Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΡΒΟΣ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ OΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

«Διαίρεσις, σχίσμα της Εκκλησίας είναι πρωτίστως ένα πράγμα οντολογικώς αδύνατον. Δεν υπήρξε ποτέ διαίρεσις της Εκκλησίας, και δεν είναι δυνατόν να υπάρξη, πλην υπήρξε και θα υπάρξη έκπτωσις εκ της Εκκλησίας. Κατά καιρούς απεσπάσθησαν και εξεβλήθησαν από την μοναδικήν αδιαίρετον Εκκλησίαν οι αιρετικοί και σχισματικοί, οι οποίοι έκτοτε έπαψαν να αποτελούν μέλη της Εκκλησίας και μέρη του θεανθρωπίνου σώματός της. Έτσι έχουν κατ’ αρχήν αποκοπή οι Γνωστικοί, κατόπιν οι Αρειανοί, …, κατόπιν οι Ρωμαιοκαθολικοί, κατόπιν οι Προτεστάνται, …».

[Ιουστίνου Πόποβιτς, «Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Γαλλική μετάφραση) Τόμος 4ος, σελ. 181, Lausanne 1995

--------
Ο Marinos Ritsoudis είπε...
Ούτος ο Άγιος Πατήρ, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, άφησε στα πνευματικά του τέκνα την παρακάτω Αγία παρακαταθήκη.

"Να σέβεστε τους Έλληνες, όταν Έλλην ομιλεί Ορθοδόξως,
σηκώνονται μαζί του οι επτά Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι..".

Μού το μετέφερε προσωπικά πριν λίγο καιρό πνευματικοπαίδι του.

Κατά αυτή την πολύ μεγάλη βαρύνουσα παρακαταθήκη, λόγω ίσως και της Ελληνικής γλώσσας,
αντιθέτως,
όσοι Έλληνες και Ορθόδοξοι που έχουν λάβει όλη τη γνώση της Αγίας Πίστεως, απεμπόλησαν και απεμπολούν την Αγία Πίστη, και γίνονται προδότες εργαλεία της νέας τάξης πραγμάτων με συστηματικό δημόσιο λόγο και έργο, πού αποσκοπούν στην διάλυση της Ορθοδοξίας και της Ελλάδας, απάνω τους πέφτουν όλα τα ουαί και όλα τα αναθέματα των Αγίων επτά Οικουμενικών Συνόδων, είτε λαϊκοί είτε Εκκλησιαστικοί...

11 Σεπτεμβρίου 2019 - 11:20 π.μ

23 σχόλια:

Marinos Ritsoudis είπε...

Ούτος ο Άγιος Πατήρ, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, άφησε στα πνευματικά του τέκνα την παρακάτω Αγία παρακαταθήκη.

"Να σέβεστε τους Έλληνες, όταν Έλλην ομιλεί Ορθοδόξως,
σηκώνονται μαζί του οι επτά Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι..".

Μού το μετέφερε προσωπικά πριν λίγο καιρό πνευματικοπαίδι του.Κατά αυτή την πολύ μεγάλη βαρύνουσα παρακαταθήκη, λόγω ίσως και της Ελληνικής γλώσσας,
αντιθέτως,
όσοι Έλληνες και Ορθόδοξοι που έχουν λάβει όλη τη γνώση της Αγίας Πίστεως, απεμπόλησαν και απεμπολούν την Αγία Πίστη, και γίνονται προδότες εργαλεία της νέας τάξης πραγμάτων με συστηματικό δημόσιο λόγο και έργο, πού αποσκοπούν στην διάλυση της Ορθοδοξίας και της Ελλάδας, απάνω τους πέφτουν όλα τα ουαί και όλα τα αναθέματα των Αγίων επτά Οικουμενικών Συνόδων, είτε λαϊκοί είτε Εκκλησιαστικοί...


Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Σ' εὐχαριστῶ διά τήν σημαντικήν πληροφορίαν πού δημοσίευσες, ἀγαπητέ μου Μαρῖνε. Δείχνει πόσο βαρειά εἶναι ἡ κληρονομιά τῶν Ἑλλήνων καί, κατά συνέπειαν, πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ΠΡΟΔΟΣΙΑ τῶν νεο-ελλήνων τοῦ "ψευτο-ρωμαίϊκου," ὅπως πολύ ὀρθῶς παρατηρεῖς.

SCRIPTA MANENT είπε...

μόλις πληροφορήθηκα ότι ο Ιουστίνος δεν αποτειχίστηκε όπως νόμιζα, [ οπότε δεν μπορώ να τον δεχθώ ως άγιο ]εαν υπάρχει κάποια απόδειξη παρακαλώ ας δημοσιευτεί

Silver είπε...

Ο/Η SCRIPTA MANENT είπε...
μόλις πληροφορήθηκα ότι ο Ιουστίνος δεν αποτειχίστηκε όπως νόμιζα, [ οπότε δεν μπορώ να τον δεχθώ ως άγιο] εαν υπάρχει κάποια απόδειξη παρακαλώ ας δημοσιευτεί
Υπάρχει τέτοια πληροφορία, την είχε και ο "Ορθόδοξος Τύπος".

Την έχω στο αρχείο μου, όταν την βρώ θα την ανεβάσω.

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι Ιουστίνος παλαιοημερολογίτα. Είναι Άγιος Ιουστίνος.
Είτε αποτειχίστηκε, είτε δεν αποτειχίστηκε, ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟΣ!

Όσοι σκέπτονται στενοκέφαλα, σκέπτονται φαρισαϊκά και απολυτοποιούν αποτειχίσης και ημερολόγια!


Ορθόδοξος Χριστιανός

Ανώνυμος είπε...

Αντί "αποτειχίσης" ---> αποτειχίσεις.

SCRIPTA MANENT είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Ανώνυμος είπε...

6.41
ειναι αγιος εφοσον αποτειχίστηκε
αναφορικά με το τι πιστευω είναι δικαίωμά μου

την δική σου γνωμη ΝΗγίτα κράτα τη για τον οικουμενισμό σου

Ανώνυμος είπε...

Οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές που ακολουθούν το Νέο Ημερολόγιο και ανήκουν στην Εκκλησία δεν έχουν σχέση με τον οικουμενισμό.

Ανώνυμος είπε...

Και να μην αποτειχίστηκε και πάλι το ΙΔΙΟ ΑΓΙΟΣ είναι.

Ανώνυμος είπε...

Όποιος επιθυμεί να κοινωνεί με Αιρετικούς Οικουμενιστές και συνειδητά να είναι εντειχισμένος στο ίδιο σώμα μαζί τους, δεν είναι δυνατόν να γίνη Αληθινός Άγιος και ο ίδιος βέβαια το γνωρίζει πολύ καλά.

Ανώνυμος είπε...

Δεν σου τα είπαν σωστά ανώνυμε 13 Σεπτεμβρίου 2019 - 6:18 π.μ.
Ο ιε΄ κανόνας είναι προαιρετικός. Γι΄ αυτό και δεν στερεί την αγιότητα σε κάποιον που δεν τον ακολουθεί. Άνοιξε να διαβάσεις χωρίς την τρικαμινική παρανόηση και την παλαιοημερολογίτικη παρανόηση τον ιε΄ κανόνα.

Δεν είμαστε εντειχισμένοι με τους οικουμενιστές αν δεν αποτειχιζόμαστε.
Είμαστε εντειχισμένοι με τον Χριστό και την Εκκλησία Του, άσχετα αν υπάρχουν και οικουμενιστές που δεν έχουν ακόμα αποκοπεί επίσημα από την Εκκλησία.

Ανώνυμος είπε...

Δεν υπάρχει πουθενά στο Ιερό Πηδάλιο προαιρετικός κανόνας. Κανόνας και προαιρετικός είναι ασύμβατες έννοιες. Πόσο μάλλον ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου που ασχολείται με την αντιμετώπιση των αιρετικών και φροντίζει για την ενότητα και την σωτηρία της Εκκλησίας. Ο ΚΑΝΟΝΑΣ αυτός σαφέστατα ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ απλός και ξεκάθαρος. Χωρίζει τα πρόβατα από τα ερίφια. Λέει ότι όσοι αποτειχίζονται από τους Ψευδεπισκόπους που είναι Ψευδοδιδάσκαλοι, είναι Ορθόδοξοι, άρα όσοι μένουν με τους Ψευδεπισκόπους είναι Ψευδορθόδοξοι.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@Ἀνώνυμον 12 Σεπτεμβρίου 2019 - 12:25 μ.μ.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες χαρακτηρίζουν "ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ" ὅσους ἐν γνώσει των κοινωνοῦν μέ αἱρετικούς:
«Ἐχθρούς γάρ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας, μεγάλῃ καί πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο» (Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, P.G. 99, σ. 1049)

Ανώνυμος είπε...

Είναι δυνατόν, οι δημοσίως και εν ενεργεία ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ μας (Νεοημερολογίτες Οικουμενιστές της Ελλάδος και Παλαιοημερολογίτες Οικουμενιστές των άλλων Πατριαρχείων, όλοι ενεργά μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Αιρέσεων) να ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΟΛΥΝΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ?????

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΜΟΛΥΝΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!

Απάντηση στον παλαιοημερολογίτη πλαναμένο 5,54πμ

Ανώνυμος είπε...

Ο Δ. Χατζηνικολάου 5:59 μ.μ. δεν ερμηνεύει σωστά την λέξη κοινωνία του ι. Χρυσοστόμου.

Ο ΙΕ΄ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ!

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ Ἀνώνυμον τῆς 14 Σεπτεμβρίου 2019 - 6:04 π.μ.

Ὁλόκληρον τό ἱερόν Εὐαγγέλιον εἶναι προαιρετικόν! Ὅστις ΘΕΛΕΙ ὀπίσω μου ἐλθεῖν ... Οὐδείς σέ ὑποχρεώνει γιά τίποτε. Ἤ μέ τόν Χριστόν ἤ μέ τόν Διάβολον! Καί μέ τούς δύο ταυτοχρόνως ΔΕΝ γίνεται, ὅμως, καθότι ὁ Θεός οὐ μυκτηρίζεται. Οἱ ὀπαδοί τῆς "δυνητικότητος τοῦ κανόνος" διδάσκουν ὅτι εἶναι δυνατόν νά εἶναι κανείς ταυτοχρόνως καί μέ τόν Χριστόν καί μέ τόν Διάβολον!!!

Ανώνυμος είπε...

Φθηνές ανοησίες τα όσα γράφει και ξαναγράφει ο κ. Χατζηνικολάου !

Ανοησίες της συμφοράς.

Οι Άγιοι Πατέρες μας οι φρουροί της Πίστεως για την Αγία Εκκλησία δεν ερμηνεύονται σωστά από μερικούς σχισματικούς παλαιοημερολογίτες που διαβάζουν τα λόγια τους και ερμηνεύουν κατα το δοκούν, αλλά από τους Αγίους και τους μεγάλους Θεολόγους της Αγίας Εκκλησίας.

Ο Άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος τα έχει ξεκαθαρίσει πολύ καλά. Το ίδιο και οι σύγχρονοι Άγιοι μας.


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ Κουκουλοφόρον τῆς 14 Σεπτεμβρίου 2019 - 10:26 π.μ.

Ἀντί τοῦ τίτλου "ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ," πού εἶναι ψευδής, θά ἔπρεπε νά ὑπογράφῃς ὡς "ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΑΝΤΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ." Ἀλλ' ἐσύ ἔχεις πάρει προφανῶς διαζύγιον μέ τήν Ἀλήθειαν, διό καί κρύβεις τό πρόσωπόν σου, προκειμένου νά ὑβρίζῃς, νά ψευδολογῇς καί νά μπουρδολογῇς ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, ἀποφεύγοντας δηλαδή τίς σάπιες ντομάτες πού ἀξίζεις νά σοῦ πετοῦν.

Ανώνυμος είπε...

Ορθός είναι ο τίτλος ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.

Γιατί τον προτρέπεις να πει ψέματα κ. Δημήτρη Χατζηνικολάου;

ΕΣΥ να υπογράφεις ως "Παλαιοημερολογίτης που λέει αρκετές μπούρδες" για να μην παρασύρονται οι άνθρωποι και σε νομίζουν άνθρωπο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Πάψε επιτέλους τις μπουρδολογίες σου και άφησε τις αρρωστημένες φαντασίες περι δήθεν οικουμενιστών, για τους ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη σου.

Ντομάτες σάπιες αξίζουν στις βρωμερές μπουρδολογίες σου!

Ανώνυμος είπε...

Φθηνές ανοησίες τα όσα γράφει και ξαναγράφει ο κ. Χατζηνικολάου !

Ανοησίες της συμφοράς.

Οι Άγιοι Πατέρες μας οι φρουροί της Πίστεως για την Αγία Εκκλησία δεν ερμηνεύονται σωστά από μερικούς σχισματικούς παλαιοημερολογίτες που διαβάζουν τα λόγια τους και ερμηνεύουν κατα το δοκούν, αλλά από τους Αγίους και τους μεγάλους Θεολόγους της Αγίας Εκκλησίας.

Ο Άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος τα έχει ξεκαθαρίσει πολύ καλά. Το ίδιο και οι σύγχρονοι Άγιοι μας.


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Ο ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ δεν βρίζει, δεν μπουρδολογεί, δεν ψευδολογεί.

Λέει αλήθειες της Ορθοδοξίας μας που πονάνε τους σχισματικούς παλαιοημερολογίτες και τους μπουρδολόγους.