'Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ'' A-ΠΑΤΗΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ


Ύμνοι εις την Κυρίαν Θεοτόκον μας -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.


Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Μεθοδίου ιερομάρτυρος, επισκόπου Πατάρων.

Εἶναι ἄγνωστο ἀπὸ ποῦ καταγόταν ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Μεθόδιος, ὁ ὁποῖος ἄθλησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Ὑπῆρξε κατ’ ἀρχὰς μὲν Ἐπίσκοπος τοῦ ἐν Λυκίᾳ Ὀλύμπου, ἔπειτα δὲ Ἐπίσκοπος Τύρου (τῆς Φοινίκης), κατ’ ἄλους δὲ Ἐπίσκοπος Φιλίππων τῆς Μακεδονίας. Τὸ ἀναφερόμενο ὅτι διετέλεσε Ἐπίσκοπος Πατάρων εἶναι ἀναληθές, προελθὸν ἐκ τοῦ περὶ Ἀναστάσεως διαλόγου του, ὁ ὁποῖος ἔλαβε χώρα στὰ Πάταρα. Διαπρεπὴς ἀρχιερεὺς καὶ πλατωνικὸς φιλόσοφος, διακρινόταν γιὰ τὴν ἐμμονή του στὴν πίστη καὶ τὴν παράδοση καὶ κατατάσσεται στοὺς κορυφαίους θεολόγους τῆς ἐποχῆς του, ἀγωνισθεὶς σφοδρῶς κατὰ τοῦ Ὠριγένους καὶ τῶν ὀπαδῶν αὐτοῦ.

Ψήφισμα της ΕΛΜΕ Αργολίδος για τη συμφωνία με τα Σκόπια

Ψ  Η Φ Ι Σ Μ Α
Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Αργολίδας σε σχέση με τη συμφωνία που αφορά στην ονομασία του  κράτους της ΠΓΔΜ και όλα τα σχετικά ζητήματα με  αυτή (π.χ. γλώσσα και εθνικότητα) θεωρεί ότι  συμφωνίες τόσο μεγάλης  σημασίας δεσμεύουν τα κράτη που τις υπογράφουν και επιφέρουν σοβαρότατες συνέπειες για το παρόν και για το μέλλον των Ελλήνων.

Επομένως σε αυτή την περίπτωση  ζητάμε η συγκεκριμένη συμφωνία, όπως  ιστορικά έχει γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις (π.χ σχέδιο Ανάν στην  Κύπρο), να τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού με δημοψήφισμα και όχι  μόνο να επικυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, έτσι ώστε ο λαός να  ασκήσει το ύψιστο δημοκρατικό του δικαίωμα γι αυτό το εθνικής σημασίας  ζήτημα.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Αργολίδας
Πηγή: http://www.parapolitikaargolida.gr/

Ένας μοναχός εξωμολογήθηκε στον Αββά Σισώη: «΄Επεσα πάτερ. Τι να κάνω;»


«Σήκω», του είπε, με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο άγιος Γέροντας.
«Σηκώθηκα Αββά μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός.
«Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς;»
«Ως πότε Αββά» ρώτησε ο αδελφός.
«΄Εως ότου να σε βρή ο θάνατος ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώ σε, εκεί και κρινώ σε; Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθείς την τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την αγία μετάνοια.» του εξήγησε ο Αββάς Σισώης.

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ -- Του Ανδρέου Θεοδώρου -- Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Παν. Αθηνών.


«Χαίρε, αναστάσεως τύπον εκλάμπουσα·                                                                    
χαίρε, των Αγγέλων τον βίον εμφαίνουσα.»

Δια της εν δόξη αδιαφθόρου μεταστάσεως Αυτής εις τα φωτεινά σκηνώματα του ουρανού η Θεοτόκος Μαρία εκλάμπει τον εντελή τύπον της αναστάσεως. Ό,τι ηδύνατο να λάβη το ποίημα εκ της ζωηφόρου εκ των νεκρών αναστάσεως κατά την ημέραν της εν δόξη επιφανείας του Χριστού, αποτυπούται ασπασίως επί της εντελεστάτης καλλονής της Παρθένου. Υπερβάσα εις δόξαν τα Χερουβίμ και τα Σεραφίμ, ήδη αναστίλβει την θεσπεσίαν μαρμαρυγήν της θεώσεως. Η στιλβηδών της χάριτος διακατέχει και διαπερά την Βασίλισσαν των ουρανών. Η θεόμορφος καλλονή της νέας εξ αναστάσεως κτίσεως πληρούται εν τη θεονύμφω Κόρη της Βασιλείας. Το θαύμα της αναστάσεως αστράπτει επί της Μητρός της Ζωής, ανακλώμενον επ΄ Αυτής εκ της υπερφυούς χάριτος του Υιού, της πηγής πάσης αναστάσεως και ζωής! (Ιω. 11, 25). Ενδιαιτωμένη εις τα σεπτά σκηνώματα του ουρανού η Άνασσα – Μήτηρ εμφαίνει τον εν δόξη άϋλον βίον των Αγγέλων.

Μακαριώτατε, ηγηθείτε του λαού

Μακαριώτατε,
Είναι εις γνώσιν σας ότι η πατρίδα μας εδώ και περίπου 10 έτη ευρίσκεται υπό κατοχή και κυβερνάται από «φίλους», οι οποίοι θέλουν το «καλό μας», ξένους και εντοπίους. Κατοχή η οποία προήλθε από την ηθική και πνευματική παρακμή της κοινωνίας μας και η οποία γαλουχήθηκε από ραγιάδες και εφιάλτες.
Αποτελεί αξίωμα αλλά και μαρτυρία της ιστορίας ότι, για να ελευθερωθεί μία χώρα, ένας λαός, απαιτείται η πνευματική ανάταση αυτού, η οποία επιτυγχάνεται από κάποιον η κάποιους πολιτικούς ηγέτες, οι οποίοι με τον λόγο και το έργο τους, εμπνέουν αυτόν και ανυψώνουν το εθνικό φρόνημα.

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ (ΠΑΤΡΑ) -- ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Αγαπητοί φίλοι και μέλη της Ε.ΡΩ.Πατρών, σίγουρα από προηγούμενη ενημέρωση γνωρίζετε το μεγάλο έργο που επιτελεί ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΑΤΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. 
Η ιερή αξία της ανθρώπινης ζωής ξεκινά από τη σύλληψη του εμβρίου γι' αυτό  χρήζει σεβασμού στο ίδιο αλλά και στη μητέρα που το κυοφορεί.

Για τις αρχές και αξίες της Ε.ΡΩ. η αποτροπή των εκτρώσεων και η γέννηση ενός παιδιού είναι πρώτιστα πνευματικός, αλλά και εθνικός στόχος, με δεδομένη την υπογεννητικότητα που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας.

Είναι υποχρέωση μας, πρώτα απ' όλα πνευματικού χαρακτήρα η συνδρομή στον  ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ · Αθωνικά άνθη


«… ουδέν γαρ εδόκει μοι τοιούτον, οίον μύσαντα τας αισθήσεις, έξω σαρκός και κόσμου γενόμενον, και εις εαυτόν συστραφέντα μηδενός των ανθρωπίνων προσαπτόμενον…» Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Εκπληρούντες υπόσχεσίν μας προς τους αναγνώστας των «Τριών Ιεραρχών», αρχόμεθα της δημοσιεύσεως σειράς άρθρων περί του αγίου Γρηγορίου και της Θεολογίας αυτού. Εκ προοιμίων δηλούμεν, ότι η παμμερής απεικόνισις του Παλαμά, ως Μυστικού και Δογματικού Θεολόγου, είναι ανέφικτος εις τον περιωρισμένον χώρον ενός περιοδικού και εις ολίγα μόνον άρθρα. Θα προσπαθήσωμεν να εμφανίσωμεν τα θέματα, τα οποία προέβαλε και τα οποία συνετάραξαν την εποχήν του, εις λιτάς και αδράς γραμμάς, ελπίζοντες λίαν προσεχώς να δώσωμεν ωλοκληρωμένον τον θείον Παλαμάν κατά την βίωσιν και την Θεολογίαν του. Τούτο είναι εκ των ων ουκ άνευ αιτημάτων της Ορθοδοξίας, διότι ως Δογματικός και Μυστικός Θεολόγος έθιξε ζητήματα, τα οποία δια πρώτην φοράν ενηρθρώθησαν εις Συνοδικάς αποφάσεις, δι’ ων η Εκκλησία οιονεί ανεκεφαλαίωσεν εν τω προσώπω του Παλαμά μέγα μέρος της δογματικής διδασκαλίας της και της εξ αυτής πηγαζούσης οικείας πνευματικότητος.

Απόφαση βόμβα του Αρείου Πάγου μπλοκάρει ως παράνομη την συμφωνία εκχώρησης της Μακεδονίας στα Σκόπια

 https://www.eleftherostypos.gr/politiki/250642-apokleistiko-bomba-apo-ton-areio-pago-gia-to-skopiano/ 

(ΑΝ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ ΚΑΠΟΤΕ ΟΙ ΣΤΑΛΙΝΟΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΤΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Δείτε και https://plus.google.com/u/0/+ΕυστάθιοςΜοσχοβίτηςΕΛΕΥΘΕΡΗ-ΒΟΥΛΗΣΗ/posts/bdd1B7w3pKo )

Απόφαση-βόμβα του Αρείου Πάγου (Α.Π.), που «θάφτηκε κάτω από το χαλί», αδειάζει την κυβέρνηση για το Σκοπιανό.

Η ρίζα του κακού -- Του πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Κ. Διώτη


Η ρίζα του μεγάλου εκκλησιαστικού κακού είναι ο  Παπισμός, ο οποίος παρήγαγε τον Προτεσταντισμόν. Γέννημα δε του Παπισμού είναι και η παναίρεσις του Οικουμενισμού. Ο Οικουμενισμός είναι άκρως επικίνδυνος. Αμβλύνει το Ορθόδοξον φρόνημα και δημιουργεί κλίμα ανοχής όλων των αιρέσεων. Ο Παπισμός ενόθευσε και εδυσφήμησε τον Χριστιανισμόν με την «Jεράν Εξέτασιν» και τα­ς άλλας καταχρήσεις και αιρετικά­ς θέσεις του. Ο δε Προτεσταντισμός, κατ’ ουσίαν, ηρνήθη τον πραγματικόν Χριστιανισμόν. Ο Προτεσταντισμός συνέβαλε κατά­ πολύ εις την εξάπλωσιν του ορθολογισμού και της αθεΐας.

Η ιστορία των λαών

Οι Ελληνες καλούνται για ακόμα μία φορά να αναχαιτίσουν τους σύγχρονους «Μήδες» στις νέες «Πλαταιές»

Από τον
Νίκο Νικολόπουλο


Από τις Πρέσπες και την ποτισμένη με ελληνικό αίμα Μακεδονία, όπου οι πολιτικές δυνάμεις της υποταγής (συμπολίτευση και αντιπολίτευση) αποφάσισαν να βάλουν την υπογραφή τους στην πλαστογράφηση της Ιστορίας και την υποθήκευση του μέλλοντος του Ελληνισμού, αρχίζει η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου πατριωτικού κύματος.
Οχι άλλες υποχωρήσεις.
Οχι άλλη εθνική κατήφεια και ηττοπάθεια.
Οχι άλλη μιζέρια, φτώχεια και υποτίμηση των δυνατοτήτων του έθνους.