Εικονογραφικώς η παράστασις των τριών προσώπων της Παναγίας Τριάδος...

Κατά την σήμερον ημέραν, Δευτέραν μετά την Πεντηκοστήν, την μνήμην κυρίως του τρίτου προσώπου της παναγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος παρελάβομεν επιτελείσθαι. Εν ταυτώ δε και την των τριών προσώπων Πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου λατρευτικήν τιμήν και προσκύνησιν πρεπόντως κατά την σήμερον παρελάβομεν απονέμεσθαι, διο και κατά την σήμερον οι απανταχού της γης επ’ ονόματι της Παναγίας Τριάδος τιμώμενοι Ναοί πανηγυρίζουσιν. Εικονογραφικώς η παράστασις των τριών προσώπων της Παναγίας Τριάδος δεν είναι σύνηθες θέμα δια την βυζαντινήν αγιογραφίαν. Παρά τοις βυζαντινοίς η Αγία Τριάς συμβολίζεται συνήθως δια της παραστάσεως της φιλοξενίας του Αβραάμ. Εν αυτή εικονίζονται τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος εν σχήματι Αγγέλων, ως ενεφανίσθησαν εις τον Αβραάμ εν τη δρυϊ τη Μαμβρή, καθώς λέγει η Γραφή· «Ώφθη δε αυτώ ο Θεός προς τη δρυϊ τη Μαμβρή, καθημένου αυτού επί της θύρας της σκηνής αυτού μεσημβρίας. Αναβλέψας δε τοις οφθαλμοίς αυτού είδε, και ιδού τρεις άνδρες ειστήκεισαν επάνω αυτού…» (Γεν. ιη: 1-2 και επόμ.). Εν τη περικοπή ταύτη της Παλαιάς Διαθήκης υποτυπούται ως άριστα η τριαδικότης του ενός Θεού. Ενώ δηλαδή περί του ενός και μόνου αληθινού Θεού ομιλεί η Γραφή· «Ώφθη δε αυτώ ο Θεός», τρία πρόσωπα βλέπει και φιλοξενεί ο Αβραάμ, αλλά και προς τα τρία αυτά πρόσωπα, τα οποία βλέπει, ως προς εν απευθύνεται πρόσωπον λέγων· «Κύριε, ει άρα εύρον χάριν εναντίον σου…» (αυτ.3) και ούτω καθ’ εξής. Εν τη παραστάσει της φιλοξενίας ταύτης του Αβραάμ τα εικονιζόμενα ως Άγγελοι τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος κάθηνται εις την τράπεζαν της φιλοξενίας, παρ’ αυτήν δε υπηρετούσιν ο Αβραάμ και η Σάρα (βλέπε εικόνας των σελ. 7, 354 και 357). Η της σελίδος 7 εικών παρελήφθη εκ φορητής εικόνος αποτεθησαυρισμένης εν τω μουσείω της Πετρουπόλεως, η της σελ. 354 είναι έργον του κ. Ράλλη Κοψίδη, η δε της σελ 357 (δεξιά) είναι έργον του αειμνήστου μεγάλου Αγιογράφου ημών Φωτίου Κόντογλου και του μαθητού αυτού κ. Πέτρου Βαμπούλη. Δια της τοιαύτης ως συνήθως απεικονίσεως απέδιδον οι Βυζαντινοί τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο τύπος απεικονίσεως αυτών, του μεν Πατρός ως παλαιού των ημερών, προς τα δεξιά της εικόνος επί των πολυομμάτων Χερουβίμ και των εξαπτερύγων Σεραφίμ καθημένου, του δε Υιού, ως νεωτέρου, δεξιόθεν του Πατρός και αυτού ομοίως καθημένου και του Αγίου Πνεύματος εν είδει Περιστεράς άνωθεν κατερχομένου είναι νεωτέρας εμπνεύσεως και δη δυτικής, μη απαντώσα εις την παράδοσιν της Ορθοδόξου εικονογραφίας. Αντίγραφον τοιαύτης εξεικονίσεως της Αγίας Τριάδος παραθέτομεν εν σελίδι 365.

Εν τη Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Κουβαρά Αττικής,
ο Οινόης Ματθαίος.

5 σχόλια:

SCRIPTA MANENT είπε...


https://scripta---manent.blogspot.com/2018/05/blog-post_894.html

Συμφωνούμε με το άρθρο
αναλυτική μελέτη

Ανώνυμος είπε...

http://o-nekros.blogspot.com/2010/10/blog-post_15.html

κι εδω επίσης

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr είπε...


ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΪΖΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΩΝ

https://xristianorthodoxipisti.blogspot.com/2019/05/blog-post_20.html

Ανώνυμος είπε...

κ.Δουμάνη χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
εντελώς καλοπροαίρετα και με τον αρμόζοντα σεβασμό στο πρόσωπό σας,
χωρίς μακρηγορίες και ωραιοποιήσεις των πραγμάτων και με άπειρη εν Χριστώ
Ιησού αγάπη σας λέγω ότι η πλάνη μείζων όλεθρος δια την ψυχήν,πιότερον
κι αυτής της αιρέσεως.διότι ο αιρετικός δύναται δια της φωτίσεως-πρωτίστως-
δε της προαιρέσεως του ανθρώπου,δύναται λέγω να μετα-νοήσει κατά το κοινώς
λεγόμενον να το δει αλλιώς,ο πλανεμένος σχεδόν ακατόρθωτον.
άπειρα τα παραδείγματα των μεταστρεφόντων από την αίρεσην εις την Αλήθειαν.
κάματε τόσες παρατάξεις μόνο και μόνο δια την προσκήνυσιν ή μη,μίας εικόνος,
η προμετωπίδα-σημαία της ιστοσελίδας σας,καταδηλωτικόν το πως φιλτράρετε την
πίστη σας.
θα σας είπω μόνον τούτο αγαπητέ μοι κ.Δουμάνη:
Ο Τριαδικός Θεός αποφάσισε και στην παλαιά, αλλά και προς επιβεβαίωση και πρός επισφράγιση του λόγου το αληθές,αλλά και ασφαλές,και στην καινή διαθήκη να
φανερωθεί κατα τον ΙΔΙΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ-ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΑ τύπον για να μην πέσουμε οι
αγαπώντες την Αλήθειαν,τρισάθλιοι αμαρτωλοί σε διάφορες επεξηγήσεις του
θολωμένου μυαλού μας ΚΑΙ προκαλέσουμε σύγχηση σε μας αλλά και στους αδελφούς μας
που αγωνίζονται τον καλόν αγώνα.
Κατάδηλον πλέον πώς οι εσκοτισμένοι πεπλανημένοι αιρετικοί παπικοί αδελφοί μας
δημιούργησαν και συνεχώς ακατάπαυστα εργάζονται την διαστροφήν του λόγου του θεού,
προσφάτως με το πάτερ ημών κλπ..
το θέμα δεν είναι αν ζωγραφίζεται ο Πατήρ η όχι κ.Δουμάνη.
είναι πολύ πιο βαθύ εσωτερικό για τον καθένα μας χωριστά.
όλοι μα όλοι οι ακολουθώντες την πατρώαν ευσέβειαν θα σε ρωτήσουν πρωτίστως
εάν προσκυνείς ή όχι αυτή την εικόνα,που παρεπιπτόντως ο Παλαιός των Ημερών
όπως επεξηγούν οι πατέρες είναι ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός.
δεν σας γράφω για να ανοίξουμε διάλογο κ.Δουμάνη,μιας και οι θέσεις σας είναι
σαφέστατες και με αναλύσεις όπως κάθε φορά για το συγκεκριμένο θέμα, βάζετε
το γνωστό link.
μου έλεγε κάποτε ένας Αγειορίτης:
παιδί μου οι αδελφοί μας παλαιοημερολογίτες προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον
Θεό με την λογική με τόση μανία, όπως οι άθεοι προσπαθούν οι ταλαίπωροι να
αποδείξουν ότι δεν υπάρχει Θεός σε σημείον που αμφότεροι δαιμονίζονται.
κλείνω με μία απορία:
το περιστέρι στην εικόνα βρίσκεται στην μέση για λόγους αισθητικής και μόνο,
ή μπορεί να υπάρχουν και έτεροι λόγοι πιο βαθείς,που εμείς οι αδαείς στα
δογματικά δεν δυνάμεθα να αντληφθούμε;
Σας εύχομαι ολοψύχως καλή Αγιοπνευματική εβδομάδα ή για να είμεθα ακριβολόγοι
και ορθολογιστές καλή Αγιοτριαδική εβδομάδα.
εύχομαι να δέχεστε τον Αγιον Αλέξανδρον σβίρ.

Ανώνυμος είπε...

... ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΪΖΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΩΝ

και μόνο αυτός ο τίτλος δείχνει τον ορισμό της συκοφαντίας για να κερδίσουν τις εντυπώσεις στον αδαή κόσμο