Η ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Πῶς ἐνομοθέτουν κάποτε οἱ Ὀρθόδοξοι Κυβερνῆται!

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Ἐ. Βολουδάκη
Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ νέου «Ἀντιρατσιστικοῦ Νόμου» μᾶς ἐπιβάλλει νὰ θυμηθοῦμε πῶς νομοθετοῦσαν στὰ χρόνια τῆς πνευματικῆς ὑγείας οἱ Ὀρθόδοξοι λαοί. Γι’ αὐτὸ ἐπιχειροῦμε νὰ θυμίσουμε κάποιες ξεχασμένες ἀλήθειες, ποὺ κρύβονται στὸ νομοθετικὸ βιβλίο τῆς Αὐτοκρατόρισσας τῆς Ρωσίας Μ. Αἰκατερίνης μὲ τίτλο «ΝΑΚΑΖ= ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ».Μέσα ἀπὸ τὴν «Εἰσήγηση» τῆς Μ. Αἰκατερίνης, ποὺ ἀπετέλεσε τὸ νομοθετικὸ πλαίσιο ἀλλὰ καὶ τὴν κατευθυντήρια ψυχὴ τοῦ Ρωσικοῦ Δικαίου, ἀναδεικνύεται ἡ ἀβυσσαλέα διαφορὰ τῆς μυωπικῆς καὶ διατεταγμένης ἀπὸ τὴ σκοπιμότητα πολιτικῆς, ἀπὸ τὴν πολιτικὴ διορατικότητα, ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὰ πάνσοφα κριτήρια καὶ τὴν ἁγιοπνευματικὴ πεῖρα τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό διέκρινε καί ὁ σοφός Διδάσκαλος τοῦ Γένους μας Εὐγένιος Βούλγαρης -Διάκονος τότε- καί τό μετέφρασε στήν Ἑλληνική γλῶσσα, γιά νά χρησιμεύση ὡς πολιτικός ὁδηγός στήν ἀνασύσταση τοῦ Ἔθνους μας. Τὸ ἴδιο διεπίστωσε καὶ ὁ Φωτιστής τοῦ Γένους μας ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καὶ τό ἐγκωμίασε ὡς πολυτιμώτατο ὄχι μόνον διά τὴν πολιτεία ἀλλὰ καὶ «διά τὴν Ἐκκλησία».

Η ΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΑΛΑΜΑ -- Αθωνικά άνθη

«… ούτω γινόμεθα ναός Θεού, όταν μη φροντίσι γηϊναις το συνεχές της μνήμης διακόπτηται… αλλά πάντα αποφυγών ο φιλόθεος επί τον Θεόν αναχωρή» Μ. Βασίλειος.

Η Ησυχία δεν αποτελεί διακοσμητικόν τι πλαίσιον της προσευχής. Είναι το αναγκαίον περιβάλλον της. Εν τοις θορύβοις «το μοναδικόν του νου, καθ’ ο συνίσταται ο εντός και όντως Μοναχός, δυαδικόν, έστι δ’ ότε και πολυσχιδές, καθίσταται». Η διάσπασις του ενιαίου της ψυχής καθιστά αδύνατον την αληθή προσευχήν. Διασπάται το «μοναδικόν» του νου εις «δυαδικόν» ή και «πολυσχιδές» εκ των συνομιλιών και από αυτής της θέας των ανθρώπων. Εν αναλύσει, και αυτή η προσδοκία ελεύσεώς τινος προκαλεί σύγχυσιν. Αλλά και γράφων ο Ησυχαστής προς τινα, έστω και πνευματικά, πάλιν δεν δύναται ν’ αποφύγη την περισπώσαν τον νουν μέριμναν.

Οικουμενισμός - θεολογική ημερίδα Πάτρα


Θεοτοκάριον -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

Τη  ΚΒ΄ (22α) Ιανουαρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου ΤΙΜΟΘΕΟΥ.                           
Τιμόθεος ο ένδοξος του Χριστού Απόστολος ήτο από την πόλιν Λύστραν την εν Λυκαονίαν ή Ισαυρία ευρισκομένην και υποκειμένην εις την διοίκησιν του Ικονίου, υιός πατρός μεν Έλληνος, μητρός δε Ιουδαίας, Ευνίκης καλουμένης. Μαθητεύσας δε παρά τω Αποστόλω Παύλω, έγινεν ομού με αυτόν συνεργός και κήρυξ του Αγίου Ευαγγελίου· είτα και με τον Θεολόγον Ιωάννην, τον ηγαπημένον μαθητήν του Κυρίου, συναντάται και λαμβάνει από αυτόν πλουσίαν την χάριν του Πνεύματος. Όταν δε ο Θεολόγος Ιωάννης εξωρίσθη εις την Πάτμον από τον Δομετιανόν, τότε ο μακάριος Τιμόθεος κατέστη Επίσκοπος Εφέσου, χειροτονηθείς υπό του Αποστόλου Παύλου.

Ἀγρυπνία Ὁσίου Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Τρίτη 22 Ἰανουαρίου 2019 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ τοῦ θαυματουργοῦ (23η Ἰανουαρίου).
Ἀπό τίς 9:00 μ.μ. ἕως τίς 3:00 π.μ.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 8:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.


IΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ=ΜΕΤΑΝΟΙΑ..ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ(20-1-2019)π.Γεώργιος Αγγελακάκης

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=14566

Η φωνή ενός Προφήτου -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Ιδιάζουσα πολεμική κατά της Πίστεως παρουσιάζεται στις μέρες μας. Οργανωμένες φωνές διαβάλλουν και προσβάλλουν την Παλαιά Διαθήκη θέλοντας να την βγάλουν και να την αποβάλουν από την ζωή μας, ως δήθεν εβραϊκό βιβλίο. Λόγοι δικαιοσύνης, λοιπόν, επιβάλλουν ν΄ ακούσουμε και μια φωνή αυτού του βιβλίου «εκ των ένδον». Την αφορμή μας δίνει ο προφήτης Ιωνάς, ο έκτος στη σειρά των μικρών προφητών, τον οποίο τιμά και προβάλλει η Εκκλησία μας το μήνα αυτό (+21 Σεπτεμβρίου) ως έναν σοφό και θεόπνευστο δάσκαλο. Ως φανατικός Εβραίος ο Ιωνάς είχε τη νοοτροπία του χαϊδεμένου παιδιού του Θεού. Δεν μπορούσε να ανεχθεί το ενδιαφέρον του Θεού για ανθρώπους, που δεν ανήκουν στον περιούσιο λαό του, τον ιουδαϊκό. Γι΄ αυτό αδιαφόρησε για την θεϊκή εντολή να κηρύξει στη πρωτεύουσα της Ασσυρίας Νινευή. Έσπευσε ν΄ απομακρυνθεί προς την άλλη άκρη του γνωστού τότε κόσμου, στη πόλη Θαρσίς.

Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η «νομιμοποιημένη» ληστεία των πολιτών μέσω της δήμευσης της ιδιωτικής περιουσίας και της υπέρμετρης φορολογίας

Από τον Αλκιβιάδη Κ. Κεφαλά

Η πολιτική συμπεριφορά της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ., όπως εκφράζεται μέσα από την περιφρόνηση της λαϊκής βούλησης, παραπέμπει σε μία «υπερδομή εξουσίας», η οποία μέσω του περιορισμού των πολιτικών δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας, της εργασίας, της ελευθερίας και των θεσμών «νομιμοποιεί» μια ολιγάριθμη ελίτ να μεθοδεύσει τη συστηματική ληστεία των υπηκόων της. Επειδή οι κοινωνικές δομές χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα, εκφραζόμενη μέσα από ατομικές και συλλογικές αντιθέσεις, κοινωνικούς και αμοιβαίους δεσμούς, αλλά και εκμετάλλευση, καθώς και από ταξικές και διαπροσωπικές συγκρούσεις, η εξουσία επιδιώκει να ακυρώσει τις πολιτικές και οικονομικές εκφράσεις που δεν ελέγχει μέσω της διάλυσης της κοινωνικής συνοχής, των συλλογικών θεσμών και των διαπροσωπικών σχέσεων, η ύπαρξη των οποίων προστατεύει τους πολίτες από την ολοκληρωτική υποταγή στην εξουσία, αναφέρει ο Bertrand de Jouvenel στο βιβλίο του «Περί της εξουσίας. Φυσική ιστορία της εξέλιξής της».

ΕΧΑΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ; -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Όλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν καλή ἰδέα γιά μερικά πρόσωπα, τά ὁποῖα ἔτυχε νά γνωρίσουν ἤ ἄκουσαν γι᾽ αὐτά ἀπό γνωστούς καί φίλους τους. Συχνές ὅμως εἶναι καί οἱ ἀπογοητεύσεις. Διάφορα γεγονότα μειώνουν τίς καλές ἐντυπώσεις καί ὁδηγοῦν σέ διαφορετικά συμπεράσματα. Τό φαινόμενο εἶναι συχνό καί στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Πολλοί χριστιανοί μιλοῦν μέ ἐνθουσιασμό γιά διάφορους κληρικούς, γιατί τούς εἶδαν πρωτεργάτες σέ καλά ἔργα ἤ γιατί ἀναπτύσσουν πλούσια ποιμαντική δραστηριότητα. Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου διαπιστώνουν ὅτι κάτι δέν πάει καλά καί ἀρχίζουν νά ἀμφισβητοῦν τήν ἁγνότητα τῶν προθέσεών τους ἀλλά καί τήν ἀκεραιότητα τοῦ ἤθους τους. Ἔτσι χάνουν τήν καλή ἰδέα πού εἶχαν γιά τά πρόσωπα αὐτά καί ἀπογοητεύονται, γιατί τούς εἶχαν ψηλά στή συνείδησή τους, ἀγνοώντας ὅμως ὅτι οἱ ἄνθρωποι σταδιακά, ἄλλοτε γίνονται πιό ἐνάρετοι καί ἄλλοτε ἐκδηλώνουν συμπεριφορές, πού ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ἡ πνευματική πρόοδος ἔχει πρό πολλοῦ χαθεῖ, γιατί ὁ κατά Θεόν ἀγώνας ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ.

Ο ορισμός του προβοκάτορα…

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και υπαίθριες δραστηριότητες
Βάζεις μια ελληνική σημαία στην πλάτη, φοράς μια αντιασφυξιογόνα μάσκα και επιτίθεσαι…
Βεβαίως κανένα έγκλημα δεν είναι τέλειο…
Έτσι και εδώ ο …διατεταγμένος προβοκάτορας, ο …ερωτευμένος με την ελληνική σημαία, δεν είναι Έλληνας, αλλά Αφρικανός!!!


Και οι εισαγόμενοι δούλοι στις προβοκατόρικες ομάδες κρούσης των μυστικών υπηρεσιών…

Και εδώ οι προβοκάτορες, τα …κουτσοπίνουν με τους «μπάτσους»:

Μύδροι από τον Μίκη: «Κινδυνεύει η εθνική μας ακεραιότητα»!

«Εγκλημα» χαρακτηρίζει την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών ο Μίκης Θεοδωράκης...

...ο οποίος μέσω ανοιχτής επιστολής απευθύνει έκκληση στους Ελληνες βουλευτές να μην την υπερψηφίσουν και τους προειδοποιεί ότι θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στην Ελλάδα.

Στην επιστολή του ο κ. Θεοδωράκης τονίζει πως είναι ανάγκη να «αντιταχθούμε σε αυτή την παραχάραξη της Ιστορίας και να επαγρυπνούμε για τη διαφύλαξη της εθνικής μας ακεραιότητας που κινδυνεύει από τις διεθνείς δυνάμεις, που στοχεύουν ανοιχτά στη σαλαμοποίηση της περιοχής των Βαλκανίων». «Η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας είναι νωπή. Το επόμενο θύμα θα είναι η χώρα μας» τονίζει ο γνωστός μουσικοσυνθέτης και συμπληρώνει πως «αν τα Σκόπια γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης με την ψήφο τη δική μας, ώστε να μπορούν αύριο μεθαύριο να μας απειλούν από ισχυρότερη θέση, τότε θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας».

«Το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων δεν είναι ένα θέμα που αύριο μπορεί πανεύκολα να ρυθμιστεί διαφορετικά. Η ψήφος του ελληνικού λαού δεν έδωσε σε κανέναν εν λευκώ εξουσιοδότηση για χειρισμό του θέματος αυτού κατά το δοκούν. Καμία κυβέρνηση (ακόμα κι αν ήταν κυβέρνηση πλειοψηφίας) δεν μπορεί να πάρει τόσο σοβαρές για τη χώρα αποφάσεις. Γι' αυτό η μόνη συνετή απόφαση από πλευράς της σημερινής κυβέρνησης είναι να καταφύγει στην κρίση του κυρίαρχου ελληνικού λαού με τη διενέργεια δημοψηφίσματος» καταλήγει ο Μίκης Θεοδωράκης.

Βροχή χημικών «έπνιξε» μικρά παιδιά στο συλλαλητήριοΣτριμωγμένα μικρά παιδιά κλαίνε και βήχουν από τα χημικά ενώ γύρω τους οι δυνάμεις των ΜΑΤ τα εκτοξεύουν αδιάκοπτα ενάντια στους κουκουλοφόρους. 
Η ειρηνική διαδήλωση κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην πλατεία Συντάγματος εξελίχθηκε σε πεδίο μάχης με τα χημικά να πέφτουν αδιακρίτως, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Η ιδεολογία, φερετζές της αμάθειας

Το τελευταίο άρθρο του μεγάλου δασκάλου και πατριώτη, η απώλεια του οποίου αφήνει τεράστιο και δυσαναπλήρωτο κενό.

Από τον Σαράντο Ι. Καργάκο

Πᾶνε πολλά χρόνια -πάνω ἀπό μία δεκαετία– πού ξεσηκώθηκε σύμπας σχεδόν ὁ ἑλληνικός κόσμος ἐξ αἰτίας ἑνός σχολικοῦ γονατογραφήματος πού προσφέρθηκε στά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ ὡς δῆθεν βιβλίο Ιστορίας, ἐνῶ ἐπρόκειτο περί ἑνός πλουσιώτατου ὁρμαθοῦ λαθῶν μέ πλέον ἐνδεικτικό ἐκεῖνο τό κακοηθέστατο περί «συνωστισμοῦ» στήν προκυμαία τῆς Σμύρνης. Στό πλευρό τῆς ἀνιστόρητης συγγραφέως ἔσπευσαν τότε νά ταχθοῦν πάμπολλοι διανοητές πού αὐτοχειροτονήθηκαν -κατά τά εἰωθότα- προοδευτικοί! Δυστυχῶς, στόν τόπο μας ἡ λέξη προοδευτικός δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν πρόοδο, μέ τή βελτίωση, ἀλλ’ ἔχει σχέση τίς περισσότερες φορές μέ τό βάλτωμα, μέ τό πνευματικό τέλμα. Ἔγραφα τότε (Ἰούλιος 2007) στό ὑπέροχο περιοδικό «Εὐθύνη» τοῦ ἀείμνηστου Κώστα Τσιρόπουλου τά ἀκόλουθα πού θαρρῶ ὅτι παραμένουν ἐπίκαιρα:

O σπουδαίος δάσκαλος Σαράντος Καργάκος

Ο χαμογελαστός αγωνιστής για την Ελλάδα, την Ορθοδοξία και τη Μακεδονία

Από τον Κωνσταντίνο Χολέβα

Tη Τετάρτη 16/01/2019, πολυάριθμοι φίλοι αποχαιρετήσαμε τον σπουδαίο δάσκαλο Σαράντο Καργάκο. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Αντωνίου στα Aνω Πατήσια ήταν ο τόπος τελέσεως της εξοδίου ακολουθίας. Μανιάτες και Μανιάτισσες με τοπικές φορεσιές αποτελούσαν την τιμητική φρουρά.
Οι μητροπολίτες Σπάρτης Ευστάθιος και Μάνης Χρυσόστομος εκπροσώπησαν την Εκκλησία, την οποία ο εκλιπών σεβόταν και στήριζε. Δίπλα στη σύζυγό του Γιάννα στέκονταν συγκινημένα τα δύο παιδιά του, η Ρωξάνη και ο Γιάννης.

Ο Σαράντος Καργάκος δημιουργεί την εξαίρεση στον κανόνα που λέει ότι «ουδείς αναντικατάστατος». Οσοι τον γνωρίσαμε το βεβαιώνουμε: Θα παραμείνει αναντικατάστατος. Διότι συνδύαζε πολλές αρετές, διαφορετικά χαρίσματα, σπάνια τάλαντα.