ΝΗΣΤΕΙΑ -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Α΄ Η σχέση της με την ελπίδα                                                                          
Καθώς γύρω μας  αυξάνουν καθημερινά τα καταναλωτικά μας αγαθά, καθώς απολαμβάνουμε συνεχώς και πλουσιώτερη την τροφή και καθώς συσσωρεύονται πάνω μας το ένα μετά το άλλο τα βάρη και οι συμφορές της καλοφαγίας και πολυφαγίας, συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο, όλο και καλλίτερα πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι η νηστεία. Οι γιατροί και οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρέπει η δίαιτά μας να γίνει απλή και λιτή και έμμεσα ή άμεσα αναγνωρίζουν ότι οι διατάξεις της Εκκλησίας για γενική εγκράτεια στο φαγητό και για αποχή κατά καιρούς από ορισμένες τροφές είναι η πιο κατάλληλη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της πλημμύρας των αγαθών στην ζωή μας, είναι η πιο σωστή στάση για την υγεία και για την ευεξία μας.

Οικουμενισμός και Μασονία


Ύμνοι εις την Κυρίαν Θεοτόκον -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Τη ΙΖ΄ (17η) Νοεμβρίου, μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Νεοκαισαρείας του θαυματουργού.                                                                                          

Γρηγόριος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών της Νεοκαισαρείας το καύχημα ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Αυρηλιανού εν έτει σοε΄ (275), εκ γονέων Ελλήνων και απίστων ειδωλολατρών αναβλήσας, ώσπερ και το ρόδον εξ ακανθών εξέρχεται. Πολλάκις δε εξήλθον εξ απίστων γονέων παίδες πιστοί προς τον Θεόν και ευγνώμονες, οίτινες, δια την καλήν των προαίρεσιν, ως συνετοί και φρόνιμοι διέγνωσαν τον Ποιητήν της κτίσεως από τα πάνσοφα αυτού και θαυμάσια δημιουργήματα, καθώς ο μέγας Αβραάμ και έτεροι πλείστοι, οίτινες ευηρέστησαν αυτόν. Εξόχως όμως ευηρέστησε τον Θεόν ο μέγας ούτος Γρηγόριος, ο σήμερον παρ’ ημών ευφημούμενος, το της Νεοκαισαρείας μέγιστον θαύμα, ο όντως δούλος γνήσιος του Δεσπότου και της θαυματουργίας επώνυμος, όστις, επειδή ήτο καλής προαιρέσεως, εφύλαττε πάσας τας αρετάς.

Έλλειμμα Ορθοδοξίας – του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη, Ομ. Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι εραστές της ενώσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον Παπισμό, είναι βιωματικά αποξενωμένοι από το σώμα της Εκκλησίας του Χριστού! Έχουν έλλειμμα Ορθοδοξίας! Έλλειμμα ορθόδοξης βιωτής! Όντως, το έλλειμμα ορθοδόξου βιωτής, αποτελεί βασικό προσόν ενώσεως, κάποιων χριστιανών, με τον Παπισμό! Σ’ αυτούς στηρίζεται ο Πάπας, για να επιτύχει τους σκοπούς του! Αλλά ζει Κύριος! Η προδοσία δεν θα περάσει!

Του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα:

«Τα θαύματα δεν είναι πάντοτε αναγκαία απόδειξη της ενάρετης ζωής. Τα θαύματα δεν υπήρξαν στη ζωή όλων των Αγίων, αλλά ούτε και όσοι θαυματούργησαν υπήρξαν όλοι εργάτες της αρετής. Πολλοί μεγάλοι Άγιοι δεν έκαναν κανένα θαύμα… και σε αυτούς που επικαλούνται τον Χριστό δεν είναι τίποτε ακατόρθωτο και μόνο για να αποκαλυφθεί ο προσκαλούμενος Κύριος. 

(Νικολ. Καβάσιλα, Περί της εν Χριστώ ζωής, κεφάλαιον ζ΄).

Eσφραγισμένον βιβλίον, ὃ οὐδεὶς ἀναγνῶναι δύναταιΦλογοφόρε λαβίς, ἣν μέγας ἐν Προφήταις Ἠσαΐας ἑώρακεν· ὄρος ἀρεταῖς κατάσκιον, προεῖδεν Ἀββακούμ· ὄρος ἀλατόμητον τοῦ Δανιήλ· πύλη κατὰ ἀνατολὰς βλέπουσα τοῦ Ἰεζεκιήλ· παράδεισε ἐν Ἐδὲμ ἁγιώτατε· ξύλον τὸ ζωηφόρον τὸν ὡραιότατον καὶ ἡδύτατον καρπὸν φέρον· μῆλον εὔοσμον, ῥόδον ἡδύπνοον, ἄνθος ἀμάραντον, κρίνον λευκότατον, ἐσφραγισμένον βιβλίον, οὐδεὶς ἀναγνῶναι δύναται· παρθενίας τύπος ἄγραφος, ὅρασις τῶν Προφητῶν τιμία, θεοποίκιλτος στολή, θεοΰφαντος πορφύρα· τὸ πάσης προφητείας ἐκφανέστατον πλήρωμα, στόμα ἀσίγητον τῶν Ἀποστόλων, θάρσος ἀνίκητον τῶν ἀθλοφόρων, βασιλέων στήριγμα, ἱερέων καύχημα, πταιόντων συγχώρησις, Κριτοῦ δικαίου δυσώπησις, ἀνάστασις τῶν πεπτωκότων, ἀνάπλασις τῆς ἐμῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος κοσμοπόθητε.

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

«ΠΑΡΤΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Η αναμονή του «δώρου» από το Βερολίνο έφερε τη σιωπή του ΥΠΕΞ για τις απαράδεκτες αλλαγές στο σκοπιανό Σύνταγμα

Από τον  Σάββα Καλεντερίδη

Είναι τραγικό να βλέπεις τους Σκοπιανούς να εξευτελίζουν τη χώρα σου. Οταν υπογραφόταν η απαίσχυντη και προδοτική Συμφωνία των Πρεσπών, είχαμε προειδοποιήσει με κάθε δυνατό τρόπο, αναφέροντας μάλιστα και ως παραδείγματα προς αποφυγήν τη Συνθήκη της Λωζάννης και τις Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου. Είπαμε τότε ότι στην πρώτη συμφωνία αφήσαμε «χαραμάδα», την οποία εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία και οδήγησε τα πράγματα σε ντε φάκτο ανατροπή της συνθήκης εις βάρος της Ελλάδας, εκδιώκοντας από την Κωνσταντινούπολη, την Ιμβρο και την Τένεδο περίπου 150.000 Ελληνες. Αυτό οδήγησε στην ανατροπή των ισορροπιών που εξασφάλιζε η συνθήκη, αφού οι μουσουλμάνοι της Δ. Θράκης, που εξαιρέθηκαν της ανταλλαγής, σήμερα αριθμούν τους 120.000 πολίτες, ενώ οι Ελληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ιμβρου και της Τενέδου δεν ξεπερνούν τις 2.000 γηρασμένες ψυχές.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -- "Σύχρονη Ιατρική και Ανθρώπινο Πρόσωπο"

Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου, 7.30 μ.μ.
στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Αγ. Τριάδος Πειραιώς
και στο πλαίσιο της σειράς διάλεξεων 
με κεντρικό θέμα:

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΔΕΝ ΗΤΟ ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ἐπίκαιρον μήνυμα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ καί πρωτάκουστα, «αἰσχύνης γέμοντα», ἀπό ὀρθοδόξου πλευρᾶς εἶναι ὅσα ἐτελέσθησαν κατά τήν ἐνθρόνιση τοῦ νέου πάπα Φραγκίσκου Α’, προεξάρχοντος δυστυχῶς τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου Α’, μετά τῆς συνοδείας ἐκπροσώπων τῶν αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Ὄχι, δέν ἦταν ἐκεῖ παροῦσα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἡ Ἐκκλησία τῶν μεγάλων ὁμολογητῶν τῆς πίστεως ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ: Τοῦ Μ.Φωτίου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, τῶν ἐπί τοῦ λατινόφρονος πατριάρχου Ἰωάννου Βέκκου μαρτυρησάντων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, τῶν ὁσιομαρτύρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καντάρας τῆς Κύπρου, τῶν ἐν τοῖς χρόνοις ἡμῶν σφαγιασθέντων Σέρβων Ὀρθοδόξων ἀπό τούς «Καθολικούς» Οὐστάσι τῇ ὑποκινήσει τοῦ καρδιναλίου, καί τώρα «ἁγίου» τῶν Παπικῶν, Στέπινατς.

Η βλάσφημος Πατριαρχική Εγκύκλιος του 1920, υπ΄ ουδεμιάς επί μέρους Ορθοδόξου Εκκλησίας απεκηρύχθη μέχρι σήμερον!!!

Η Πατριαρχική Εγκύκλιος του 1920, θεωρείται βλάσφημος, δεδομένου ότι, βασιζομένη επί της κακοδόξου «θεωρίας των κλάδων», της αποτελούσης το σύμβολον της αιρετικής πανσπερμίας του λεγομένου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), αρνείται ότι η Αγία ημών Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία, κατ΄ αντίθεσιν του ενάτου άρθρου του Συμβόλου της Πίστεως περί μιας Εκκλησίας. Επιπροσθέτως, αναιρεί και αυτό τούτο το θετικόν περιεχόμενον της εν τη Εκκλησία υπερφυσικής Αποκαλύψεως.

Τότε τι χρειάζονται το «Πηδάλιον», το «Ωρολόγιον», το «Τριώδιον»; Να τα ρίψωμεν εις το πυρ και να ομολογήσωμεν ότι επλανήθημεν! -- Αθωνικά άνθη

Εις τα ζητήματα της πίστεως δεν χωρούν ανθρώπινοι συναισθηματισμοί. Αείποτε η Εκκλησία του Χριστού «δια τους λόγους των χειλέων Του εφύλαξεν οδούς σκληράς». Μέσος όρος δεν υπάρχει. Ή πιστεύομεν ή δεν πιστεύομεν. Ή ο από δέκα αιώνων Καθολικισμός περιέπεσεν εις αιρέσεις, οπότε πρέπει να τας αποβάλη και κατόπιν να έλθη προς ένωσιν Δογματικήν και Εκκλησιαστικήν ή δεν έχει αιρέσεις οπότε η Εκκλησία μας πλανάται επί δέκα αιώνας. Και όχι μόνον δέκα αιώνας, αλλά πλανάται μεθ' όλων των Οικουμενικών Συνόδων και των αγίων Πατέρων, και τα πάντα γίνονται άνω κάτω. Και κατά συνέπειαν πρέπει να διορθώσωμεν Ιερούς Κανόνας, να συμπληρώσωμεν το Σύμβολον της Πίστεως, να διασκευάσωμεν τα λειτουργικά μας βιβλία, να χρίσωμεν με ασβέστη τους τοιχογραφημένους αγίους Πατέρας μας και να καύσωμεν τας φορητάς εικόνας των, αφού επλανήθησαν και πλανούν και ημάς τόσους αιώνας.  

Παραδοσιακοί καί ὄχι νεωτερισταί -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Υπάρχουν κληρικοί καί λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι μέ νέες ἰδέες, μέ ριζικές ἀναθεωρήσεις τῆς παράδοσης καί ἐκσυγχρονισμούς σέ πολλούς τομεῖς, θά προσελκύσουν τούς ἀνθρώπους στήν Ἐκκλησία καί θά τούς πείσουν νά ἀλλάξουν τρόπο ζωῆς, ἀκολουθώντας τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου. Ξεχνοῦν ὅμως τούς Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι ἔδρασαν θεοφιλῶς καί ἀντιμετώπισαν μεγαλύτερα καί δυσκολότερα προβλήματα, χωρίς νά εἶναι ἀντιπαραδοσιακοί καί ἐκσυγχρονιστές. Οἱ νεωτεριστές ὑστεροῦν σέ δύο πράγματα. Τό πρῶτο εἶναι ἡ ἔλλειψη ἤθους. Ζητοῦν ἀπό τούς ἄλλους αὐτά πού οἱ ἴδιοι περιφρονοῦν στήν προσωπική τους ζωή. Μέ προκλητικό τρόπο διδάσκουν χωρίς νά διδάσκονται. Κατεβαίνουν πολύ χαμηλά, στό ἐπίπεδο τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, τούς δικαιολογοῦν χωρίς νά τούς ἀφυπνίζουν πνευματικά καί νά τούς ὁδηγοῦν στή μετάνοια.

Επεισόδιο στην Ιερά Σύνοδο: Αποχώρησε ο Χρυσόστομος, δεν επέτρεψαν σε 4 μητροπολίτες να μιλήσουν

Η κρίση που σοβεί στους κόλπους της Εκκλησίας είναι βαθιά και η σύγκληση της Ιεραρχίας σήμερα για τη συμφωνία Τσίπρα – Ιερώνυμου, ενδεχομένως να αποτελέσει την αφορμή για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Λίγη ώρα μετά από την έναρξη της συνεδρίασης αποχώρησε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομοςο οποίος έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του στη συμφωνία Εκκλησίας και Κυβέρνησης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ζήτησε τον λόγο, δεν του επετράπη να μιλήσει και έτσι αποφάσισε να αποχωρήσει σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επετράπη όχι μόνο στον κ. Χρυσόστομο να μιλήσει αλλά και στον Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνάτιο, τον Ναυπάκτου Ιερόθεο και τον Πειραιώς Σεραφείμ αλλά και σε άλλους μητροπολίτες που φέρεται να έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στη συμφωνία με το Κράτος

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ «ΘΑΥΜΑΤΑ» ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ . ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ; -- Του αδελφού μας Ιουστίνου

Σήμερα, αγαπητοί αναγνώστες της «ορθοδόξου φωνής» θα μιλήσουμε για κάτι που έχει σημασία   για όλους μας. Θα πούμε για το πότε  η Αγία Γραφή θεωρεί ότι ένα ανεξήγητο υπερφυσικό γεγονός είναι έργο του  Αγίου Πνεύματος και πότε όχι. Και ο λόγος που γίνεται αυτό, είναι ότι υπάρχουν πολλοί πλανηθέντες χριστιανοί ορθόδοξοι, εκ των οποίων άλλοι έχουν ξεγελαστεί από τα ψευδοθαύματα των αιρετικών και των αλλοδόξων και άλλοι δεν αποδέχονται τα πραγματικά θαύματα του Θεού, επειδή είναι αγκιστρωμένοι στις άτυπες δοξασίες τους.

Ιδιαίτερα πρέπει να τονίσουμε ότι   η παγκόσμια πλάνη  του οικουμενισμού δεν στηρίζεται τόσο στην πνευματική  νόσο της  «αγαπολογίας», αλλά κυρίως στην ισχυροτάτη πεποίθηση των οικουμενιστών πατριαρχών, επισκόπων και πρεσβυτέρων της ορθοδόξου εκκλησίας, ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα (!) στις αιρέσεις των παπιστών και των λουθηροκαλβίνων. Σε αυτή την πλάνη δυστυχώς έχουν οδηγηθεί  πάμπολοι ορθόδοξοι αρχιερείς και ιερείς, επειδή έχουν γίνει μάρτυρες  των ψευδοθαυμάτων των αντιχρίστων και –τραγικό αυτό - τα έχουν πιστέψει! Με τον τρόπο αυτόν έχουν πλανηθεί από το πονηρό πνεύμα του Αντιχρίστου και έχουν καταλήξει στη τραγική κολυμβαριανή κατάσταση, να αποδέχονται τις «εκκλησίες» των αιρετικών και   φανερά  μεν  να κάνουν αποδεκτά πέντε και στα κρυφά δε επτά από τα «μυστήρια» των παπιστών και λουθηροκαλβίνων.  Η μύηση και η πίστη των οικουμενιστών στα ψευδοθαύματα του Αντιχρίστου είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο, επειδή έχουν διακηρύξει γυμνή τη κεφαλή το μασσωνικό πιστεύω σε όλη την οικουμένη, ότι «όλες οι θρησκείες οδηγούν στον Θεό».  Πάνω σε αυτό διαμαρτυρόμαστε και καταθέτοντας τα αγιογραφικά κριτήρια διακρίσεως των αληθινών θαυμάτων από τα ψευδοθαύματα, ελπίζουμε με την βοήθεια του Θεού να οφελήσουμε πνευματικά τους αναγνώστες μας.