Ἄλλοι ζητοῦν παιδιὰ ἀπὸ τὴν Παναγίαν καὶ ἄλλοι τὰ φονεύουν

Ὁ ξακουστὸς Γέροντας π. Ἰωάσαφ ἔζησε στὸ Ἅγιο Ὄρος 64 χρόνια. Ἁγιογράφησε σὲ ὅλη του τὴ ζωή, ἑκατοντάδες εἰκόνες. Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς εἰκόνες θαυµατούργησε καὶ θαυµατουργεῖ. Εἶναι ἡ «Παναγία ἡ Θρηνωδοῦσα», ἡ ὁποία βρίσκεται στὴν Νέα Ὄλυνθο Χαλκιδικῆς. Θὰ σᾶς ἀναφέρω ἕνα θαῦµα τῆς «Παναγίας Θρηνωδούσας»: Πέρυσι βρέθηκα ἐκεῖ στὸ προσκύνηµα τῆς Παναγίας. Ἔρχεται ἕνα ζευγάρι µὲ δύο παιδάκια. Λένε: «Ἀνοῖξτε τὸν Ναὸ νὰ προσκυνήσουµε, γιατί κάτι µᾶς συνδέει µ᾽ αὐτόν». Ἐγὼ σκέφτηκα ὅτι κάτι θαυµαστὸ θὰ συνέβη σ᾽ αὐτὴ τὴν οἰκογένεια. Ἀνοίγει τὸ ἐκκλησάκι ὁ κὺρ-Βασίλης -γιατί εἶναι ἰδιωτικὸκαὶ τοὺς ρωτάω: «Τί σᾶς συνέβη;». «Νά», λένε. «Πρὶν 4-5 χρόνια, ποὺ ἦρθε ἡ Παναγία ἡ Ἱεροσολυµίτισσα στὸν Ἅγιο Δηµήτρη, κατεβήκαµε καὶ ἐµεῖς ἀπὸ τὴν Κοµοτηνὴ νὰ πάρουµε τὴν εὐλογία της. Νὰ προσκυνήσουµε καὶ νὰ προσευχηθοῦµε νὰ µᾶς δώση κανένα παιδί, γιατί 7 χρόνια ἀγωνιζόµαστε µὲ ἐξωσωµατικές, µὲ ταλαιπωρίες καὶ δὲν ἔχουµε παιδί. Ἐκεῖ ἀνταµώσαµε ἕνα µοναχό, ποὺ µᾶς ἔδωσε µία εἰκόνα µικρὴ τῆς "Παναγίας τῆς Θρηνωδούσας". Μᾶς εἶπε "προσευχηθεῖτε σ᾽ αὐτὴ τὴν εἰκόνα. Αὐτὴ ἔχει δώσει καὶ σ᾽ ἄλλες ἄτεκνες γυναῖκες παιδιὰ καὶ θὰ δώση καὶ σὲ σᾶς".
-------------------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Οι Έλληνες από το Θεό ευλογήθηκαν τα μέγιστα! Όχι βεβαίως όπως οι Ισραηλίτες του Νόμου, εκείνοι ευλογήθηκαν υπέρμετρα, ήταν υπό τη προστασία του λόγω του Αβραάμ στο οποίο υποσχέθηκε ότι το σπέρμα του θα το πολλαπλασιάσει όπως τα άστρα του ουρανού και την άμμο της θάλασσας. Οι Έλληνες όμως είχαν το προνόμιο της εκ κατόπτρου γνώσης, αγαπούσαν τη γνώση και την επεδίωκαν με πάθος. Όλοι οι μεγάλοι σοφοί της Ελλάδας χάιδευαν, άγγιζαν, ακουμπούσαν την αλήθεια, αλλά δε κατάφεραν να τη δουν με καθαρή ματιά. Τη περιτριγύριζαν, τους συνομιλούσε αλλά ήταν λόγω εγωισμού τους τα μάτια και τα αφτιά τους επτασφράγιστα. Επένδυαν στη καλοπέραση, την ηδονή, τις σαρκικές απολαυσεις, τη περιπέτεια του επί γης βίου να τη διανύσουν όσο γινόταν άριστα, έστω με αρετές! Μα ούτε οι αρετές οδηγούν στην ευδαιμονία εφ΄οσον αρνείται κανείς τη πηγή των αγαθών απ την οποία προκύπτει η ευδαιμονία! Αυτή η πηγή των αγαθών είναι ο χορηγός αυτών, ο Θεός και δημιουργός και παντοκράτορας. Ελάχιστοι τον ψηλάφισαν, ανάμεσά τους θολά και αμυδρά ο Πλάτωνας και ο Πλωτίνος, ακόμη και κάποιοι στωικοί φίλοι της σοφίας. Γιατί μας τα λες αυτά θα πει κάποιος; Για να φανεί ότι ο Εληνισμός πήρε πολύ πλούτο από το Θεό, αλλά ελάχιστοι τον εκτιμήσαμε και τον εκτιμούμε! Θα ήμασταν από την αρχαιότητα 200 και 300 και 500 εκατομμύρια πληθυσμού αν όταν δεχτήκαμε τον Θεάνθρωπο τον υπηρετούσαμε με αυταπάρνηση κι αγάπη. Αντίθετα γίναμε οι ίδιοι προδότες και της πίστης, και της πατρίδας, και καταντήσαμε περίγελως των πάλαι ποτέ βάρβαρων εθνών που μας περιτριγυρίζουν. Ως ράβδος παιδείας μας υποβαλλόμενα μας παιδεύει κι έτσι ο Θεός, εκατομμύρια Έλληνες εξισλαμίστηκαν, εκατομμύρια εκλατινίστηκαν, και εκατομμύρια δολοφονούνται με εκτρώσεις!
Μάλιστα µ᾽ ἔδωσε κι ἕνα µικρὸ κοµποσχοινάκι -εἶπε ἡ γυναίκα-, τὸ ὁποῖο δὲν ἔµπαινε στὸ χέρι µου. Μετὰ σκέφτηκα "τί θὰ τὸ κάνω αὐτὸ τὸ κοµποσχοινάκι;" Ἦταν γιὰ µικρὸ παιδάκι. Ἔφυγε ὁ µοναχός, φύγαµε καὶ ἐµεῖς. Ὅταν πήγαµε στὴν Πατρίδα µας, συνέλαβα καὶ ἔκανα δίδυµα, τὸν Χαράλαµπο καὶ τὸν Ἀλέξανδρο, καὶ τὰ ᾽φερα ἐδῶ νὰ προσκυνήσουν καὶ νὰ εὐχαριστήσουµε τὴν Παναγία µας». 

Ἄλλοι ζητοῦν ἀπὸ τὴν Παναγία νὰ κάνουν παιδιὰ καὶ ἄλλοι τὰ φονεύουν ὡς ἔµβρυα. Εἴθε µὲ τὴ χάρη τῆς Μεγάλης µας Μάνας, τῆς Παναγίας µας, αὐτοὺς τοὺς φοβεροὺς καὶ κρίσιµους γιὰ τὴν Πατρίδα µας χρόνους, νὰ µετανοήσουµε καὶ νὰ σταµατήσει τὸ γένος µας νὰ σκοτώνει τὰ ἀθῶα κυοφορούµενα παιδιά του µὲ τὶς ἐκτρώσεις. Λέγεται ὅτι κάθε χρόνο γίνονται 300.000 καὶ πλέον ἐκτρώσεις. Δηλαδή, ἀπὸ τὴ µεταπολίτευση µέχρι τέλους τοῦ 2014, µία 40ετία, ἔχουν θανατωθεῖ τὸ ὀλιγότερο 12.000.000. Ἡ Θεοτόκος -καὶ κατὰ χάρη Μητέρα µας- δακρύζει, ὅπως βλέπουµε πολλάκις σὲ εἰκόνες Της θαυµατουργές, γιὰ νὰ µᾶς εὐαισθητοποιήσει νὰ παύσουµε νὰ ἁµαρτάνουµε γενικὰ καὶ εἰδικότερα νὰ µὴ φονεύουµε ἀθῶα κυοφορούµενα, τὰ ὁποῖα ἐν καιρῷ -µετὰ τὴ γέννησή τους- θὰ εἶναι ἄνθρωποι σὰν κι ἐµᾶς· παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, παιδιά µας. Τελειώνοντας, κρίνω ἀναγκαῖο νὰ ἀναφέρω ὅτι ὅταν ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ἐψήφιζε τὸ νόµο γιὰ τὶς ἐκτρώσεις πρὸ ἐτῶν, ὁ κ. Πρόεδρος τῆς ∆ηµοκρατίας τὸν ἐνέκρινε, σὲ εὐρωπαϊκὴ χώρα ὁ καθολικὸς βασιλεὺς ἐξοχώταχος κ. Μπωντουέν, εὐσεβέστατος ὤν, καὶ πρὸς τιµήν του, δὲν ἀπεδέχθη νὰ ὑπογράψει τὸν νόµο τοῦτο γιὰ τὶς ἐκτρώσεις. ∆ὲν ἠθέλησε νὰ γίνει ἐγκληµατίας. Τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες; Φονεύουν ἀθῶα ἀγέννητα παιδιά τους, χωρὶς νὰ ἀντιλαµβάνονται ὅτι ἕνεκα αὐτῆς τῆς µεγάλης ἁµαρτίας µας, ἀλλὰ καὶ ἄλλων πολλῶν καὶ ἀκατονόµαστων, γίναµε δοῦλοι στοὺς δυτικοὺς ἀνθέλληνες καὶ ἀντίχριστους καὶ σὲ λίγα χρόνια θὰ εἴµαστε µειοψηφία στὴν Πατρίδα µας, κάτω ἀπὸ τὴν µπότα αἱµοχαρῶν ἐχθρῶν, ἀλλοδόξων καὶ µισελλήνων. Οἱ µεταφερµένοι εἰς βάρος µας αὐτοὶ ἐχθροὶ εἶναι ἐντὸς τῶν τειχῶν µας. Σὲ λίγο θὰ δράσουν εἰς βάρος µας. Ὑπάρχει καιρὸς γιὰ σωτηρία. Ἂς ἀνανήψουµε τὸ ταχύτερο!

µ.Λ.
 (Πηγή: Μαχητής, 30-9-2015)

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Οι Έλληνες από το Θεό ευλογήθηκαν τα μέγιστα! Όχι βεβαίως όπως οι Ισραηλίτες του Νόμου, εκείνοι ευλογήθηκαν υπέρμετρα, ήταν υπό τη προστασία του λόγω του Αβραάμ στο οποίο υποσχέθηκε ότι το σπέρμα του θα το πολλαπλασιάσει όπως τα άστρα του ουρανού και την άμμο της θάλασσας. Οι Έλληνες όμως είχαν το προνόμιο της εκ κατόπτρου γνώσης, αγαπούσαν τη γνώση και την επεδίωκαν με πάθος. Όλοι οι μεγάλοι σοφοί της Ελλάδας χάιδευαν, άγγιζαν, ακουμπούσαν την αλήθεια, αλλά δε κατάφεραν να τη δουν με καθαρή ματιά. Τη περιτριγύριζαν, τους συνομιλούσε αλλά ήταν λόγω εγωισμού τους τα μάτια και τα αφτιά τους επτασφράγιστα. Επένδυαν στη καλοπέραση, την ηδονή, τις σαρκικές απολαυσεις, τη περιπέτεια του επί γης βίου να τη διανύσουν όσο γινόταν άριστα, έστω με αρετές! Μα ούτε οι αρετές οδηγούν στην ευδαιμονία εφ΄οσον αρνείται κανείς τη πηγή των αγαθών απ την οποία προκύπτει η ευδαιμονία! Αυτή η πηγή των αγαθών είναι ο χορηγός αυτών, ο Θεός και δημιουργός και παντοκράτορας. Ελάχιστοι τον ψηλάφισαν, ανάμεσά τους θολά και αμυδρά ο Πλάτωνας και ο Πλωτίνος, ακόμη και κάποιοι στωικοί φίλοι της σοφίας. Γιατί μας τα λες αυτά θα πει κάποιος; Για να φανεί ότι ο Εληνισμός πήρε πολύ πλούτο από το Θεό, αλλά ελάχιστοι τον εκτιμήσαμε και τον εκτιμούμε! Θα ήμασταν από την αρχαιότητα 200 και 300 και 500 εκατομμύρια πληθυσμού αν όταν δεχτήκαμε τον Θεάνθρωπο τον υπηρετούσαμε με αυταπάρνηση κι αγάπη. Αντίθετα γίναμε οι ίδιοι προδότες και της πίστης, και της πατρίδας, και καταντήσαμε περίγελως των πάλαι ποτέ βάρβαρων εθνών που μας περιτριγυρίζουν. Ως ράβδος παιδείας μας υποβαλλόμενα μας παιδεύει κι έτσι ο Θεός, εκατομμύρια Έλληνες εξισλαμίστηκαν, εκατομμύρια εκλατινίστηκαν, και εκατομμύρια δολοφονούνται με εκτρώσεις!