Τι δεν κατανοούν οι Προτεστάντες από την Ορθοδοξία

Του κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας

Η ιδιοσυγκρασία των λουθηρανών αιρετικών δοξασιών – Μυστηριολογία
Η 15η Φεβρουαρίου 1987 υπήρξε μια ξεχωριστή μέρα για την Ορθοδοξία της Αμερικής. Την ημέρα εκείνη εξήντα νέοι ιερείς και διάκονοι μαζί με διακόσιους νέους λαϊκούς, όλοι τους με ένα καθαρά προτεσταντικό υπόβαθρο,  προσήλθαν στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου στο Λος Άντζελες στην Ορθοδοξία. Τους υποδέχθηκε στους κόλπους της ο Μητροπολίτης Φίλιππος Σαλίμπα, ο οποίος για περίπου 40 χρόνια (από τις 19 Αυγούστου του 1975 μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του στις 19 Μαρτίου του 2014) ήταν επικεφαλής της Αρχιεπισκοπής Αντιοχείας της Βόρειας Αμερικής. Τις πληροφορίες για το γεγονός αυτό και την πορεία που είχαν διανύσει αυτοί οι άνθρωποι αντλούμε από το βιβλίο του Πρωτ. Πήτερ Γκίλκουιστ με τίτλο «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας… Ανακαλύπτοντας την αρχαία χριστιανική πίστη»[1].

Ἔργον θείας Χάριτος καὶ ἐλευθερίας -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Στή χριστιανική πνευματική ζωή, κάθε πρόοδος καί κάθε ἐπιτυχία εἶναι καρπός καί προϊόν δύο παραγόντων, τῆς θείας Χάριτος καί τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο: «Τί ἔχεις ὅ οὐκ ἔλαβες; Εἰ δέ καί ἔλαβες τί καυχᾶσαι ὡς μή λαβών;» (Α΄ Κορ. Δ΄7). Ἐάν κάθε χάρισμα πνευματικό καί «πᾶν δώρημα τέλειον» προσφέρεται ἀπό τήν πηγή τῆς ἀγαθότητας καί τῆς ἀγάπης, τόν Κύριο, πολύ περισσότερο τό μέγα θαῦμα τῆς ἀναγέννησης καί ἀνακαίνισης τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Στό διάλογο τοῦ Νικόδημου μέ τόν Ἰησοῦ, πού ἀποτελεῖ διαμάντι τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ Νικόδημος ἄκουσε ἀπ᾽ τό χρυσό στόμα τοῦ Θεανθρώπου, τόν περίφημο καί πνευματικότατο λόγο γιά τήν προσωπική ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου: «Ἀμήν, ἀμήν λέγω σοι, ἐάν μή τις γεννηθῆ ἄνωθεν οὐ δύναται ἰδεῖν τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».

Οικουμενισμός το μυστήριο της ανομίας


Ἀγρυπνία Ὁσίου Ἀρσενίου ἐν Πάρῳ

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Τετάρτη 30 Ἰανουαρίου 2019 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ τοῦ θαυματουργοῦ, προστάτου τῆς Μονῆς μας (31η Ἰανουαρίου).
Θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων τοῦ Ἁγίου.
Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.
                                                     
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς  ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


Τη Λ΄ (30η) Ιανουαρίου, μνήμη των εν Αγίοις Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Μεγάλου, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Θεολόγου και ΙΩΑΝΝΟΥ του Χρυσοστόμου.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Η των Αγίων Τριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου κοινή κατά την σήμερον μνήμη εορτάζεται δια την εξής αιτίαν. Εις τον καιρόν της βασιλείας Αλεξίου του Κομνηνού, όστις έγινε βασιλεύς μετά τον Βοτανειάτην εν έτει απα΄ (1081) από Χριστού, εγένετο εν Κωνσταντινουπόλει φιλονεικία μεταξύ των ελλογίμων και εναρέτων ανδρών, εξ ων τινες προετίμων τον Μέγαν Βασίλειον, επειδή με τους λόγους του ηρεύνησε την φύσιν των όντων, με τας αρετάς του δε ωμοίαζε και συνερίζετο με τους Αγγέλους, καθότι δεν συνεχώρει προχείρως τους αμαρτάνοντας, αλλ’ ήτο σοβαρός κατά το ήθος και δεν είχεν εις εαυτόν κανέν γήϊνον.

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ Ν. ΦΙΛΗ

Σε χάρτες των ΗΠΑ εμφανίζονται βόρεια ελληνικά εδάφη ως «κατεχόμενη Μακεδονία»

Από τον Δημήτρη Κ. Σέργιο*

Κύριε Ν. Φίλη, δογμάτισες ανενδοίαστα: «Oταν ακούγεται ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, πρόκειται περί αλυτρωτισμού, όσο και αν αυτό δεν αρέσει!» Προσπαθώ να σε μεταφράσω: Οταν λέμε ότι η Μακεδονία είναι ανέκαθεν τμήμα της ελληνικής ομοεθνίας και ομογένειας, είμαστε «αλυτρωτικοί», δηλαδή επιζητούμε να ονομασθούν διεθνώς ως «ελληνική μειονότητα» οι... Σκοπιανοί (!) και αγνοούμε εντελώς ότι αυτοί είναι εθνολογικώς Σλάβοι, ενδεχομένως δε να ονειρευόμαστε και να τους... προσαρτήσουμε! Αυτό δεν θέλεις να πεις; Μόνο που δεν ντρέπεσαι, κύριε! Διότι όλα τα ανωτέρω ούτε τα ισχυριζόμαστε ούτε τα προωθούμε εμείς! Τα ισχυρίζονται αντιστρόφως και τα προωθούν οι Σκοπιανοί εναντίον των Ελλήνων!

Οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχαι Προστάται τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας -- Τοῦ κ. Παναγιώτου Ρήγα, διδασκάλου

Εἰς τό θεῖον στερέωμα τοῦ Χριστιανισμοῦ, λάμπει πλῆθος ἀστέρων, θαυμαστῶν Ἁγίων, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, οἵτινες σκορπίζουν τὸ ἔκπαγλον θεῖον Φῶς τους εἰς τὴν Οἰκουμένην καὶ ὁδοποιοῦν πιστὲς καρδιὲς εἰς νομὰς σωτηρίους. Ἐν μέσῳ αὐτῶν, ἰδιαιτέραν θέσιν ἔχουν οἱ τρεῖς Ἅγιοι Ἱεράρχες Βασίλειος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος οἵτινες, ζῶντες, διά τῶν θεοπνεύστων λόγων - κηρυγμάτων τους, διά τῆς Ἁγίας βιοτῆς τους καὶ τῶν Χριστιανοκοινωνικῶν φιλανθρωπικῶν πράξεων καὶ ἔργων τους (Βασιλειάδα) πρὸς ὅλον τὸν κόσμον ἀδιακρίτως χρώματος, φυλῆς, πίστεως, λατρείας, καὶ νῦν ἀπό τοῦ οὐρανίου κατοικητηρίου τους διά τῶν σοφῶν γραφῶν - συγγραμμάτων, ποὺ μᾶς ἄφησαν, καλλιεργοῦν ψυχὲς φωτίζοντες αὐτὲς πρὸς τὴν ἐξ ἀποκαλύψεως ἀλήθειαν, θεοφάνειαν, θεογνωσίαν, θεοδρομίαν πρός τὸν παντάνακτα Θεὸν, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, ὅστις ἦλθε εἰς τὸν κόσμον «ἁμαρτωλοὺς σῶσαι».

Independent: Ντροπή να στηρίζει ο Τσίπρας τον Μαδούρο

Για «ντροπιαστική στήριξη του Τσίπρα στον Μαδούρο» κάνει λόγο σε σημερινό της άρθρο η αγγλική Independent, με τον αρθρογράφο της να εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά του έλληνα πρωθυπουργού για τη στάση που κρατά απέναντι στο καθεστώς,
«Τι στο καλό συνέβη στην ελληνική παράδοση αλληλεγγύης στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα; Γιατί η Ελλάδα, η ευρωπαϊκή χώρα που έζησε από το 1967 έως το 1974 υπό μια άθλια, ωμή, διεφθαρμένη, στρατιωτική χούντα, στέλνει μήνυμα υποστήριξης σε μια αχρεία, διεφθαρμένη, υποστηριζόμενη από τον στρατό δικτατορία στη Βενεζουέλα;», διερωτάται ο Ντένις ΜακΣέιν, πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών και Λατινοαμερικανικών Υποθέσεων στην κυβέρνηση Μπλερ, ο οποίος αρθρογραφεί για ευρωπαϊκά θέματα στη βρετανική εφημερίδα.

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Δεύτερη εκατοντάδα κεφαλαίων περί αγάπης

1.    Όποιος αγαπά αληθινά το Θεό, αυτός οπωσδήποτε προσεύχεται χωρίς να διασπάται. Και όποιος προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο, αυτός αγαπά αληθινά το Θεό. Δεν προσεύχεται απερίσπαστα εκείνος που έχει το νου του προσηλωμένο σε κάτι από τα επίγεια.


2.    Ο νους που χρονοτριβεί σε κάποιο αισθητό πράγμα, οπωσδήποτε έχει πάθος προς αυτό. πάθος επιθυμίας, λύπης, οργής ή μνησικακίας. Και αν δεν καταφρονήσει εκείνο το πράγμα, δεν μπορεί να ελευθερωθεί από το αντίστοιχο πάθος. 

Δημοκρατική Αναγέννηση -- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΝΑΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ

Σας προσκαλούν εγκάρδια στην εκδήλωση με θέμα:
Για μια νέα εθνοκεντρική υψηλή στρατητική
(Κύπρος, Μακεδονία, Αιγαίο, Θράκη, Β. Ήπειρος)

Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Εθνικής Αμύνης 1 (δίπλα στη Στρατ. Λέσχη)

Εισηγούνται: Ελένη Θεοχάρους (Κυπρία Ευρωβουλευτής)
                   
                         Στέλιος Παπαθεμελής

Συντονίζει: ο δημοσιογράφος Παντελής Σαββίδης

Όπως κάθε χρόνο θα κόψουμε την καθιερωμένη βασιλόπιτα.


 Τά στολίδια τῶν γυναικῶν -- Από τόν βίο τοῦ Ὁσίου Πέτρου:

Κάποτε ὁ Ὅσιος μέ θαῦμα γιάτρεψε τήν ἄρρωστη μητέρα τοῦ Θεοδωρήτου Ἐπισκόπου Κύρου. Ὁ Ἅγιος Θεοδώρητος ἔγραψε καί τόν βίο τοῦ Ὁσίου Πέτρου καί μάλιστα προσθέτει τό ἑξῆς περιστατικό. Ὁ Ὅσιος, λέγει, δέν γιάτρεψε μόνο τό σῶμα τῆς μητέρας του, ἀλλά καί τήν ψυχή. Διότι ἡ μητέρα του στολιζόταν μέ διάφορα χρυσά καί μεταξωτά, περιδέραια κ.λπ. Ὁ Ὅσιος μέ ἕνα πολύ σοφό παράδειγμα, τήν ἔπεισε νά τά ἀπορρίψη ὅλα αὐτά λέγοντας τά ἑξῆς: