Αφἠγηση του διοικητἠ της μὀνης τὀτε συντεταγμἐνης ελληνικἠς στρατιωτικἠς δὐναμης της «3ης Ε.Ο.Τ.» υπὀ τον αεἰμνηστον συνταγματἀρχη κατἀ τα Δεκεμβριανἀ «Θρασὐβουλο Τσακαλὠτο».