Ὁ πατήρ Γεώργιος ὁ Μεταλληνός γιά τήν ἕνωση μέ τούς Παπικούς

...Ἐφαρμόζουμε μία ἐκκλησιαστικὴ πολιτική, λέμε. Ὑπάρχουν ὅρια στὴν ἐκκλησιαστικὴ πολιτική. Ὁ Ἀθηναγόρας ὁ μακαρίτης πρῶτος τὰ ξεπέρασε αὐτὰ τὰ ὅρια. Ἂν εἴμαστε σήμερα σ’ αὐτὸ τὸν κατήφορο, ὀφείλεται στὸν Ἀθηναγόρα. Ἔλεγε, τοὺς κοινωνῶ ὅλους, δὲν ὑπάρχει τίποτα· ἄρα ἀπὸ τὸ 1965 ὑπάρχει -στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο- κοινωνία, ἡ intrercommunio (δια-κοινωνία) μὲ τοὺς αἱρετικούς, Παπικοὺς Προτεστάντες.
Λέει ὁ Σακαρέλλος· 
Ἔγινε ἡ Ἕνωση”. Καὶ πράγματι ἔγινε ἡ Ἕνωση.
...Ἢ ὅταν τὸν ὑποδέχονται, (τὸν Πάπα), ὡς «εὐλογημένον ἐρχόμενον ἐν ὀνόματι Κυρίου», ὡς Χριστὸν δηλαδή, καταλαβαίνετε, τί σημαίνει· ὁ ἄλλος, (ὁ Πάπας), νὰ βλασφημεῖ, (ὄχι ὡς πρόσωπο, ὡς θεσμός), κι ἐσὺ νὰ τοῦ λὲς «εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου». Τότε κάθεσαι καὶ λές· ρὲ παιδιά, τρελαθήκαμε ὅλοι; Ἢ τρελαθήκαμε, ἢ εἴμαστε διαβολοκίνητοι καὶ κακοί(!)

----------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Δε το βλέπεις, δε το παρατηρείς ότι βιώνουμε μια σχιζοφρενική κατάσταση; Να εορτάζει ο ορθόδοξος κόσμος μαζί και οι Έλληνες, οι φραγγεμένοι Έλληνες να είναι μοιρασμένοι; Ακριβώς αυτό λέω, το Άγιο Όρος εξακολουθεί να κρατεί έστω τυπικά τα πατροπαράδοτα και οι νεοημερολογίτες να τα νοθεύουν! Ποιοί είναι οι σχισματικοί εκείνοι που στέκονται επί των παραδόσεων ή εκείνοι που τα νοθεύουν; Γιατί ο εγωισμός και η φιλαυτία προιόντα της εκκοσμίκευσης να σου σκοτίζει το νου; Πότε έγινε το σχίσμα, ποιοί το δημιούργησαν, τί σε κίνησε να νεωτερίζεις εφ΄όσον ο χρόνος και τα ημερολόγια είναι άνευ σημασίας; Δε θα έπρεπε να σε απασχολεί, άφησέ το όπως το βρήκες, όπως σου το παρέδωσαν. Ποιοί συνεχίζουν την ίδια πτωτική πορεία, ποιοί αγκαλιάζουν καινοτομίες και οικουμενισμό, ποιοί συλλειτουργούν με αιρετικούς και νοθεύουν αυτή τη ποτισμένη με μάρτυρες και ποταμούς αιμάτων αυτή τη πίστη;
---------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 23 Οκτωβρίου 2019 - 7:41 π.μ.

Ἐάν δέν ἔκλεινες πεισματικῶς καί στρουθοκαμηλικῶς τά πνευματικά μάτια καί αὐτιά σου, θά ἔβλεπες καί θά ἄκουγες ὅτι τήν ἀλλαγήν τοῦ ἑορτολογίου καί τό σχίσμα πού αὐτή προεκάλεσεν, ὅπως άκριβῶς ἀνεμένετο νά συμβῇ, γι' αὐτό ἄλλωστε ἔγινε ἡ ἀλλαγή, δηλαδή πρός ἀποδυνάμωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἠκολούθησεν ἡ εἴσοδος εἰς τό ΠΣΕ (1948), ἡ ἕνωσις μέ τόν «πάπαν» (1965), ὅπερ φοβερόν ἐστί καί λέγειν, ἡ ἕνωσις μέ τούς μονοφυσίτας (1990), ἡ ἀναγνώρισις ὅλων τῶν αἱρετικῶν ὡς «ἑτερόδοξες ἐκκλησίες» (2016), ἡ ἀναγνώρισις τῶν Οὐκρανῶν Οὐνιτῶν καί τό σχίσμα μέ τήν Ρωσικήν Ἐκκλησίαν (2019) κ.λπ. Ἐσύ δέν τά βλέπεις καί δέν τ' ἀκοῦς ὅλ' αὐτά, διότι εἶσαι πνευματικῶς τυφλός καί κουφός καί ἀναπαράγεις, ὡς χαλασμένον μαγνητόφωνον, τίς δαιμονικές, ἀνιστόρητες καί παράλογες ψευτιές πού σοῦ ἔμαθαν τ' ἀφεντικά σου κατά τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ. τοῦ 1924.Πῶς τολμῶ ἐγὼ νὰ τὸ κάνω αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Θὰ μοῦ πεῖς· πολὺ εὐαίσθητος εἶσαι παπα-Γιώργη. Εἴμαστε ἁμαρτωλοί, ποὺ εἴμαστε. Γιατί φορτώνουμε (ἐπὶ πλέον τὴν ψυχή μας);

Στὸ μυστήριο τοῦ μικτοῦ γάμου, (ποὺ τελεῖται ἀπὸ παπικὸ ἱερέα), δὲν μπορῶ νὰ παραβρεθῶ, σὲ ἄθεσμο μυστήριο ποὺ δὲν εἶναι μυστήριο. Χωρὶς νὰ τὸ αἰσθάνομαι, ὅτι εἶναι μυστήριο… Ἕνας Ὀρθόδοξος ποὺ ξέρει τὰ πράγματα δὲν θὰ ἀνέχεται νὰ ἀκούει βλαστήμιες. Διότι, ὅταν λέει, «τοῦ ἁγιωτάτου Πατρὸς ἡμῶν Πάπα», εἶναι ὅλες οἱ βλασφημίες, γιὰ τὶς ὁποῖες μίλησα προηγουμένως.

Ἂν δὲν τὸ καταλαβαίνει κανείς, καὶ δηλητήριο νὰ παίρνει, τὸ καταπίνει χωρὶς νὰ αἰσθάνεται, ὅτι εἶναι δηλητήριο. Τὰ ἀποτελέσματα θὰ ἔλθουν μετά. Αὐτὸ δὲν εἶναι αὐστηρότης, τὸ «χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγητε» τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Στὸν πλανεμένο δὲν λὲς «χαίρετε». Καλημέρα θὰ τοῦ πῶ. Ἀλλὰ μὴν τοῦ δώσεις τὴν χαρὰ, ὅτι ἔχει σωτηρία ἐκεῖ ποὺ εἶναι. (Ὅταν τὸν Πάπα) τὸν ἀναγνωρίζω ὡς Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν Παπισμὸ ὡς Ἐκκλησία. Ὁπότε ἡ Ἕνωση ἔγινε. Τὸ καταλάβατε; Τὸν ἀναγνωρίζω ὡς Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Μακάρι νὰ εἶναι. Ἂν δὲν εἶναι ὅμως; Δὲν βλαστημῶ;

26 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλά τα λέει ο παπα Γιώργης αλλά εμμένει στο λίγο-λίγο δηλητήριο. Κι εδώ φέρουν ευθύνη και ορισμένοι από το παλιό που εσκεμμένα; δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα ταυτόχρονα με το κάθε μέρα παραμέρα σταγονόμετρο δηλητηρίου των νεοημερολογιτών. Το ομολογεί και ο ίδιος, ο Αθηναγόρας έβαλε το λιθαράκι του. Ποιό λιθαράκι δηλαδή, ολόκληρη κοτρώνα τοποθέτησε! Αλλά όπως και τότε έτσι και τώρα εκτός από ψελλίσματα που εν χρόνω θα λιγοστεύουν θα οικοδομείται το βδέλυγμα και θα ανδρώνεται ο οικουμενισμός.

Ανώνυμος είπε...

Παλαιοημερολογίτη 4:00 π.μ. κάτσε να διαβάσεις το 1/10 απο όσα έχει διαβάσει ο π. Γεώργιος Μεταλληνός, βγές απο το Σχίσμα του παλαιοημερολογισμού και μετά μίλα! Τώρα μέσα στην άγνοια και το Σχίσμα πώς θέλεις να μας πείσεις;;;;

Ανώνυμος είπε...

Κρατείτε τις παραδόσεις και μην παρεκκλίνετε. Αλήθεια, πες μου γιατί στο άγιο Όρος πηγαίνουν με το παλαιό ημερολόγιο; Είναι τόσο ανόητοι που στέκονται εκεί και δεν παρεκτράπηκαν; Θα μου πεις, ναι αλλά αναγνωρίζονται από τα πρεσβειγενή πατριαρχεία κι άλλους. Ωραία, παρ΄όλα αυτά ακολουθούν το παλαιό, τυχαία το ακολουθούν; Δεν σημαίνει πολλά αυτό; Δεν έχει ήδη γίνει μια αντικανονική κίνηση ενώ όλοι συνεορτάζουν στο ορθόδοξο κόσμο στην Ελλάδα να υπάρχει ένα τέτοιο σκάνδαλο; Γιατί να σκανδαλίζετε το εκκλησίασμα, έχουμε τέτοια πολυτέλεια;

Ανώνυμος είπε...

Το Αγιο Ορος άσχετε ή παραπληροφορητή παλαιοημερολογίτη 4:45 π.μ. δεν διέκοψε την κοινωνία με τα άλλα πατριαρχεία για το ασήμαντο ημερολόγιο! Δεν έγινε σχισματικό όπως έγιναν οι σχισματικοί παλαιοημερολογίτες!
Μην παραπληροφορείς!

Ανώνυμος είπε...

Δε το βλέπεις, δε το παρατηρείς ότι βιώνουμε μια σχιζοφρενική κατάσταση; Να εορτάζει ο ορθόδοξος κόσμος μαζί και οι Έλληνες, οι φραγγεμένοι Έλληνες να είναι μοιρασμένοι; Ακριβώς αυτό λέω, το Άγιο Όρος εξακολουθεί να κρατεί έστω τυπικά τα πατροπαράδοτα και οι νεοημερολογίτες να τα νοθεύουν! Ποιοί είναι οι σχισματικοί εκείνοι που στέκονται επί των παραδόσεων ή εκείνοι που τα νοθεύουν; Γιατί ο εγωισμός και η φιλαυτία προιόντα της εκκοσμίκευσης να σου σκοτίζει το νου; Πότε έγινε το σχίσμα, ποιοί το δημιούργησαν, τί σε κίνησε να νεωτερίζεις εφ΄όσον ο χρόνος και τα ημερολόγια είναι άνευ σημασίας; Δε θα έπρεπε να σε απασχολεί, άφησέ το όπως το βρήκες, όπως σου το παρέδωσαν. Ποιοί συνεχίζουν την ίδια πτωτική πορεία, ποιοί αγκαλιάζουν καινοτομίες και οικουμενισμό, ποιοί συλλειτουργούν με αιρετικούς και νοθεύουν αυτή τη ποτισμένη με μάρτυρες και ποταμούς αιμάτων αυτή τη πίστη;

Ανώνυμος είπε...

Σχιζοφρενική κατάσταση είναι πλανεμενε παλαιοημερολογίτη 6:33 π.μ. να λέμε πώς είμαστε χριστιανοί και να λατρεύουμε ημερολόγια ασήμαντα και να προκαλούμε Σχίσμα στην Εκκλησία για τα ασήμαντα ημερολόγια!!!!!!

Το Αγιο Ορος δεν προκάλεσε Σχίσμα για τα ασήμαντα ημερολόγια όπως προσπάθησες να παραπλανήσεις στο σχόλιο σου 4:45 π.μ.!

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 23 Οκτωβρίου 2019 - 7:41 π.μ.

Ἐάν δέν ἔκλεινες πεισματικῶς καί στρουθοκαμηλικῶς τά πνευματικά μάτια καί αὐτιά σου, θά ἔβλεπες καί θά ἄκουγες ὅτι τήν ἀλλαγήν τοῦ ἑορτολογίου καί τό σχίσμα πού αὐτή προεκάλεσεν, ὅπως άκριβῶς ἀνεμένετο νά συμβῇ, γι' αὐτό ἄλλωστε ἔγινε ἡ ἀλλαγή, δηλαδή πρός ἀποδυνάμωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἠκολούθησεν ἡ εἴσοδος εἰς τό ΠΣΕ (1952), ἡ ἕνωσις μέ τόν «πάπαν» (1965), ὅπερ φοβερόν ἐστί καί λέγειν, ἡ ἕνωσις μέ τούς μονοφυσίτας (1990), ἡ ἀναγνώρισις ὅλων τῶν αἱρετικῶν ὡς «ἑτερόδοξες ἐκκλησίες» (2016), ἡ ἀναγνώρισις τῶν Οὐκρανῶν Οὐνιτῶν καί τό σχίσμα μέ τήν Ρωσικήν Ἐκκλησίαν (2019) κ.λπ. Ἐσύ δέν τά βλέπεις καί δέν τ' ἀκοῦς ὅλ' αὐτά, διότι εἶσαι πνευματικῶς τυφλός καί κουφός καί ἀναπαράγεις, ὡς χαλασμένον μαγνητόφωνον, τίς δαιμονικές, ἀνιστόρητες καί παράλογες ψευτιές πού σοῦ ἔμαθαν τ' ἀφεντικά σου κατά τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ. τοῦ 1924.

Ανώνυμος είπε...

Παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου εάν δεν στρουκαμήλιζες και είχες ανοικτά τα μάτια της ψυχής σου, δεν θα επαναλάμβανες τις ίδιες παλαιοημερολογίτικες μπουρδολογίες που σου είπαν οι πάτρωνές σου του παλαιοημερολογίτικου Σχίσματος και έχεις επαναλάβει στο παρελθόν και σου έχουν απαντηθεί, αλλά θα συμφωνούσες με τον Ορθόδοξο Αντιοικουμενιστή 7:41 π.μ. που είπε πράγματα φανερά και στον αόμματο!!!

Ορθόδοξος

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 23 Οκτωβρίου 2019 - 9:31 π.μ.

Πόσα εὐρώ θά εἰσπράξῃς γι' αὐτήν τήν σαχλαμάραν;

Ανώνυμος είπε...

Σαχλαμάρες παλαιοημερολογίτικες γράφεις εσύ με το κιλό παλαιοημερολογίτα Δ. Χατζηνικολάου!

Δυστυχώς όμως δεν γράφεις μόνο σαχλαμάρες παλαιοημερολογίτικες αλλά αρρωστημένες φαντασίες όπως το διαβολικής κοπής σχόλιο 9:46 π.μ.!

Περαστικά σου παλαιοημερολογίτα Δ. Χατζηνικολάου!

Ορθόδοξος

Ανώνυμος είπε...

Είναι επόμενο οι πλανεμένοι όταν στερούνται επιχειρημάτων να λέγουν σαχλαμάρες!

Κάποτε μερικές φορές και αρρωστημένες φαντασίες!!!...

Ανώνυμος είπε...

Τί σαχλαμάρα είναι αυτή που αμόλησες πάλι παλαιοημερολογίτα Δ. Χατζηνικολάου;;;;

Silver είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Τί σαχλαμάρα είναι αυτή που αμόλησες πάλι παλαιοημερολογίτα


Aυτός ο επαναλαμβανόμενος τονισμός της λέξης "παλαιοημερολογίτα" είναι ανησυχητικός από ιατρικής απόψεως και όχι μόνο...

Έχεις μήπως στο πρόγραμμα καμμιά ιατρική επίσκεψη για ανάλυση και ενδεχομένως βοήθεια;
Θα σου το συνιστούσα υιικώς.....

Εν Χριστώ,
Κωνσταντίνος

Ανώνυμος είπε...

πόσα να πέρνω κυρ-δημητρό μου.
40 ευρουλάκια και υπολογιστής δωρεάν.
....άσε που μου τα γράφει άλλος..
δε βαριέσαι για το σήμερον αρκούμαι.

Ανώνυμος είπε...

Ιατρική επίσκεψη να συστήσεις μεροληπτικε τσοπάνο διαχειριστή σ' οσους καταφεύγουν στις αρρωστημένες φαντασίες!!!

Και στον εαυτό σου που τους καλύπτεις!!!

Σύμφωνοι;

Ανώνυμος είπε...

Το σχόλιο 1:29 μ.μ. γράφτηκε προφανώς μέσα απο το Δαφνί!!

Ανώνυμος είπε...

Σε κεντάει τη συνείδηση κ. Κώστα η λέξη παλαιοημερολογίτης;;
Δείχνει το Σχίσμα που στηρίζεις παρα την απαγόρευση του ι. Χρυσόστομου και σε κεντάει την συνείδηση;;

Ανώνυμος είπε...

Καταντρόπιασε το μπλογκ του ο κ. Κώστας με την κάλυψη των μπουρδολογιών του παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου και τις βρωμερές επιθέσεις του στους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές σχολιαστές του μπλογκ που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη!

Αυτά παθαίνουν αυτοί που εγκαταλείπουν πολυσέβαστους Γέροντες τη στιγμή που όπως οι ίδιοι ομολόγησαν είδαν και θαύματα κοντά τους, μόνο και μόνο επειδή δεν αποτειχίστηκαν!!!
Και την στιγμή που ο ιε' Κανόνας είναι Προαιρετικός!!

Περαστικά τους!

Ανώνυμος είπε...

Δεν υπάρχει τονισμός κ. Κώστα. Εσύ επειδή σου ίσως κεντά τη συνείδηση το βλέπεις σαν τονισμό.

Ανώνυμος είπε...

Δεν υπάρχει τονισμός κ. Κώστα. Εσύ επειδή ίσως σου κεντά τη συνείδηση το βλέπεις σαν τονισμό.

Ανώνυμος είπε...

Απορώ με την υποκρισία του κ. Κώστα !!!
Αντί να εγκαλέσει και να τραβήξει το αυτί του παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου για το βρωμερό του σχόλιο 9:46 π.μ. , τα βάζει με τον σχολιαστή που απάντησε στο βρωμερό σχόλιο του παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου!!!!

Πώ πώ υποκρισία και παλαιοημερολογίτικη μεροληψία του κ. Κώστα!!!

Silver είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Απορώ με την υποκρισία του κ. Κώστα !!!


Εγώ θα απορούσα και για την υπομονή του που σου επιτρέπει τέτοια ελευθερία να γράφεις όπως θέλεις!
"Γέγονα ἄφρων καυχώμενος· ὑμεῖς με ἠναγκάσατε..."

Νάσαι πάντα καλά!

Εν Χριστώ,
Κωνσταντίνος

Ανώνυμος είπε...

Δεν έχεις δίκαιο κ. Κώστα.
Τα σωστά λένε και αδικούνται με αρρωστημένες φαντασίες οι Ορθόδοξοι.
Δεν χρειάζεται καμιά υπομονή για να επιτρέπεις σε κάποιον να λέει τα σωστά και να διαμαρτύρεται όταν τον αδικούν.

Να είσαι και εσύ καλά.

Ανώνυμος είπε...

Κώστα δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά οι άδικοι δεν θα μπουν στη βασιλεία του Κυρίου, λέει η Γραφή.
Πρόσεχε μην τα βάζεις με τους Ορθόδοξους που αδικούνται και γίνεσαι και εσύ άδικος και χάσεις την βασιλεία του Κυρίου...
Χώρια το σιγοντάρισμα στο Σχίσμα...

Silver είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Κώστα δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά οι άδικοι δεν θα μπουν στη βασιλεία του Κυρίου, λέει η Γραφή.
Πρόσεχε μην τα βάζεις με τους Ορθόδοξους που αδικούνται και γίνεσαι και εσύ άδικος και χάσεις την βασιλεία του Κυρίου...


Eσύ με έχεις ήδη κατατάξει στο πυρ το αιώνιο, τι να προσέξω;

Ανώνυμος είπε...

Οχι κάνεις λάθος κ. Κώστα.
Μέχρι της τελευταίας αναπνοής έχεις το δικαίωμα της μετάνοιας και σωτηρίας. Οχι μόνο εσύ αλλά και ο κάθε άνθρωπος.
Δεν σ' έχω κατατάξει στο πύρ το αιώνιο, μιάς και δεν έχεις ξεψυχήσει. Ούτε και το θέλω να ξεψυχήσεις σε τέτοια κατάσταση.
Χρόνια πολλά να έχεις με καλή αλλαγή.