Τη ΚΗ΄ (28η) Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του εν Αγκύρα.

Ευστάθιος ο Μάρτυς ήτο στρατιώτης, οδηγηθείς δε ενώπιον του ηγεμόνος της Αγκύρας, Κορνηλίου ονομαζομένου, ηρωτήθη παρ’ αυτού· ομολογήσας δε παρρησία την ένδοξον οικονομίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εδάρη σκληρώς. Έπειτα ετρύπησαν τους αστραγάλους του, και δέσαντες αυτούς με σχοινία, τον έσυρον από της πόλεως της Αγκύρας μέχρι του ποταμού Σαγγαρίου, ακολουθούντος του ηγεμόνος και ορώντος ταύτα.

Η αδιάλειπτη ιερατική Λειτουργία του ανθρώπινου νου -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών


Ο ανθρώπινος νους λειτουργεί αδιάλειπτα! Αυτό είναι ίσως το βασικότερο χαρακτηριστικό του. Μπορεί βέβαια, ορισμένες φορές, να μη λειτουργεί σωστά. Οι παραισθήσεις και οι ψευδαισθήσεις είναι στο … αίμα του! Είναι τα αναπόφευκτα κάτοπτρα της υπάρξεως που του θολώνουν το οπτικό πεδίο και τον παραπλανούν, όχι σπάνια, αθεράπευτα. Όμως λειτουργεί!
Αν σταματήσει ο νους να λειτουργεί, βρισκόμαστε σε περίπτωση ψυχικού θανάτου που πλέον παραδίδει το πρόβλημα αυτό (της μη λειτουργίας του νου) στη ψυχιατρική δεοντολογία. Σ’ αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζουμε μια δυσάρεστη εξαίρεση.
Κατά κανόνα, λοιπόν, ο ανθρώπινος νους λειτουργεί αδιάλειπτα. Αυτό το γεγονός για τη χριστιανική αυτοσυνειδησία σημαίνει αδιάλειπτη νοητική ιερατική λειτουργία!
Πράγματι! Αν θέσουμε τη σκοπιμότητα της λειτουργίας του νου κάτω από το πρίσμα των προοπτικών της χριστιανικής ανθρωπολογίας, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα, Ότι ο νους είναι το εκφραστικότερο όργανο της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο. Έχει λοιπόν η λειτουργία του θρησκευτική ποιότητα.

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (2ον ) μέρος


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.


Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

Τη ΚΗ΄ (28η) Ιουλίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων και Διακόνων ΠΡΟΧΟΡΟΥ, ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ, ΤΙΜΩΝΟΣ και ΠΑΡΜΕΝΑ.                                                                                                        

Πρόχορος, Νικάνωρ, Παρμενάς και Τίμων οι Άγιοι Απόστολοι εχρημάτισαν μαθηταί των δώδεκα Αποστόλων και συνηριθμούντο μετά των Εβδομήκοντα, όντες συνδιάκονοι μετά του Πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου. Περί τούτων γράφει ο ιερός Λουκάς εις τας Πράξεις των Αποστόλων λέγων· «Και εξελέξαντο (οι δώδεκα Απόστολοι δηλαδή) Στέφανον, άνδρα πλήρη πίστεως και Πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχορον και Νικάνορα και Τίμωνα και Παρμενάν» (Πράξεις στ: 5).

Η «Εκκλησία» της Σερβίας εμφανίζει πλέον την πλήρη παράδοσή της στην αίρεση του Οικουμενισμού.

Οι οικουμενιστές της Σερβίας, ακολουθώντας τις μεθόδους παλαιών αιρετικών, συνεργάζονται και με τις πολιτικές εξουσίες για την επίτευξη του κοινού στόχου τής εξουδετέρωσης των αγωνιστών Ορθοδόξων κληρικών. Θύματα τού ανηλεούς διωγμού των Σέρβων οικουμενιστών είναι πάλι ο Επίσκοπος Ράσκας, Πριζρένης, Κοσσόβου και Μετοχίων Αρτέμιος τον οποίον καθαίρεσαν, καθώς και κληρικοί και μοναχοί που παραμένουν στο πλευρό του. Αυτή ήταν επί πολλά έτη η επιθυμία των Αλβανών του Κοσσόβου αλλά και των Σέρβων οικουμενιστών. Οι πρώτοι τον αντιμετώπιζαν ως ισχυρό εμπόδιο στα σχέδιά τους, οι οικουμενιστές τον έβλεπαν ως εμπόδιο στην «αγαπητική» υποταγή τους στον Πάπα και την Ευρώπη. Η Σερβική Εκκλησία διώκεται ένδοθεν. Τα πνευματικά τέκνα τού μεγάλου αντιπαπικού και αντιοικουμενιστή  Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς  τη μια μέρα αναγνωρίζουν επισήμως την αγιότητα του Γέροντός τους και την επομένη καθαιρούν  τον πνευματικό τους αδελφό Αρτέμιο, το μόνο συνεχιστή της διδασκαλίας του αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς !  Η Σερβική εκκλησία μετατρέπεται σε οικουμενιστικό θέατρο του παραλόγου. Πολλοί Σέρβοι Επίσκοποι και κληρικοί  λησμόνησαν τα βάσανα που πέρασε η πατρίδα τους και τώρα τρέχουν στις αγκάλες του Πατερούλη τους Πάπα του πραγματικού ενόχου των συμφορών τους!...

Δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια έξωσης του Άρδην (κείμενο και βίντεο)


 Αντίσταση στην έξωση του Άρδην

Σήμερα, 27 Ιουλίου 2018, ο ιδιοκτήτης των γραφείων του Κέντρου Πολιτικής και πολιτισμού Ρήγας Βελεστινλής,Νικόλαος Ίωνας Παράσχης, κληρονόμος της περιβόητης εταιρείας «Σκαπανέας» των Παράσχη-Λαναρά, με τους οποίους συνεργαζόταν ο πατήρ Τσίπρας, έχοντας επιτύχει με το αθλιότερο  νομικό  σύστημα που είχε ποτέ η Ελλάδα, όπως διαμορφώθηκε μετά το 2017, μια ακόμα δικαστική απόφαση προς όφελός του, έστειλε και πάλι δικαστικούς επιμελητές να μας εξώσουν από τον  χώρο μας.

Τη ΚΖ΄ (27η) Ιουλίου, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών ΑΝΘΟΥΣΗΣ της ομολογητρίας, της εν τη αγιωτάτη Μονή του Μαντινέου.

Ανθούσα η Οσία και Ομολογήτρια ήκμασε κατά τους χρόνους Κωνσταντίνου τουΚοπρωνύμου, εν έτει ψμα΄ (741), θυγάτηρ γονέων ευσεβών, Στρατηγίου και Φεβρωνίας ονομαζομένων. Επειδή δε ηγάπησε την παρθενίαν και καθαρότητα από αυτάς σχεδόν τας μητρικάς αγκάλας, έζη εν τοις όρεσι και τοις σπηλαίοις και ταις οπαίς της γης, κατά τον Απόστολον Παύλον, αποστρεφομένη μεν και μισούσα όλα τα του βίου, μόνον δε την ησυχίαν αγαπώσα και εναγκαλιζομένη. Κατ’ εκείνας τας ημέρας έτυχε να υπάγη εις τον τόπον του Μαντινέου. Ιερομόναχός τις, Σισίνιος ονομαζόμενος, ο οποίος ήτο θαυματουργός και άγιος άνθρωπος και ήσκει παν είδος αρετής.

Ανεπαίσθητη διαστρέβλωσις -- του Στάρετς Ανατόλιου της Όπτινα

Ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους θα ενεργεί με πονηρία, με σκοπό να ελκύσει εντός της αιρέσεως εάν ήτο δυνατόν ακόμη και τους εκλεκτούς. Δεν θα αρχίσει κατ΄ ευθείαν ωμά να απορρίπτει τα δόγματα, αλλά θα αρχίσει ανεπαίσθητα να διαστρεβλώνει τις διδασκαλίες και τους θεσμούς της Εκκλησίας και το πραγματικό νόημά τους, όπως μας παρεδόθησαν από τους Αγίους Πατέρες εν Αγίω Πνεύματι. Ολίγοι θα αντιληφθούν αυτές τις πανουργίες του εχθρού, εκείνοι μόνον οι πλέον πεπειραμένοι εις την πνευματικήν ζωήν. Οι αιρετικοί θα πάρουν την εξουσία της εκκλησίας και θα τοποθετήσουν ιδικούς τους υπηρέτες παντού, οι δε πιστοί θα καταφρονούνται… γι΄ αυτό παιδί μου, όταν δεις την παράβαση της πατερικής παράδοσης και της Θείας τάξεως, που εγκαθιδρύθη από τον ίδιο τον Θεό, γνώριζε ότι οι αιρετικοί έχουν ήδη εμφανισθεί, αν και προς το παρόν μπορεί να αποκρύπτουν την ασέβειά τους. Ακόμη θα διαστρέφουν την Αγία Πίστη μας ανεπαίσθητα με σκοπό να παραπλανήσουν τους άπειρους στα δίκτυά τους.

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση


Πολλοί εὐσεβοφανεῖς ἐπικρίνουν ἐκείνους πού διαφωνοῦν μέ τούς μεγαλόσχημους οἰκουμενιστές,γιατί, λένε, δέν ταιριάζει οἱ μικροί καί ἀμαθεῖς νά μή δείχνουν τόν προσήκοντα σεβασμό σέ ἐξέχοντα πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας. Θεωροῦν ἀσέβεια ἕνας ἁπλός ἱερέας, ἕνας μοναχός ἤ ἕνας θεολόγος νά κρίνει τίς πράξεις τῶν Μητροπολιτῶν, τῶν Ἀρχιεπισκόπων καί τῶν Πατριαρχῶν. Μόνο νά ἐπαινεῖ ἐπιτρέπεται. Ποτέ νά διαφωνεῖ καί μάλιστα δημοσίως. Οἱ ἱερεῖς καί οἱ μοναχοί πρέπει νά εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν προϊσταμένων τους, τῶν «ἡγουμένων» τους. Νά καθησυχάζουν τή συνείδησή τους ἀποδεχόμενοι τό «ἔχουν γνῶσιν οἱ φύλακες» καί ἄς ἀποδεικνύουν τά γεγονότα τό ἀντίθετο. Συνηθίζουν ἐπίσης οἱ ἀδελφοί αὐτοί νά χαρακτηρίζουν τούς ζηλωτές ὡς φανατικούς, στενόμυαλους, ἀδιάκριτους, ἀδιάλλακτους καί προβληματικούς. Γιά τούς πρωτεργάτες ὅμως κι ἔνοχους καμιά λέξη.

Τὸ ἀσκητικὸν βίωμα εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΟΣ -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου


Ὦ, αἱρετικοί τῆς Δύσεως, καρδιές ἀπολιθωμένες! Ἀγγίξτε καί ἐσεῖς μέ τό μέτωπο ἤ τό στόμα, τό ἱμάτιο τουλάχιστον Ἐκείνου, ἔστω τό Σταυρό Του, τίς εἰκόνες Του, τούς τοίχους τοῦ ναοῦ Του ἤ ὁτιδήποτε εἶναι δικό Του καί θεραπευθεῖτε ἀπό τή σκέψη σας, τήν ὀλιγοπιστία καί τήν ἀπόκρυφη ἀπιστία σας. Ὀνομάστε μας —ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους—ὅπως θέλετε, μόνο μή ἐξισώνετε τό Εὐαγγέλιο μέ τά ἄλλα βιβλία, τούς νόμους καί τίς θρησκεῖες, μέ τίς φιλοσοφίες, γιατί τέτοιο δέν εἶναι καί οὔτε μπορεῖ νά γίνει», γράφει στά ἐμπνευσμένα κείμενά του ὁ μεγάλος νεώτερος θεολόγος καί ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ἐπίσκοπος Ἀχρίδος. Οἱ Δυτικοί —Παπικοί καί Προτεστάντες— ἔχουν τόσο ἐκκοσμικεύσει τή χριστιανική τους πίστη καί ζωή, ὥστε τήν κατάντησαν σκιά καί γελοιογραφία! Ὁ χριστιανισμός τους εἶναι τόσο «συσχηματισμένος» μέ τόν «κόσμο», ὥστε τόν ἔχουν κάμει κακέκτυπο καί παραποιημένο. «Τήν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καί Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ἀρνούμενοι» (Ἰούδα 4). Ὁ γνήσιος καί αὐθεντικός Χριστιανισμός διασώζεται μονάχα στήν Ὀρθοδοξία σέ ὅλο του τό ἀρχαῖο καί θεῖο μεγαλεῖο.

A CONFESSION OF FAITH Against Ecumenism


From a Convention of Orthodox Clergymen and Monks
Greece, April 2009

Those of us who by the Grace of God have been raised with the dogmas of piety and who follow in everything the One, Holy, Catholic and Apostolic Church, believe that:
The sole path to salvation of mankind[1] is the faith in the Holy Trinity, the work and the teaching of our Lord Jesus Christ, and their continuance within His Body, the Holy Church. Christ is the only true Light;[2] there are no other lights to illuminate us, nor any other names that can save us: "Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved."[3] All other beliefs, all religions that ignore and do not confess Christ "having come in the flesh,"[4] are human creations and works of the evil one,[5] which do not lead to the true knowledge of God and rebirth through divine Baptism, but instead, mislead men and lead them to perdition. As Christians who believe in the Holy Trinity, we do not have the same God as any of the religions, nor with the so-called monotheistic religions, Judaism and Mohammedanism, which do not believe in the Holy Trinity.

ΝΑ ΛΑΒΗ ΚΑΘΑΡΑΝ ΘΕΣΙΝ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΣ Ζητεῖ μὲ ἄρθρον του ὁ Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος


Ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος ἐκφράζει δημοσίως τὴν διαφωνίαν του μὲ τὴν ἀπόδοσιν Ἰθαγενείας εἰς τοὺς ἀλλοδαπούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐγκατασταθῆ εἰς τὴν Ἑλλάδα. Προσφάτως εἰς ἄρθρον του, τὸ ὁποῖον ἀνήρτησεν εἰς τὴν προσωπικήν του σελίδα εἰς τὸ ἴντερνετ ἐξέφρασε τὴν ἄποψιν ὅτι διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ κατακτᾶται ἡ Ἑλλὰς ἄνευ πολέμου, ἐνῶ εἰς ἄλλα σημεῖα τοῦ ἄρθρου του ἐτόνιζεν ὅτι «ξεπουλιέται» ἡ Ἑλλάς. Εἰς τὸ ἄρθρον αὐτὸ ἦλθεν εἰς εὐθεῖαν ἀντίθεσιν μὲ τὸν Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον, ὁ ὁποῖος εἰς συνέντευξίν του εἰς τὴν «Καθημερινὴν» ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς χορηγήσεως Ἰθαγενείας εἰς τὰ τέκνα τῶν ἀλλοδαπῶν, τὰ ὁποῖα ἐγεννήθησαν εἰς τὴν Ἑλλάδα, μεγαλώνουν εἰς τὴν χώραν μας καὶ δέχονται τὴν Ἑλληνικὴν Παιδείαν. Ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων μὲ νέον ἄρθρον του εἰς τὴν ἰδίαν ἱστοσελίδα, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 24 Ἰανουαρίου, ζητεῖ ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον νὰ λάβη καθαρὰν θέσιν ἔναντι τοῦ Ἐθνικοῦ ζητήματος. Τὸ πλῆρες κείμενον τοῦ ἄρθρου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

Διπλή ζημιά

Οφείλουμε στις ψυχές εκείνων που χάθηκαν να αναζητήσουμε ως έθνος τον δολοφόνο

Από τονΜανώλη Κοττάκη

Πολλά μικρά λάθη μπορούν να οδηγήσουν σε ένα μεγάλο. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει εθνική τραγωδία αντίστοιχη με της Ραφήνας. Τώρα, λοιπόν, που θάβουμε τους νεκρούς μας, μαζεύουμε τα κομμάτια μας και προβάλλει η αναγκαιότητα να βρούμε τι πήγε λάθος και χάσαμε περί τους 100 συμπολίτες μας μέσα σε δύο ώρες, πρέπει να συμφωνήσουμε απαρχής τι θα αναζητήσουμε.

Η άποψή μου είναι συγκεκριμένη και τη θέτω υπό την κρίση σας. Πρώτον, πρέπει να διερωτηθούμε και οι Αρχές να ανακαλύψουν ποιος έβαλε τη φωτιά. Διότι τη φωτιά, αυτή την ημέρα που συνωμοτούσαν όλες οι δυνάμεις του σύμπαντος για την πρόκληση καταστροφής λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, κάποιος την έβαλε. Δεν «φύτρωσε» από μόνη της. Και αυτός που την έβαλε, είτε από δόλο είτε από αμέλεια, είτε είναι άθεος ή ορθόδοξος, τζιχαντιστής ή καθολικός, γνώριζε πως από τη στιγμή που άναψε το φιτίλι σκότωνε, δολοφονούσε δεκάδες Ελληνες.

Διαπιστώνει Ἕλλην εἰδικὸς ἐρευνητὴς εἰς ζητήματα ἀσφαλείας -- Προσοχὴ εἰς τὴν λειτουργίαν πολιτιστικῶν Ἰσλαμικῶν Κέντρων


ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΕΚΔΟΧΑΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

Κινδύνους διὰ τὴν ὁμαλότητα τῆς χώρας, προερχομένους ἀπὸ Ἰσλαμιστάς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐγκατασταθῆ εἰς τὴν Χώραν μας, διαπιστώνει εἰς ἔρευνάν του μὲ θέμα «Τὸ Ἰσλὰμ στὴν Ἑλλάδα» ὁ ἐρευνητὴς ζητημάτων ἀσφαλείας κ. Ἀνδρέας Μπανοῦτσος. Ἡ ἔρευνα διεξάγεται διὰ λογαριασμὸν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μπάκιγχαμ τῆς Μεγάλης Βρεττανίας καὶ τὰ σημαντικὰ εὑρήματά της ἐπαρουσιάσθησαν κατὰ τὴν 21ην Ἰανουαρίου. Ὁ ἐρευνητὴς προβαίνει εἰς ὑποδείξεις πρὸς τὴν Ἐθνικὴν Ὑπηρεσίαν Πληροφοριῶν, διαβλέπει κινδύνους διὰ τὴν Θράκην ἀπὸ τὴν ριζοσπαστικοποίησιν Μουσουλμάνων – Οἰκονομικῶν Μεταναστῶν, ἐνῶ συνιστᾶ ἰδιαιτέραν προσοχὴν εἰς τὴν λειτουργίαν διαφόρων Ἰσλαμικῶν Πολιτιστικῶν Κέντρων, διότι αὐτὰ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ Κράτη, ἰδιώτας καὶ ὀργανώσεις, αἱ ὁποῖαι ὑποστηρίζουν τὰς ἀκραίας ἰσλαμικὰς ἐκδοχάς. Περιληπτικῶς τὰ εὑρήματα τοῦ κ. Μπανούτσου, ὡς αὐτὰ τὰ ἀνέπτυξεν εἰς εἰσήγησίν του, ἔχουν ὡς ἀκολούθως: «Τὸ Ἰσλὰμ εἶναι ἡ μονοθεϊστικὴ θρησκεία, ἡ ὁποία διαμορφώθηκε μὲ τὸ κήρυγμα καὶ τὴ δράση τοῦ «Προφήτη» Μωάμεθ στὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου αἰώνα μ.Χ.