Τη ΚΑ΄ (21η) Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ του εν Κιλικία.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 21  Ιουνίου 2019                                                                                                                              
Ιουλιανός ο του Χριστού Μάρτυς κατήγετο εκ της πόλεως Αναζάρβου, ήτις ευρίσκεται εν τη Δευτέρα επαρχία της Κιλικίας. Ήτο δε υιός πατρός μεν βουλευτού Έλληνος, μητρός δε χριστιανής, υπό της οποίας εδιδάχθητην κατά Χριστόν ευσέβειαν.

Ἐναρκτήριος λόγος τοῦ Μ. Κωνσταντίνου εἰς τήν Α΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον

Παραθέτουμε τὸν ἐναρκτήριο λόγο τοῦ εὐσεβεστάτου Βασιλέως Μεγάλου Κωνσταντίνου πρὸς τοὺς 318 θεοφόρους Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συν­όδου (325), τὸν ὁποῖο διέσωσε ὁ πρεσβύτερος Γρηγόριος Καισαρείας: 
«Ἐμ­πρός, πατέρες, μὲ κάθε ἐπιμέλεια νὰ μελετήσουμε τὴν ὁριοθέτηση καὶ ἀποσαφήνιση τῆς ἀληθείας μέσα ἀπὸ τὶς προφητικὲς προρρήσεις καὶ τὶς ἀποστολικὲς παραδόσεις, μακριὰ ἀπὸ κάθε μισαδελφία καὶ κακοδοξία. Διότι θὰ ἦταν φοβερό, μετὰ τὴν κατάλυση τῆς πολυθέου ἀσεβείας καὶ τὸν ἐξαναγκασμὸ τῶν ἐχθρῶν σὲ ὑποταγή, τὴν κατάπαυση δὲ τῶν ἐμφυλίων πολέμων, νὰ πολεμοῦμε μεταξὺ μας οἱ πιστοὶ ὄχι μὲ ξίφη, ἀλλὰ μὲ δόγματα.

Απαγόρευσαν στους Ορθοδόξους να λειτουργηθούν στο Κόσσοβο

Οι διωγμοί που υφίσταντο οι χριστιανοί δεν συμβαίνουν μόνο σε μουσουλμανικά κράτη αλλά και στην ίδια την Ευρώπη. Τα εθνικιστικά μίση τυφλώνουν τους ανθρώπους και στρέφονται εναντίον των χριστιανών. Δυστυχώς η θρησκευτική ελευθερία στην πολιτισμένη Ευρώπη δεν ισχύει για τους Ορθοδόξους χριστιανούς που βιώνουν ένα νέο διωγμό.
Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στο Πατριαρχείο της Σερβίας η απόφαση της αστυνομίας του Κοσσυφοπεδίου να σταματήσει 30 προσκυνητές που πήγαν να εορτάσουν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος σε εκκλησία που είναι αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα στην περιοχή της Κλίνα.
Την συγκεκριμένη περιοχή αναγκάστηκαν οι σέρβοι κάτοικοι της το 1999 να την εγκαταλείψουν, κατόπιν βιαιοπραγιών που υπέστησαν από τους κοσοβάρους εξτρεμιστές.

ΚΑΛΕΣΜΑ διαμαρτυρίας ενάντια στο Thessaloniki gay pride

ΗΡΘΕ η ΩΡΑ.

Αυτό το Σάββατο 22/6/2019,  ΜΗΝ σιωπήσεις άλλο.
ΕΛΑ ΚΙ ΕΣΥ να διαμαρτυρηθείς ειρηνικά.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.