ΟΧΙ αυταπάτες για τη Βουλή-προτεκτοράτο…

Ο ορνιθώνας του κατοχικού (αστικού) κοινοβουλίου πιστοποίησε, για άλλη μια φορά, την ολοκληρωτική και τελεσίδικη χρεωκοπία της αστικής δημοκρατίας. Η αστική δημοκρατία, σήμερα, έχει μεταλλαχτεί σε ένα απλό ντεκόρ δικτατορικής και μαφιόζικης επιβολής των ισχυρών του χρήματος και των πλανητικών εξουσιών: Του 4ου Ράιχ…

Στο ελληνικό κοινοβούλιο απαστράπτει αυτή η μακάβρια δικτατορική επιβολή των μαφιόζων της πλανητικής εξουσίας. Απαστράπτει διότι είναι ένα κατοχικό κοινοβούλιο, ένα κοινοβούλιο κάτω από την μπότα της ευρώ-χούντας κα του 4ου Ράιχ…

Και επειδή είναι ένα κοινοβούλιο-προτεκτοράτο, η παρακμή και η χρεωκοπία της αστικής δημοκρατίας και των κομμάτων παίρνουν διαστάσεις φρενοβλάβειας…

Οικουμενισμός το μυστήριον της ανομίας 10ον


Θεοτοκάριον -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Τη ΙΗ΄ (18η) Ιανουαρίου μνήμη των εν Αγίοις πατέρων ημών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ Αρχιεπισκόπων Αλεξανδρείας.                                                                               
Αθανάσιος και Κύριλλος οι αγιώτατοι Αρχιεπίσκοποι Αλεξανδρείας και θείοι ημών Πατέρες ήσαν και οι δύο από την Αλεξάνδρειαν και ο μεν Μέγας Αθανάσιος ήτο κατά τους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου εν έτει τιη΄ (318), παρευρέθη δε και εις την εν Νικαία γενομένην Πρώτην και Οικουμενικήν Σύνοδον εν έτει τκε΄ (325), Διάκονος τότε ων και αντικαθιστών τον Αλεξανδρείας Αλέξανδρον. Κατήσχυνε δε εκεί τον δυσσεβή Άρειον δια σοφών λόγων και δι’ αποδείξεων εκ των θείων Γραφών. Κοιμηθέντος του μακαρίου Αλεξάνδρου, έγινε της Αλεξανδρείας Αρχιεπίσκοπος· και επειδή ο Κωνστάντιος, ο υιός του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ήτο Αρειανός, εξωρίσθη εις διαφόρους τόπους ο Μέγας ούτος Αθανάσιος, όστις επί τεσσαράκοντα έτη τους διωγμούς υφιστάμενος εξεδήμησε προς Κύριον.

Κόλαση αφόρητη!…

Περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια πλάσματα του Θεού, απόγονοι της Άγαρ, πλέουν μέσα στο ερεβώδες σκότος του Κορανίου, που ετεχνούργησεν ο σατανάς δια μέσου ενός επιληπτικού καμηλέρη, νεκρά, άταφα, πτώματα! 

Άγιος Ησαϊας ο Αναχωρητής « 27 κεφάλαια περί τηρήσεως του νου»

Πρόσεχε λοιπόν αδελφέ μου τήν καρδιά σου καί αγρύπνα γιά ν' αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου. Γιατί είναι πανούργοι καί μέ κάθε είδος κακίας. Και πίστεψε μέσα σου βαθιά ότι είναι αδύνατο ο άνθρωπος πού πράττει το κακό, νά πράξει καλά. Γι’ αυτό καί ο Σωτήρας μας μάς δίδαξε να είμαστε προσεκτικοί και άγρυπνοι, λέγοντας• «Ότι είναι στενή η πύλη καί δύσκολος ό δρόμος πού οδηγεί στή ζωή καί είναι λίγοι όσοι τόν βρίσκουν». Πρόσεχε λοιπόν στον εαυτό σου μήπως κάτι άπ' όσα οδηγούν στην απώλεια σέ απομακρύνει από τήν αγάπη του Θεού, καί φύλαγε τήν καρδιά σου καί μήν αμελήσεις καί πεις: «Πώς νά φυλάξω τήν καρδιά μου, αφού είμαι άνθρωπος αμαρτωλός;» Γιατί όταν ο άνθρωπος εγκαταλείψει τις αμαρτίες του καί επιστρέψει στό Θεό μετανοιωμένος, η μετάνοια τόν ξαναγεννά καί τόν κάνει όλον καινούργιο.

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -- ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019


Πρός
1.    τήν Αὑτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα Τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον,
2.    τόν Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. κ. Προκόπιον Παυλόπουλον,
3.    τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμον,
4.    τόν Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως κ. κ. Ἀλέξιον Τσίπραν,
5.    τόν Ἀξιότιμον Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. κ. Νικόλαον Βούτσην,
6.    τοὺς Ἐντιμωτάτους κ.κ. Προέδρους τῶν Κομμάτων, μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου.


Οἱ κατωτέρω ἀναγραφόμενοι Μητροπολῖται τῆς Ν.Δ. Ἑλλάδος καί τῶν Ἰονίων Νήσων δηλοῦμεν πρός Ὑμᾶς τά ἑξῆς:
  Συμφωνοῦμεν ἀπολύτως καί προσυπογράφομεν ἐκθύμως  τήν ἀπό 19ης Δεκεμβρίου 2018 Δήλωσιν τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀδελφῶν μας, τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Μακεδονίας μας, ἐν τῷ συνόλῳ αὑτῆς.
Συμμεριζόμεθα ἀπολύτως τήν ἀνησυχίαν των, ἥτις ἑδράζεται εἰς τάς ἀλυτρωτικάς καί κακοβούλους διαθέσεις τῶν ἡγετικῶν Πολιτικῶν τε καί Ἐκκλησιαστικῶν Παραγόντων τῆς γειτονικῆς Χώρας ἔναντι τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος καί εἰδικώτερον τῆς Μακεδονίας μας! 
Ἡ μέθη τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ τῶν Σκοπίων δέν ἔχει ὅρια! Ἐπιθυμεῖ νά ἰσοπεδώσῃ τά πάντα! Ὅλως αὐθαιρέτως οἰκειοποιεῖται καί προσεταιρίζεται τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας! Ἡ Ἑλλάδα μας κινδυνεύει!
Βαθυσεβάστως καί λίαν ἐντίμως ὑπογραμμίζομεν, ὅτι Μακεδονία εἶναι μία καί αὐτή εἶναι μόνον Ἑλληνική! Δέν θά τήν ἀφήσωμεν ἀνυπεράσπιστον!  
Σᾶς ἱκετεύομεν, ὅπως μή ἐπικυρώσετε τήν συμφωνίαν! Μή βάλετε τήν ὑπογραφήν σας εἰς μίαν Συμφωνίαν, ἡ ὁποία θά δημιουργήσῃ τεράστια προβλήματα  καί μεγάλην ἀναστά-τωσιν τόσον εἰς τήν φιλτάτην Πατρίδα μας, ὅσον  καί εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν μας.
Ἐπ’εὐκαιρίᾳ, ἀπευθυνόμενοι πρός τόν Πρωθυπουργόν κ. Ἀλέξιον Τσίπραν, ἀναφωνοῦμεν: Τιμήσατε καί προσέξατε ἰδιαιτέρως τόν ἱερόν Ἐφημεριακόν Κλῆρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Σεβασθῆτε δεόντως τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλη-σίαν τῆς Ἑλλάδος, τήν Μητέρα καί Τροφόν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους!
«Νῦν ὑπέρ πάντων ὁ ἀγών!»  

ΟΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

1.    † Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος
                                                                 
2.    † Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος

3.    † Ὁ Κερκύρας καί Παξῶν Νεκτάριος

4.    † Ὁ Κυθήρων  Σεραφείμ

Ἀκριβές ἀντίγραφον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Ο αγών (του 1940-41) ήταν ιερός. Οι Έλληνες πολεμούσαν υπέρ Πίστεως και Πατρίδος.
Η παρουσία της Παναγίας στο Μέτωπο διαπιστώθηκε σε πολλές περιπτώσεις. Αναφέρουμε μία, η οποία είχε γίνει κοντά μας στο αριστερό μέρος του Μετώπου, εκεί που ήτανε το άλλο τμήμα του Μετώπου, των ευζώνων. Συνέβη το 1941 στον τότε ανθυπασπιστή και μετέπειτα υπολοχαγό Νικόλαο Γκάντζαρο.
Παραθέτω την αναφορά που είχε κάμει τότε στο Διοικητή του. Ιδού το πλήρες κείμενο:

Η ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ:
Αριθ. Δ.Υ.                                      Εν Τ.Τ. 712 τη 3η Μαρτίου 1941

Ο Ανθυπασπιστής Γκάτζαρος Νικόλαος
Προς Το 1/40 Τάγμα Ευζώνων Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Περί εμφανίσεως της Παναγίας και των δοθεισών μοι υπ’ Αυτής εντολών».

«Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν, ότι χθες Κυριακήν, 2 Μαρτίου έ.έ. και περί

Ἀμυκλαῖοι σιγῆ ἀπώλοντο

Ἀκολουθεῖ ἀπόσπασμα ἀπό ἄρθρο (στήν ἐφημερίδα Ἑστία - 26/1/2018) τοῦ ἀξέχαστου Σαράντου Καργάκου γιά τήν ὀνομασία τῶν Σκοπίων.

Ας ἀφήσουμε τίς ἀερολογίες, ὅτι θά δεσμευθοῦν πώς δέν θά ἔχουν ἀλυτρωτικές τάσεις. Ἀλλά ἄς ποῦμε ὅτι ἔχουν. Αὐτό μᾶς φοβίζει; Εἶναι ἐντροπή γιά τή χώρα μας νά μᾶς τρομάζει μιά τέτοια ἀπειλή ἀπό ἕνα ἑτοιμόρροπο μόρφωμα 2,5 ἑκατομμυρίων κατοίκων. Ἄν οἱ Σκοπιανοί ἐκδηλώσουν ἀλυτρωτικές τάσεις, τότε μπορεῖ νά ἐκδηλώσουμε κι ἐμεῖς. Τό Μοναστήρι ἦταν μέχρι τό 1912 τό ἑλληνικό Παρίσι τῆς Βαλκανικῆς. Κάποιοι δικοί μας μέ βολική συνείδηση διατυπώνουν τή θεωρία περί “καινούργιου ἔθνους”.

Ψηλὰ ἡ σημαία -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Στίς "Παροιμίες" τοῦ Σολομῶντος μέ μία μόνο λέξη, ἀνακαλύπτουμε καί ἀναγνωρίζουμε καί θαυμάζουμε τό μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου. Καί ποιά εἶναι αὐτή ἡ λέξη; "ΜΕΓΑ"! "Μέγα Ἄνθρωπος" (Κ΄ 6). Ἕνας χαρακτηρισμός τοῦ ἀνθρώπου ὑπέροχος καί μοναδικός.Ὄχι μονάχα ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ "κατ᾽ εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωσιν" αὐτοῦ - ἄγνωστη στήν παγκόσμια ἱστορία καί τή φιλοσοφία - ἀλλά καί ψυχοσωματική ὕπαρξη, μέ ἀνατάσεις καί ἐφέσεις καί ἀναβάσεις ὑπερβατικές καί μεταφυσικές. "Μέγα ἄνθρωπος"! Ὦ, Κύριε Παντοκράτωρ, δημιουργέ τῶν ἁπάντων! "Ὡς θαυμαστόν τό ὄνομά Σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ! Ὅτι ἐπήρθη ἡ μεγαλοπρέπειά Σου ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν" (Ψαλμ. Η´ 8). Ὁ ἄνθρωπος, ὁ μετά τόν Κυβερνήτη, κυβερνήτης. Μετά τόν Δημιουργό, δημιουργός. Μετά τόν Καλλιτέχνη, καλλιτέχνης. Μετά τόν Παντογνώστη, γνώστης. (Διότι, κατά τή γνωστή ρήση: "Γηράσκω ἀεί διδασκόμενος"). "Μέγα ἄνθρωπος". Μέ ἀρχές καί ἰδανικά καί ἅγια ψηλοφτερουγίσματα.

Ολη η Ελλάδα στην πλατεία Συντάγματος

Πάνω από 1.500.000 πολίτες εκτιμούν οι διοργανωτές πως θα βρεθούν στο συλλαλητήριο της ερχόμενης Κυριακής, στις 2 το μεσημέρι, στην πλατεία Συντάγματος, για να βροντοφωνάξουν ότι «η Μακεδονία δεν πωλείται, είναι μία και είναι ελληνική»
Τα μηνύματα που δέχονται από τον κόσμο, όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος του «Ανένδοτου αγώνα για τη Μακεδονία και τη δημοκρατία» Μιχάλης Πατσίκας, εκ των διοργανωτών των μεγαλειωδών συλλαλητηρίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε δεκάδες άλλες πόλεις της χώρας, είναι «κάτι παραπάνω από θετικά». Εκατοντάδες σύλλογοι από όλη τη χώρα, μητροπόλεις και δήμοι ναυλώνουν πούλμαν για τη μετακίνηση του κόσμου από κάθε σημείο της χώρας στην «καρδιά» της Αθήνας, την πλατεία Συντάγματος.

Δελτίο Τύπου Συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – Πλατεία Σαπφούς Μυτιλήνης 20/1/2019, 5:00 Μ.Μ.

Καλούμε το λεσβιακό λαό να ξεσηκωθεί και να συμμετάσχει στο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ το οποίο θα πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ. στην Πλατεία Σαπφούς της Μυτιλήνης κατά την Υποστολή της Σημαίας, με κεντρικό σύνθημα «Μην παραχαράσσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία, λάμπει από Ελλάδα κι Ορθοδοξία, η Μακεδονία είναι Ελληνική», για την αποτροπή της ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη βουλή των Ελλήνων!

π.Θεόδωρος Ζήσης, Προσκλητήριο για το Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 20-1-2019


Παρακλητικός Κανών Αγίου Νικολάου


ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΝΑ ΠΟΛΗ...


ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝ 2019!!!!

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23.35'


Α     
Αιγίνιο Πιερίας
Μητρόπολη Κίτρους και Κατερίνης, κ. Κρομμύδας  (6949880887 - 5 €-  (για την διασφάλιση των θέσεων)

Αγρίνιο :
κ. Αλκιβιάδης (6945514530, (6906399952
Kotsis tours, (2631022229, (6934444420  
Αίγιο - Καλάβρυτα:
Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ΔΩΡΕΑΝ μετακίνηση
 Πόπη Χλιάπα, 6970308995.

Ἡ θεωρία τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀθανασίας!

«Γιατί εἶναι ἡ ζωή δύσκολη γιὰ τὸν ἄνθρωπο; Γιατί ὁ ἄνθρωπος ἐφεῦρε τὸν θάνατο καὶ τὸν ἐγκαθίδρυσε ἐντός του καὶ σὲ ὅλα τὰ ὄντα γύρω του. Ὁ δὲ θάνατος εἶναι µιὰ ἀστείρευτος πηγὴ ὅλων τῶν βασάνων καὶ τῶν θλίψεων. Ὅλα τὰ νεῦρα τοῦ θανάτου ξεκινοῦν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, γιατί αὐτὸς εἶναι τὸ κύριο γάγγλιο τοῦ θανάτου. Εἰς τὴν πραγµατικότητα ὁ θάνατος εἶναι ἡ µόνη πικρία τῆς ζωῆς, ἡ µόνη πικρία τῆς ὕπαρξης. Ἐξ αὐτοῦ προέρχεται καὶ ὅλη ἡ τραγικότητα τῆς ζωῆς. Ἡ ἐπίγεια ζωή τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ µιὰ ἀδιάκοπος πάλη µὲ τὸν θάνατο - µὲ τοὺς προδρόµους του καὶ τοὺς συνοδούς του. Ἐδῶ ποτὲ δὲν ὑπάρχει ἀνακωχή. Ὁ θάνατος ἐπιτίθεται συνεχῶς κατὰ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἔξωθεν καὶ ἔσωθεν.

ΤΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ;

Το δώρο στη FYROM και η ιστορική ευκαιρία

Από τον Κώστα Κατσαφάδο*

Tο να ψηφίζει κάποιος βουλευτής υπέρ ή κατά της κυβέρνησης είναι συνταγματικό δικαίωμά του. Το να θέλει κάποιος πρωθυπουργός να στηρίζεται σε δεκανίκια είναι κι αυτό επιλογή του. Θλιβερό μεν, μια και επιβεβαιώνει την έκπτωση των πολιτικών ηθών, αλλά είναι μια απόφαση που θα την κρίνουν οι πολίτες και η Ιστορία.

Η απορία μου είναι άλλη. Αυτή που δήθεν δεν καταλαβαίνουν αρκετοί από τους 151 που φέρεται ότι δίνουν το φιλί της ζωής σε μια κυβέρνηση που έχει ήδη καταρρεύσει στη συνείδηση των πολιτών και της κοινωνίας.

Η αλήθεια είναι μία: Οσοι σήμερα τα μεσάνυχτα θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση επί της ουσίας λένε «ναι» στη Συμφωνία των Πρεσπών. Λένε «ναι» στο να χαριστούν στα Σκόπια όνομα (που δεν τους ανήκει), ταυτότητα (που δεν τους ανήκει), γλώσσα (που δεν τους ανήκει). Σε αυτό λένε «ναι» και για αυτό θα κληθούν να λογοδοτήσουν, και όχι για το αν στήριξαν μια κακή κυβέρνηση. Θα κληθούν να απολογηθούν στις γενιές των Ελλήνων γιατί έδωσαν στη FYROM μια «μακεδονική ταυτότητα» που ούτε εθνικά ούτε ιστορικά την έχει. Κάνουν «δώρο» στα Σκόπια ό,τι διεκδικούσαν από την τεχνητή δημιουργία τους από τον Τίτο. Οι 151 αυτό πράττουν με τη σημερινή ψήφο εμπιστοσύνης που θα δώσουν στον Αλέξη Τσίπρα.