H αίρεσις τού Οικουμενισμού έχει δύο χαρακτηριστικά που δεν είχαν οι παλαιές αιρέσεις

Πρώτον, την καθολικήν κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας επίθεσιν και όχι μόνον εναντίον ενός δόγματος και δεύτερον, την καθολικήν σχεδόν αποδοχήν της αιρέσεως από τους κορυφαίους κληρικούς και θεολόγους της Ορθοδοξίας, με ελαχίστας εξαιρέσεις στο χώρο των ιερέων καί μοναχών. 
Σημειωτέον ότι οι εξαιρέσεις αυτές αναφέρονται μόνο στό θεωρητικό πεδίον, δηλαδή στά λόγια και την πέννα, χωρίς ουδεμίαν πρακτικήν έκφρασιν αντιστάσεως, όπως είναι η διακοπή κοινωνίας με την αίρεσιν κ.λ.π. 
Το θλιβερώτερον όμως εν προκειμένω είναι η δικαιολογία που προβάλλουν αυτοί οι ρασοφόροι παντός βαθμού προκειμένου να υποστηρίξουν την θέσιν τους. Λέγουν χαρακτηριστικώς ότι ενεργούν έτσι, διότι επθυμούν να ευρίσκωνται εντός Εκκλησίας, αφού, όπως ισχυρίζονται, μόλις διακόψουν κοινωνίαν με τους αιρετικούς προϊσταμένους των ή τους κοινωνούντας με αυτούς, θα ευρεθούν αμέσως εκτός Εκκλησίας. Οποία διαστροφή της Ορθοδόξου διδασκαλίας! 
----------------------
@ 19 Νοεμβρίου 2019 - 2:00 μ.μ.

«Το αντίθετο ισχύει. Ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος μόνο ωφέλησε την Ορθοδοξία.»

Ὁ π. Ἐπιφάνιος ἔγραψε καί ψυχωφελῆ καί ἀντι-μασσωνικά ἔργα, τά ὁποῖα βεβαίως εἶναι πολύ ὠφέλιμα. Ὅταν, ὅμως, κάποιος κηρύττῃ αἵρεσιν, ὅπως ἔπραξεν ὁ π. Ἐπιφάνιος, τότε βλάπτει τήν Ἐκκλησίαν. Εἰς δέ τήν προκειμένην περίπτωσιν, ἡ βλάβη εἶναι πολύ μεγάλη, καθότι «ἀκινητοποίησε» γενιές Ὀρθοδόξων πού ἴσως ἀντιδροῦσαν ἀπό τό 1965 εἰς τόν Οἰκουμενισμόν, ὁπότε ἴσως νά μήν ἐφθάναμε εἰς αὐτό τό χάλι.


40 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ποιός το έγραψε;;

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 19 Νοεμβρίου 2019 - 11:59 π.μ.

«Ποιός το έγραψε;;»

Δέν εἶμαι 100% σίγουρος, ἀλλά, κατά 99%, εἶναι τοῦ π. Θεοδωρήτου Μαύρου, τοῦ πλέον φωτισμένου Ἱερομονάχου τῶν τελευταίων 50 περίπου ετῶν.

Ανώνυμος είπε...

Ονειρα γλυκά παλαιοημερολογίτη Δημήτρη Χατζηνικολάου!!

Ο παλαιοημερολογίτης Θεοδώρητος Μαύρος είχε πλάνες μεγάλες και τον τακτοποίησαν Θεολόγοι της Εκκλήσιας μας όταν ζούσε.

Μακάρι να σώθηκε.

Ανώνυμος είπε...

Τακτοποίησαν = Φανέρωσαν τις πλάνες του.

Ανώνυμος είπε...

Μια πλάνη ήταν αυτής της υποχρεωτικής αποτείχισης.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 19 Νοεμβρίου 2019 - 12:30 μ.μ.

«τον τακτοποίησαν Θεολόγοι της Εκκλήσιας μας»

Μά, ἀνέκαθεν οἱ αἱρετικοί «τακτοποιοῦσαν» τούς Ὀρθοδόξους! Προφανῶς, ἐσεῖς συντάσσεσθε μέ τούς πρώτους, ἐνῷ ἐγώ μέ τούς δεύτερους.

Ανώνυμος είπε...

Τα μπέρδεψες πολύ Δημήτρη Χατζηνικολάου!

Ανέκαθεν οι Ορθόδοξοι τακτοποιούσαν τους αιρετικούς και όχι το αντίστροφο. Οι Θεολόγοι που τακτοποίησαν τον παλαιοημερολογίτη Θεοδώρητο Μαύρο ήταν απο τους καλύτερους Ορθόδοξους Θεολόγους.

Εμείς συντασσόμαστε με τους Ορθόδοξους Θεολόγους!

Σταμάτα να τα μπερδεύεις!

Ανώνυμος είπε...

Αλλη πλάνη ήταν αυτή του παλαιοημερολογιτισμού.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 19 Νοεμβρίου 2019 - 1:19 μ.μ.

«Τα μπέρδεψες πολύ Δημήτρη Χατζηνικολάου! Ανέκαθεν οι Ορθόδοξοι τακτοποιούσαν τους αιρετικούς και όχι το αντίστροφο».

Δέν πρόσεξες ὅτι τό ρῆμα «τακτοποιοῦσαν» τό ἔβαλα σέ εἰσαγωγικά, ὑπονοώντας ὅτι οἱ αἱρετικοί «θεολόγοι» πού ἦλθαν σέ πνευματικήν διαμάχην μέ τόν π. Θεοδώρητον, ὅπως ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ἐκήρυξαν νέον Εὐαγγέλιον! Ἀντιθέτως, ὅ,τι ἔγραφεν ὁ π. Θεοδώρητος τό ἐτεκμηρίωνε μέ πολλές ἀναφορές στήν Ἁγίαν Γραφήν καί στούς Ἁγίους Πατέρας.

Ανώνυμος είπε...

Ο Απατεώνας π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ἐκήρυξε Νέο Εὐαγγέλιο.

Ανώνυμος είπε...

Μπουρδολογίες είναι όλα αυτά που γράφεις παλαιοημερολογίτα Δ. Χατζηνικολάου στο σχόλιο σου 1:42 μ.μ.

Ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος ήταν απο τους πλέον φωτισμένους Ἱερομονάχους τῶν τελευταίων 100 περίπου ετῶν.

Ανώνυμος είπε...

Απατεώνας είσαι και φαίνεσαι συκοφάντη αιρετικέ ανώνυμε 1:47 μ.μ.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 19 Νοεμβρίου 2019 - 1:48 μ.μ

Γιά νά μήν ἀδικήσουμε τόν π. Ἐπιφάνιον, θά πρέπῃ ν' ἀναφέρω ὅτι ὁ ἴδιος ὁ π. Θεοδώρητος, ὅπως κι ἕνας πολύ ἔντιμος φίλος μου, πού ἐγνώρισαν ἀπό κοντά τόν π. Ἐπιφάνιον, μοῦ εἶπαν ὅτι ὁ π. Ἐπιφάνιος ἦτο ἐνάρετος ἄνθρωπος, ὄχι ἀπατεών. Προφανῶς, ὅμως, ἦτο πεπλανημένος καί ἔκανε πολύ μεγάλην ζημίαν εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν μέ τήν αἵρεσιν τοῦ δυνητισμοῦ καί ἀχρικαιρισμοῦ πού ἐκήρυξεν.

Ανώνυμος είπε...

Παλαιοημερολογίτα Δ. Χατζηνικολάου,
Σύμφωνα με την πλανεμένη παλαιοημερολογίτικη άποψη σου, "ισχύουν" όλα αυτά τα αρνητικά που φαντάζεσαι ότι δήθεν έκανε ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος!

Το αντίθετο ισχύει. Ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος μόνο ωφέλησε την Ορθοδοξία.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 19 Νοεμβρίου 2019 - 2:00 μ.μ.

«Το αντίθετο ισχύει. Ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος μόνο ωφέλησε την Ορθοδοξία.»

Ὁ π. Ἐπιφάνιος ἔγραψε καί ψυχωφελῆ καί ἀντι-μασσωνικά ἔργα, τά ὁποῖα βεβαίως εἶναι πολύ ὠφέλιμα. Ὅταν, ὅμως, κάποιος κηρύττῃ αἵρεσιν, ὅπως ἔπραξεν ὁ π. Ἐπιφάνιος, τότε βλάπτει τήν Ἐκκλησίαν. Εἰς δέ τήν προκειμένην περίπτωσιν, ἡ βλάβη εἶναι πολύ μεγάλη, καθότι «ἀκινητοποίησε» γενιές Ὀρθοδόξων πού ἴσως ἀντιδροῦσαν ἀπό τό 1965 εἰς τόν Οἰκουμενισμόν, ὁπότε ἴσως νά μήν ἐφθάναμε εἰς αὐτό τό χάλι.

Ανώνυμος είπε...

Σκέφτεσαι πλανεμένα παλαιοημερολογίτα Δημήτρη Χατζηνικολάου!

Ο άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος δεν κήρυξε καμία αίρεση! Αυτά υπάρχουν μόνο στο μυαλό των πλανεμένα συλλογιζόμενων!

Επίσης είναι αυθαίρετη η άποψη ότι δήθεν "«ἀκινητοποίησε» γενιές Ὀρθοδόξων"!

Ο άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος εξήγησε σωστά και τους ι. Κανόνες και τους Πατέρες!

Ο άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος ήταν σύμφωνος και με τους συγχρόνους αγίους της Εκκλησίας!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

"Ο άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος ήταν σύμφωνος και με τους συγχρόνους αγίους της Εκκλησίας!"

Αυτό είναι απόδειξη ότι δεν έκανε κάτι λάθος μόνος του ο π. Επιφάνιος. Δεν ήταν προσωπικό του λάθος. Τα ίδια έλεγαν και οι σύγχρονοι άγιοι της Εκκλησίας και οι μεγάλοι Αντιοικουμενιστές για την φάση που βρισκόμαστε.

Ανώνυμος είπε...

Τα ίδια ΣΩΣΤΑ έλεγαν και οι σύγχρονοι άγιοι της Εκκλησίας και οι μεγάλοι Αντιοικουμενιστές για την φάση που βρισκόμαστε.

Ανώνυμος είπε...

Και μόνο οι απανήσεις του μοναχού Θ.Μαύρου προς την μοναχή Μαγδαληνή της Κοζάνης,φανερώνουν την πλάνη του και την άγνοια που είχε ο άνθρωπος.

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδή 5:51 μ.μ.;
Τί έλεγε;

Silver είπε...

Ανώνυμος είπε...
Και μόνο οι απανήσεις του μοναχού Θ.Μαύρου προς την μοναχή Μαγδαληνή της Κοζάνης,φανερώνουν την πλάνη του και την άγνοια που είχε ο άνθρωπος.

Γράψε κάτι ευλογημένε μου να καταλάβουμε και εμείς λίγο από την πλάνη του.
Δεν έχεις κάποιο κείμενο ή κάποιο βιβλίο του να το διαβάσουμε;;

Silver είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Ονειρα γλυκά παλαιοημερολογίτη Δημήτρη Χατζηνικολάου!!
Ο παλαιοημερολογίτης Θεοδώρητος Μαύρος είχε πλάνες μεγάλες και τον τακτοποίησαν Θεολόγοι της Εκκλήσιας μας όταν ζούσε.
Μακάρι να σώθηκε.

Είναι λυπηρό να μην αντιλαμβάνεσαι πόσο χαμηλά ρίχνεις τον εαυτό σου προσθέτοντας μπροστά από το όνομα του κ. Χατζηνικολάου τη λέξη "παλαιοημερολογίτη". Η λέξη αυτή φυσικά είναι τιμητική για τον αδελφό μας Δημήτριο, όμως εσύ την τοποθετείς ως κάτι το υποτιμητικό-βδελυγματικό. Αν δεν το καταλαβαίνεις να σου δώσω ένα υποθετικό παράδειγμα. Εσύ ο Γιώργος έχεις καρκίνο. Ο γείτονάς σου κάθε φορά που τον ενοχλεί κάτι από σένα, ας πούμε τον ενοχλεί ο σκύλος σου, σου φωνάζει: Καρκινοπαθή Γιώργο μάζεψε τον σκύλο σου. ύστερα από λίγο, ρε καρκινοπαθή Γιώργο το παιδί σου πατάει το γρασίδι μου. Μετά, καρκινοπαθή Γιώργο χαμήλωσε τη φωνή του ραδιοφώνου σου θέλω να κοιμηθώ. Καρκινοπαθή Γιώργο... καρκινοπαθή Γιώργο...καρκινοπαθή Γιώργο....
Είναι δυνατόν έστω και σαν ανώνυμος να μην αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνεις βρε αδελφέ είναι σατανικό; Και παρουσιάζεσαι ως Ορθόδοξος!
Τιμή αγίου μίμηση αγίου. Τιμάς τον μακαριστό Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο ως άγιο. Έχεις το δικαίωμα και την ελευθερία να τιμάς όποιον θέλεις. Έχεις όμως σκεφτεί ότι ο άγιός σου Επιφάνιος δεν θα έκανε ποτέ αυτό που κάνεις εσύ;
Θέλεις να προβάλεις επιχειρήματα που αποδεικνύουν ότι ο κ. Χατζηνικολάου είναι σε πλάνη παρουσίασέ τα. Με κόσμιο τρόπο όπως αρμόζει σε Χριστιανούς και μάλιστα Ορθοδόξους.

Αν παρόλα αυτά νομίζεις ότι είμαι λάθος, σου ζητώ συγγνώμη.

Εν Χριστώ,
Κωνσταντίνος

Ανώνυμος είπε...

Τελείως λάθος είσαι Κώστα!!! Τελείως λάθος είσαι, για να μην πω ότι σκέφτεσαι ανάποδα!!! Τρέλλα μεγάλη το σχόλιο σου 19 Νοεμβρίου 2019 - 7:06 μ.μ.! ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΕΛΛΑ!!!

Γιατί είναι κακό να λέμε τον άλλον παλαιοημερολογίτη όταν είναι;;;

Γιατί είναι κακό να λέμε τον άλλον παλαιοημερολογίτη όταν γι΄ αυτόν είναι τιμητικό;;;;

Θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;

Αυτό που κάνεις εσύ κ. Κώστα είναι σατανικό!!! Ενοχλείσαι από ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ (ότι είναι κάποιος παλαιοημερολογίτης) και δεν ενοχλείσαι όταν βρίζουν τους αγίους όπως παραπάνω ένας ανώνυμος που ονόμασε τον άγιο Επιφάνιο απατεώνα!!!! Όπως και δεν ενοχλείσαι ΚΑΘΌΛΟΥ όταν παλαιοημερολογίτες λένε τους σύγχρονους αγίους ψευδοαγίους και άλλα τόσα!!!!
Η υποκρισία σου έχει φθάσει ως τα άστρα!!!!!

Σταμάτα την μεγάλη υποκρισία κ. Κώστα!!!!!!

Μην γίνεσαι όμοιος με τους Φαρισαίους στην υποκρισία τους!!!!!!

Μην προσβάλλεις άλλο την λογική μας!!!!

Ανώνυμος είπε...

Κώστα παραδέξου ότι έχεις την παλαιοημερολογίτικη μεροληψία μέσα σου και ότι δεν είσαι σίγουρος ότι η παλαιοημερολογίτικη πλάνη είναι σωστή, έχεις την μύγα και γι΄ αυτό μυγιάζεσαι!

Κανείς νεοημερολογίτης δεν θα πειραχθεί ποτέ αν τον λένε συνέχεια, νεοημερολογίτη. Διότι δεν είναι καθόλου υποτιμητικό.

Γιατί εσύ παίρνεις σαν υποτιμητικό το παλαιοημερολογίτης για τους παλαιοημερολογίτες;;;

ΕΠΕΙΔΗ ΜΥΓΙΑΖΕΣΑΙ!!!! Σε ελέγχει η συνείδηση σου ότι υπάρχει πλάνη στον παλαιοημερολογιτισμό και κατα βάθος πιστεύεις ότι μπορεί να είναι και πλάνη μεγάλη να ακολουθεί κανείς τον παλαιοημερολογιτισμό!!!

Αλλά σ΄ αυτό δεν φταίνε οι σχολιαστές που ονομάζουν ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ τους παλαιοημερολογίτες ως παλαιοημερολογίτες. Σωστά έχουν και καλά κάνουν και να συνεχίσουν για να λένε τα πράγματα με το όνομα τους.

Καλή αλλαγή νοοτροπίας Κώστα!!

Ανώνυμος είπε...

Όταν κατηγορούν παλαιοημερολογίτες τον άγιο Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο για πράγματα που νομίζουν αυτοί ότι φταίει ο άγιος Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος, δεν θα πούνε οι υπερασπιστές του αγίου Επιφανίου για να ξέρει ο κόσμος ότι τα γράφουν αυτά παλαιοημερολογίτες;;;;;;

Είσαι με τα καλά σου Κώστα;;;;;
Βγάλε την μύγα από μέσα σου για να μην μυγιάζεσαι άδικα.

Ανώνυμος είπε...

Ντροπή σου Κώστα για την υποκρισία σου!!! Ντροπή σου!

Ανώνυμος είπε...

Μιας και αναφέρθηκες στον π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο Κώστα.

Να τί λέει ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος για τους παλαιοημερολογίτες:

"Όχι! Κραυγάζουν οι Παλαιοημερολογίτες! Η διάσπαση της εορτολογικής ομοιομορφίας (πότε όμως η Εκκλησία γνώρισε απόλυτη εορτολογική ομοιομορφία;) στέρησε από την Εκκλησία την Χάρη, κατέστησε (άκου και φρίξε!) άκυρα τα Μυστήριά της και επομένως οι Νεοημερολογίτες είναι εκτός Χάριτος, δηλαδή εκτός σωτηρίας!!

Αυτός ο φρικαλέος ισχυρισμός, αδελφέ Νικόδημε, αποτελεί φοβερή αίρεση και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Προβίβασαν οι ταλαίπωροι σε Δόγματα πίστεως, σε όρους σωτηρίας, στοιχεία...ημερολογιακά και εορτολογικά!... κανείς βεβαίως δεν θεωρεί καλό πράγμα την ύπαρξη δύο ημερολογίων στο χώρο της ανά την Οικουμένη Ορθοδόξου καθολικής Εκκλησίας. Κακώς, κάκιστα έγινε η αλλαγή του Ημερολογίου. Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι το σημείο να δούμε τα ημερολόγια ως...Δόγματα πίστεως και να εξαρτήσουμε από αυτά το κύρος των Μυστηρίων και την επίτευξη της σωτηρίας, η απόσταση είναι αβυσσαλέα.

Ας κρατούσαν οι Παλαιοημερολογίτες το παλιό ημερολόγιο, αλλά ας διατηρούσαν την κοινωνία προς την Εκκλησία. Τότε δεν θα υπήρχε κανένας κίνδυνος. Αυτοί όμως έφτασαν στο σημείο να αποκοπούν από την Εκκλησία, για να μη...χάσουν την Χάρη και τη σωτηρία!... δεν αγνοώ ότι υπάρχουν Παλαιοημερολογίτες, που δεν δέχονται αυτές τις βλασφημίες, αλλά ποιο το όφελος, εφόσον υπάρχουν άλλοι - και μάλιστα η ηγεσία τους - που υποστηρίζουν αυτές τις αιρετικές θέσεις;".


Το να λες απλά παλαιοημερολογίτη τον παλαιοημερολογίτη, δεν είναι τίποτα μπροστά στα παραπάνω Ορθόδοξα και αληθινά που λέει ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος!!!

Κώστα σύνελθε!!!!
Η μεροληψία και η υποκρισία πρέπει να έχει και κάποια όρια!!!!

Ανώνυμος είπε...

Το κομμάτι από τον π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο 20 Νοεμβρίου 2019 - 4:44 π.μ.
είναι:
Εκ του Βιβλίου:
ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΣ

Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Ι. Θεοδωροπούλου
Έκδοσις Ιερού Ησυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνος

Απόδοση στα Νέα Ελληνικά
Τέζας Γεώργιος
Φιλόλογος

Ανώνυμος είπε...


Μπούρδες γράφεις Κώστα.

Φυσικά και είναι κόσμιος τρόπος να λέει ο άλλος τον προσδιορισμό για κάποιον, προσδιορισμό που είναι αληθινός και τον προσδιορίζει αληθινά.

π.χ.
παπικός,
προτεστάντης,
παλαιοημερολογίτης,
βουδδιστής,
κ.τ.λ.

Δεν έχει τίποτα το κακό. Αρκεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ανώνυμος είπε...

Δεν έχει τίποτα το κακό ο τρόπος. Αρκεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ανώνυμος είπε...

Όλοι οι Ορθόδοξοι που ανήκουν στην Εκκλησία τιμούν τον π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο ως Γέροντα μεγάλης αρετής και άγιο.

Οι λίγοι που γι΄ αυτούς είναι "κόκκινο πανί" ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος ανήκουν στον παλαιοημερολογιτισμό.

Δεν θέλει και πολύ μυαλό να καταλάβει κανείς ότι είναι πολύ χρήσιμο για τους επισκέπτες να λέμε ότι οι παλαιοημερολογίτες κατήγοροι του π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου είναι παλαιοημερολογίτες.

SCRIPTA MANENT είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
SCRIPTA MANENT είπε...

ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΣ


Η λογική λέει οτι Βασει της διδασκαλίας των δυο άκρων ήταν ο πρώτος που έπρεπε να αποτειχιστεί και να μην έχει καμία σχέση με τα δυο άκρα
Αντ αυτού ο π.Επιφάνιος έγερνε αποκλειστικά στο ένα άκρο, αυτό του οικουμενισμού οπως ο πύργος της πίζας.
Προφανώς μόνο στο ένα άκρο υπάρχει σωτηρία κατά τον π Επιφάνιο και δη του χειρότερου όλων των εποχών

Ανώνυμος είπε...

Αυτό που γράφεις SCRIPTA MANENT είναι μπούρδα ΚΑΙ ΑΔΙΚΕΙ τον άγιο Γέροντα της Ορθοδοξίας π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο!

Ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος χτύπησε και τα δύο άκρα και ποτέ δεν υπήρξε οικουμενιστής ούτε στο παραμικρό!

Μην γράφεις τόσο χοντροκομμένες μπούρδες!

Ο άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος υπήρξε από τους πιο μεγάλους Αντιοικουμενιστές που κονταροχτύπησαν τον οικουμενισμό!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Ο SCRIPTA MANENT είναι παλαιοημερολογίτης. Τυχαίο;;;;;

SCRIPTA MANENT είπε...

Μπουρδολόγε εγω δεν πρόκειται να ασχοληθώ με άσχετους που το μόνο επιχείρημα που ξέρουν να γράφουν είναι,
αυτό είναι μπούρδα
ο τάδε είναι παλαιοημερολογίτης

Ανώνυμος είπε...

Οι Ορθόδοξοι που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη δεν είναι μπουρδολόγοι.

Εσύ γράφεις μπούρδες για τον άγιο Γέροντα της Ορθοδοξίας π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο!
Και επαναλαμβάνεις τα περι Πίζας σαχλαμαρίστικα και χωρίς επιχειρήματα....

Οι Ορθόδοξοι που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη έχουν επιχειρήματα και φωνάζει ο κόσμος όλος για τον αντιοικουμενισμό του π. Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου!

Ανώνυμος είπε...

Βρε ταλαίπωρε αυτος που μιλά για δυο άκρα αλλά υπηρετεί το ένα φανατικά πως λέγεται;

Ανώνυμος είπε...

Είσαι άσχετος με τα σχόλια , ταλαίπωρε φανατικέ 8:22 π.μ...
Δεν ξέρεις ούτε να διαβάζεις!!

Ανώνυμος είπε...

10.08
αχαχαχαχαχχα