Οἱ Νεομάρτυρες ὡς ἀγωνισταὶ τῆς Χριστιανικῆς πίστεως καὶ τῆς ἐλευθερίας τοῦ Γένους -- Τοῦ Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε

Ἀνεκτίμητη καὶ πολύπλευρη ἦταν ἡ προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν περίοδο τῆς δουλείας τοῦ Γένους καὶ κατὰ τήν Ἐπανάσταση τοῦ ᾽21 (οἰκονομική, μορφωτική, διατήρηση γλώσσας, ἀγωνιστική...). Μεγάλο μάλιστα ρόλο ἔπαιξαν στὴν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῶν ἀξιῶν του καί, βεβαίως, τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης, οἱ Νεομάρτυρες. Στὸ πρόσωπο τῶν Νεομαρτύρων βρίσκουμε τὴ δυνατότερη ἔκφραση τῆς σύζευξης Ἑλληνισμοῦ καὶ Ὀρθόδοξης Πίστης, γιατὶ κάθε μαρτύριο Χριστιανοῦ στὴν Τουρκοκρατία ἦταν καὶ μαρτύριο ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς ἐλευθερίας της. Θυσίασαν τὴ ζωή τους δείχνοντας εἰρηνικὸ ἀντιστασιακὸ πνεῦμα πρὸς τὸν Τοῦρκο δυνάστη. Πλεῖστοι ὅσοι ἱστορικοὶ ἀναφέρονται στὴ βία καὶ τὴν ἀγριότητα τῶν Τούρκων (λ.χ. Ζακυθηνός, Σβορῶνος, Βακαλόπουλος κ.ἄ.). «Οἱ νεομάρτυρες, γράφει ὁ καθηγητὴς Ἀπόστ. Βακαλόπουλος, εἶναι συνήθως ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ, μοναχοί, γεωργοί, τεχνίτες, ἔμποροι, ποὺ εἶναι πρόθυμοι νὰ θυσιαστοῦν γιὰ τὴν πίστη τους καὶ δὲν δειλιάζουν οὔτε ἐμπρὸς στὰ πιὸ φρικτὰ βασανιστήρια.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2019 ΓΕΡΩΝ ΣΑΒΒΑΣ

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=34&t=14686

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΝ ΤΟΥ 1821 -- Μὲ πίστιν εἰς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἀπετίναξαν τὸν ζυγὸν δουλείας •

ΗΓΝΟΗΣΑΝ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΕΤΤΕΡΝΙΧ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΣ ΕΧΑΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ. •«ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΛΑΟΣ Ο ΓΙΝΩΣΚΩΝ ΑΛΑΛΑΓΜΟΝ».

Τοῦ μακαριστοῦ Μιχαὴλ Τσώλη

Τὰ φλογερὰ συνθήματα τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τοῦ 1821 γιά τὴν Πίστη καὶ τὴν Πατρίδα ὅπως: «Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία» καὶ «Ἐλευθερία ἢ θάνατος» ἀποτελοῦν ἀδιάσπαστη συνέχεια τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια. Οἱ Ἕλληνες στὴ μακραίωνη ἱστορία τους, Πίστη καὶ Πατρίδα τὰ εἶχαν πάντα μαζί. Καὶ ἔβαζαν πρῶτα τὴν Πίστη, «Ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν», καὶ ἔπειτα τὴν Πατρίδα. Οἱ ἀγωνιστὲς τῆς Ἐθνεγερσίας πιστεύουν ἀκράδαντα ὅτι βοηθὸς καὶ συμπαραστάτης στὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα τους εἶναι ὁ Θεός. Αὐτὸν ἐπικαλοῦνται καὶ παρακαλοῦν μὲ τὶς προσευχές τους νὰ γίνει σύμμαχός τους. Ὅλα τὰ μηνύματα τῶν ὁπλαρχηγῶν καὶ ἱερωμένων ποὺ καλοῦν τοὺς Ἕλληνες σὲ ἐξέγερση κατὰ τῆς τυραννίας τοῦ Τούρκου κατακτητῆ διαπνέονται ἀπὸ πίστη στὸ Θεό. Ὑψώνουν τὸ Σημεῖον Του, τὸν Τίμιο Σταυρό. Δοξολογοῦν τὸ ὄνομά Του.

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ


Ἡ ἱστορική καί ἀγωνιστική «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν» συνῆλθε στίς 28 Φεβρουαρίου, ἡμέρα Πέμπτη, στήν αἴθουσα τῆς «Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν» στήν Θεσσαλονίκη. Μετά ἀπό εἰσηγητικές τοποθετήσεις τῶν πρωτοπρεσβυτέρων Θεοδώρου Ζήση, Νικολάου Μανώλη καί Φωτίου Βεζύνια, σχετικά μέ τό διαμορφούμενο νέο ἐκκλησιολογικό πλαίσιο, λόγῳ τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί τῆς χορηγηθείσης ψευδοαυτοκεφαλίας στούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἔλαβαν μέρος στήν συζήτηση καί πολλοί ἐκ τῶν παρισταμένων πατέρων, ἀλλά καί ἐκ τῶν λαϊκῶν ἀδελφῶν. Ἐπί τῇ βάσει τῆς συζητήσεως καί τῶν γενομένων προτάσεων ἀποφασίσθηκαν τά ἑξῆς:

Pro-Ecumenist Serbian Patriarch Attends Anglican Services

On the night of New Calendar December 24th, the ecumenist Patriarch of Serbia, Irinei, allowed the local Anglican community to use one of his churches in Belgrade, as well as attended the Anglican Christmas services. Patriarch Irinei is well-known for his ecumenical views and practices, such as participating in Jewish religious services. The Serbian Patriarchate since the mid 20th century has involved itself in ever greater ways in the heresy of ecumenism and the heretical ecumenical movement, while simultaneously departing more and more from traditional Orthodox praxis [for example, baptism by triple immersion, while known in the Serbian Patriarchate, is no longer widely practiced].

https://nftu.net/pro-ecumenist-serbian-patriarch-attends-anglican-services/

Ο Σταυρός είναι αγάπη και ομολογία πίστης!

Παναγιώτη Τσαγκάρη  Θεολόγου
Δημοσιεύθηκε ένα άρθρο στο διαδίκτυο με τίτλο «Σταυροί και στύλοι» των Θ. Παραδέλλη, Ε. Πλεξουσάκη και Μ. Σταματογιαννοπούλου, στο οποίο γράφονται πολλά εναντίον εκείνων που τοποθέτησαν τον Σταυρό του Χριστού στη θέση Απελή στη Μυτιλήνη. Κάποια λίγα σύντομα σχόλια θεωρούμε καθήκον μας να κάνουμε επί των θέσεων του άρθρου αυτού, ως προς την αλήθεια των πραγμάτων.
Κατ΄ αρχάς να δώσουμε μια απάντησή στο ερώτημα που θέτουν οι συγγραφείς του άρθρου «Σταυροί και στύλοι», για το «πόσο μακριά είναι αλήθεια οι αντιλήψεις του Αυστραλού δολοφόνου από τους υπερασπιστές της τοποθέτησης ενός σταυρού “ξόανου”;». Αναγκαστικά η απάντησή μας αυτή θα είναι πιθανολογική, καθώς εμείς οι ταπεινοί και χθαμαλοί(χαμηλού επιπέδου) νόες δεν διαθέτουμε τον τήβεννο-μανδύα της πανεπιστημιακής κάλυψης για να καμουφλάρουμε την κάθε αερολογία μας. Υποθέτουμε δηλαδή, ότι είναι τόσο μακριά οι αντιλήψεις των ανθρώπων που τοποθέτησαν τον Σταυρό, από τις αντιλήψεις ενός δολοφόνου, όσο μακρία από τις αντιλήψεις ενός δολοφόνου είναι και οι αντιλήψεις, οι θέσεις και οι απόψεις όλων εκείνων που υποστηρίζουν ή δεν καταδικάζουν ανθρώπους και θρησκευτικά συστήματα ή παραθρησκευτικές αιρέσεις που οδηγούν σε αιματοκυλίσματα τύπου ισλαμιστικών – μουσουλμανικών τρομοκρατικών επιθέσεων, όπως αυτές που συνέβησαν πάμπολες φορές μέχρι σήμερα, σε πολλά σημεία του κόσμου.[1]

Παρακληρικός Κανών Αγίου Νικολάου


Τη ΚΑ΄ (21η) Μαρτίου, ο Όσιος ΣΕΡΑΠΙΩΝ ο Σιδώνιος εν ειρήνη τελειούται.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 21  Μαρτίου 2019                    

Σεραπίων ο Όσιος Πατήρ ημών ήτο Ασκητής εις την εσωτάτην έρημον της Αιγύπτου, καταγόμενος, ως τινές λέγουσιν, από την Σιδώνα, εξ ου και Σιδώνιος απεκαλείτο. Είχε δε ο μακάριος συγκεντρώσει εν εαυτώ όλας τας αρετάς, τέλειος εις όλα υπάρχων, εις την εγκράτειαν θαυμάσιος και εις την Θείαν Γραφήν σοφώτατος. Μεγίστην δε επιμέλειαν κατέβαλεν ο θρείος ούτος Πατήρ, ως διάπυρος ζηλωτής της ευσεβείας, ίνα οι ειδωλολάτραι επιστρέψωσιν εις την του Χριστού Πίστιν.

Εθνος εν αιχμαλωσία

Η νομιμοποίηση ιταμώς και κυνικώς της αλητείας, της ασυδοσίας και των μολότοφ

Από τον Χαράλαμπο Β. Κατσιβαρδά*

Η τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα -αφενός η λυσσαλέα επίθεση κατά της Εκκλησίας, και δη του σημείου του Σταυρού, δίκην απροσδιόριστου προοδευτισμού, και αφετέρου η ποινικοποίηση του πατριωτικού φρονήματος σε συνδυασμό με την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και με αποκλειστικό γνώμονα την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών συμφερόντων- φρονώ ότι πρέπει άπαντες να μας προβληματίσει ιδιαζόντως. Ειδικότερα, η εγκαθίδρυση δύο μέτρων και δύο σταθμών εν Ελλάδι, δηλαδή η ανοχή στο Ισλάμ και η λοιδορία και η συντονισμένη ιστορική παραχάραξη της ορθοδόξου παραδόσεως, καταδεικνύει την ύπαρξη ενός εγκατεστημένου «Δούρειου Ιππου» στους κόλπους της εθνικής ανεξαρτησίας του κράτους μας.

Τη Κ΄ (20η) Μαρτίου, ο Άγιος Νεομάρτυς ΜΥΡΩΝ ο Κρής, ο μαρτυρήσας εν Κρήτη κατά το έτος 1793, αγχόνη τελειούται.

Μύρων ο ένδοξος του Χριστού Μάρτυς κατήγετο από το Μέγα Κάστρον της Κρήτης, το επονομαζόμενον Κάντια, ευσεβών και ευγενών γονέων υιός υπάρχων, του οποίου ο πατήρ ωνομάζετο Δημήτριος. Ήτο δε παιδιόθεν, ο αοίδιμος, αγαθής προαιρέσεως και ηγάπα εκ φύσεως τα χρηστά και κόσμια ήθη, ήτο δε επίσης εραστής της παρθενίας και σωφροσύνης και, απλώς ειπείν, εκ νεαράς ηλικίας είχε καθ’ υπερβολήν φρονήματα γέροντος.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ -- Γράφει ο Δημήτριος Β. Εμμανουήλ Εκπαιδευτικός ΠΕ11

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Καθώς χτίζουμε και κτιζόμαστε, ολοκληρώνουμε και ολοκληρωνόμαστε, διδάσκουμε και διδασκόμαστε, παραδειγματίζουμε και παραδειγματιζόμαστε, τιμωρούμε και τιμωρούμαστε, βαθμολογούμε και αξιολογούμαστε κατανοούμε τη διπλή ευθύνη μας, μία ως προς τους γονείς και κηδεμόνας των μαθητών που έχουν ταυτότητα και συνείδηση, και μια ως προς τον εαυτό μας που ζει και κινείται με μία και μοναδική εθνική ταυτότητα αλλά και μία αγαθή θρησκευτική συνείδηση μέσα-έξω από το σχολείο.  Χρήσιμοι εμείς διαπλάθουμε χρήσιμους ανθρώπους ικανούς να μεταλαμπαδεύσουν τον πολιτισμό των τιμίων Πατέρων τους και μαζί την εν Χριστώ Ιησού χρηστότητα των Αγίων Πατέρων ημών στους αγέννητους πολίτες αυτής της χώρας, μιας χώρας που θέλει να μοιάζει με «καλόν αμπελώνα» που έχει φραγμό, δηλαδή σύνορα ή όρια ή αλλιώς «δόγματα» ή διαφορετικά, Σύνταγμα και Πιστεύω «Ορθόδοξο».

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. -- Αποτειχισθέντος Μοναχού Αλυπίου. Αγιορείτου

Άνθη εκ των εορταστικών λόγων εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Εορτή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, μηνύματα σωτηρίας, υπόθεσις ευφροσύνης και χαράς! Πανήγυρις πανηγύρεων της ελπίδος ημών. Απεστάλη ο αρχάγγελος Γαβριήλ προς την Παρθένον Μαρία, μήνυμα παγκοσμίου σωτηρίας φέρων, απεστάλη στρατιώτης, βοών το μυστήριον του Βασιλέως, μυστήριον γνωριζόμενον πίστει, ουκ ερευνόμενον λογικώς αλλά ομολογούμενον και θεολογούμενον. Απεστάλη τον έκτον μήνα, από την σύλληψιν του Ιωάννου του Προδρόμου, προς παρθένον μνηστευμένην τω Ιωσήφ. Ο προφήτης Ησαϊας περί τούτου λέγει: «Δοθήσεται το εσφραγισμένο βιβλίον, ανδρί ειδότι γράμματα». Εσφραγισμένον βιβλίον την Παρθένον Μαρίαν λέγει. Από ποίους εδόθη; Από τους ιερείς. «Ανδρί ειδότι γράμματα» δηλαδή ο Ιωσήφ είχε γυναίκα και παιδιά, όστις λέγει κατά τον προφήτην: «Ου δύναμαι αναγνώναι» δηλαδή αδυνατώ να διαβάσω διότι είναι σφραγισμένο (κλειστό) τηρούμενον να γίνει κατοικητήριον Θεού. Ουκ είχε συζυγικές-σαρκικές σχέσεις ο Ιωσήφ με την Μαρία.

Τη Κ΄ (20η) Μαρτίου, ο Όσιος Πατήρ ημών και Ομολογητής ΝΙΚΗΤΑΣ, Επίσκοπος Απολλωνιάδος, εν ειρήνη τελειούται.

Νικήτας, ο εν Αγίοις Πατήρ ημών και Ομολογητής, ήκμασε κατά τους χρόνους του εικονομάχου βασιλέως Λέοντος  Γ΄ του Ισαύρου (717 – 741), χρηματίσας Επίσκοπος Απολλωνιάδος, πόλεως της Βιθυνίας, ήτις και Απολλωνία και κοινώς Απολλωνιάδα ονομάζεται, υποκειμένη ποτέ εις τον Μητροπολίτην Νικομηδείας. Ούτος, λοιπόν, όχι μόνον εστάθη πιστός και ευλαβής και ορθοδοξότατος, αλλ’ ήτο προς τούτοις ελεήμων και συμπαθής και καλώς μεν παρεσκευασμένος εις την γνώσιν και μάθησιν των Γραφών, περισσότερον δε εις τον λόγον και την ευγλωττίαν.

Virgin Mary Saves First Sergeant from Certain Death

First Sergeant Vasiliki Plexida recounts the miracle she received when the helicopter she was boarding crashed in a ravine

On the morning of April 19, 2017, a Huey UH-1H helicopter of the Hellenic National Defense with a crew of five executing a planned flight from Larissa to Kozani crashed in the area of Sarantaporos, Elassona, Greece. Immediate rescue operations retrieved the bodies of four of the crew (Lieutenant Ioannis Tzanidakis, Colonel Thomas Adamou, Major Demosthenes Goula, and Lieutenant Konstantinos Hatzis.) Fifth crew member (First Sergeant Vasiliki Plexida) was located injured but in a stable and non-critical condition. She is being transported to 424 General Military Hospital in Thessaloniki.
The above is an unofficial translation of the brief issued by the Hellenic National Defense on April 19, 2017, which can be found in the following link: http://www.geetha.mil.gr/el/briefing-el/press-el/6004-ptwsh-elikopteroy-toy-sx.html

Τη Κ΄ (20η) του Μαρτίου, μνήμη των εν Αμινσώ Αγίων Επτά Μαρτύρων γυναικών ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ, ΚΛΑΥΔΙΑΣ, ΕΥΦΡΑΣΙΑΣ, ΜΑΤΡΩΝΗΣ, ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ, ΕΥΦΗΜΙΑΣ και ΘΕΟΔΩΡΑΣ.

Αλεξανδρία η Αγία Μάρτυς και αι συν αυτή συναθλήσασαι Άγιαι Μάρτυρες γυναίκες Κλαυδία, Ευφρασία, Ματρώνα, Ιουλιανή, Ευφημία και Θεοδώρα ήσαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σπστ΄ - τε΄ (286 – 305) υπό του οποίου και εκινήθη ο μέγας κατά των Χριστιανών διωγμός. Όθεν, κατ’ εκείνον τον καιρόν πάσα ηλικία των ομολογούντων τον Χριστόν, ανδρών τε και γυναικών, εθανατώνετο με πολλά και διάφορα βασανιστήρια.

Σκιές στη Φλώρινα -- Γιατί είναι εγκληματικό ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αναγνώρισε «μακεδονική γλώσσα»

Από τον Μανώλη Κοττάκη

Φλώρινα, Σάββατο βράδυ. Στην κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αριστοτέλης», ο οποίος εδώ και 75 ολόκληρα χρόνια κρατά άσβεστη τη δάδα του ελληνικού πολιτισμού στην ακριτική περιοχή, η εκδήλωση έχει μόλις ολοκληρωθεί. Μαζί με τον Κρις Σπύρου, την Αριάδνη Νούκα και τα μέλη του προεδρείου του «Αριστοτέλη» που μας κάλεσαν να μιλήσουμε για τη μετα-Πρέσπες εποχή (Κωνσταντίνος Χατζηστεφάνου - Ραπτόπουλος, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Πέτρος Γώγος) κατεβαίνουμε στο κοινό για να ανταλλάξουμε σκέψεις. Η ατμόσφαιρα είναι συγκινητική. Λίγα λεπτά πριν, είχαμε κλείσει την εκδήλωση τραγουδώντας 600 άτομα, όλοι μαζί, με δική μου προτροπή, το... απαγορευμένο «Μακεδονία ξακουστή». Ρίγος! Προς το πέρας των χειραψιών, με πλησίασε ένας ψηλός μυστακοφόρος κύριος. «Διαφωνώ μαζί σας, αλλά σας διαβάζω» μου είπε ευγενικά και μου ενεχείρισε έναν φάκελο αλληλογραφίας με ένα μικρό σημείωμα.

Αδειάζουν τα χωριά της Βορείου Ηπείρου

H εγκληματική αμέλεια της Ελληνικής πολιτείας τα τελευταία χρόνια οδήγησαν σε εξαθλίωση την Ελληνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου αφήνοντας την στην τύχη της.
Ήταν η άμεση επέμβαση και επιμονή της οργάνωσης Ομόνοια στην ελληνική κυβέρνηση που καθιερώθηκε το πολυπόθητο επίδομα (σύνταξη το είπαν κάποιοι) του ΟΓΑ στους υπερήλικες Βορειοηπειρώτες.
Δεν θα αναφέρουμε τα θετικά του, όπως την αναβάθμιση της ζωής και της αξιοπρέπειας στην αλβανική κοινωνία των Βορειοηπειρωτών, μα θα σταθούμε κυρίως την ριζική αλλαγή των κοινοτήτων μας με ολοκαίνουργα σπίτια-βίλες, με περιποιημένους αυλόγυρους, με πηγάδια πόσιμου και αρδευτικού νερού, με την τάση να παραμείνουν στον τόπο τους και ν’ ανοίξουν τις δικές τους εργασίες.

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς -- Ὁ κυµατοθραύστης τῶν δυτικῶν πλανῶν

Η δεύτερη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωµένη σὲ µία µεγάλη προσωπικότητα τῆς Ἐκκλησίας µας, στὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαµᾶ (1296-1359). Ἡ Θεία Πρόνοια ἀνάδειξε τὸν µεγάλο αὐτὸ ἄνδρα, σὲ µία κρίσιµη ἱστορικὴ συγκυρία, ὅπου κινδύνευε νὰ νοθευτεῖ ἡ ὀρθόδοξη πίστη µας ἀπὸ τὸν νοθευµένο καὶ παραφθαρµένο Χριστιανισµὸ τῆς Δύσεως. Ὅταν ἄρχισε νὰ εἰσβάλλει στὸν ἁγιασµένο χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ σχολαστικισµὸς τοῦ αἱρετικοῦ παπισµοῦ, µέσῳ τῆς φιλοσοφίας. Ὅταν ἦρθε στὴν Ἀνατολὴ ἡ στείρα νοησιαρχία νὰ ἐκτοπίσει τὴν ἐµπειρία τῆς θεοπτίας, ἡ ὁποία ἐκφράζονταν µέσῳ τοῦ ἁγιασµένου ἡσυχασµοῦ. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ἁγιασµένος καὶ θεόπτης ὁ ἴδιος, στάθηκε ὁ ἰσχυρὸς κυµατοθραύστης τῆς δυτικῆς πλάνης.

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 18ῃ Μαρτίου 2019
Κυβερνητική ἐπίθεση στή θρησκευτική εἰρήνη
καί ἄφρων προτροπή στούς φονταμενταλιστές
σέ θρησκευτική αὐτοδικία.
Ἡ Κυβέρνηση δέν διδάσκεται ἀπό τίς ὁμολογηθεῖσες αὐταπάτες καί τίς ἰδεοληψίες πού τήν κατατρύχουν. Τέθηκε σέ διαβούλευση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τό Nομοσχέδιο γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικα, τόν ὁποῖον εἰσηγεῖται ἡ Νομοπαρασκευαστική Ἐπιτροπή τήν ὁποία συνέστησε ὁ τέως Ὑπουργός Δικαιοσύνης κ. Νικ. Παρασκευόπουλος.
Μεταξύ τῶν πολλῶν τραγικῶν ἀλλαγῶν τοῦ νομικοῦ μας ποινικοῦ πολιτισμοῦ πού ἤδη ἔχουν κατακριθεῖ ἐντόνως, τό Νομοσχέδιο καταργεῖ ἀπό τό δεύτερο βιβλίο καί τό 7ο κεφάλαιο τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος πού ἐπιγράφεται «Ἐπιβουλή τῆς θρησκευτικῆς εἰρήνης» τά ἄρθρα 198, 199 καί 201 πού ἀφοροῦν στήν κακόβουλη βλασφημία, στήν καθύβριση θρησκευμάτων καί στήν περιΰβριση νεκρῶν διατηρώντας τήν διάταξη τοῦ ἄρθρου 200 γιά τήν διατάραξη θρησκευτικῶν συναθροίσεων.

π. Νικόλαος Μανώλης, Ύπουλος πόλεμος κατά της Ορθοδοξίας


Ἀπολυτίκιον Εὐαγγελισμοῦ


Τη Κ΄ (20η) του αυτού μηνός Μαρτίου, μνήμη των Οσίων ΑΒΒΑΔΩΝ, των εν τη Μονή του Αγίου Σάββα αναιρεθέντων.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Τετάρτη, 20  Μαρτίου 2019                                                                                             

Οι Όσιοι ούτοι Αββάδες, συναθροισθέντες εκ διαφόρων τόπων, ησύχαζον εν τω Μοναστηρίω του Αγίου Σάββα, υπηρετούντες τον Θεόν με ενάρετον πολιτείαν και με πολλήν κακουχίαν και άσκησιν. Ο φθονερός όμως και μισόκαλος διάβολος, ο πάντοτε φθονών τους εναρέτους, εκίνησε κατά των Οσίων τούτων τους αθέους Αιθίοπας, τους καλουμένους Μαύρους, οι οποίοι ελπίζοντες να εύρωσι χρήματα και πλούτον, επέδραμον κατά του Μοναστηρίου του Αγίου Σάββα.

Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀπαγορευμένου -- Τοῦ Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη (†)

Ἄν δέν ὑπάρχει Θεός, τότε τῆς ἠθικῆς τά φράγµατα γκρεµίζονται καί κυβερνᾶ ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀπαγορευµένου.Ὁ θάνατος τοῦ Θεοῦ, πού εἶχε στοχεύσει ὁ ἀθεϊσµός, προκάλεσε τή ψυχορραγία τοῦ ἀνθρώπου. Ἔρηµος πιά ὁ ὑπαρξιακός χῶρος ἀπ᾽ τοῦ Θεοῦ τήν παρουσία, ἔγινε “σπήλαιον ληστῶν”! Ἡ ἀνθρώπινη προσωπικότητα δέχεται ἀδιάκοπα τ᾽ ἀνελέητα χτυπήµατα τοῦ ἀµοραλιστικοῦ ἀθεϊσµοῦ. Τί τραγικό! Ὁ ἄνθρωπος θέλησε τό “πᾶν”, καί βρῆκε τό “µηδέν”! Ἀναζήτησε τό ἄπειρο κι ἀντίκρυσε τό χάος. Ὁ ἀγνωστικισµός τόν ὡδήγησε στό µηδενισµό (Nihilismus). Ἀλλ᾽ ὅποιος κι ἄν εἶναι ὁ µηδενισµός - ἠθικός, µεταφυσικός, γνωσιολογικός - εἶναι ἀντιφατικός, διότι, ἄν τίποτε δέν ὑπάρχει καί καµιά ἀλήθεια δέν εἶναι δυνατή, τότε καί ὁ µηδενισµός δέν εἶναι τίποτ᾽ ἄλλο..παρά ἕνα ψέµα, πού συνθλίβει καί καταπιέζει. Ὁ ἄνθρωπος πού ἔχασε τό Θεό, ἔχασε καί τήν ἀγάπη.Τό µῖσος εἶναι τό µόνο ὅπλο πού τοῦ ἀπόµεινε.

«Τό μυστήριο τοῦ θανάτου καί τά μετά θάνατον»

Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου
Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου

«Ὁμιλία στήν ΓΕΧΑ Τρικάλων, Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019

«Τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὅς ζήσεται καί οὐκ ὄψεται θάνατον;»[1]­.

Τό ἐρώτημα αὐτό τοῦ ψαλμωδοῦ ἀποτελεῖ ταυτόχρονα τήν βεβαιότητα, ἀλλά καί τήν βαθειά ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου, πού τόν ἀκολουθεῖ σέ ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή του. Τό ἐρώτημα τοῦ θανάτου, ὅπως καί τῆς ζωῆς, ἀπασχολεῖ διαχρονικά τόν ἄνθρωπο, ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι καί σήμερα. Ἀποτελεῖ τήν μόνιμη πηγή τῶν ἀμφιβολιῶν καί τῆς ἀγωνίας του· γεννᾶ ἐρωτηματικά καί ἀδιέξοδα· δημιουργεῖ ἐναγώνια διλήμματα· τροφοδοτεῖ καί ἀναπαράγει τήν κενότητα καί τό ἀνικανοποίητο.
Τί εἶναι ὁ θάνατος
Γιὰ τὴ συνηθισμένη ἀντίληψη τοῦ κόσμου, ἀποτελεῖ τήν τραγικότερη ἐκδήλωση τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ σημαίνει τόν βίαιο καί ὁριστικό τερματισμό της.

Η μαθηματική κατάληξη του πολυπολιτισμού

Χρόνια τώρα προειδοποιούμε για καταστάσεις όπως αυτή της Νέας Ζηλανδίας

Από τον Δημήτρη Παπαγεωργίου

Τα λέμε χρόνια τώρα. Προειδοποιούμε ακριβώς γι’ αυτές τις καταστάσεις. Καταστάσεις σαν αυτές στη Νέα Ζηλανδία. Οπου το αίμα αθώων χύνεται. Και, επειδή ακριβώς προειδοποιούμε γι’ αυτά, μας αποκαλούν με διάφορα ονόματα, τα οποία έχουν σκοπό να μας κάνουν να σιωπήσουμε - «ακροδεξιοί», «ισλαμοφοβικοί», ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. 

Ομως, σε κάθε περίπτωση επιβολής των πολυπολιτισμικών μοντέλων σε μια κοινωνία το τελικό αποτέλεσμα είναι το αίμα. Εδώ σφάχτηκαν Σέρβοι και Κροάτες, πρώτα ξαδέλφια, δεν θα σφαχτούν Ασιάτες μουσουλμάνοι και ευρωπαϊκής καταγωγής χριστιανοί; Αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε όσοι φωνάζουμε κατά της μαζικής μετανάστευσης, αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε όσοι προειδοποιούμε για τους κινδύνους του πολυπολιτισμού.

Τη ΙΘ΄ (19η) Μαρτίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και συζύγων ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ και ΔΑΡΕΙΑΣ.

Χρύσανθος και Δαρεία, οι Άγιοι Μάρτυρες του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έζησαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Νουμεριανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σπγ΄ - σπδ΄ (283-284) και ο μεν Χρύσανθος ήτο υιός Συγκλητικού τινος άρχοντος της Αλεξανδρείας, ονόματι Πολέμωνος, η δε Δαρεία κατήγετο εξ Αθηνών. Κατηχηθείς δε ο Χρύσανθος εις την εις Χριστόν Πίστιν υπό τινος Επισκόπου, όστις ήτο κεκρυμμένος εντός σπηλαίου και βαπτισθείς υπ’ αυτού, εκήρυττε τον Χριστόν, τούθ’ όπερ μαθών ο πατήρ του Αγίου έκλεισεν αυτόν εις την φυλακήν και ετιμώρει με πολυήμερον πείναν.

Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ!

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2019

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΔΙΩΚΕΤΑΙ! 

ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ!  

_________Γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας! Δηλαδή το θρίαμβο της αμωμήτου πίστεως ημών έναντι των πολεμίων και των εχθρών Της. Μας θυμίζει η σημερινή ημέρα τα θέατρα της Ρώμης, τους Μάρτυρες και τους Μεγαλομάρτυρες της Ορθοδοξίας, τα βασανιστήρια, που υπέστησαν κλπ. Συγχρόνως η σημερινή ημέρα μας επιβεβαιώνει τον λόγον του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού:«Σαούλ. Σαούλ, τι με διώκεις; Σκληρόν σοι πρός κέντρα λακτίζειν», δηλ. όποιος κλωτσάει καρφιά, θα πληγωθή, θα ματώσει και τελικά θα πεθάνει! 
________Έτσι έγινε και με τους διώκτες της Πίστεώς  μας! Ο Νέρων, ο Διοκλητιανός και όλοι οι άλλοι διώκτες του Χριστού, αν και σπουδαίοι για την εποχή τους, αυτοκράτορες της Ρώμης ήσαν, λησμονήθηκαν πια! Ενώ οι Μάρτυρες και Μεγαλομάρτυρες, όπως π.χ. οι Άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος και οι λοιποί Μεγαλομάρτυρες, Οσιομάρτυρες, Παρθενομάρτυρες της αγίας Ορθοδοξίας   τιμώνται και δοξάζονται διαχρονικά!
_________Αλλά, αγαπητοί μου Αδελφοί Χριστιανοί, διερωτώμαι: Εμείς σήμερα δικαιούμεθα να γιορτάζουμε τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας; Μήπως ήλθεν η ώρα να κατανοήσουμε, ότι η Ορθοδοξία μας, ου μήν αλλά και η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος ευρίσκονται εν διωγμώ; Και επομένως αντί για τους πανηγυρισμούς, να εισέλθουμε στο στάδιο των αγώνων και να μαρτυρήσουμε για την Πίστη μας; 

Τη ΙΘ΄ (19η) Μαρτίου, των Αγίων Μαρτύρων ΜΑΥΡΟΥ και ΙΑΣΟΝΟΣ υιών Κλαυδίου και Ιλαρίας ξίφει τελειωθέντων.

Κλαύδιος ο Άγιος του Χριστού Μάρτυς και οι συν αυτώ συναθλήσαντες Άγιοι Μάρτυρες Ιλαρία η τούτου σύζυγος και τα τέκνα αυτών Μαύρος και Ιάσων ήσαν συναθληταί των Αγίων Μαρτύρων Χρυσάνθου και Δαρείας. Ήτο δε ο Άγιος Μάρτυς Κλαύδιος ο τριβούνος, δηλαδή ο δικαστής, όστις, ως είπομεν ανωτέρω, παρέλαβε παρά του επάρχου Κελλερίνου τους Αγίους Χρύσανθον και Δαρείαν, ίνα τιμωρήση αυτούς.

Καμμένος κατά Κοτζιά: Εκανε εγκλήματα τα οποία θα τον οδηγήσουν στα δεσμά!

Με ένα οργισμένο tweet και βαρύτατους χαρακτηρισμούς σε βάρος του Νίκου Κοτζιά, όπως «προδότης της Μακεδονίας» και «Πήλιος Γούσης»...

...απάντησε χθες ο Πάνος Καμμένος στους ισχυρισμούς του πρώην υπουργού Εξωτερικών ότι είχε συμφωνήσει να ανοίξει η κυβέρνηση το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων.

«Βρήκε ευκαιρία ο προδότης της Μακεδονίας, ο Πήλιος Γούσης που προσφέρει συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, να μου επιτεθεί ενώ αναρρώνω. Μόλις με τη βοήθεια του Θεού επανέλθω θα αποκαλύψω σε όλο τον ελληνικό λαό τα βαριά του εγκλήματα που θα τον οδηγήσουν στα δεσμά» έγραψε ο Πάνος Καμμένος στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter, δείχνοντας ότι η κόντρα των δύο για τη Συμφωνία των Πρεσπών όχι μόνο καλά κρατεί, αλλά γίνεται ολοένα πιο έντονη, με ανταλλαγή βαρύτατων προσωπικών χαρακτηρισμών.

Τη ΙΘ΄ (19η) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΠΑΓΧΑΡΙΟΥ ξίφει τελειωθέντος.

Παγχάριος ο Άγιος του Χριστού Μάρτυς κατήγετο εκ της χώρας των Ουσάνων, εκ πόλεως Βιλλαπάτης, υιός υπάρχων γονέων Χριστιανών. Ήτο δε ανήρ υψηλός και ωραίος, ζων κατά τους χρόνους των δυσσεβών και αντιχρίστων βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, οίτινες από κοινού εβασίλευον από του διακοσιοστού ογδοηκοστού έκτου έτους, μέχρι του τριακοστού πέμπτου (286 – 305), ήτοι εις διάστημα δεκαεννέα ολοκλήρων ετών, καθ’ όλον δε το διάστημα τούτο η πλάνη των ειδώλων ήτο διεσπαρμένη εις όλην την οικουμένην και πας Χριστιανός, ομολογών τον Χριστόν, όχι μόνον εστερείτο της περιουσίας και των κτημάτων του, αλλ’ έχανε προς τούτοις και την ιδίαν ζωήν του, αφ’ ου πρότερον εδοκίμαζε πολλάς και διαφόρους βασάνους.

" ΣΟΦΟ ΤΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΜΑ " -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=14681

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς: Ὁ κυµατοθραύστης τῶν δυτικῶν πλανῶν

Η δεύτερη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωµένη σὲ µία µεγάλη προσωπικότητα τῆς Ἐκκλησίας µας, στὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαµᾶ (1296-1359). Ἡ Θεία Πρόνοια ἀνάδειξε τὸν µεγάλο αὐτὸ ἄνδρα, σὲ µία κρίσιµη ἱστορικὴ συγκυρία, ὅπου κινδύνευε νὰ νοθευτεῖ ἡ ὀρθόδοξη πίστη µας ἀπὸ τὸν νοθευµένο καὶ παραφθαρµένο Χριστιανισµὸ τῆς Δύσεως. Ὅταν ἄρχισε νὰ εἰσβάλλει στὸν ἁγιασµένο χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ σχολαστικισµὸς τοῦ αἱρετικοῦ παπισµοῦ, µέσῳ τῆς φιλοσοφίας. Ὅταν ἦρθε στὴν Ἀνατολὴ ἡ στείρα νοησιαρχία νὰ ἐκτοπίσει τὴν ἐµπειρία τῆς θεοπτίας, ἡ ὁποία ἐκφράζονταν µέσῳ τοῦ ἁγιασµένου ἡσυχασµοῦ. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ἁγιασµένος καὶ θεόπτης ὁ ἴδιος, στάθηκε ὁ ἰσχυρὸς κυµατοθραύστης τῆς δυτικῆς πλάνης.

Με ευλογίαν του Πατριάρχου τζαμί εις Καστοριάν;


Ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας επιβεβαιώνει ότι συνεζήτησαν με τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, αλλά δια μεντρεσέ και όχι τζαμί, δια τον οποίον φέρεται να έδωσεν ευλογίαν! Δεν υπάρχει Διοικούσα Εκκλησία εις την Ελλάδα να διαμηνύση προς πάσαν κατεύθυνσιν ποίος ποιμαίνει την Μακεδονίαν; Δι’ αυτό συνέβη και ο,τι συνέβη με το σκοπιανόν. Ως επληροφορήθημεν από την ιστοσελίδα tilestwra.com της 15ης Φεβρουαρίου 2019:
«Η Έφη Καραγιαννίδου, η οποία ήταν διευθύντρια της ΕΑΣ, δήλωσε στο διαδίκτυο ότι είναι μουσουλμάνα από την Ελλάδα, αλλά πάντα θα υποστηρίζει τους Τούρκους και σε ο,τι χρειαστούν θα είναι στο πλευρό τους.

Ἡ προσφορὰ τῶν Βλαχοφώνων εἰς τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Γ. Τρίτου, Καθηγητοῦ Α.Π.Θ., Πρώην Κοσµήτορος Θεολογικῆς Σχολῆς

Οἱ Βλαχόφωνοι Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι πρωτοστάτησαν σὲ ὅλους τοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες, δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ἀπουσιάσουν ἀπὸ τὴν προετοιµασία καὶ διεξαγωγὴ τοῦ µεγάλου ἀγώνα τῆς ἐθνικῆς µας παλιγγενεσίας. Ἡ συµβολή τους στὴ θετικὴ ἔκβαση τῆς ἐπαναστάσεως 1821 ὑπῆρξε πολύπλευρη καὶ πολυδιάστατη. Σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας ὁ Βλαχόφωνος Ἑλληνισµὸς ἔδωσε ἐθνικοὺς ἀγωνιστές, διδασκάλους τοῦ Γένους, ἐθνικοὺς εὐεργέτες καὶ νεοµάρτυρες ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας µας, οἱ ὁποῖοι πρόσφεραν τὰ πάντα γιὰ νὰ ἔλθει τὸ "ποθούµενον". Προεπαναστατικά, τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν κλεφταρµατωλῶν ἦσαν Βλαχόφωνοι. Ἀπὸ τὴν ἀντίσταση τῶν Βλαχοφώνων κατὰ τοῦ Τούρκου κατακτητῆ ἀναφέρουµε τὶς ἐπαναστατικὲς πρωτοβουλίες τοῦ Καραµιχάλη στὸν Ὄλυµπο τὸ 1489, τῶν βορειοηπειρωτῶν τὸ 1752 µὲ τὸν Ματθαῖο Παπαγιάννη καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος Ἰωακεὶµ καὶ τὴν ἐξέγερση τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης Διονυσίου τοῦ Φιλοσόφου, στὴν ὁποία πῆραν µέρος οἱ βλαχόφωνοι τῆς Πίνδου.

Οικουμενισμός το μυστήριο της ανομίας 5ον


Σήμερα στην παπική αίρεση πέρα από όλα τα παπικά πιστεύω για την "ιερή" και την "άσπιλη" καρδιά -- Γράφει ο αδελφός μας Αλέξανδρος

Απέναντι από αυτό τον μεγάλο σταυρό στέκονται οι μουσουλμάνοι...οι μουσουλμάνοι που τόσο τείνουν να μοιάσουν με τους παπικούς...Ας δούμε ενδεικτικά:
Σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση που διδάσκονται οι μουσουλμάνοι, κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του "προφήτη" Μωάμεθ, ο Θεός έστειλε δύο αγγέλους οι οποίοι άνοιξαν το στήθος του "προφήτη" Μωάμεθ, έβγαλαν έξω την καρδιά του και αφαίρεσαν ένα θρόμβο αίματος. Κατόπιν έπλυναν την καρδιά του με "καθαγιασμένο" νερό από το "ιερό" πηγάδι Ζαμζαμ της Μέκκα(20μ από την Κάαμπα). Έτσι κατά αυτό τον τρόπο ο Θεός σύμφωνα με τους μουσουλμάνους καθαγίασε τον "προφήτη" του και τον προστάτεψε από κάθε αμαρτία "φυτεύοντας" μέσα στην καρδιά του το ιερό κοράνι....
Σήμερα στην παπική αίρεση πέρα από όλα τα παπικά πιστεύω για την "ιερή" και την "άσπιλη" καρδιά έχουν κατά παρόμοιο τρόπο με τον Μωάμεθ βγάλει και τιμούν και προσκυνούν ξεχωριστά από το υπόλοιπο άφθαρτο σώμα την καρδιά του Πίου της Πιετρελτσίνα που κατά τους παπικούς έφερε τα στίγματα και έφτασε μέχρι και νεκρούς να αναστήσει...
Και μία αποκαλυπτική φωτογραφία. Νερό από την πηγή Ζαμζαμ φιγουράρει στην wikipedia σε μπουκαλάκι γεμάτο με σύμβολα-"καρδούλες"....σαν να βλέπεις "αγίασμα" των παπικών από πηγή κοντά σε ναό αφιερωμένο στην ιερή ή άσπιλη καρδιά....διαφορά καμία...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Zamzam_water_in_plastic_bottle.jpg
 Αλέξανδρος   --  18 Μαρτίου 2019 - 5:35 μ.μ

Ἀπολυτίκιον Εὐαγγελισμοῦ


Τη ΙΘ΄ (19η) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Τορναρά μαρτυρήσαντος εν έτει αφξδ΄ (1564) ξίφει τελειωθέντος.

O Συναξαριστής της ημέρας
Τρίτη, 19  Μαρτίου 2019                                                     

Δημήτριος ο του Χριστού Αθλητής και Νεομάρτυς συνανεστρέφετο συχνάκις με τους Τούρκους και συνομιλών μετ’ αυτών, ήλεγχε την πίστιν των. Ημέραν δε τινά υπό του φθόνου εκείνοι κινηθέντες τον εβίασαν να γίνη Τούρκος. Επειδή δε αυτός δεν ηθέλησε, τον έφεραν εις τον κριτήν και εμαρτύρησαν ψευδώς ότι δήθεν  ύβρισε την πίστιν των. Ο δε κριτής ώρισε να τον δείρουν και να τον βασανίσουν ανηλεώς, έως ότου γίνη Τούρκος. Οι Τούρκοι τότε τον εβασάνισαν με μεγάλην σκληρότητα, αλλ’ ιδόντες το αμετάθετον της γνώμης του, δια προστάγματος του κριτού τον απεκεφάλισαν και έλαβεν ο μακάριος τον του Μαρτυρίου αμάραντον στέφανον. Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

Η διαιώνιση στην εξουσία μιας ελίτ, που εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα και γδέρνει τον λαό με κοινωνική αναλγησία

Από τον Αλκιβιάδη Κ. Κεφαλά

Προσφάτως, για ακόμη μία φορά, γίναμε οι απαθείς μάρτυρες πρωτοφανούς πολιτικής ασέβειας και κοινωνικής παρακμής με πρωταγωνιστές και πάλι πολιτικούς, καθώς και υποψήφιους ευρωβουλευτές, οι οποίοι δήλωσαν με στόμφο στον λαό ότι «κανένας δεν σκοτώθηκε από τις εμπρηστικές βόμβες μολότοφ», καθώς και ότι «οι δολοφονηθέντες της πολιτικής τρομοκρατίας θα πρέπει να σηκωθούν από τους τάφους τους για να ζητήσουν συγγνώμη από τα θύματά τους». 
Αν παραβλέψουμε το γεγονός της πολιτικής ψυχιατρικής συνιστώσας των δηλώσεων, το μοναδικό φαινόμενο της καθολικής απάθειας των Ελλήνων στη χυδαιότητα και στον βιολογικό εξανδραποδισμό τους μπορεί να κατανοηθεί από την κοινωνική παρακμή και τη σήψη, όπως αναδεικνύονται μέσα από τα υψηλά δημοσκοπικά εκλογικά ποσοστά των κομμάτων εξουσίας. Επειδή ένας αξιοπρεπής άνθρωπος δεν θα έπρεπε να τους διαιωνίζει στην εξουσία, αλλά να τους αντιμετωπίζει ως κοινωνικούς παρίες και εχθρούς του λαού. Το φαινόμενο της καθολικής απάθειας σε κάθε είδους πολιτική και κοινωνική ασέλγεια έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία και ανάγονται στην επί δύο χιλιετίες μακροχρόνια δουλεία του ελληνικού έθνους, όπου ο ραγιαδισμός και η απουσία κοινωνικής αντίδρασης στον βούρδουλα, με εξαίρεση την Κλεφτουριά και την Εθνική Αντίσταση, έχουν μάλλον καταγραφεί στο κοινωνικό DNA.

Εις τον Θείον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θετόκου και Αειπαρθένου ΜΑΡΙΑΣ.

«Ιδού συλλήψη εν γαστρί, και τέξη υιόν» (Λουκ. 1: 31).

Προβαίνει από την λαμπράν πύλην της ωραιοτάτης ανατολής εκείνη η λευκόμορφος μηνύτρια του Ηλίου, η ροδοδάκτυλος και φωσφόρος αυγή. Και ευθύς, όταν αρχίση εις το αργυροχρυσοσύνθετον πρόσωπον του ουρανού να ζωγραφίζεται η έλευσις του παμφαούς φωστήρος της ημέρας, τότε ο πολύμορφος χορός των αστέρων βιάζεται να φύγη το ταχύτερον, μετ΄ αυτών δε ολοσχερώς αφανίζεται το ζοφερώτατον σκότος της σκοτεινής νυκτός. Εναρμόνιος μουσική, με τα μελωδικά όργανα των πτηνών συντεθειμένη, αντηχεί εις τα χρυσοπράσινα δάση· οι άνθρωποι, βυθισμένοι εις βαθύτατον ύπνον, εγείρονται δια τας ποικίλας των ασχολίας. Και ήδη, ως χαριέστατος μηνυτής, εις όλον τον απέραντον Κόσμον ευαγγελίζεται· «Ιδού ημέρα ήγγικεν, ιδού εξέλαμψεν».

100 χρόνια από τη Γενοκτονία -- Ο Κεμάλ και οι ομοϊδεάτες του ήταν μια συμμορία, μια ομάδα δολοφόνων, που έπαιρναν δύναμη από τα εγκλήματά τους

Από τον Σάββα Καλεντερίδη

Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τότε που ο Μουσταφά Κεμάλ, με βίζα που πήρε για τον εαυτό του και για τους συντρόφους του αξιωματικούς από τον Αγγλο στρατιωτικό επίτροπο που ήταν εγκατεστημένος στην Κωνσταντινούπολη, απέπλευσε με πλοιάριο από τη Βασιλεύουσα, για να αποβιβαστεί τις 19 Μαΐου στη μαρτυρική Αμισό και να αρχίσει από εκεί η τελευταία και πιο άγρια φάση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Και την ονομάζουμε «μαρτυρική», γιατί η Αμισός και η περιφέρειά της αποτέλεσαν το επίκεντρο των σφαγών των Ελλήνων από τους Τούρκους ατάκτους και από τους παραστρατιωτικούς μηχανισμούς των Νεοτούρκων ήδη από το 1914.

Που είναι αυτό το καθήκι η Ρεπούση και η αναφορά της περί συνωστισμού στην παραλία της Σμύρνης;

O Τούρκος Ερντογάν: 

Σμύρνη! Εσένα που ο Μουσταφά Κεμάλ στις 9 Σεπτεμβρίου με τον στρατό του σε απελευθέρωσε  για άλλη μια φορά. Σμύρνη, εσύ που έριξες τους γκιαούρηδες στη θάλασσα…..

Ηχηρό μήνυμα στη σκιά του σταυρού

Απάντηση στις προκλήσεις από τους Μυτιληνιούς με τον αγιασμό του συμβόλου της Ορθοδοξίας στην Απελλή
Ηχηρό μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση έστειλαν οι κάτοικοι του νησιού της Λέσβου ανήμερα της Κυριακής της Ορθοδοξίας με τον αγιασμό του μεγαλοπρεπούς σταυρού που τοποθετήθηκε στην παραλία της Απελλή στην πόλη της Μυτιλήνης. «Δεν είναι κίνηση μίσους, εχθρότητας και ρατσισμού. Είναι κίνηση αγανάκτησης. Δεν φοβόμαστε, αγαπούμε, δεν φοβόμαστε και δεν φοβίζουμε» είπε χαρακτηριστικά ο ιερέας απευθυνόμενος στους παρισταμένους. 

Εκατοντάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο ψάλλοντας το «Τη Υπερμάχω» στην τελετή του αγιασμού του σταυρού και του εικονοστασίου που στήθηκε με πρωτοβουλία κατοίκων.

Τη ΙΗ΄ (18η) Μαρτίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΤΡΟΦΙΜΟΥ και ΕΥΚΑΡΠΙΩΝΟΣ των εν Νικομηδεία μαρτυρησάντων.

Τρόφιμος και Ευκαρπίων οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν εις την Νικομήδειαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σπστ΄ - τε΄ (286 – 305), ότε ήναπτεν ο κατά των Χριστιανών διωγμός. Κατά τους χρόνους εκείνους οι Χριστιανοί εκρατούντο και ερρίπτοντο εις τας φυλακάς, κατόπιν δε ανακρινόμενοι με πολλήν επιμονήν και βασανιστήρια, όσοι έμενον μέχρι τέλους εις την ομολογίαν της Πίστεως του Χριστού εθανατώνοντο.

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833, Fax +30 210 4518476, Email: impireos@hotmail.com
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 18 Μαρτίου 2019

 

Κυβερνητική ἐπίθεση στή θρησκευτική εἰρήνη

καί ἄφρων προτροπή στούς φονταμενταλιστές

σέ θρησκευτική αὐτοδικία.


Ἡ Κυβέρνηση δέν διδάσκεται ἀπό τίς ὁμολογηθεῖσες αὐταπάτες καί τίς ἰδεοληψίες πού τήν κατατρύχουν. Τέθηκε σέ διαβούλευση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τό Nομοσχέδιο γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικα, τόν ὁποῖον εἰσηγεῖται ἡ Νομοπαρασκευαστική Ἐπιτροπή τήν ὁποία συνέστησε ὁ τέως Ὑπουργός Δικαιοσύνης κ. Νικ. Παρασκευόπουλος.

Τὸ σήμαντρον τῶν Ἐθνικῶν μας ἐπετείων -- Γράφει ὁ π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Οἱ ἐκκλησιαστικές καὶ οἱ Ἐθνικὲς ἑορτὲς εἶναι πάντοτε ὁρόσηµα καὶ ὁδοδεῖκτες τοῦ παρόντος καὶ τοῦ µέλλοντος. Τῆς παρούσης ζωῆς καὶ τῆς Μελλούσης. Εἰδικότερα στὸ Ἔθνος µας, οἱ Ἐθνικὲς ἑορτές –ὅπως αὐτή τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, πού ἑορτάζουµε τήν ἡµέρα τοῦ Εὐαγγελισµοῦ, στίς 25 Μαρτίου– συµπίπτουν πάντοτε µὲ µεγάλες ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας µας, γιὰ νὰ τονίζουν σὲ ὅλους µας ὅτι ἡ Ἱστορία µας σ’ αὐτὴ τὴ γῆ εἶναι καὶ τὸ πρόκριµα γιὰ τὴν ζωή µας µετὰ θάνατον, γιὰ τὴν Αἰώνια Ζωή µας! Εἶναι, µάλιστα, χαρακτηριστικό τό γεγονός ὅτι στίς Ἐθνικές Ἐπετείους ἑορτάζουµε τήν ἡµέρα τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἐνόπλου ἀγῶνος καί ὄχι τήν ἡµέρα τῆς νικηφόρου ἐκβάσεώς του. Καί τοῦτο, διότι «ἀπό Θεοῦ ἀρχόµεθα», ἀπό τόν Θεό πρέπει νά ἀρχίζουµε, ἀλλά καί γιατί ἡ βαθειά Πίστη µας σέ Ἐκεῖνον µᾶς δίδει τήν σιγουριά καί τήν ἀνάπαυση ὅτι θά ἐπιτρέψη νά µᾶς συµβῆ αὐτό πού µακροπρόθεσµα εἶναι τό πνευµατικό µας συµφέρον καί ὄχι τό δικό µας κοντόφθαλµο θέληµα.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

Τη ΙΗ΄ (18η) Μαρτίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΚΥΡΙΛΛΟΥ Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Δευτέρα, 18  Μαρτίου 2019                                                                                                

Κύριλλος, ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίου, υιού του μεγάλου Κωνσταντίνου, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη τλζ΄ - τξα΄ (337-361), ως υιός δε ευσεβών και Ορθοδόξων γονέων ανετράφη παρ’ αυτών και εξεπαιδεύθη εις τα ευσεβή και ορθά ιερά δόγματα. Αφ’ ου δε ο τότε Ιεροσολύμων Μάξιμος Γ΄ (333-348) απήλθε προς Κύριον, ο μακάριος ούτος Κύριλλος ανήλθεν εις τον θρόνον των Ιεροσολύμων, υπερμαχών των δογμάτων των Αγίων Αποστόλων και των Πατέρων.

Οἱ ἁγιορεῖται θὰ µείνωµεν ἀπαθεῖς; -- Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικολάου

Ἡ παρατεταµένη τεχνητὴ καὶ πονηρὴ οἰκονοµικὴ κρίση, ποὺ µαστίζει τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ποὺ διατηρεῖται ἀµείωτη µέχρι σήµερα, ἄµβλυνε καὶ ἐνέκρωσε τὰ ἀντανακλαστικὰ τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἔτσι ἐπέρασαν καὶ θὰ περάσουν ἀπὸ τὸ κοινοβούλιο, χωρὶς σθεναρὴ ἀντίδραση, πολλοὶ ἀντιχριστιανικοὶ νόµοι. Τὸ ἴδιο συµβαίνει δυστυχῶς καὶ στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ πολύχρονος δῆθεν θεολογικὸς διάλογος µεταξὺ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ παπικῆς αἱρετικῆς «ἐκκλησίας» καὶ οἱ προχωρηµένες προδοτικὲς συµπροσευχὲς ἔχουν κατὰ πολὺ ἀµβλύνει τὰ ἀντανακλαστικὰ τοῦ ὀρθοδόξου πιστοῦ. Καὶ τώρα ποὺ ἔχουν ὡριµάσει τὰ πράγµατα, θὰ βαδίσουµε πλέον µὲ ἐντολὴ τῆς Μεγάλης Συνόδου γιὰ τὴν «ποθούµενη ἕνωση» τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας µὲ τὴν παπικὴ αἵρεση. Εἶναι ἡ ἐποχὴ ποὺ ἔχει κατὰ πολὺ ἀµαυρωθῆ καὶ ἀπαξιωθῆ, καὶ εὐτελισθῆ τὸ πρόσωπο τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης.

Τη ΙΖ΄ (17η) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΜΑΡΙΝΟΥ ξίφει τελειωθέντος.

Μαρίνος ο Άγιος του Χριστού Μάρτυς ήτο εκ προγόνων Χριστιανός. Βλέπων δε τους ειδωλολάτρας προσφέροντας θυσίας όχι μόνον εις ανθρώπους, αλλά και εις ερπετά και εις άλλα ακόμη βδελυρά όντα, ήναψεν υπό θείου ζήλου και εν ω οι Έλληνες εώρταζον τα άψυχα είδωλα, ώρμησε και κατεκρήμνισε τον βωμόν, καταπατήσας τας εν αυτώ θυσίας, τον δε εαυτόν του ωνόμασε Χριστιανόν.

Θα πάρω μια ανηφοριά - Ευαγόρας παλληκαρίδης


Θα πάρω μιαν ανηφοριά θα πάρω μονοπάτια να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά. Θ΄ αφήσω αδέλφια συγγενείς, τη μάνα, τον πατέρα μεσ΄ τα λαγκάδια πέρα και στις βουνοπλαγιές. Ψάχνοντας για τη Λευτεριά θα ΄χω παρέα μόνη κατάλευκο το χιόνι, βουνά και ρεματιές. Τώρα κι αν είναι χειμωνιά, θα ΄ρθει το καλοκαίρι Τη Λευτεριά να φέρει σε πόλεις και χωριά. Θα πάρω μιαν ανηφοριά θα πάρω μονοπάτια να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά. Τα σκαλοπάτια θ΄ ανεβώ, θα μπω σ΄ ενα παλάτι, το ξέρω θαν απάτη, δεν θαν αληθινό. Μεσ΄ το παλάτι θα γυρνώ ώσπου να βρω τον θρόνο, βασίλισσα μια μόνο να κάθεται σ΄ αυτό. Κόρη πανώρια θα της πω, άνοιξε τα φτερά σου και πάρε με κοντά σου, μονάχα αυτό ζητώ. Γειά σας παλιοί συμμαθηταί. Τα τελευταία λόγια τα γράφω σήμερα για σας. Κι όποιος θελήσει για να βρει ένα χαμένο αδελφό, ένα παλιό του φίλο, ας πάρει μιαν ανηφοριά ας πάρει μονοπάτια να βρει τα σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά. Με την ελευθερία μαζί, μπορεί να βρει και μένα. Αν ζω, θα μ΄ βρει εκεί.
Ευαγόρας Παλληκαρίδης

Ο στρατιώτης που έδειξε τον δρόμο! -- Γράφει ο Δημήτρης Ριζούλης


Εν μέσω ισοπέδωσης των πάντων, ένας δρόμος μόνο υπάρχει, αυτός του Μπούχλη: Αντίσταση, διαμαρτυρία, όρθωση αναστήματος
Μπορεί σε τέσσερα χρόνια να αλλάξουν όλα όσα ξέραμε και πιστεύαμε επί δεκαετίες; Οπως φαίνεται, μπορεί... Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προωθήθηκε με συνέπεια η ιδεοληπτική ατζέντα της ισοπέδωσης όλων των παραδοσιακών και εθνικών αξιών και μάλιστα έτυχε τεράστιας προβολής, φτάνοντας στα όρια της μαζικής πλύσης εγκεφάλου. Σχεδόν αθόρυβα, μέσω των media και κυρίως του διαδικτύου, επηρεάστηκαν πολλοί και ακόμα περισσότεροι άρχισαν να φοβούνται για τα πιστεύω τους. 

Τη ΙΖ΄ (17η) Μαρτίου, ο Άγιος Οσιομάρτυς ΠΑΥΛΟΣ υπέρ των Αγίων Εικόνων πυρί τελειούται.

Παύλος ο Όσιος και Ομολογητής Πατήρ ημών ήτο από την Κρήτην, εις την οποίαν ήκμασε κατά τους χρόνους του δυσσεβούς και εικονομάχου βασιλέως Κωνσταντίνου Ε΄ του Κοπρωνύμου (741 – 775). Ότε δε ο εναγής ούτος εξαπέλυσε τον κατά των σεπτών και αγίων Εικόνων διωγμόν, συλληφθείς ο μακάριος Παύλος υπό του στρατηγού της Κρήτης Θεοφάνους του Λαρδατύρη προσήχθη προς εξέτασιν και εβιάζετο να καταπατήση την αγίαν Εικόνα του Εσταυρωμένου. Δεικνύων δε ο μιαρός εκείνος στρατηγός την αγίαν Εικόνα και βασανιστήριόν τι όργανον, καταπέλτην καλούμενον, λέγει προς τον Άγιον:

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΙΚΩΝ

«Τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου ποιοῦντες, τεθεωμένην τὴν σάρκα τοῦ Κυρίου ὑμνολογοῦμεν καὶ τὴν εἰκόνα Αὐτοῦ, οὐδὲν ἕτερον ἴσμεν ἢ εἰκόνα δηλοῦσαν τὴν τοῦ πρωτοτύπου μίμησιν» (Ὅρος Ζ´ Οἰκ. Συνόδου Νικαίας)

Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Δεληγιάννη, Δρος Φιλ. Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης (759 – 826) ὑπέρμαχος τῶν εἰκόνων κατὰ τὴν Εἰκονομαχίαν, παραλληλίζοντας τὴ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴ φιλοτέχνηση μιᾶς εἰκόνας γράφει: «Τὸ κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν πεποιῆσθαι τὸν ἄνθρωπον, θεῖον τι χρῆμα ὑπάρχει τὸ τῆς εἰκονουργίας εἶδος δείκνυσιν».
Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, κατὰ τὴν ὁποία ἑορτάζουμε τὴν ἀναστήλωση τῶν θείων εἰκόνων στὸ Βυζάντιο (843) σημαίνει μεταξὺ ἄλλων καὶ τὴν ὀρθὴ περὶ εἰκόνων δόξα – γνώμη, τοποθετώντας τις στὸ Κέντρο τῆς ὀρθόδοξης λατρείας. Ἡ ἀξία τῆς εἰκόνας βρίσκεται στὴν ὁμοιότητά της μὲ τὸ πρωτότυπο ἀπὸ τὸ ὁποῖο καὶ ἐξαρτᾶται. Ἀποτελεῖ τὸ αἰσθητὸ μέσο ἀνάμεσα στὸ ἀθέατο – πρωτότυπο καὶ τοὺς πιστούς. Τὸ ἀόρατο πρωτότυπο γίνεται αἰσθητὰ παρὸν σὲ αὐτὴν καὶ ὁ πιστὸς τὸ βλέπει μὲ τὰ πνευματικὰ αἰσθητήριά του, «ἐν ἀΰλῳ ὁράσει» ὅπως σημειώνει ὁ ἅγιος Πατὴρ ᾽Ι. Δαμασκηνός1.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑ -- Πρωτ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός

Την Α’ Κυριακή των Νηστειών η Εκκλησία μας πανηγυρίζει τον θρίαμβό της. Η Ορθοδοξία γιορτάζει τη Νίκη της. Ζώντες και Τεθνεώτες, θριαμβεύουσα και Στρατευομένη Εκκλησία, όλο το Σώμα του Χριστού, πνευματικά εορτάζει. Η Νίκη αυτή περιγράφεται στο «Συνοδικό της Ορθοδοξίας», που διαβάζεται κατά την Λιτανεία των Αγίων Εικόνων. Εκεί φαίνεται, ποια είναι η Ορθοδοξία. Δεν πρόκειται για μια Ιδεολογία, για κάποιο «Κοινωνικό Σύστημα» ή Φιλοσοφία, για κάποια εγκόσμια Πολιτική, που επεκράτησε και θριαμβολογεί για τη συντριβή των αντιπάλων της. Όχι! Η Ορθοδοξία είναι ο νέος τρόπος ζωής και υπάρξεως, η ΧΡΙΣΤΟΖΩΗ, που εισήχθη στην ιστορία με τη Σάρκωση του Αιώνιου Λόγου του Θεού.

Τη ΙΖ΄ (17η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και Ομολογητού ΘΕΟΣΤΗΡΙΚΤΟΥ

Ηγουμένου της Μονής του Αγίου Ιωάννου της ονομαζομένης Πελεκητής, εν ειρήνη τελειωθέντος. 
                                                                                        
Θεοστήρικτος ο Όσιος και Ομολογητής Πατήρ ημών εγεννήθη εν Τριγλία της Μικράς Ασίας περί τας αρχάς του Η΄ αιώνος. Ευσεβής δε και φιλομόναχος εκ νεότητος υπάρχων, ευθύς ως επεράτωσε τα εγκύκλια μαθήματα απελθών εις την εκείσε Μονήν της Πελεκητής εκάρη εις αυτήν Μοναχός, εκτιμηθείς δε δια τας αρετάς του εγένετο βραδύτερον και Ηγούμενος ταύτης. Ότε δε εξέσπασεν επί Κωνσταντίνου Ε΄ του Κοπρωνύμου (741 – 775) φοβερός κατά των σεπτών και αγίων Εικόνων διωγμός επρόσταξεν ο αυτοκράτωρ τον ηγεμόνα της Ασίας Μιχαήλ τον Λαχανοδράκοντα, τον δια την ωμότητά του αποκληθέντα Μηχανοδράκοντα, όπως δια παντός τρόπου τιμωρήση σκληρώς τους προσκυνούντας τας αγίας Εικόνας.

Ελάβαμε αυτό το κείμενο προς δημοσίευση:

Κείμενο που δόθηκε προς δημοσίευση στην εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος, και αλλού.

Οι ΓΟΧ Ελλάδος υπό τον Κο Καλλίνικο, έκαναν χρήση των διατάξεων του ν.δ. 4301 /2014, που αφορά την ίδρυση των Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων & κοινοτήτων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκαν τρία Θρησκευτικά νομικά πρόσωπα, -θα αναφέρονται στο εξής ως ΘΝΠ-, τα των Μητροπόλεων, [1] ΘΝΠ ΓΟΧ Αττικής και Βοιωτίας, [2] ΘΝΠ ΓΟΧ Πειραιώς και Σαλαμίνος, και [3] ΘΝΠ ΓΟΧ Θεσσαλονίκης. Συνέπεια του νόμου, και η ίδρυση της Νομικής Εκκλησίας ΓΟΧ Ελλάδος.

Ισλαμιστές ανοίγουν πυρ σε Νιγηριανή Εκκλησία και σκοτώνουν 32 πιστούς

Ανώνυμος είπε...
Κυριακή της Ορθοδοξίας γαρ να πούμε για ένα γεγονός επειδή δυστυχώς δεν ακούγεται πουθενά. 32 αδελφοί μας μαρτύρησαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Νιγηρία για την αγάπη του Χριστού και πλέον βρίσκονται κοντά Του. Ακραίοι φανατικοί ισλαμιστές επιτέθηκαν συντεταγμένα και οργανωμένα και έκαψαν αρκετά σπίτια και τον ναό μέσα στον οποίο βρίσκονταν οι Χριστιανοί ενώ πυροβολούσαν και σκότωναν όσες οικογένειες επιχειρούσαν να βγουν έξω από το ναό για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά. Γι αυτό το συμβάν τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης αλλά και τα δικά μας δεν έβγαλαν άχνα αλλά έχουν πρώτο θέμα την μεμονωμένη επίθεση ενός ημίτρελου ακροδεξιού Αυστραλού σε μουσουλμάνους. Αδελφέ Κωνσταντίνε αν θέλεις δημοσίευσε την είδηση που παραθέτω παρακάτω για να ακουστεί έστω κάπου και η άλλη πλευρά του νομίσματος...

Εδώ και η είδηση:

16 Μαρτίου 2019 - 4:05 μ.μ.

Προβληματισμοί δια την Κυριακήν της Ορθοδοξίας

Η Α΄  Κυριακή των Νηστειών, η Κυριακή της Ορθοδοξίας, είναι αφιερωμένη σε ένα μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, στην αναστήλωση των Ιερών Εικόνων και στο πέρας της εικονομαχίας, η οποία συντάραξε την Εκκλησία για περισσότερες από δέκα δεκαετίες. Βυζαντινοί αυτοκράτορες υιοθέτησαν αλλόθρησκες και αιρετικές δοξασίες, με ανεικονικό χαρακτήρα και προσπάθησαν να τις επιβάλλουν στην Εκκλησία, με ανείπωτη βία και σκληρούς διωγμούς. Δυστυχώς, όπως πάντα, βρέθηκαν και τα εκκλησιαστικά πρόσωπα, τα οποία υποτάχτηκαν στις αυτοκρατορικές αυθαιρεσίες και έγιναν όργανα για την νόθευση της σώζουσας αλήθειας της Εκκλησίας.

Μακεδονία ξακουστή η Κρήτη είναι αδελφή σου


Οικουμενισμός το μυστήριο της ανομίας 8ον


Ὁ ἄνθρωπος μεταξύ διαβόλου καί Θεοῦ -- ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

(Ἐπιμέλεια π. Ἀθανασίου Μηνᾶ)
(Ἕνα μικρό ἀντίδωρο στούς ἀπανταχοῦ ἀγωνιζομένους ὀρθοδόξους χριστιανούς)
Σέ τοῦτον τόν κόσμο, ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται πάντοτε μεταξύ τοῦ διαβόλου καί τοῦ Θεοῦ, συμφιλιώνεται εἴτε μέ τόν ἕνα εἴτε μέ τόν Ἄλλο, ζεῖ εἴτε μέ τόν ἕνα εἴτε μέ τόν Ἄλλο. Εἶναι φίλος τοῦ διαβόλου καί ζεῖ μέ αὐτόν, ὅταν βαδίζει στίς ἁμαρτίες καί τά πάθη, ἐπειδή αὐτά εἶναι ἡ ψυχή, ἡ καρδιά τοῦ διαβόλου. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά εἶναι φίλος τοῦ Θεοῦ, ζεῖ μέ Αὐτόν, ὅταν πορεύεται μέ τίς ἅγιες ἐντολές τοῦ Κυρίου, ὅταν γίνεται σύσσωμος τοῦ Θεανθρωπίνου σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, στήν ὁποία ἀποθησαυρίζεται ὁλόκληρος ὁ πλοῦτος, ὅλων τῶν Θείων αἰωνιοτήτων. Ναί, σέ τοῦτον ἐδῶ τόν κόσμο, ὁ ἄνθρωπος παρακάθεται, πάντοτε, εἴτε στήν τράπεζα τοῦ διαβόλου εἴτε στήν τράπεζα τοῦ Κυρίου Χριστοῦ, τοῦ Μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ[1].

Απολυτίκιο Α΄ Κυριακή των Νηστειών - της Ορθοδοξίας


Τη ΙΖ΄ (17η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΑΛΕΞΙΟΥ του ανθρώπου του Θεού.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Κυριακή, 17  Μαρτίου 2019
                                                                                                               
Αλέξιος ο του Θεού άνθρωπος και πιστότατος θεράπων ήτο από την μεγαλόδοξον Ρώμην, εκ της οποίας ως άνθος πανευώδες και μυρίπνοον αναβλαστήσαν την οικουμένην κατεμύρισε με την ισάγγελον ζωήν και πολιτείαν αυτού, την οποίαν μετά πολλής της προσοχής ακούσατε, ίνα μεγάλην την ωφέλειαν και την ευφροσύνην απολαύσητε και μάλιστα κατά τας ημέρας ταύτας της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής, κατά τας οποίας ιδιαιτέρως οφείλομεν να σχολάζωμεν εις την νηστείαν, την αγρυπνίαν, την προσευχήν και την μελέτην των κατορθωμάτων των Αγίων, εξ ης και ημείς εις την κατά το δυνατόν μίμησιν αυτών παρακινούμεθα.

«Οἱ Ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ» -- Γράφει ὁ Εὐάγγελος Ἀποστόλου, πρώην Λυκειάρχης (Θεολόγος – φιλόλογος).

Δογµατικά, ὁ Θεὸς εἶναι ἀκατάληπτος καὶ ἀπρόσιτος εἰς τὴν Οὐσίαν Του, εἶναι ὅµως προσιτός εἰς τὶς ἐνέργειές Του. «Ἐγὼ εἶµαι τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὤν καί ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόµενος, ὁ παντοκράτωρ». (Ἀποκάλυψις Ἰωάννου, 1,8-9). Συνάµα, γιὰ τὰ Δηµιουργήµατά Του ἐκπληρώνοντας τὸ σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονοµίας, λειτουργεῖ : «ὡς Θεὸς- Ἀγάπη- Δικαιοσύνη- Ἐλπὶς καὶ κυρίως, ὡς Χάρις», δωρίζοντας εἰς τοὺς Κλητοὺς καὶ Ἐκλεκτούς τὴν Εὐφροσύνην. Εἰς τὰς «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» γράφεται: «εἶναι εἰς τὰ δεξιά µου, γιὰ νὰ προστατευθῶ. Γι’ αὐτὸ εὐφράνθη ἡ καρδιά µου. Θὰ µὲ γεµίσεις Εὐφροσύνη, ὅταν θὰ εἶµαι κοντά Σου». Τὸ καίριο ἐρώτηµα εἶναι: χρειαζόµεθα τίς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, εἰς τὴν γήϊνην καὶ οὐράνιον ζωήν µας; Οἱ ψυχολόγοι ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν ὑπάρχουν λαθεµένες ἐρωτήσεις, ἀλλὰ συνήθως λαθεµένες ἀπαντήσεις. Γι’ αὐτό, εἰς τὶς λαθεµένες ἀπαντήσεις δοµεῖται ἡ ἀνθρώπινη πλάνη – ἁµαρτία καὶ ἡ ἐπιβλαβὴς φορά γίνεται συµφορά.

Τη ΙΣΤ΄ (16η) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΣΑΒΙΝΟΥ του Αιγυπτίου.

Σαβίνος ο Άγιος του Χριστού Μάρτυς ήτο Αιγύπτιος την πατρίδα, καταγόμενος εξ Ερμουπόλεως της Αιγύπτου, έζησε δε κατά τους χρόνους Διοκλητιανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σπδ΄ - τε΄ (284 – 305). Επειδή δε ο Άγιος εζητείτο υπό των ειδωλολατρών, αφ’ ενός μεν διότι μεγάλως υπελήπτοντο και εξετίμων αυτόν οι Χριστιανοί, αφ’ ετέρου δε διότι ήτο εκ του πρώτου γένους της πόλεως, προσέτι δε και διότι υπερείχε των άλλων κατά τον ζήλον της Πίστεως, δια τούτο και εκρύπτετο μετά των άλλων Χριστιανών εις οικίαν τινά έξω της πόλεως κειμένην.

Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αναστήλωση των Εικόνων – Η σημασία των Εικόνων στην Ορθόδοξη Εκκλησία

Είναι πολύ δύσκολο μέσα στα πλαίσια ενός άρθρου νά αναπτύξουμε πλήρως τη σημασία, πού έχουν οι εικόνες στη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια των εκατόν είκοσι περίπου χρόνων, που διάρκεσε η εικονομαχία, γράφτηκαν τόσα πολλά από τους αγίους Πατέρες, που θα χρειαζόταν πολύς χρόνος να αναλυθούν.
Αν καταφύγει κανείς στα πρακτικά και τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνήλθε το 787 στη Νίκαια της Βιθυνίας, και ασχολήθηκε με το θέμα των εικόνων, θα βρεί την σημασία τους.

Τη ΙΣΤ΄ (16η) Μαρτίου, ο Άγιος Μάρτυς ΠΑΠΑΣ κρεμασθείς εν δένδρω τελειούται.

Πάπας ο Άγιος Μάρτυς βλέπων την οικουμένην, ότι εκλυδωνίζετο ολόκληρος υπό της ειδωλολατρίας, παρέστη εις τον άρχοντα της πόλεως και σφοδρώς ήλεγξε τούτον δια τας πράξεις του. Όθεν, δια την θερμήν παρρησίαν, μεθ’ ης ωμολόγησε τον Χριστόν και κατήσχυνε τον άρχοντα, ερρίφθη κατά γης και εδάρη με ραβδία εις όλον το σώμα και εις το πρόσωπον.

Ποια Κυριακή της Ορθοδοξίας εορτάζουμε σήμερα;

Σεβαστοί Πατέρες, σεβαστοί Μοναχοί και Μοναχές,
ποια Κυριακή της Ορθοδοξίας εορτάζουμε σήμερα; Την Ορθοδοξία της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Συμβόλου της Πίστεώς μας ή την Ορθοδοξία που έχετε προδώσει και εισαγάγατε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο «Εκκλησιών» ως ισότιμο μέλος (θεωρία των κλάδων) ;
Εορτάζουμε σήμερα την Ορθοδοξία των Επτά Αγίων Οικουμενικών Συνόδων ή την  Ορθοδοξία που προδώσατε με τη συμφωνία του Μπαλαμάντ ( 17 -24 Ιουνίου 1993)  όπου στους αιρετικούς Παπικούς αναγνωρίσατε  έγκυρα  μυστήρια και ιερωσύνη!
Εορτάζουμε σήμερα την Ορθοδοξία της  Αγίας Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου ή την  Ορθοδοξία που προδώσατε με την συμφωνία του Σαμπεζύ-Γενεύης ( Συμφωνητικό Νοεμβρίου 1990), όπου μετά από 15 αιώνες “ανακαλύψατε”  ότι ουδεμία διαφορά υπάρχει μεταξύ Ορθοδοξίας και της αιρέσεως του Μονοφυσιτισμού; Είμαστε όλοι το ίδιο!!!
Eορτάζουμε σήμερα την Ορθοδοξία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού: Τον Πάπα να καταράσθε, ή την «Ορθοδοξία» όλων των Ταγών των τοπικών «Ορθοδόξων» Εκκλησιών των ομονοούντων και κοινωνούντων με τον λατινόφρονα εχθρό της Κυρίας Θεοτόκου και του Υιού Της, κ. Βαρθολομαίο;  «Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου…..»

Τη ΙΣΤ΄ (16η) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ του εν Κιλικία.

Ιουλιανός ο Άγιος Μάρτυς ήτο εκ της πόλεως των Αναζαρβέων, κειμένης εν τη Δευτέρα των Κιλίκων επαρχία, υιός πατρός μεν ειδωλολάτρου, βουλευτού το αξίωμα, μητρός δε Χριστιανής, υπό της οποίας εμυήθη εις την Πίστιν του Χριστού και επεδίδετο εις την μελέτην των Θείων Γραφών.

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας - Ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς διαβἀζει τά Ἀναθέματα


Τη ΙΣΤ΄ (16η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΑΝΙΝΑ του Θαυματουργού.

Ανίνας ο Όσιος Πατήρ ημών, αν και εκ νεαράς αυτού ηλικίας ήτο εντελώς αμαθής, ηγάπησε την πραότητα και την ησυχίαν και ησύχαζε κατ’ ιδίαν. Δεκαπενταετής δε την ηλικίαν έμεινεν ορφανός γονέων· όθεν, αφήσας τον κόσμον και πάντα τα εν τω κόσμω, έφυγεν εις την έρημον και ευρών Μοναχόν τινά Μαϊουμάν ονομαζόμενον, ο οποίος είχεν υπερβπλικήν ακτημοσύνην, έμεινε παρ’ αυτώ αγρυπνών και προσευχόμενος. Τόσην δε πολλήν πτωχείαν είχον οι αοίδιμοι, ώστε δια την έλλειψιν των αναγκαίων έτρωγον μίαν φοράν μόνον ανά έκαστον τετραήμερον· καίτοι δε υπέφερον τοιαύτην στενοχωρίαν, ενετρύφων εν αυτή, ως να ευρίσκοντο εις βασιλικήν τράπεζαν.

῾Η Κυριακὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας καὶ ἡ σημερινὴ κατάσταση -- του Φώτη Κόντογλου

Η Κυριακή τῆς ᾿Ορθοδοξίας, καθιερώθηκε νὰ γιορτάζεται ἀπὸ τὴν ᾿Εκκλησία μας μὲ τὴν ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων καὶ τὴν νίκη τῆς εὐσέβειας καταπάνω στοὺς εἰκονομάχους. Οἱ εἰκονομάχοι ἤτανε οἱ νεωτεριστὲς ἐκεινοῦ τοῦ καιροῦ, ποὺ ἀρχίσανε ἀπὸ τὴν κατάργηση τῆς εἰκονογραφίας, γιὰ νὰ προχωρήσουν,σιγὰ-σιγά, ὅπως συνηθίζουν πάντα οἱ τέτοιοι, καὶ σὲ ἄλλες καταλυτικὲς μεταρρυθμίσεις, ὥς ποὺ νὰ μὴν ἀφήσουν τίποτα ἀπείραχτο στὴν᾿Ορθοδοξία.῾Η εἰκόνα στάθηκε τὸ σύμβολο τῆς ᾿Ορθοδοξίας καὶ γιὰ τὶς εἰκόνες βρισκότανε σὲ ἀναταραχὴ τὸ Βυζάντιο, σὲ ἐμφύλιο πόλεμο, ἐπὶ 116χρόνια. Στὰ 787 μ.Χ. ἔγινε ἡ ἐν Νικαίᾳ Ζʹ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ποὺ ἐκήρυξε τὴν ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων κ᾿ ἔβαλε τέλος στὴν εἰκονομαχία ποὺ εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ τὰ 726, ἐπὶ Λέοντος τοῦ ᾿Ισαύρου.᾿Αλλά, κ᾿ ὕστερα ἀπὸ τὴν Ζʹ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ξαναζωντάνεψε ἡ εἰκονομαχία, ὥς ποὺ ἔγινε ἄλλη σύνοδος στὴν Κωνσταντινούπολη,στὰ 842, κι᾿ αὐτὴ ἐπικύρωσε τὴν Ζʹ Οἰκουμ. Σύνοδο, κ᾿ ἔτσι ἔπαψε ἐκείνη ἡ μανία τῆς εἰκονομαχίας. Αἰτία ἀπ᾿ ὅπου προέρχεται κάθε αἵρεση καὶ νεωτερισμὸς στὴ θρησκεία, εἶναι ἡ ἀπιστία κι᾿ ὁ ὀρθολογισμός.