χρόνους Καρίνου και Νουμεριανού των αυταδέλφων Βασιλέων εν έτει σπδ΄ (284), κατήγοντο δε εκ της μεγαλουπόλεως Ρώμης. Αυτάδελφοι όντες μετήρχοντο και οι δύο την ιατρική και εθεράπευον όχι μόνον τους ανθρώπους, αλλά και τα κτήνη και άλογα ζώα· δι’ αντιμισθίαν δε της ιατρείας εζήτουν το να πιστεύωσιν εις τον Χριστόν οι ιατρευόμενοι, χωρίς να λαμβάνωσι παρ’ αυτών ουδεμίαν υλικήν αμοιβήν.

«Οἱ Ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ» -- Γράφει ὁ Εὐάγγελος Ἀποστόλου, πρώην Λυκειάρχης (Θεολόγος – φιλόλογος).

Δογµατικά, ὁ Θεὸς εἶναι ἀκατάληπτος καὶ ἀπρόσιτος εἰς τὴν Οὐσίαν Του, εἶναι ὅµως προσιτός εἰς τὶς ἐνέργειές Του. «Ἐγὼ εἶµαι τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὤν καί ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόµενος, ὁ παντοκράτωρ». (Ἀποκάλυψις Ἰωάννου, 1,8-9). Συνάµα, γιὰ τὰ Δηµιουργήµατά Του ἐκπληρώνοντας τὸ σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονοµίας, λειτουργεῖ : «ὡς Θεὸς- Ἀγάπη- Δικαιοσύνη- Ἐλπὶς καὶ κυρίως, ὡς Χάρις», δωρίζοντας εἰς τοὺς Κλητοὺς καὶ Ἐκλεκτούς τὴν Εὐφροσύνην. Εἰς τὰς «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» γράφεται: «εἶναι εἰς τὰ δεξιά µου, γιὰ νὰ προστατευθῶ. Γι’ αὐτὸ εὐφράνθη ἡ καρδιά µου. Θὰ µὲ γεµίσεις Εὐφροσύνη, ὅταν θὰ εἶµαι κοντά Σου». Τὸ καίριο ἐρώτηµα εἶναι: χρειαζόµεθα τίς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, εἰς τὴν γήϊνην καὶ οὐράνιον ζωήν µας;

Άγιος Ησαϊας ο Αναχωρητής « 27 κεφάλαια περί τηρήσεως του νου»

Πρόσεχε λοιπόν αδελφέ μου τήν καρδιά σου καί αγρύπνα γιά ν' αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου. Γιατί είναι πανούργοι καί μέ κάθε είδος κακίας. Και πίστεψε μέσα σου βαθιά ότι είναι αδύνατο ο άνθρωπος πού πράττει το κακό, νά πράξει καλά. Γι’ αυτό καί ο Σωτήρας μας μάς δίδαξε να είμαστε προσεκτικοί και άγρυπνοι, λέγοντας• «Ότι είναι στενή η πύλη καί δύσκολος ό δρόμος πού οδηγεί στή ζωή καί είναι λίγοι όσοι τόν βρίσκουν». Πρόσεχε λοιπόν στον εαυτό σου μήπως κάτι άπ' όσα οδηγούν στην απώλεια σέ απομακρύνει από τήν αγάπη του Θεού, καί φύλαγε τήν καρδιά σου καί μήν αμελήσεις καί πεις: «Πώς νά φυλάξω τήν καρδιά μου, αφού είμαι άνθρωπος αμαρτωλός;» Γιατί όταν ο άνθρωπος εγκαταλείψει τις αμαρτίες του καί επιστρέψει στό Θεό μετανοιωμένος, η μετάνοια τόν ξαναγεννά καί τόν κάνει όλον καινούργιο.

Όχι στον Πάπα και στους παπόδουλους Οικουμενιστές.

Όποια πέτρα αντορθόδοξη και ανθελληνική σηκώσης, τον Πάπα θα βρης από κάτω. Ανάγκη να συνεχισθή η αντίδρασις κατά του Πάπα και της σκοτεινής πομπής του και να γίνη οριστική η στάσις αυτή απέναντι του Βατικανού, που εκτός της προσπαθείας του για Ουνιτισμό μας, στηρίζει κάθε εχθρική προσπάθεια εναντίον της Εκκλησίας μας και της χώρας μας. Σιωνιστές, Τούρκοι, Ισλαμιστές, Βουδιστές, όλοι έχουν την υποστήριξι του Πάπα όταν πρόκειται να στραφούν με πολλούς τρόπους εναντίον μας. Ας κάνουμε κι΄ εμείς σύνθημα του αγώνος μας το νέο όχι, που είναι «Όχι στον Πάπα και στους παπόδουλους Οικουμενιστές»! Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Αν δεν γίνη πράξις αυτό το «Όχι στον Πάπα και στους παπόδουλους Οικουμενιστές» οι συνέπειες θα είναι ολέθριες και θα το πληρώσουμε ακριβά, πολύ ακριβά! Είναι καιρός πλέον να ξεκαθαρίσουμε αυτόν τον λογαριασμό, δεν πάει άλλο. Όχι στον Πάπα και στους παπόδουλους Οικουμενιστές, μέχρι θανάτου! Όχι στους εχθρούς της Πίστεώς μας. Ας μείνουμε όλοι ενωμένοι μέσα στην αγκαλιά της Ορθοδοξίας μας και ας κάνουμε πράξι την κραυγή μας: Όχι στον Πάπα και στους παπόδουλους Οικουμενιστές!

Μία συγκινητικὴ ταινία κατὰ τῶν ἐκτρώσεων ὑποτιτλισμένη ἀπὸ ἀδελφοὺς ἐκ τοῦ Βόλου

Ὁ ἀδελφός μας Ἀρ. Θ. Ἀρ., ποὺ μᾶς ἀπέστειλε τὸ link, σχολιάζει:

  Ἡ σημασία τοῦ εὐλαβοῦς ἰατροῦ (βλέπε συγκινητικότατη ταινιούλα στὸ κάτωθι link)...
   ...Μήπως νὰ σκεφτούμε σοβαρότερα τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπευθυνόμαστε ἀδιάφορα σὲ "ἐκτρωσάδες" γυναικολόγους "μὲ ματωμένα χέρια καὶ μυαλά" (κατὰ τὴν φράσι τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς Νικοδήμου Μπιλάλη);;........ Μήπως νὰ ἀρχίσουμε μὲ σοβαρότητα καὶ ὑπευθυνότητα νὰ ἀναζητοῦμε εὐλαβεῖς καὶ νὰ βοηθήσουμε πάση δυνάμει τοὺς "ἐκτρωσάδες" νὰ μετανοήσουν; 


Οι άγιοι Απόστολοι, οι Μεγάλοι ευεργέται μας -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθ. Α.Π.Θ.

Στην ιστορία του κόσμου συνέβη τούτο το θαυμαστό. Ο Θεός ο Παντοδύναμος, που μόνος δημιούργησε τα σύμπαντα «εκ του μηδενός», ζήτησε να συνεργασθεί με τους ανθρώπους, για να αναπλάσει τον κόσμο. Διάλεξε ν΄ αποθέσει στους αδύναμους ανθρώπινους ώμους τη βαρειά και μεγάλη αποστολή της συνεργασίας μαζί του. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη καυτό ακούγεται το ερώτημά του μέσα από τη προφητεία του Ησαϊα· «τίνα αποστείλω;» (Ησ. 6, 8). Ένα ερώτημα, που εκφράζει από τη μια το θεϊκό ενδιαφέρον, αλλά και τονίζει από την άλλη την πρωτοβουλία της ελεύθερης ανθρώπινης θέλησης. Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος να δεχτεί ή να απορρίψει την πρόταση του Θεού για αποστολή. Αυτό το ίδιο ενδιαφέρον του Θεού και η ελευθερία του ανθρώπου συναντώνται και πάλι, όταν ο Θεός γίνεται άνθρωπος κι έρχεται στη γη. Ο Ιησούς Χριστός από την αρχή της δημόσιας δράσεώς του αναζητά συνεργάτες.