Ὑπάρχουν τρία εἴδη ἀθεΐας διακηρύττουν πατέρες τῆς Εκκλησίας τοῦ τελευταίου καιροῦ:

1. ἄρνηση τῆς ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ 2. οἱ αἱρέσεις καὶ 3. ἀπόκρυψη τῆς ἀλήθειας διὰ τῆς ἔνοχης σιωπῆς, ποὺ ἀποβλέπει σὲ καλὲς σχέσεις μὲ τὴν κοσμικὴ ἐξουσία καὶ τοὺς ἰσχυροὺς σὲ καιρούς, ποὺ ὁ πιστὸς πρέπει νὰ μιλήσει, νὰ ὁμολογήσει τὸν Χριστὸ καὶ τὴν ἀλήθεια πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις. H σύγχρονη αἵρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ποὺ διαβρώνει τὸ λαό μας, τὶς θεολογικὲς σχολὲς καὶ δυστυχῶς καὶ τὸν ἱερὸ κλῆρο. Ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι ἡ σύγχρονη καὶ σὲ ἐξέλιξη αἵρεση, ποὺ νοθεύει καὶ διαστρέφει ἔντεχνα τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ἀναμιγνύει τὴν ἀλήθεια μὲ τὸ ψέμα, σχετικοποιεῖ τὰ ὀρθόδοξα δόγματα, τὴν Πατερικὴ καὶ Αποστολικὴ Παράδοση καὶ Παρακαταθήκη, υἱοθετεῖ τὴ “θεωρία τῶν κλάδων”, ἀμφισβητεῖ τὴν μοναδικότητα τῆς Μίας ἀληθινῆς ἀδιαιρέτου Ορθοδόξου Eκκλησίας, ἀμβλύνει τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα, ἀλλάζει συχνὰ μορφή, ὥστε εἶναι δύσκολο νὰ τὴν παρακολουθήσει κανείς.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Επίκαιρο και χρήσιμο!

Οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές πρέπει να μιλάνε και να λένε:

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ!

ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Silver είπε...

Ανώνυμος είπε...
Επίκαιρο και χρήσιμο!
Οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές πρέπει να μιλάνε και να λένε:
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ!
ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ!


Δεν κουράστηκες να επαναλαμβάνεις τα ίδια χωρίς να αλλάζεις έστω και λίγες λάξεις να φαίνεται λίγο διαφορετικό το κείμενό σου;

Ανώνυμος είπε...

Κώστα
Αυτό να το πεις σε μερικούς παλαιοημερολογίτες που αλλάζουν λίγο τις λέξεις του για φαίνεται λίγο διαφορετικό το πλανεμένο σχόλιο τους!