π. Θεόδωρος Ζήσης : Η ορθοδοξια κινδυνευει απο τους οικουμενιστες!!!


Χερουβικός Ύμνος - Cherubic Hymn


O Συναξαριστής της ημέρας.


Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

Ελισσαίου του προφήτου, Μεδοδίου του ομολογητού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Κυρίλλου επισκόπου Γόρτυνος Κρήτης, Νήφωνος οσίου.

Ὁ Προφήτης Ἐλισσαῖος καταγόταν ἐξ Ἀβελμαοὺλ τῆς γῆς Μανασσῆ, ἦταν υἱὸς τοῦ πλούσιου ἀγρότου Σαφάτ, ἀπὸ τὴν κοιλάδα Ἀβελμαουλά, ἀσκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ γεωργοῦ καὶ ἤκμασε κατὰ τὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ 9ου αἰῶνος π.Χ.
Ὁ Προφήτης Ἠλίας († 20 Ἰουλίου) εὑρῆκε τὸν Ἐλλισαῖο μὲ τὸ ἄροτρο στὸν ἀγρό του καὶ ἐκάλεσε αὐτὸν νὰ τὸν ἀκολουθήσει, ἀφοῦ ἔρριψε ἐπάνω του τὴ μηλωτή του. Ἡ πράξη αὐτὴ συμβόλιζε τὴν κλήση τοῦ Ἐλισσαίου στὸ προφητικὸ ἀξίωμα καὶ τὴν ἐξ αὐτοῦ ἄντληση ἰσχύος καὶ θείας αὐθεντίας. «... Καὶ Ἐλισσαιὲ τὸν υἱὸν Σαφὰτ χρίσεις εἰς προφήτην ἀντὶ σοῦ... καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ εὑρίσκει τὸν Ἐλισσαιὲ τὸν υἱὸν Σαφὰτ καὶ οὗτος ἠροτρία ἐν βουσί – δώδεκα ζεύγη καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς δώδεκα – καὶ ἀπῆλθεν ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπέρριψε τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν». Ἀμέσως ὁ Ἐλλισαῖος, ἀφοῦ ἔσφαξε καὶ διεμοίρασε ζεῦγος βοῶν, ἀκολούθησε τὸν Ἠλία.

Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος: ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΟΡΓΗ και ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ


Σελίδα 1 από 3           

             Ανακοινώθηκε, δυστυχώς, η «συμφωνία» για την ονομασία των Σκοπίων με την ονομασία «Βόρεια Μακεδονία»! Το γεγονός αυτό πλημμυρίζει με οργή και αγανάκτηση την ψυχή μας, φαντάζομαι δε, ότι το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή κάθε γνήσιου Έλληνα! Μόνο οργή και αγανάκτηση μπορούν να κυριαρχήσουν στην ψυχή μας! 
         Έτσι, λοιπόν, επαληθεύθηκε η προαναγγελία, στην οποία είχαμε προβεί στις 7 Ιουνίου με την ανάρτησή μας στο προσωπικό μας blog: «mkka.blofspot.com».
      Την παραθέτουμε καί σήμερα.

ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΝΑ ΜΗ ΑΛΗΘΕΥΗ!

ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ!

_________Αναγνώσαμε και με κάθε επιφύλαξη αναδημοσιεύουμε την παρακάτω αναγγελία, ότι δηλ. σήμερα η αύριο επίκειται η παράδοση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στο κρατίδιο των Σκοπίων!
______Ευχόμεθα, η είδησις να μην είναι αληθής! Τα πράγματα θα το αποδείξουν! Οπωσδήποτε όμως η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ έχει πουληθή! Αργά ή γρήγορα το εθνικό αυτό έγκλημα θα πραγματοποιηθή! Και τότε θα αποδειχθή για μια ακόμη φορά, ότι οι άθεοι και οι αριστερόστροφοι πολιτικοί δεν νοιώθουν μέσα τους την έννοιαν της Πατρίδος. _____Κύριε, σώσον τους ευσεβείς! Κύριε, σώσον την Ελλάδα μας!

Αίγιον, 7 Ιουνίου 2018


               Ξαφνικά, λοιπόν, αργά το βράδυ σήμερα Τρίτη 12 Ιουνίου ε.ἔ. ανακοινώθηκε η συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων για το ζήτημα της ονομασίας της γειτονικής μας χώρας. Της χαρίζουμε  το όνομα «Severna Makenonija» (δηλ. Βόρεια Μακεδονία), πράγμα το οποίον επιβεβαίωσε μέσω διαγγέλματός του στον Ελληνικό Λαό και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και Μή Υπέρμαχος των Ιερών και των Οσίων της Φυλής μας  κ. Αλέξιος Τσίπρας!

Ἡ μεγάλη ἀποστασία


Ἐνῶ θὰ περίμενε κανεὶς οἱ ταγοὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὸν ἀντιαιρετικὸ πατερικὸ θησαυρὸ καὶ νὰ ἀποδοθοῦν σὲ παρόμοιους ἀγῶνες, ἀκολουθώντας ταπεινὰ τὰ βήματα, ποὺ χάραξαν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὅπως ὁ Μέγας Φώτιος, καὶ νὰ ὁδηγήσουν τοὺς αἱρετικοὺς σὲ μετάνοια, ἐπιστροφὴ καὶ ἐγκεντρισμὸ στὴν ἁγία Ὀρθοδοξία, δυστυχῶς μιὰ ἀθεολόγητη ὁμάδα ἀναξίων μεγαλόσχημων κληρικῶν καὶ θεολόγων πράττει τὰ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετα πρὸς ὅσα ἐντέλλεται ὁ Κύριός μας, τὸ Εὐαγγέλιο, ἡ Ἁγία Γραφή, οἱ Ἅγιοι Πατέρες, οἱ Ἱεροὶ Κανόνες καὶ γενικὰ ἡ ἱερὰ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅλοι ἔχουμε καταστεῖ μάρτυρες αὐτῆς τῆς ἀποστασίας τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, παρακολουθώντας τὶς συνεχῶς πυκνούμενες ἐπισκέψεις μεταξὺ αἱρετικῶν καὶ Ὀρθοδόξων, τοὺς ἐναγκαλισμούς, τὶς συμπροσευχές, τὰ θυμιατίσματα, τὰ «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου», τὴν πρόταση χειρῶν πάπα καὶ Πατριάρχου ὡς σύμβολο ἑνότητος καὶ νίκης, τὴν ἀναγνώριση  τῶν αἱρέσεων ὡς «Ἐκκλησιῶν», τὴν ἀναγνώριση τῆς ἐγκυρότητος τῶν μυστηρίων τῶν αἱρετικῶν.

Οι σαθροί καρποί της Συνόδου της Κρήτης

Αποκαλύψεις δια την Εκκλησίαν της Ρουμανίας
Αφήνω την αναγνώρισιν εκκλησιαστικότητος των διαφόρων Χριστιανικών Παραφυάδων – Αιρέσεων και άλλων πολλών παραβάσεων των Ιερών Κανόνων και Πατερικών Διατάξεων της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, που συνεζητήθησαν και αποφασίσθηκαν στην λεγομένην «Μεγάλην και Αγίαν Σύνοδον της Κρήτης», τα οποία επεκρίθησαν και καυστηριάσθησαν από πολλούς αληθινά Ορθοδόξους Προμάχους Κληρικούς, Μοναχούς, Θεολόγους, ακόμη και ευσεβείς Λαϊκούς, και έρχομαι να εκθέσω μόνον τους 3 σαθρούς καρπούς της Συνόδου, που ανεφάνησαν από την σύγκλησιν της Συνόδου μέχρι της σήμερον.

Ο μεγάλος ξεσηκωμός στις Πρέσπες!

Νέο δυναμικό συλλαλητήριο το Σάββατο για να εμποδιστεί το ξεπούλημα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς

Ρεπορτάζ
Βαγγέλης Στολάκης


Νέο συλλαλητήριο, στις Πρέσπες αυτή τη φορά, εκεί όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα υπογράψει την παράδοση και το ξεπούλημα της Μακεδονίας στον Ζόραν Ζάεφ, προγραμματίζει η Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση πως κανείς δεν τους έχει νομιμοποιήσει να συμφωνήσουν σε σύνθετη ονομασία που θα περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία».

Οι διοργανωτές των πετυχημένων και μεγαλειωδών συλλαλητηρίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και σε 24 πόλεις σε όλη τη χώρα τις τελευταίες ώρες οργανώνονται μέσω social media για γενικό ξεσηκωμό το ερχόμενο Σάββατο και απαιτούν ενεργοποίηση του άρθρου 120 του Συντάγματος.
Οι Ελληνες και οι Ελληνίδες όλης της χώρας δίνουν ραντεβού στις 10 το πρωί στο σημείο όπου θα διεξαχθεί η συνάντηση Τσίπρα - Ζάεφ, στο σημείο όπου θα γραφτεί μία από τις μαύρες σελίδες της σύγχρονης Ιστορίας. Οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν:

Κατάντημα, σπεύδουμε ικέτες εμείς αντί να έρχονται οι σκοπιανοί. -- του Στ. Παπαθεμελή*


Εκλιπαρούμε τελικά τους σκοπιανούς να δεχθούν το όνομά μας. Αντί να έρχονται ικέτες αυτοί πάμε εμείς. Και τώρα μας κάνουν και τους…. δύσκολους! Εκνευρισμός επικρατεί στου Μαξίμου, λένε οι ειδήσεις, εν αναμονή του τηλεφωνήματος Ζάεφ το οποίο όλο έρχεται και όλο αναβάλλεται για την επομένη…. Α να επιτέλους έφτασε! Ο Ζάεφ τα βρήκε με τους δικούς του. Με μας δεν είχε, δεν έχει,  κανένα πρόβλημα… Ό,τι ζήτησε του το χαρίσαμε τρέχοντας. Χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Τέλειο έγκλημα σε βαθμό εσχάτης προδοσίας!  
Κοτζιάς-Τσίπρας ωστόσο απευθύνονται στους Έλληνες με τα επιχειρήματα Ζάεφ-Δημητρώφ. Οι τελευταίοι όμως έχουν εμπλακεί αιφνιδίως με την αντιπολίτευσή τους (το κόμμα των γενιτσάρων του Γκρούγιου (Γκρουέφσκυ) και οι δικοί μας αδημονούν, έτοιμοι προφανώς και για άλλες, αν χρειαστεί παραχωρήσεις.