ΧΑΡΑ ΜΕΓΑΛΗ -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Πόνος και πόθος και πληγή αγιάτρευτη του πεσμένου ανθρώπου το κυνήγι της χαράς. Από τη μαύρη εκείνη ώρα που αναρχικά περιφρόνησε τον Άναρχο Θεό και ιταμά διέρρηξε το δεσμό τής αγάπης του, έχασε τον Παράδεισο και μαζί του έχασε τη χαρά. Κι ούτε υπήρχε ελπίδα να την ξαναβρή, έτσι που έμενε αλλοτριωμένος από τον Θεό και εχθρός απέναντί του. Γι΄ αυτό ήταν το πιο ευχάριστο μήνυμα, το όντως ευαγγέλιο για την ανθρωπότητα, η απόφασι του Θεού να εισβάλη στην ιστορία της, ν΄ αρχίση την ανθρώπινη ζωή Του από τα σπλάγχνα της Παρθένου Μητέρας του, την οποία κατέστησε τον πρώτο θεωμένο άνθρωπο, την απαρχή της σωτηρίας του κόσμου.

Σώθηκε ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδας Σικάγου απο τον πλειστηριασμό


Έγινε «το θαύμα» που ανέμενε η ιστορική κοινότητα, 121 ετών, της Αγίας Τριάδος του Σικάγου και στο «παρά πέντε» βρέθηκε το ποσό των δύο εκατομμυρίων δολλαρίων με το οποίο σώθηκαν προσωρινά από τον πλειστηριασμό, ο ναός και το σχολικό κτίριο του «Σωκράτη».
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 13 Δεκεμβρίου, ξημέρωμα προς Παρασκευή, ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Στέλιος Ανδρεάκης μαζί με μία ομάδα ενοριτών κατόρθωσαν και συγκέντρωσαν δύο εκατομμύρια δολάρια.

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (6ον) μέρος


Ή τώρα ή ποτέ!!!

Αθήνα 15η Δεκεμβρίου 2018

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις υπ’ αριθμούς 2615-2616/14-12-2018 αποφάσεις της απέρριψε τις προσφυγές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδονίας και των Παμμακεδονικών Ενώσεων της ομογένειας (ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά, Μελβούρνη-Βικτώρια), της Κίνησης Ακομμάτιστων Πολιτών Αγρινίου και του δικηγόρου Γεωργίου Κόκκα, κατά της συμφωνίας των Πρεσπών για την «Βόρεια Μακεδονία», με το σκεπτικό ότι η συμφωνία των Πρεσπών δεν μπορεί να ελεγχθεί δικαστικά διότι άπτεται της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΜΑΣ

Φέρουμε εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Κυριακή 16η Δεκεμβρίου 2018 στίς 6:00 μ.μ. θά τελεσθῇ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν μας τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου, εἰς ἴασιν τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν.

IΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018


Τη ΙΓ΄ (16η) του Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου ΑΓΓΑΙΟΥ.                                    

Αγγαίος ο Άγιος Προφήτης κατήγετο από την ιερατικήν φυλήν του Λευϊ, εγεννήθη δε εις την Βαβυλώνα, μετά την αιχμαλωσίαν των Ισραηλιτών. Νέος δε έτι ων, μετέβη εκ της Βαβυλώνος εις την Ιερουσαλήμ μετά των άλλων Ιουδαίων και προεφήτευσε μετά του Προφήτου Ζαχαρίου έτη τριάκοντα εξ, προλαβών την έλευσιν του Χριστού έτη τετρακόσια εβδομήκοντα.

Ἀνάγκη ἐπιστροφῆς εἰς τὸν Θεόν -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

Οι περισσότεροι σύγχρονοι ἄνθρωποι ἔχουν κάνει ἐπανάσταση ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Ἀρνοῦνται τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου καί ἀκολουθοῦν πιστά τά ὅσα τούς ὑπαγορεύει ὁ διάβολος. Καυχῶνται γιά τήν ἀπελευθέρωσή τους ἀπό τήν ἠθική καί ἱκανοποιοῦν τά ἁµαρτωλά τους πάθη. Εἶναι φιλήδονοι, φιλόδοξοι καί φιλάργυροι. Ἀδικοῦν, ἁρπάζουν καί βιαιοπραγοῦν. Μέ τόν τρόπο αὐτό νοµίζουν ὅτι θά διαµορφώσουν τήν ἰδανική κοινωνία! Ξεχνοῦν ὡστόσο ὅτι ὁ Θεός µέ ποικίλους τρόπους παρεµβαίνει καί ἀνακόπτει τήν καταστροφική πορεία τους. Ἰδιαίτερα ὅταν ξεπερνοῦν ἀναιδῶς τά ὅρια ἀνοχῆς του. Τό ἀποτέλεσµα εἶναι ἡ ἐπώδυνη δυστυχία.

O Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος για το Ισλάμ και το αντιρατσιστικό


Ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος λέγει:


«Ἀδελφοί μου, εἴμαστε ἔμποροι πνευματικοί. Μοιάζουμε μέ τούς ἐμπόρους αὐτῆς τῆς ζωῆς, οἱ ὁποῖοι κάθε ἡμέρα βλέπουν ἄν ἔχουν κέρδος ἤ ζημία. Καί ἄν δοῦν ὅτι ἔχουν ζημία κοιτοῦν πῶς θά τήν διορθώσουν. Τό ἴδιο πρέπει καί ἐσύ, ἀγαπητέ μου, νά κάνης. Κάθε ἡμέρα, πρωΐ καί βράδυ, πρέπει νά κοιτᾶς πῶς βαδίζει ἡ ἐμπορική σου δραστηριότητα.

Τη ΙΔ΄ (15η) του Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του Κουβικουλαρίου.

Ελευθέριος ο Άγιος Μάρτυς, ο αποκαλούμενος Κουβικουλάριος, ήτο από την Κωνσταντινούπολιν, δια της Ορθοδοξίας μεν διαλάμπων, δια πλούτου δε και δόξης υπερβάλλων όλους τους κατ΄ εκείνον τον καιρόν ενδόξους και άρχοντας. Διότι ανατραφείς παιδιόθεν εις τας αυλάς των βασιλέων, έλαβεν από εκεί και τας πρώτας τιμάς· τρωθείς όμως από τον έρωτα των αφθάρτων και αιωνίων αγαθών, ως ουδέν όλα τα γήϊνα ελογίσατο ο μακάριος.

Ἡ ἄθεος παιδεία ἐπῳάζει τὴν τροµοκρατίαν --Τοῦ κ. Δηµητρίου Νατσιοῦ, δασκάλου-Κιλκίς

Στὴν Γαλλία καὶ γενικὰ στὴν δυτικὴ κυρίως Εὐρώπη, ἔφτασε στὴν ἐνηλικίωση ἡ πρώτη γενιά, ὅπου ὁ σεβασµὸς γιὰ τὴν γνώση τῶν προγόνων, δὲν εἶναι πολιτικὰ ὀρθός, µία γενιὰ ποὺ «διδάχτηκε» τὴν ἐπανάσταση κατὰ τῶν ἠθικῶν αὐθεντιῶν καὶ ἐξουσιῶν, µία γενιὰ ποὺ ἀνδρώθηκε µὲ τὸ κρανιοκενὲς σύνθηµα «νὰ εἶσαι ὁ ἑαυτός σου». Οἱ µουσουλµάνοι Γάλλοι, οἱ νέοι ποὺ στρατεύονται στὸ φανατικὸ Ἰσλάµ, γεννήθηκαν ἀπὸ γονεῖς, οἱ ὁποῖοι, λόγω δουλειᾶς, εἶχαν λίγο ἕως πολὺ ἐνταχθεῖ στὴν γαλλικὴ κοινωνία. Τὸ θεωροῦσαν «εὐλογία», ποὺ ἄφησαν τὶς πάµφτωχες ἐρήµους τῆς Βορείου Ἀφρικῆς καὶ ἔστησαν σπιτικὸ σὲ φιλόξενη, τότε, χώρα. Τὰ παιδιά τους ὅµως τὰ ἀνέµενε ἄλλη µοῖρα.

Μήνυμα του Πατριάρχη Μόσχας προς τους επικεφαλής των Ορθοδόξων Εκκλησιών

Ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλος απέστειλε μηνύματα προς τους επικεφαλής των Ορθοδόξων Εκκλησιών, τον Πάπα, τον επικεφαλής των Αγγλικανών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της Γαλλίας,την καγκελάριο της Γερμανίας, και σε μια σειρά άλλων ηγετών λόγω της πίεσης από τις ουκρανικές αρχές της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και την κρατική παρέμβαση στην εκκλησιαστική ζωή στην Ουκρανία.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ -- Aθωνικά άνθη

Εξακολουθεί να υφίσταται έως σήμερον, και θα υφίσταται έως της συντελείας του κόσμου, αντιλογία περί την ενσάρκωσιν του Θεού, ο Γλυκύτατος Ιησούς να αποτελή «σημείον αντιλεγόμενον» και να «κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών». Η αποδοχή του δόγματος της υπερφυσικής Αποκαλύψεως του Θεού προϋποθέτει απλότητα καρδίας, ταπείνωσιν διαλογισμών και αγάπην ψυχής. Χωρίς την θυσίαν της ανθρωπίνης σοφίας μας και χωρίς εφέσεις ψυχής δι’  υψηλοτέραν της γηίνης πραγματικότητα, είναι αδύνατον να πιστεύσωμεν εις άγγελμα ευρισκόμενον πέραν της σφαίρας των εμπειριών και της σκέψεως.