"Ο είς και η αληθεία αποτελούν την πλειοψηφία".

Στην Ορθοδοξία προέχει η αλήθεια και έπεται η πλειοψηφία. Όταν υπάρχει αντίθεση της πλειοψηφίας προς την αλήθεια, τότε ισχύει, το περιώνυμο αξίωμα:
 "Ο είς και η αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία". 
Η Πατερική αλήθεια δεν ορίζεται από την ''ποσότητα'' αλλά με την συμφωνία στα όσα θέσπισε η κοινή των Θεουμένων Πατέρων Δόξα....

------------------

Ἐκτός ἀπό τό γνωστόν αὐτό Ἁγιοπατερικόν χωρίον, ὅτι ὁ εἷς καί ἡ Ἀλήθεια ἀποτελοῦν τήν πλειοψηφίαν, ὑπάρχουν ἀρκετά ἀκόμη Ἁγιογραφικά καί Ἁγιοπατερικά χωρία πού ἐπιβεβαιώνουν τοῦ λόγου τό ἀληθές, ὅπως ὅτι ἡ Ἀλήθεια δέν τίθεται εἰς ψηφοφορίαν, ὅτι «ἡ Ἐκκλησία δύναται νά ὁρισθῇ καί ἐν τρισίν ὀρθοδόξοις» κ.λπ. Ζωντανήν ἐπιβεβαίωσιν ἀποτελεῖ ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής μέ τούς δύο ὑποτακτικούς του, πού ἦσαν οἱ μόνοι Ὀρθόδοξοι εἰς ὁλόκληρον τήν Οἰκουμένην καί μόνον αὐτοί οἱ τρεῖς ἀπετέλουν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ! Διό καί οἱ Ἅγιοι Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, Γρηγόριος Παλαμᾶς κ.ἄ. διδάσκουν ὅτι Ἐκκλησία ὑπάρχει ὅπου ὑπάρχει ἡ Ἀλήθεια (=Χριστός) καί ὅπου δέν ὑπάρχει ἡ Ἀλήθεια δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία: «Οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς ἀληθείας εἰσί καὶ οἱ μὴ τῆς ἀληθείας ὄντες, οὐδὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσὶ».

47 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐκτός ἀπό τό γνωστόν αὐτό Ἁγιοπατερικόν χωρίον, ὅτι ὁ εἷς καί ἡ Ἀλήθεια ἀποτελοῦν τήν πλειοψηφίαν, ὑπάρχουν ἀρκετά ἀκόμη Ἁγιογραφικά καί Ἁγιοπατερικά χωρία πού ἐπιβεβαιώνουν τοῦ λόγου τό ἀληθές, ὅπως ὅτι ἡ Ἀλήθεια δέν τίθεται εἰς ψηφοφορίαν, ὅτι «ἡ Ἐκκλησία δύναται νά ὁρισθῇ καί ἐν τρισίν ὀρθοδόξοις» κ.λπ. Ζωντανήν ἐπιβεβαίωσιν ἀποτελεῖ ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής μέ τούς δύο ὑποτακτικούς του, πού ἦσαν οἱ μόνοι Ὀρθόδοξοι εἰς ὁλόκληρον τήν Οἰκουμένην καί μόνον αὐτοί οἱ τρεῖς ἀπετέλουν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ! Διό καί οἱ Ἅγιοι Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, Γρηγόριος Παλαμᾶς κ.ἄ. διδάσκουν ὅτι Ἐκκλησία ὑπάρχει ὅπου ὑπάρχει ἡ Ἀλήθεια (=Χριστός) καί ὅπου δέν ὑπάρχει ἡ Ἀλήθεια δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία: «Οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς ἀληθείας εἰσί καὶ οἱ μὴ τῆς ἀληθείας ὄντες, οὐδὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσὶ».

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ με την ανάρτηση!!!

"Ο είς και η αληθεία αποτελούν την πλειοψηφία".

Φτάνει να είναι εντός της Εκκλησίας και όχι σε Σχίσμα!

Αντιαιρετικός και Αντισχισματικός

Marinos Ritsoudis είπε...

Αντιαιρετικέ αντισχισματικέ, η φανατική σου προσήλωση στην πλάνη σε οδηγεί και σε λάθος συμπεράσματα.
Εάν είσαι στην Αλήθεια, εννοείται λόγω καί έργω, είναι αυτονόητο πως είσαι με Τον Χριστόν και δεν μπορείς να είσαι στο Σχίσμα, ή την αίρεση, ή την ετεροδοξία.
Ήλιος και σκότος δεν συνυπάρχουν. Το σκότος χάνεται όταν ανατείλει ο Ήλιος.

Η Αλήθεια δεν ζητάει επιβεβαίωση έχει Τον Χριστόν, το ψέμα ζητάει την επιβεβαίωση την κυριαρχία γιατί θέλει να εξαπατήσει.

Όλος ο κόσμος να προσκυνάει το ψέμα δεν μπορεί να γίνει Αλήθεια, και ουδείς να μήν τήν υπερασπίζεται, δεν χάνει την οντότητά της ούτε το κύρος της.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 23 Νοεμβρίου 2019 - 9:27 π.μ.

«Φτάνει να είναι εντός της Εκκλησίας και όχι σε Σχίσμα!»

Μά, ἐάν αὐτός ὁ εἷς ὄντως κατέχῃ τήν ἀλήθειαν, τότε αὐτός μόνος του ἀποτελεῖ τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ! Ὅλοι οἱ ἄλλοι εὑρίσκονται εἰς σχίσμα ἤ αἵρεσιν! Συνεπῶς, αὐτό πού ἔγραψες εἶναι παντελῶς ἀνόητον, ὅπως εἶναι καί ὅλα τά ὑπόλοιπα πού μᾶς ἔχεις ἀραδιάσει κατά τούς τελευταίους 2-3 μῆνες!

Ανώνυμος είπε...

Μαρίνο Ριτσούδη εσύ βρίσκεσαι στην πλάνη προσηλωμένος και γράφεις πλανεμένα.

Ενας μπορεί να ορθοδοξεί, να είναι ορθόδοξος και να σχίσει την Εκκλησία του Θεανθρώπου για ασήμαντα πράγματα, όπως π.χ. τα ημερολόγια.

Αυτή τη σημασία έχει το σχόλιο μου. Και δεν καθόλου λάθος.

Ξεκίνα μελέτη της ιστορίας της Εκκλησίας, για να το δεις και εσύ.

Αντιαιρετικός και Αντισχισματικός

Ανώνυμος είπε...

Παλαιοημερολογίτη Δημήτρη Χατζηνικολάου, μην συνεχίζετε να μας αραδιάζετε πλανεμένες ιδέες.

Ενας μπορεί να ορθοδοξεί, να είναι ορθόδοξος και να σχίσει την Εκκλησία του Θεανθρώπου για ασήμαντα πράγματα, όπως π.χ. τα ημερολόγια.

Αυτό διδάσκει η ιστορία και η Εκκλησία.

Αντιαιρετικός και Αντισχισματικός

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 23 Νοεμβρίου 2019 - 9:51 π.μ.

«Ενας μπορεί να ορθοδοξεί, να είναι ορθόδοξος και να σχίσει την Εκκλησία του Θεανθρώπου για ασήμαντα πράγματα, όπως π.χ. τα ημερολόγια».

Τελικῶς, δέν καταλαβαίνεις τί γράφεις, καί γι' αὐτό ἀντιφάσκεις! Ἄν κάποιος σχίσῃ τήν Ἐκκλησίαν γιά ὄντως ἀσήμαντα πράγματα, ἐπειδή π.χ. ἐπετράπη τά κεριά πού ἀνάπτονται εἰς τούς ναούς νά εἶναι ὄχι μόνον ἀπό ἁγνό, ἀλλά καί ἀπό βιομηχανικόν κερί, ἐνῷ κατά τά ἄλλα ἡ Ἐκκλησία ἀπό τήν ὁποίαν αὐτός ἀπεκόπη οἰκειοθελῶς (λόγῳ τῶν βιομηχανικῶν κηρίων) δέν ἔχει σφάλλει, τότε αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός εὑρίσκεται εἰς μεγίστην πλάνην, ἄρα ἡ ἀρχική ὑπόθεσις ὅτι αὐτός εἶναι ὁ μόνος πού κατέχει τήν Ἀλήθειαν εἶναι ἐσφαλμένη!!! Ξέρω, λόγῳ τῆς ἀπείρου οἰήσεως, ἡ ὁποία κατέχει ὅλους τούς ἐν γνώσει αἱρετικούς, καθώς καί τούς ἐν γνώσει κοινωνοῦντας μέ αἱρετικούς, θά ἐπανέλθῃς μέ νέες ἀνοησίες. Γι' αὐτό, σοῦ διαμηνύω ὅτι δέν συνεχίζω πλέον αὐτόν τόν ψευδο-διάλογον μαζί σου.

Ανώνυμος είπε...

Είναι λογικό όταν γράφουμε κουταμάρες, να διακόπτουμε τον διάλογο!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο Αντιαιρετικός και Αντισχισματικός καταλαβαίνει τί γράφει.

Η απορία είναι αν καταλαβαίνει τί κουταμάρες γράφει ο ίδιος ο κ. Χατζηνικολάου...

Ανώνυμος είπε...

23 Νοεμβρίου 2019 - 10:33 π.μ. 23 Νοεμβρίου 2019 - 10:36 π.μ.

Χαχα προσπαθείς να πείσεις ότι είστε και πολλοί....μα πόσο χαμηλά θα πέσεις...πόσο δαιμονισμένος είσαι; Ο κατήφορος που έχεις πάρει δεν έχει τελειωμό και είναι το χειρότερο είδος κατήφορου αφού το κάνεις για λεφτά. Και σίγουρα το κάνεις για λεφτά γιατί αν το έκανες για τα πιστεύω σου θα ήξερες να πεις και δύο λόγια για να τεκμηριώσεις αυτά που λες αλλά εσύ είσαι εντελώς ξεφτύλας....Να φοβάσαι το Θεό γι αυτό που κάνεις γιατί όσα λεφτά βγάζεις μπορεί στο τέλος να τα ξοδέψεις εκεί που προσωπικά δεν εύχομαι ούτε για τους εχθρούς μου να τα ξοδέψουν....η προδοσία σου είναι τρομερή...βρες μία δουλειά της προκοπής! Μην είσαι άλλο ξεφτύλας!

Ανώνυμος είπε...

Με βρωμερές συκοφαντίες πιστεύεις ανώνυμε φανατικέ 12:09 μ.μ. και με βρισιές πεζοδρομίου ότι θα μας πείσεις ν' ακολουθήσουμε τις πλάνες και το Ψεύδος σου;;;

Είσαι γελασμένος!!!

Ξευτιλίστικες με τις βρωμερές βρισιές σου για μια ακόμα φορά!!!

Αυτά παθαίνουν οι φανατικοί που βρίζουν και συκοφαντούν τους αθώους σαν και σένα!!!!

Ανώνυμος είπε...

Εσύ ανώνυμε 12:09 μ.μ. πήγαινε να βρεις μια δουλειά της προκοπής και πήγαινε και σε κανένα ψυχίατρο να σε εξετάσει που τις φαντασίες σου τις πιστεύεις στ' αλήθεια!!!

Ανώνυμος είπε...

Οταν κάποιος στερεύει απο επιχειρήματα οταν δεν είναι τίμιος, αρχίζει να βρίζει και να συκοφαντεί.

Μην απορείτε καθόλου! Αυτό δυστυχώς τους δασκαλεύει ο διάβολος!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο 12:09 ξευτιλίστηκε με τις βρωμερές βρισιές του για μια ακόμα φορά!!!

Ανώνυμος είπε...

Παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου, και τα ημερολόγια είναι ασήμαντο πράγμα!!

Εχε το στον μυαλό σου και αυτό, για να βρεις την αλήθεια.

Ανώνυμος είπε...

Πιο κατανοητά.

Ξευτιλίστικες με τις βρωμερές βρισιές σου για μια ακόμα φορά!!!

Αυτά παθαίνουν οι φανατικοί σαν και σένα 12:09 μμ που βρίζουν και συκοφαντούν τους αθώους!!!

Ανώνυμος είπε...

Το 1:07 μ.μ. κάνει κατανοητό το σχόλιο 12:16 μ.μ. στο τελευταίο του μέρος.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 23 Νοεμβρίου 2019 - 12:52 μ.μ.

«τα ημερολόγια είναι ασήμαντο πράγμα!!»

Ὅταν τά ἡμερολόγια χρησιμοποιοῦνται χάριν προωθήσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοὐτέστιν διά νά συνεορτάζουν Ἀνατολή καί Δύσις, καί μάλιστα μέ ἀναμενόμενον κόστος τό «σχίσμα» στήν Ἀνατολήν, στόχος πού ἐπετεύχθη πλήρως, τότε πῶς εἶναι ἀσήμαντα; Πῶς εἶναι δυνατόν νά λέγῃ κάποιος ἐχέφρων τέτοια τερατώδη ψεύδη; Ἄρα εἶσαι ὄντως ἕνας πληρωμένος πράκτωρ μέ ἀποστολήν ν' ἀκυρώνῃς Ὀρθοδόξους διαλόγους στό διαδίκτυον, γράφοντας ἀρλοῦμπες.

Ανώνυμος είπε...

Πάλι μπουρδολογείς παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου!!!

Πρέπει τέτοιες τερατώδεις μπουρδολογίες να έχεις ξαναπεί παρόμοιες στο παρελθόν και σου έχουν απαντηθεί!!!

Τα ημερολόγια απο μόνα τους δεν μπορούν να παράγουν οικουμενισμό.

Αν κάποιος αλλάξει ημερολόγιο, αλλά δεν δέχεται τον πιο μικρό οικουμενισμό, όπως έκαναν οι σύγχρονοι άγιοι και τόσοι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές, τότε η αλλαγή του ημερολόγιου δεν έχει καθόλου επίπτωση στην προώθηση του οικουμενισμού!!!

Τις επαναλαμβανόμενες αρρωστημένες φαντασίες περι δήθεν "πληρωμένων πρακτόρων" και τα περι αποστολών, τις περιφρονούμε ως παρανοϊκές!!!

Ορθόδοξος

Ανώνυμος είπε...

Τις αρλούμπες περι πρακτόρων και άλλες πλανεμένες αρλούμπες, είδαμε ποιός τις γράφει...

Πάντως όχι οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη!!!

Ανώνυμος είπε...

Ούτε στο Σχίσμα!!!

Ούτε στον οικουμενισμό!!!

Ανώνυμος είπε...

Και εγώ που είμαι Ορθοδοξος αντιοικουμενιστής και προσήλθα στο Πάτριο πολύ πρόσφατα βρήκα ανάπαυση συνείδησης.
Σημασία τελικά έχει το μέσα σου, πως συμφιλιώνεσαι με την Δομή των Αγίων Πατέρων, που είναι η κοινή ομολογία Πίστεως, όπως συνέβαινε πρίν την νεοκοινοτομία. Και επειδή το έψαξα και λίγο περισσότερο δηλαδή από αυτά που γράφουν οι Ορθόδοξοι που παρέμειναν απαρέμβατοι στον Μελέτιο Μεταξάκη, τον οποίο από ότι διάβαζα ουδείς τον ήθελε για Πατριάρχη και για να αποφύγουν την τριβή μαζί του δεν παρευρέθηκαν στην ψηφοφορία με αποτέλεσμα με πολύ λίγους παρόντες ψηφίστηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Κος Μεταξάκης και επέφερε τα δεινά που επέφερε.
Συνεχίζοντας τον συλλογισμό μου κλείνω και την παρένθεση Μεταξάκη, σημειώνω πως το νέο ημερολόγιο είναι παράνομο Εκκλησιαστικώς στην Ελλάδα, και από την οπτική της νομικής υπόστασης καθώς το Βασιλικό διάταγμα του 1923 νομίζω, που θεσπίζει το παλαιό να ισχύει Εκκλησιαστικώς και το νέο εμπορικώς, δεν έχει καταργηθεί και είναι φανερόν πως δεν επέτρεψε ο Κύριος μέχρι σήμερα να καταργηθεί.
Και αναρωτιέμαι πως είναι δυνατόν ο Κος Σεραφείμ τού Πειραιά, να λογίζεται καυχώμενος για την Εκκλησία του ως ΝΠΔΔ και να βαδίζει πάνω σε παράνομη εορτολογική καινοτομία σύμφωνα με το εν ισχύει Βασιλικό διάταγμα περί εορτολογίου;

Συμπερασματικώς λοιπόν ούτε ηθικά είναι νόμιμο το εορτολόγιο αφού έγιναν εγκλήματα από το Κράτος για να πιέσουν τους πατριοεορτολογίτες να ενταχθούν στους παράνομους, ούτε νομικά αφού το βασιλικό διάταγμα τους απογυμνώνει στην παρανομία, ούτε Αγιοπατερικά καθώς διασπαστηκε η ενότητα της Πίστεως με την Θεία ενίσχυση εξ άνωθεν στον Υμηττό.
Όλα τα παραπάνω με έπεισαν να ακολουθήσω τελικά το Ορθόδοξο εορτολόγιο και να αποτιναξω με Την Χάρι Τού Χριστού μου το Παπικόν, φτάνοντας στας δυσμάς του βίου μου και μη γνωρίζοντας εάν θα με ξημερώσει σε αυτή τη ζωή η επόμενη μέρα, και αισθάνομαι αναπαυμένος.
Ορθοδοξος - αντιοικουμενιστής - αντινεοημερολογίτης.

Ανώνυμος είπε...

Αρκετά πλανεμένο το παλαιοημερολογίτικο σχόλιο σου 2:13 μ.μ.
Εχει μέσα κάμποσους συλλογισμούς που είναι ξεκρέμαστοι λογικά και εκκλησιαστικά.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό που παρατηρώ, είναι ο ξύλινος λόγος τού 2:30 μμ, θα έλεγα μια δυνατή εμβάθυνση στο απόλυτο τίποτα, που ερμηνεία του αποτελεί κάτι σαν το άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
Και τελικά είναι γραμμένο πως η αποτελεσματικοτερη συμφωνία της υποστήριξης ενισχύεται και επιτυγχάνεται, από τους αντιδρώντας, όταν αντιδρούν, χωρίς να λένε τίποτα.
Ορθόδοξος αντιοικουμενιστής αντινεοημερολογίτης.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 23 Νοεμβρίου 2019 - 2:45 μ.μ.

Ἔτσι εἶναι, ἀδερφέ! Εὐτυχῶς πού τόν/τούς πῆρες χαμπάρι ἀμέσως. Πρόκειται γιά πράκτορα/ες τῶν Οἰκουμενιστῶν μέ ἀποστολήν τήν ἀκύρωσιν τῶν Ὀρθοδόξων διαλόγων εἰς τό διαδίκτυον.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε παλαιοημερολογίτη 2:45 μ.μ.

Δεν έχουν άπειρο χρόνο οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη. Εχουν και δουλειές. Δεν μπορούν συνέχεια να ασχολούνται με το κάθε παλαιοημερολογίτικο πλανεμένο σχόλιο.
Ψάξε σε αρχαιότερες αναρτήσεις και εκεί θα βρεις όλες τις απαντήσεις στους ξεκρέμαστους συλλογισμούς σου που έχουν μπόλικη πλάνη.

Ανώνυμος είπε...

Φίλος σου είναι ο 2:45 μ.μ.;
Εσύ τον έβαλες;
Είστε μιλημένοι πιο πριν, για να γράψεις τις αρρωστημένες φαντασίες σου;

Οπως και να έχει, οι αρρωστημένες φαντασίες σου περι δήθεν πρακτόρων είναι άξιες για κάθε περιφρόνηση!!!

Ανώνυμος είπε...

Κε Δημήτριε Χατζηνικολάου όταν είναι κάποιος υπό την επήρεια της μέθης του διαβόλου στην παρανομία δεν φαίνονται τα πράγματα ξεκάθαρα φροντίζει ο διάβολος εφόσον τον υπηρετεί, να σκιάζει τις σκιές και να αλλοιώνει τα ζητήματα. Όταν όμως κάποιος πάρει θάρρος και πει εγώ πάω να ζήσω στην νομιμότητα και στην αλήθεια, και απαρνηθεί όλες τις πλάνες, τότε φεύγουν όλες οι μάσκες καθαρίζει το τοπίο από τις θολούρες, φεύγουν και οι εξουσίες του διαβόλου στις πλάνες, και όλα φαίνονται ξεκάθαρα.

Ανώνυμος είπε...

Το σχόλιο 2:56 μ.μ. του Δ. Χατζηνικολάου είναι για την χωματερήν!

Δεν έχει τίποτε άλλο, παρά αρρωστημένες φαντασίες περι δήθεν πρακτόρων!!!

Απο αυτό καταλαβαίνουμε και πόσο έχει πλανηθεί!!!

Ανώνυμος είπε...

Στην νομιμότητα κατα τους Κανόνες της Εκκλησίας και στην αλήθεια, ζουν αυτοί που επιστρέφουν απο το παλαιοημερολογίτικο Σχίσμα στην Εκκλησία!!!!

Ανώνυμος είπε...

Στην νομιμότητα κατα τους Κανόνες της Εκκλησίας και στην αλήθεια, ζουν αυτοί που επιστρέφουν απο το παλαιοημερολογίτικο Σχίσμα στην Εκκλησία!!!

Τότε φεύγουν οι θολούρες, οι πλάνες και παύει ο διάβολος να χαίρεται!!

Ανώνυμος είπε...

Χάχα 3:00 & 3:04 όχι φίλοι αδελφοί εν Χριστώ και τον ευχαριστώ που αν και έχει επίσημη θέση στο Πανεπιστήμιο γράφει με το ονοματεπώνυμόττου,, ενώ εγώ και εσύ γινόμαστε ουρές, και αριθμητες του χρόνου για να αναφερόμαστε μεταξύ μας, επειδή είμαστε λιγόψυχοι και δειλοί.

Ανώνυμος είπε...

3:09 μ.μ.

Αν εσύ είσαι δειλός και λιγόψυχος, δεν πάει να πει πώς ο καθένας που δεν γράφει το όνομα του είναι το ίδιο με σένα.
Ενα τα κεντρικά σφάλματα των πλανεμένων και αιτία πολλών λαθών τους είναι ότι κρίνουν απο τα δικά τους, τα ξένα!!

Οχι! Είναι Λάθος και μητέρα λαθών να το κάνεις....

Ανώνυμος είπε...

Ενα από τα κεντρικά σφάλματα των πλανεμένων και αιτία πολλών λαθών τους είναι ότι κρίνουν απο τα δικά τους, τα ξένα!!

Ανώνυμος είπε...

3:06 & 3:08 ένα άλλο ιδίωμα της ουράς και της άδειας νοημοσύνης, είναι που παίρνεις τα λεγόμενα των άλλων, στην προκειμένη περίπτωση αυτά που γράφτηκαν από μένα, και τα παραθέτεις ως δική σου επιχειρηματολογία, για να γράψεις δήθεν αντίθετα όμως στο πάλι το τίποτα συντάσσεσαι. Κάνω κόπο να μην σε ονομάσω χρήσιμο ηλίθιο, πού με βοηθάς να με δυναμώνεις ως προς την απόφαση που έχω πάρει.

Ανώνυμος είπε...

Έχεις δίκιο είναι λάθος για τους πράκτορες. Δεν το είχα σκεφτεί.

Ανώνυμος είπε...

Οι εμμισθοι πράκτορες θέλουν να κρύβονται, οι δειλοί σαν και εμένα φοβούνται και οι Ομολογητές αφοβοι καταθέτουν επώνυμα την γνώμη τους με κάθε κόστος της επωνυμίας.

Ανώνυμος είπε...

Παλαιοημερολογίτη 3:20 μ.μ.

Είναι ιδίωμα της άδειας νοημοσύνης, όλες αυτές οι αρλούμπες που γράφεις συνέχεια.

Είναι ιδίωμα της άδειας νοημοσύνης, να νομίζεις ότι οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη έχουν τον χρόνο να γράφουν λεπτομέρειες για σου αποδείξουν πόσο πέφτεις έξω και γράφεις αντιεκκλησιαστικά!!!

Ανώνυμος είπε...

Αρλούμπες γράφεις 3:25 μ.μ.

Αν εσύ είσαι δειλός και λιγόψυχος, δεν πάει να πει πώς ο καθένας που δεν γράφει το όνομα του είναι το ίδιο με σένα.
Ενα τα κεντρικά σφάλματα των πλανεμένων και αιτία πολλών λαθών τους είναι ότι κρίνουν απο τα δικά τους, τα ξένα!!

Οχι! Είναι Λάθος και μητέρα λαθών να το κάνεις....

Ανώνυμος είπε...

Οι ανώνυμοι και οι επώνυμοι σχολιαστές που είναι Σχισματικοί και πλανεμένοι και βρίζουν τους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές που αποκαλύπτουν την πλάνη τους, βρίσκονται σε Ολική αντίθεση με τους Ομολογητές!

Ανώνυμος είπε...

Εσύ 3:25 μ.μ. φαίνεται ότι ανηκεις στους έμμισθους πράκτορες.

Ανώνυμος είπε...

3:34 χάχα πράγματι έχεις χάρισμα στα ανέκδοτα. Ουδείς πράκτορας πληρώνει άλλους πράκτορες για να υποστηρίζουν
ο, τι πρεσβεύει ο Χριστός, και δη το Πάτριον εορτολογιο που εμισησεν πολύ ο Πάπας της Δύσεως και ακολουθεί στο μίσος και ο Πάπας της Ανατολής. Χάχαχα

Ανώνυμος είπε...

Παλαιοημερολογίτη 3:39 μ.μ.

Μεγαλύτερο χάρισμα για ανέκδοτα έχουν οι παλαιοημερολογίτες που ονομάζουν συνέχεια μέχρι αηδίας σαν πράκτορες των οικουμενιστών τους Αμισθους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη!!

Ουδείς πράκτορας πληρώνει άλλους πράκτορες για να υποστηρίζουν
ο, τι πρεσβεύει ο Χριστός και η Εκκλησία, έξω απο αιρέσεις και πλανεμένα Σχίσματα!!!

Είναι για γέλια...

Ν.Τ. είπε...

Πέστα διαμαντόστομε!

Ανώνυμος είπε...

Σε ποιόν απευθύνεται ο Ν.Τ.;

Ν.Τ. είπε...

Στον 3:03 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Και τί εννοεί ο 3:03 μ.μ.;
Μπορείς να μας το κάνεις πενηνταράκια;
Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα!
Τί είναι, τί υποστηρίζει, τί κατηγορεί;;;