Η Κυρία Θεοτόκος : Οι Λατίνοι και οι λατινόφρονες είναι εχθροί Εμού τε και του Υιού μου!

Κατ’ εκείνον δε τον φρικτόν και φοβερόν δια το Άγιον Όρος καιρόν, πλησίον της Μονής Ζωγράφου ηγωνίζετο κατά μόνας εις Μοναχός, έχων συνήθειαν ιεράν να αναγινώσκη πολλάκις καθ’ εκάστην τον Ακάθιστον Ύμνον της Θεοτόκου ενώπιον της θείας Εικόνος Αυτής. Εν μια λοιπόν των ημερών, ότε εις τα χείλη του Γέροντος αντηχούσεν ο Αρχαγγελικός ασπασμός της Υπεραγίας Παρθένου Μαρίας, το «Χαίρε», ακούει αίφνης ο Γέρων εκ της αγίας αυτής Εικόνος τους εξής λόγους· «Χαίρε και συ, Γέρων του Θεού»! ο δε Γέρων εγένετο έντρομος. «Μη φοβού», εξηκολούθησεν ησύχως η εκ της Εικόνος θεομητορική φωνή, «αλλ’ απελθών ταχέως εις την Μονήν, ανάγγειλον εις τους αδελφούς και εις τον Καθηγούμενον ότι οι εχθροί Εμού τε και του Υιού μου επλησίασαν. Όστις λοιπόν υπάρχει ασθενής τω πνεύματι, εν υπομονή ας κρυφθή, έως ότου παρέλθη ο πειρασμός· οι δε επιθυμούντες μαρτυρικούς στεφάνους ας παραμείνωσιν εν τη Μονή· άπελθε λοιπόν ταχέως». 

Εδώ, ας προσέξουν οι κοινωνούντες με τους οικουμενιστές, ότι η Κυρία Θεοτόκος δεν είπε όστις είναι ασθενής τω πνεύματι ας έχει κοινωνία με τους λατινόφρονες "άχρι καιρού", αλλά ας κρυφθή, έως ότου παρέλθη ο πειρασμός.....

------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Χριστιανοί, οι εχθροί του Χριστού, στους Βέκκους πρό Συνοδικής Κρίσης, αιρετικούς, κατά την ομολογία της Κας Θεοτόκου Μαρίας, μπορούν να είναι φίλοι Τού Παναγίου Πνεύματος και να Ιερουργούν Αγιαστικά Μυστήρια;

Γιατί, προ Συνοδικής διαγνώμης και καταδίκης του Λατινόφρονα Βέκκου η Υπεραγία Θεοτόκος, ανέλαβε πρωτοβουλία να ενημερώσει τους Αγιορείτες να μην συγκοινωνήσουν;

Δεν θα ήταν δικαιολογημένοι στη συνείδηση της Θριαμβεύουσας Αγίας Εκκλησίας, να συγκοινωνήσουν με τον Βέκκο, αφού δεν είχε καταδικαστεί ακόμη;

Άλλωστε οι Αγιορείτες δεν ήταν Λατινόφρονες, είχαν Ορθόδοξο φρόνημα, γιατί παρέμβει η Κα Θεοτόκος να τούς αποτρέψει;
22 Σεπτεμβρίου 2019 - 5:52 π.μ


8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Χριστιανοί, οι εχθροί του Χριστού, στους Βέκκους πρό Συνοδικής Κρίσης, αιρετικούς, κατά την ομολογία της Κας Θεοτόκου Μαρίας, μπορούν να είναι φίλοι Τού Παναγίου Πνεύματος και να Ιερουργούν Αγιαστικά Μυστήρια;

Γιατί, προ Συνοδικής διαγνώμης και καταδίκης του Λατινόφρονα Βέκκου η Υπεραγία Θεοτόκος, ανέλαβε πρωτοβουλία να ενημερώσει τους Αγιορείτες να μην συγκοινωνήσουν;

Δεν θα ήταν δικαιολογημένοι στη συνείδηση της Θριαμβεύουσας Αγίας Εκκλησίας, να συγκοινωνήσουν με τον Βέκκο, αφού δεν είχε καταδικαστεί ακόμη;

Άλλωστε οι Αγιορείτες δεν ήταν Λατινόφρονες, είχαν Ορθόδοξο φρόνημα, γιατί παρέμβει η Κα Θεοτόκος να τούς αποτρέψει;

Ανώνυμος είπε...

Μην βιάζεστε δεν είναι όλες οι συνθήκες το ίδιο.
Χρειάζεται πιο μεγαλύτερη μελέτη τί έγινε τότε και τί διαφέρει από το σήμερα.
Η επιπολαιότητα δεν είναι καλό.

Ανώνυμος είπε...

Γεια σου 10.05, με τις εμπεριστατωμένες έρευνες και τα επιχειρήματά σας
πάλι γελάσαμε

Ανώνυμος είπε...

Με τα δικά σας επιπόλαια επιχειρήματα γέλα καλύτερα ανώνυμε 11:42 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΙΕ΄ ΚΑΝΟΝΑΣ της Πρωτοδευτέρας Συνόδου είναι ΟΛΟΦΑΝΕΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ και όχι υποχρεωτικός.

Αυτό λένε οι σωστοί Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές.

Αυτό λέει και ο Πατρολόγος π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ.

Αυτό λέει ο Άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας και Κανονολόγος Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος!

Περαστικά στους παλαιοημερολογίτες!


Ορθόδοξος

Ανώνυμος είπε...

ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΧΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ

Ανώνυμος είπε...

Οι μη αποτειχιζόμενοι Αντιοικουμενιστές καταδικάζουν τον Οικουμενισμό και δεν συμφωνούν με τους οικουμενιστές που πριν καθαιρεθούν από Σύνοδο τελούν έγκυρα Μυστήρια. Δεν χάνουν την ψυχή τους.

Την ψυχή τους χάνουν οι αμετανόητοι Σχισματικοί και οι σιγοντάροντες το ημερολογιακό Σχίσμα όπως λέει ο ι. Χρυσόστομος και άλλοι.

Ανώνυμος είπε...

Η ΤΡΙΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ήταν σαν απόψε 13 προς 14 Σεπτεμβρίου 1925 με το Εκκλησιαστικό ημερολόγιο (το παλαιό) στην αγρυπνία της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (26 προς 27 με το νέο ημερολόγιο), όταν έγινε η Τρίτη Εμφάνισις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, στον Αγ. Ιωάννη τον Θεολόγο στον Υμηττό. Ήταν τότε που μίλησε ο ουρανός και επιβεβαίωσε τρανότατα πόσο δίκαιο είχαν οι Ορθόδοξοι παππούδες μας, που έμειναν πιστοί στην Παράδοση της Εκκλησίας μας και είπαν το μεγάλο και ηρωικό ΟΧΙ στον Οικουμενισμό που ξεκίνησε να εφαρμόζεται με την αλλαγή του ημερολογίου-εορτολογίου, το φράγγεμα της Εκκλησίας και της πατρίδας μας! Ας είναι η μνήμη τους αιωνία και το παράδειγμά τους φωτεινός οδηγός στην ζoφερή εποχή μας!!!