Αντίχριστοι Οικουμενιστές

Εἶναι προκλητικά πλέον τά βήματα τῆς ἡγεσίας τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐπιδιώκει  τήν Ἕνωσιν τῶν «Ἐκκλησιῶν» ἄνευ τῆς παραιτήσεως τῶν πλανεμένων Χριστιανῶν ἀπό τάς αἱρέσεις των. Συμπεριφέρονται ἔναντι τοῦ Πάπα δουλικῶς καί τόν προσκυνοῦν ὡς Μέγαν Πατριάρχην τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν αὐτός εὑρίσκεται ἐκτός Αὐτῆς. Ἡ ἡγεσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό θεματοφύλακας τῆς Πίστεως μεταβάλλεται εἰς ὁδοστρωτῆρα. Δι᾽ αὐτήν ἔχουν οὐδεμίαν σημασίαν οἱ Ἱεροί Κανόνες. Οὔτε τό «Πηδάλιον», τό ὁποῖον εἶναι τό Σύνταγμα τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τήν πολιτικήν τό Σύνταγμα εἶναι ὁ Ἀνώτατος Καταστατικός Χάρτης, ὁ ὁποῖος καθορίζει τό πλαίσιον τῆς λειτουργίας τοῦ πολιτικοῦ, κοινωνικοῦ, οἰκονομικοῦ, δικαστικοῦ, δημοσιοϋπαλληλικοῦ, Αὐτοδιοικητικοῦ συστήματος. Εἰς τήν Ἐκκλησίαν διά τά ἐκκλησιαστικά ζητήματα ὁ Ἀνώτατος Καταστατικός Χάρτης, τό Σύνταγμα, εἶναι τό «Πηδάλιον».Ὅταν οἱ πολιτικοί καταπατοῦν τάς διατάξεις τοῦ Πολιτειακοῦ Χάρτου, τότε ἐξεγείρονται τά κόμματα, καταγγέλλουν τάς παραβιάσεις τοῦ Συντάγματος, ἀπαιτοῦν τόν σεβασμόν των καί ὅταν δέν εἰσακούωνται, ἀπευθύνονται εἰς τόν λαόν καί τόν πατριωτισμόν του διά τήν ὑπεράσπισιν καί τήν τήρησιν τοῦ Συντάγματος. Εἰς τήν Ἐκκλησίαν καταφρονῶνται οἱ Ἱεροί Κανόνες ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τήν ἡγεσίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἑλληνόφωνον καί μή. Οἱ Πατριάρχαι καί οἱ Ἀρχιεπίσκοποι, ἀπό θεματοφύλακες τῆς Πίστεως μετατρέπονται εἰς ἀποσταθεροποιητικά «ἐργαλεῖα» τῆς Πίστεώς μας καί εἰς ἐπαγγελματίας ἐργολάβους τῆς ἐξισώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετά τῶν Παπικῶν, τῶν Προτεσταντῶν καί ἄλλων πλανεμένων Χριστιανῶν. Ἀναγνωρίζουν διά παράδειγμα τόν Παπισμόν ὡς κανονικήν Ἐκκλησίαν, ὅταν ἐξ αὐτοῦ πηγάζουν ὅλα τά κινήματα ἀθεΐας καί ὅλαι αἱ αἱρέσεις. Καί ὅταν ὁ Πάπας θεωρεῖ ἑαυτόν ἀντιπρόσωπον τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς γῆς, ἀλάθητον, ὅταν αὐτήν τήν ἰδιότητα ἔχει μόνον ὁ Θεός.
----------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Οἱ Οἰκουμενισταί (=Σατανισταί) ἔχουν χαρακτηρίσει τό ἱερόν Πηδάλιον "χαρτί τουαλέτας" καί τούς ἱερούς Κανόνας "τείχη τοῦ αἴσχους"! Τά ἀφεντικά τῶν ψευδο-επισκόπων καί τῶν ψευδο-πολιτικῶν, πού εἶναι τά ἴδια (οἱ Σιωνισταί) καί γιά τίς δύο αὐτές κατηγορίες ὀλετήρων τῆς ἀνθρωπότητος, μέ πρώτην τήν "Ἑλλάδα," ἔχουν κάνει καταμερισμόν τῶν ἐργασιῶν πού ἀπαιτοῦνται διά τήν καταστροφήν τῶν ἐθνῶν-κρατῶν, καί δή τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, καί διά τήν ἔλευσιν τοῦ μεγάλου ἀφεντικοῦ των, τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὁ δέ "ὀρθόδοξος" λαός τούς ραίνει ἀκόμη μέ τριαντάφυλλα, ἀντί νά τούς ρίχνῃ μπουγέλα!!!


23 Σεπτεμβρίου 2019 - 4:36 π.μ
-------------------

23 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο Θεός να του φωτίσει και να βρουν το δρόμο της επιστροφής. Έχουν καιρό εν όσο υπάρχει ημέρα, τα ξυλοκέρατα δεν ικανοποίησαν επί πολύ καιρό τον άσωτο υιό στη μακρινή χώρα που πήγε.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Οἱ Οἰκουμενισταί (=Σατανισταί) ἔχουν χαρακτηρίσει τό ἱερόν Πηδάλιον "χαρτί τουαλέτας" καί τούς ἱερούς Κανόνας "τείχη τοῦ αἴσχους"! Τά ἀφεντικά τῶν ψευδο-επισκόπων καί τῶν ψευδο-πολιτικῶν, πού εἶναι τά ἴδια (οἱ Σιωνισταί) καί γιά τίς δύο αὐτές κατηγορίες ὀλετήρων τῆς ἀνθρωπότητος, μέ πρώτην τήν "Ἑλλάδα," ἔχουν κάνει καταμερισμόν τῶν ἐργασιῶν πού ἀπαιτοῦνται διά τήν καταστροφήν τῶν ἐθνῶν-κρατῶν, καί δή τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, καί διά τήν ἔλευσιν τοῦ μεγάλου ἀφεντικοῦ των, τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὁ δέ "ὀρθόδοξος" λαός τούς ραίνει ἀκόμη μέ τριαντάφυλλα, ἀντί νά τούς ρίχνῃ μπουγέλα!!!

Ανώνυμος είπε...

Ακριβώς, και δεν μπορούν να αλλάξουν πορεία οι μασόνοι-σατανιστες διότι θα έχουν το πιστόλι στον κρόταφο, από αυτούς που τους ανέθρεψαν.

Ανώνυμος είπε...

Ποιανού είναι αυτό το αντιοικουμενιστικό άρθρο;

Ανώνυμος είπε...

Αρκετά Καλό το σχόλιο του κ.Χατζηνικολάου. Τα καλά να λέγονται.

Ανώνυμος είπε...

Αρκετά Καλό το σχόλιο του κ.Χατζηνικολάου για το σχέδιο εξαφάνισης της Ορθοδοξίας και για την πτώση αρκετών εκκλησιαστικών "βαθμοφόρων". Τα καλά να λέγονται.

Ανώνυμος είπε...

Αρκετά Καλό το σχόλιο του κ.Χατζηνικολάου για το σχέδιο εξαφάνισης της Ορθοδοξίας και για την πτώση αρκετών εκκλησιαστικών "βαθμοφόρων" και την κοσμικίλα του λαού. Τα καλά να λέγονται.

Silver είπε...

"Ποιανού είναι αυτό το αντιοικουμενιστικό άρθρο;"


Είναι από τον "Ορθόδοξο Τύπο".

Εν Χριστώ,
Κωνσταντίνος Αργυρακόπουλος

Ανώνυμος είπε...

Σ΄ευχαριστούμε κ. Κώστα για την πληροφορία.
Αν μπορείς να μας πεις και έτος θα ήταν καλύτερα.

Ανώνυμος είπε...

Άρθρο δυναμίτης και σχόλιο του Κου Δημήτρη Χ. ατομική βόμβα. Όταν υπάρχει τέτοιο θάρρος γνώμης έχω ελπίδα για τον τόπο

Ανώνυμος είπε...

Η θέρμη των ολίγων στην Πίστη, κάνει την διαφορά και ισοπεδώνει την χαβούζα των πολλών, της μάζας πεθαμένων.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ Ἀνώνυμον τῆς 23 Σεπτεμβρίου 2019 - 7:18 π.μ.

Ἀδερφέ ἐν Χριστῷ,

Λόγια σάν αὐτά τοῦ ὡς ἄνω σχολίου μου ἔχουν γράψει πολλοί τά τελευταῖα 30 τοὐλάχιστον χρόνια, ἀλλά τά πράγματα πηγαίνουν ἀπό τό κακόν στό χειρότερον. Ἄρα δέν ἀρκοῦν αὐτά τά λόγια γιά νά προκαλέσουν τήν παρέμβασιν τοῦ Πηδαλιούχου τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Βασιλίσσης τῶν Οὐρανῶν γιά νά μᾶς σώσουν. Χρειάζονται προφανῶς πολλά δάκρυα μετανοίας καί πολλή προσευχή καί ταπείνωσις, πού μᾶς λείπουν.

Εὔχου καί μένα.
Δ. Χατζηνικολάου

Ανώνυμος είπε...

7,18 πμ
Δεν θα έλεγα ατομική βόμβα και δυναμίτης. Πολύ υπερβάλλεις 7:18 πμ. Είναι ένα καλό σχόλιο.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλύτερο είναι το σχόλιο του "Ορθόδοξου Τύπου".

Ανώνυμος είπε...

Το σχόλιο 4:36 π.μ. είναι από τα πολύ λίγα σχόλια του κ. Δ. Χατζηνικολάου που είναι καλά και χωρίς μεγάλη πλάνη.

Silver είπε...

"Αν μπορείς να μας πεις και έτος θα ήταν καλύτερα."

Έχω μια πρόταση, δεν γνωρίζω αν θα σου αρέσει. Ίσως γνωρίζεις την ηλικία μου (75), και θα αντιλαμβάνεσαι τα πολλά προβλήματά μου. Μπορείς, αν έχεις χρόνο, να μπεις στο αρχείο του "Ορθοδόξου Τύπου" και να ψάξεις αρχίζοντας από το τελευταία έτη; Όλοι έχουμε πρόσβαση στο αρχείο. Αν και δεν πρέπει να είμαστε περίεργοι, όμως δεν αντέχω, θα σε ρωτήσω: έχει σημασία ο χρόνος γραφής του κειμένου;

Η Κυρία Θεοτόκος σκέπη και καταφυγή μας!

Εν Χριστώ,
Κωνσταντίνος Αργυρακόπουλος

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοί συν-σχολιαστές, ανώνυμοι όμως Χριστιανοί στην Πίστη εύχομαι και ελπίζω, το σχόλιο του επωνύμου σχολιαστή Κυρίου Δημήτρη Χατζηνικολάου, το θεωρώ δυναμίτης γιατί ουδείς άλλος με το κύρος και το βάρος μιας τέτοιας επιστημοσυνης, εκφράζεται επώνυμα κατά αυτόν τον τρόπο. Όποιος ψάξει τόσο σε Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά σε θέματα Ορθοδόξου Πίστεως δεν θά βρεί. Όποιος βρει ας το κοινοποιήσει να το δω. Επίσης είναι σημαντικό γιατί αναφέρει και ο Π. Χρυσόστομος Σπύρου, πως βράχοι ουδείς υπάρχουν,εννοώντας ελάχιστοι, όπως και ο Κος Σταύρος Τ. που τρέφει εκτίμησης από εμένα γιατί δείχνει διαβασμένος στα βαθιά ζητήματα της Πίστης, που σημαίνει πως έχει ασχοληθεί στο διάβασμα και στην έρευνα. Βέβαια χωρίς το Ορθόδοξο Πιστεύω, η γνώση γίνεται βάρος εγωισμού όπως το συναντάμε παντού και διαστρέφει την αλήθεια. Ας με συγχωρήσουν ολοι οι αδελφοί, αυτή είναι η γνώμη μου. Ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο τον ιστολόγο. Όλοι καλό παράδεισο να έχετε και συγχωρήστε την δειλία μου της ανωνυμίας μου. Θέλει κότσια η επωνυμία και γιαυτό οι ανώνυμοι δεν επιτρέπεται να κρίνουν τους επώνυμους, ας γράψουν επώνυμα και ας κρίνουν.Υπογράφω ως Ορθόδοξος Χριστιανός.

Silver είπε...

"..συγχωρήστε την δειλία μου της ανωνυμίας μου..."


Καλή μας ψυχούλα, όλοι οι καρποί ενός δένδρου δεν ωριμάζουν τον ίδιο χρόνο...

....φιλότιμος γαρ ων ο Δεσπότης, δέχεται τον έσχατον, καθάπερ και τον πρώτον. Αναπαύει τον της ενδεκάτης, ως τον εργασάμενον από της πρώτης. Και τον ύστερον ελεεί, και τον πρώτον θεραπεύει. Κακείνω δίδωσι, και τούτω χαρίζεται. Και τα έργα δέχεται, και την γνώμην ασπάζεται. Και την πράξιν τιμά, και την πρόθεσιν επαινεί. Ουκούν εισέλθετε πάντες εις την χαράν του Κυρίου ημών· και πρώτοι και δεύτεροι, τον μισθόν απολαύετε. Πλούσιοι και πένητες, μετ’ αλλήλων χορεύσατε. Εγκρατείς και ράθυμοι, την ημέραν τιμήσατε. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, ευφράνθητε σήμερον. Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ο μόσχος πολύς, μηδείς εξέλθη πεινών. Πάντες απολαύετε του συμποσίου της Πίστεως. Πάντες απολαύσατε του πλούτου της χρηστότητος. Μηδείς θρηνείτω πενίαν· εφάνη γαρ η κοινή Βασιλεία. Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα· συγγνώμη γαρ εκ του Τάφου ανέτειλε...

Εν Χριστώ,
Κωνσταντίνος

Ανώνυμος είπε...

Είσαι πλανεμένος ανώνυμε παλαιοημερολογίτα 23 Σεπτεμβρίου 2019 - 11:41 π.μ.

Θα ήθελες να μην ασκούμε επικρίσεις στις μπουρδολογίες των σχισματικών Παλαιοημερολογιτών!

Θα ήθελες να αφήνουμε τις μπουρδολογίες των σχισματικών Παλαιοημερολογιτών να πλανούν τον κόσμο με την πρόφαση της μη απάντησης των Ορθοδόξων ανωνύμων στους επώνυμους σχισματικούς Παλαιοημερολογίτες!

Δεν θα σου κάνουμε τη χάρη να αφήνουμε τις μπουρδολογίες των σχισματικών Παλαιοημερολογιτών χωρίς να τις κάνουμε πολτό.

Τις προφάσεις και τις υποκρισίες να τις αφήσεις.

Έχουν κάθε δικαίωμα οι Ορθόδοξοι ανώνυμοι ή επώνυμοι να απαντούν στα πλανεμένα παλαιοημερολογίτικα ή οικουμενιστικά σχόλια επώνυμων ή ανώνυμων!

Το ζουμί της υπόθεσης είναι να είναι Ορθόδοξα τα σχόλια (ανώνυμα ή επώνυμα) και όχι σχισματικά και ημερολογιολατρικά και πλανεμένα (ανώνυμα ή επώνυμα).


ΑΝΤΙΛΑΤΙΝΟΦΡΩΝ

Ανώνυμος είπε...

Στον κ. Κώστα
"Μπορείς, αν έχεις χρόνο, να μπεις στο αρχείο του "Ορθοδόξου Τύπου" και να ψάξεις αρχίζοντας από το τελευταία έτη; "

Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Εδώ και καιρό από όσο ξέρω έχουν μόνο το πρωτοσέλιδο.
Δεν υπάρχει το αρχείο του "Ορθοδόξου Τύπου" online, στη σελίδα.

Ανώνυμος είπε...

"Αν και δεν πρέπει να είμαστε περίεργοι, όμως δεν αντέχω, θα σε ρωτήσω: έχει σημασία ο χρόνος γραφής του κειμένου; "

Έχει σημασία. Πιστεύω πώς τα τελευταία χρόνια ο "Ορθόδοξος Τύπος" έχει χάσει την δυναμικότητα που είχε πριν.
Για ένα που κάπως παρακολουθεί έχει σημασία από ποιά χρονολογία προέρχεται για να βγάλει τα συμπεράσματα.
Το άρθρο είναι πολύ καλό.

Silver είπε...

"Για ένα που κάπως παρακολουθεί έχει σημασία από ποιά χρονολογία προέρχεται για να βγάλει τα συμπεράσματα."

Κάνε αγάπη και φώσισέ με, ποια σημασία θα είχε αν ήταν το άρθρο γραμμένο το 2000 ή το 2010;


"Πιστεύω πώς τα τελευταία χρόνια ο "Ορθόδοξος Τύπος" έχει χάσει την δυναμικότητα που είχε πριν."

Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου! Ένανα διαμαρτυρία με αποτέλεσμα να διαγράψουν την "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΦΩΝΗ" από τα φιλικά ιστολόγια του ιστολογίου "ΑΚΤΙΝΕΣ" (Οι "Ακτίνες έχουν σχέση με τον "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ".
Πάντως η "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΩΝΗ" δεν διεγραψε τις "ΑΚΤΙΝΕΣ" ...(Γέγονα άφρων καυχόμενος;...)

Εν Χριστώ,
Κωνσταντίνος

Silver είπε...

"Μπορείς, αν έχεις χρόνο, να μπεις στο αρχείο του "Ορθοδόξου Τύπου" και να ψάξεις αρχίζοντας από το τελευταία έτη; " Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Εδώ και καιρό από όσο ξέρω έχουν μόνο το πρωτοσέλιδο.


Υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Δεν γνωρίζω πως μπορώ να καταχωρήσω φωτοαντίγραφο εδώ, αλλά θα το ανεβάσω στο κύριο άρθρο να το δεις.

Εν Χριστώ,
Κωνσταντίνος