Η δύναμη της προσευχής στη ζωή μας -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθ. Παν. Αθηνών

Το θέμα που μου ζητήθηκε να αναπτύξω είναι: «η δύναμη της προσευχής στη ζωή μας». Είναι ένα θέμα πάρα πολύ πλούσιο σε προβληματισμούς που έχουν άμεση σχέση με την πραγματοποίηση της κατ’ εξοχήν αυτής πνευματικής λειτουργίας που λέγεται προσευχή.
Αν αναζητήσει κανείς ένα διάγραμμα αυτού του θέματος, θα δει ότι πραγματικά δεν μπορεί να ξέρη από που πρέπει ν’ αρχίσει και που πρέπει να τελειώσει. Κι αυτό γιατί, όπως καταλαβαίνουμε, η προσευχή δεν είναι μια διδακτική ενότητα, δεν είναι ένα μάθημα που μπορεί κανείς να διδάξει σε ορισμένη ώρα. Δεν είναι προσδιορισμένο θεωρητικά αυτό το βιωματικό πνευματικό γεγονός.
Όταν κανείς μιλά για την προσευχή, καταλαβαίνει ότι μιλάει για ένα μυστήριο.

ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ - Η φαιά προπαγάνδα του συστήματος έχει δηλητηριάσει τη νεολαία

Από τον Χαράλαμπο Β. Κατσιβαρδά*

Η μόνιμη και πάγια στρατηγική της κατ’ ευφημισμόν «αριστερής» κυβερνήσεως είναι να καλλιεργήσει το πνεύμα της υποτέλειας στον ελληνικό λαό, αρχής γενομένης από το θεσμικό πραξικόπημα του περιλάλητου δημοψηφίσματος στις 5/7/2015, μέχρι και την άνευ όρων υπογραφή των καταφώρως αντισυνταγματικών όρων των δανειακών συμβάσεων, οι οποίες εξανδραποδίζουν εθνικά και κοινωνικά την πατρίδα μας.
Το πνεύμα της ανελευθερίας και η έλλειψη αξιοπρέπειας είναι αγαθά και αξίες άγνωστες σε μια κυβέρνηση Μπολσεβίκων, οι οποίοι γαλουχήθηκαν, εκ του σιδηρού παραπετάσματος, να επιβάλλουν την άποψή τους διά πυρός και σιδήρου στους αντιφρονούντες, ως παραδοσιακά αντίθετοι με την Αστική Δημοκρατία και τους θεσμούς μιας συντεταγμένης και ευνομούμενης Πολιτείας. Το αυτό επιχειρούν σήμερα, χειραγωγώντας τους νέους προς τον εθνομηδενισμό και το χάος.

ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ -- Γράφει ο κ. Αλέξανδρος Τζούπης

       Στην αρχαία Αίγυπτο δέσποζαν αρχικά και συγκεκριμένα στην Προδυναστική περίοδο δύο μεγάλα βασίλεια, δύο μεγάλοι και διακριτοί κόσμοι. Το βασίλειο της Άνω Αιγύπτου με πρωτεύουσα την Μέμφιδα και το βασίλειο της Κάτω Αιγύπτου με πρωτεύουσα τις Θήβες. Ο Αιγυπτιακός πολιτισμός ήκμασε περίπου το 3150πΧ οπότε και επήλθε η διοικητική ένωση της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (4ον) μέρος


Ο Άγιος Σπυρίδων, Η Σοφία του Θεού και η επιστήμη του ανθρώπου

ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

«Όσιε Πάτερ μακάριε, Σπυρίδων σοφέ, την νεκράν ώσπερ ζώσαν, επηρώτας δι’ αγάπην Θεού… Βασιλεί δε παρέστης ιατήρ, τη προνοία Θεού’ νεκρούς δε πάλιν ήγειρας, ως αυτού μαθητής’ την πίστιν δε ετράνωσας, αναμέσον Πατέρων πολλών. Πάντα ουν ισχύων εν τω ενδυναμούντί σε Χριστώ, αυτόν ικέτευε, σωθήναι τας ψυχάς ημών» (Δοξαστικό εις τον Εσπερινόν)

Αδελφοί, σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του αγίου Σπυρίδωνα, την μνήμη ενός θαυματουργού έγγαμου Αγίου. Η ζωή του αγίου, τα θαύματά του καθώς και το άφθαρτο λείψανό του δίνουν κατάλληλα μαθήματα σε όλους εμάς που αναρωτιόμαστε για την ταυτότητα του σώματός μας και που αγωνιούμε δυστυχώς για την (βιολογική) υγεία του και μόνον! Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε και σήμερα - στον αιώνα των μεταμοσχεύσεων - ότι καταντήσαμε «σάρκες», εννοείται και εμείς οι ορθόδοξοι Χριστιανοί!

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Τη ΙΓ΄ (13η) Δεκεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΟΥ, ΜΑΡΔΑΡΙΟΥ και ΟΡΕΣΤΟΥ. 

Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν κατά τους χρόνους των αντιχρίστων βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού των βασιλευσάντων κατά τα έτη σπδ΄- τε΄ (284- 305). Κατά την εποχήν εκείνην ολόκληρος η αυτοκρατορία των Ρωμαίων ήτο σχεδόν ένας ναός ειδωλολατρίας και πάντες είχον ζήλον άμετρον, ή μάλλον ειπείν μανίαν και λύσσαν μεγάλην, συναγωνιζόμενοι ποίος να προκόψη περισσότερον εις την λατρείαν των ειδώλων, και τούτο διότι έβλεπον ότι καθ΄ εκάστην εστέλλοντο βασιλικά προστάγματα προς τους ηγεμόνας και τους άρχοντας, εις πάσαν πόλιν και χώραν, παρακινούντα και προστάσσοντα πάντας, να προσφέρουσιν κατά τας διατεταγμένας εορτάς θυσίας εις τους θεούς αυτών· και εκείνους μεν, οίτινες ήθελον δείξει σπουδήν πολλήν εις τούτο το σέβας, να τιμώσι με δόξαν πολλήν και βασιλικά χαρίσματα· τους δε μη πειθομένους να υστερώσι πάσης περιουσίας και να τους παιδεύουν με διάφορα κολαστήρια και επονείδιστον θάνατον. Ήτο όθεν εις όλην την οικουμένην διωγμός μέγας κατά των Χριστιανών, και είχον μεγάλην φροντίδα οι άρχοντες να εξαλείψουν αυτούς τελείως από προσώπου της γης. 

Ἀξιοθρήνητος κατάστασις -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

Όλοι διαπιστώνουν ὅτι ἡ κατάσταση τῆς κοινωνίας µας ἀπό ἠθικῆς πλευρᾶς εἶναι ἄσχηµη καί αὐτό ὀφείλεται σέ πολλούς λόγους. Κανένας ὅµως δέν προσπαθεῖ γιά τή βελτίωσή της. Ἤ γιά νά ἀκριβολογήσω, ἐλάχιστοι κληρικοί καί ἄνθρωποι τῶν γραµµάτων ἀνησυχοῦν καί µέ τίς ὅποιες δυνάµεις τους ἐργάζονται νά ἀλλάξει κάτι, ἐµπνέοντας µερικούς πού ἔχουν καλή προαίρεση. Τά ἀποτελέσµατα αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν δέν φαίνονται, ἴσως νά µή φανοῦν καί ποτέ, ὁ σπόρος ὅµως πέφτει στήν ἀγαθή γῆ καί θά δώσει καρπούς.

Κλέβουν εν ψυχρώ τη γη των Βορειοηπειρωτών στη Χειμάρρα

Αποθρασύνθηκαν οι Αλβανοί! Με νόμο του... Χότζα χαρακτηρίζουν «δημόσια» χιλιάδες στρέμματα Ελλήνων
Οι Αλβανοί όχι μόνο δεν σταματούν τις προκλήσεις σε βάρος της χώρας μας, αλλά συνεχίζουν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Χθες, με μια απόφαση που παραπέμπει σε άλλες εποχές και φέρει την υπογραφή του Αλβανού πρωθυπουργού Εντι Ράμα, κλέβουν -στην κυριολεξία- τις περιουσίες των Βορειοηπειρωτών στη Χειμάρρα, για να τις... παραχωρήσουν σε στρατηγικούς επενδυτές! 

Τη ΙΒ΄ (12η) του Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΣΥΝΕΤΟΥ.

Συνετός ο Άγιος Μάρτυς ήτο κατά τους χρόνους του βασιλέως Αυρηλιανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σο΄ - σοε΄ (270-275), Αναγνώστης υπάρχων της των Ρωμαίων Εκκλησίας, προβεβλημένος υπό του Αγίου Πάπα Σίξτου. Βλέπων δε τον Αυρηλιανόν να προσφέρη εις τα είδωλα θυσίας, συνδιελέχθη μετ΄ αυτού και περιπαίζων αυτόν, υπεσχέθη να θυσιάση και αυτός. Επειδή όμως κληθείς προς τούτο δεν ήθελε να θυσιάση, αλλ΄ εφανερώθη ότι δι΄ εμπαιγμόν μόνον είπε τον λόγον, δέρεται με βούνευρα τόσον πολύ, ώστε εβάφη από τα αίματα όλη η πέριξ αυτού γη.

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Δημοκρατικής Ένωσης Ελληνικής Μειονότητας «ΟΜΟΝΟΙΑ»


Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα στους Βουλιαράτες. Καταγγελία για πογκρόμ εις βάρος της ΕΕΜ απ’ την Αστυνομία. Παρεμπόδιση προσέλευσης στις πατρογονικές εστίες και συμμετοχής σε θρησκευτικές ακολουθίες. Στέρηση ελεύθερης διακίνησης στα σύνορα για δεκάδες πολίτες της ΕΕ.