Eνός κακού δοθέντος (με τη συμμετοχή μας στο Π.Σ.Ε.), μύρια έπονται:

Με το κείμενο του Porto Alegre Βραζιλίας, εκτός των άλλων, αναγνωρίσαμε εκκλησιαστική υπόσταση στις 340 προτεσταντικές «εκκλησίες» του Π.Σ.Ε. (Παγκοσμίου Συμβουλίου ¨Εκκλησιών¨) και αποδεχτήκαμε ότι η πληθώρα των κακοδοξιών και των πλανών τους, είναι «διαφορετικοί τρόποι διατύπωσης της ΄Ιδιας Πίστης και ποικιλία Χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος»! Η δημοσίευση αυτής της επαίσχυντης συμφωνίας τότε συγκλόνισε τον πιστό λαό ανά την Ελλάδα. Τώρα με το 6ο  άρθρο, η ληστρική Σύνοδος της Κρήτης έδωσε εκκλησιαστική υπόσταση και στην Παπική παρασυναγωγή !!!
---------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Γράφει τό κείμενον τῆς ἀναρτήσεως: "Τώρα με το 6ο άρθρο, η ληστρική Σύνοδος της Κρήτης έδωσε εκκλησιαστική υπόσταση και στην Παπική παρασυναγωγή !!!"

Σχόλιον: Ὄχι μόνον ἡ ψευδο-σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου ἔδωκεν ἐκκλησιαστικήν ὑπόστασιν στό Βατικανόν, ἀλλ' ἀνεγνώρισε καί ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι ἡ "Καθολική Ἐκκλησία," ἐνῷ στήν πραγματικότητα εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος, ὅπως ὁμολογοῦμε εἰς τό 9ον Ἄρθρον τοῦ Συμβόλου: "Πιστεύω εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν." Αὐτό ἔγινε, ἐφόσον ἡ ψευδο-σύνοδος ἀπεφάσισεν ὅτι: "ἀναγνωρίζουμε τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν ..." Ὡς γνωστόν, ἡ ἱστορική ὀνομασία τοῦ Παπισμοῦ εἶναι "Καθολική Ἐκκλησία." Ἡ ἀπόφασις αὐτή τῶν Κολυμπαριστῶν ψευδο-επισκόπων εἶναι ἀπολύτως συνεπής μέ τήν ἐπίσημον "ἄρσιν" τοῦ Σχίσματος, πού ἔγινε τήν 7-12-1965. Στόν λαόν, βεβαίως, εἶπαν καί πάλι ψέμματα, ὅτι δῆθεν ἔγινεν "ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων" μόνον, ἀλλά ὄχι καί ἄρσις ἀκοινωνησίας, δηλαδή ὅτι τό Σχίσμα ἐξακολουθεῖ δῆθεν νά ὑφίσταται, ἐνῷ τό ἀγγλικόν κείμενον (https://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651207_common-declaration.html) ὁμιλεῖ ξεκάθαρα γιά ἄρσιν ἀκοινωνησίας (βλ. παράγραφον 4Β).
21 Σεπτεμβρίου 2019 - 4:57 π.μ.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ωραία διαπίστωση! Και τώρα που το διαπιστώσαμε ας πάμε για ένα ρακί να το γιορτάσουμε. Αλήθεια έτσι θα πορευόμαστε; Με διαπιστώσεις και άσφαιρα πυρά; Δε πρέπει να παρθούν αποφάσεις ή ήδη έχουν παρθεί; Λοιπόν αποφάσεις έχουν παρθεί, προ καιρού, μα αυτές είτε πετιούνται στο κάλαθο των αχρήστων και της λήθης, είτε γίνονται γαργάρα.Δεν αποφάνθηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας; Αποφάνθηκαν, έλα όμως που δε τις λαμβάνουμε υπ΄όψιν! Θέλουμε το δικό μας παντιεράκι να υψώσουμε, να μη φανούμε κι εμείς λιγάκι στα υψώματα της ιστορίας; Αυτός ο εγωισμός, αυτή η έπαρση να αναδειχθούμε κι εμείς μήπως και μας μνημονεύσει κανένας μεταγενέστερος για την άοκνη προσπάθεια να βάλουμε ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα της πνευματικότητας! Δεν αντιλέγει κανείς, εφ όσον κάτι τέτοιο αποβαίνει όντως στο αγαθό. Είναι όντως έτσι; Όχι, δυστυχώς οι νεοορθόδοξοι τα χουν κάνει μούσκεμα, καινοτομούν σφαλερώς, κομίζουν καινάς αομάτους γλαύκας εις Αθηναίων πόλιν.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Γράφει τό κείμενον τῆς ἀναρτήσεως: "Τώρα με το 6ο άρθρο, η ληστρική Σύνοδος της Κρήτης έδωσε εκκλησιαστική υπόσταση και στην Παπική παρασυναγωγή !!!"

Σχόλιον: Ὄχι μόνον ἡ ψευδο-σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου ἔδωκεν ἐκκλησιαστικήν ὑπόστασιν στό Βατικανόν, ἀλλ' ἀνεγνώρισε καί ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι ἡ "Καθολική Ἐκκλησία," ἐνῷ στήν πραγματικότητα εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος, ὅπως ὁμολογοῦμε εἰς τό 9ον Ἄρθρον τοῦ Συμβόλου: "Πιστεύω εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν." Αὐτό ἔγινε, ἐφόσον ἡ ψευδο-σύνοδος ἀπεφάσισεν ὅτι: "ἀναγνωρίζουμε τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν ..." Ὡς γνωστόν, ἡ ἱστορική ὀνομασία τοῦ Παπισμοῦ εἶναι "Καθολική Ἐκκλησία." Ἡ ἀπόφασις αὐτή τῶν Κολυμπαριστῶν ψευδο-επισκόπων εἶναι ἀπολύτως συνεπής μέ τήν ἐπίσημον "ἄρσιν" τοῦ Σχίσματος, πού ἔγινε τήν 7-12-1965. Στόν λαόν, βεβαίως, εἶπαν καί πάλι ψέμματα, ὅτι δῆθεν ἔγινεν "ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων" μόνον, ἀλλά ὄχι καί ἄρσις ἀκοινωνησίας, δηλαδή ὅτι τό Σχίσμα ἐξακολουθεῖ δῆθεν νά ὑφίσταται, ἐνῷ τό ἀγγλικόν κείμενον (https://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651207_common-declaration.html) ὁμιλεῖ ξεκάθαρα γιά ἄρσιν ἀκοινωνησίας (βλ. παράγραφον 4Β).

Ανώνυμος είπε...

Σωστή επισήμανση.