''Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ'' - ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΤΡΑ 2 /4 /06


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Τιμοθέου αποστόλου, Αναστασίου του Πέρσου.

Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες πού μας παρέχουν οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καὶ οἱ Ἐπιστολὲς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὁ Τιμόθεος ἦταν ὁ πιὸ ἀγαπητὸς μαθητής του καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ στενοὺς συνεργάτες τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Τὸ ὄνομά του εἶναι ἑλληνικὸ καὶ σημαίνει αὐτὸς ποὺ τιμᾶ τὸν Θεό, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ποὺ τιμᾶ ὁ Θεός.

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Τιμόθεος γεννήθηκε μᾶλλον στὰ Λύστρα τῆς Λυκαονίας ἢ πιθανὸν στὴ Δέρβη, ἀπὸ πατέρα Ἕλληνα Ἐθνικὸ καὶ μητέρα πιστὴ Ἰουδαία, προφανῶς ἐκ γενετῆς καὶ πιθανὸν προσήλυτη, ποὺ ὀνομαζόταν Εὐνίκη. Κατὰ τὴν μαρτυρία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἦταν εὐσεβής, ὅπως καὶ ἡ μάμμη του, ἐκ μητρός, Λωΐς. Ὁ Τιμόθεος δέχθηκε ἀπὸ τὶς εὐσεβεῖς αὐτὲς γυναῖκες τὴν πρώτη θρησκευτικὴ ἀγωγὴ καὶ διδάχθηκε ἀπὸ βρέφος τὰ ἱερὰ γράμματα. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ προετοιμάσθηκε κατάλληλα νὰ ἀποδεχθεῖ στὴ συνέχεια τὴν Χριστιανικὴ πίστη.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!!!!!

«Πάτερ μου, σε λίγο καιρό, όχι μακριά, σε πολύ λίγα χρόνια, θα υπάρξη μία εκκλησία σε όλον τον κόσμο… παπικοί, προτεστάντες, ορθόδοξοι, θα υπάρχει μία λέξη, αυτή που επικρατεί στις ημέρες μας, «ενότητα»· υπό το πρίσμα τῆς ενότητος. Από κάτω θα γίνει ένας ακταρμᾶς, δηλ. ο καθένας θα κρατάει την πίστη του, αλλά εδώ θα βλέπετε καρδινάλιο. Αυτός θα κρατάει την πίστη του, εγώ την πίστη μου, θα έχουμε όμως κοινό ποτήριο. Και θα μεταλαμβάνουμε και σείς τα κορόïδα θα μᾶς βλέπετε και δεν θα αντιδράτε. Ξέρετε γιατί δεν θα αντιδράτε; Γιατί θα σᾶς λένε «Κάντε υπακοή στην Εκκλησία». «Κάντε υπακοή», έτσι θα σᾶς λένε.»  

Είπε ο αββάς Αντώνιος:

«Έρχεται καιρός που οι άνθρωποι θα παραλογίζονται. Και αν δουν κάποιον να μη παραλογίζεται, θα ξεσηκωθούν εναντίον του, λέγοντας: "Εσύ είσαι παράλογος". Και αυτό θα συμβεί, γιατί δεν θα είναι όμοιός τους».

Αξιόλογοι πολίτες της πΓΔΜ έχουν παραδεχτεί ότι είναι απόγονοι των πρώτων Σλαβικών φυλών:

26 Φεβρουαρίου 1992: Ο Πρόεδρος της πΓΔΜ, Κίρο Γκλιγκόροφ σε μια συνέντευξή του είπε: "Είμαστε Σλάβοι και ήρθαμε στην περιοχή τον έκτο αιώνα. Δεν είμαστε απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων."
22 Ιανουαρίου 1999: Η Πρέσβης της πΓΔΜ στην Washington D.C., κυρία Λιούμπιτσα Ατσέφσκα, σε μια ομιλία της επί της πρόσφατης καταστάσεως στα Βαλκάνια, τόνισε: "Δεν απαιτούμε να μας αναγνωρίζουν ως απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εμείς είμαστε Σλάβοι και μιλούμε μια Σλαβική γλώσσα. Η Ελλάδα είναι ο δεύτερος εμπορικός συνέταιρος της πΓΔΜ και ο ύπ' αριθμόν ένα "επενδυτής".
24 Φεβρουαρίου 1999: Ο Πρέσβης της πΓΔΜ στον Καναδά Γυόρδαν Βεσελίνοφ, σε μια συνέντευξή του παραδέχτηκε: "Εμείς δεν έχουμε συγγένεια με τους βόρειους Έλληνες, οι οποίοι έχουν αποδώσει ηγέτες σαν τον Φίλιππο και τον Μέγα Αλέξανδρο. Είμαστε Σλάβοι και η γλώσσα μας συγγενεύει στενά με τη Βουλγαρική. Υπάρχει μια σύγχυση με την ταυτότητά μας."
29 Δεκεμβρίου 2001: Μόλις πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών της πΓΔΜ Σλομπόταν Τσάσουλε, σε συνέντευξή του ανέφερε στον Βούλγαρο Υπουργό Εξωτερικών, Σολομών Πάσι ότι "ανήκουν στην ίδια Σλαβική φυλή".

Μακεδονία ξακουστή


Θριαμβευτικό συλλαλητήριο για την Μακεδονία μας!


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ) WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)

Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου
Γραμματέας

Βιεννη, 21η  Ιανουαρίου 2018

 ΜΗΝΥΜΑ

Τα τελευταία χρόνια όλοι παρακολουθούμε την εξέλιξη μιας κρίσης που έχει υποβάλλει σε δοκιμασία την κοινωνική συνοχή του Ελληνικού λαού, έχει συντρίψει κάθε έννοια δικαίου. Ζούμε σε μια εποχή όπου με το πρόσχημα της οικονομικής εξυγίανσης καταστρέφουμε βήμα-βήμα τις κατακτήσεις αιώνων, καταργούμε τον αγώνα των προηγούμενων και υποθηκεύουμε το μέλλον των μελλοντικών γενεών.
Το διακύβευμα για τον Ελληνικό Λαό είναι πολύ μεγαλύτερο από την οικονομική του ανεξαρτησία, έχει να κάνει με την ίδια του την ψυχή, την ιστορία, την πολιτισμική του κληρονομιά, την ίδια την ύπαρξη του.

Νέα ἀνάρτησι περὶ Ψυχολογίας

Πατέρες καὶ ἀδελφοί, εὐλογεῖτε καὶ χαίρετε. Ἀποστέλλω τὸ link τοῦ Η' μέρους. Ἀκολουθοῦν σὲ αὐτὸ κάποιες θέσεις τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ποὺ ἀφοροῦν στὴν έξωθεν γνῶσι, τὴν φιλοσοφία καὶ συνεπῶς τὴν Ψυχολογία.
   Τὸ ἄρθρο ἔλαβε τὴν τελική του μορφὴ κατόπιν συζητήσεως μὲ 4 θεολογοῦντες ἐκπαιδευτικοὺς τῆς Μέσης καὶ Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως (ὅπως καὶ τὰ προηγούμενα μέρη) καὶ ἕνα λόγιο ἱερομόναχο. Τὴν εὐθύνη τῶν γραφομένων τὴν ἔχει ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου. Εὔχεσθε καὶ σωθείητε! 
   

Επιχειρεί να τους διδάξη πράγματα αντίθετα προς όσα κάμνει...

...Διότι αυτοί που είναι γενναίοι κατά τον λόγον, εφ’ όσον τα έργα των δεν είναι σύμφωνα με όσα λέγουν, όταν σπεύσωσι να διδάξωσι τον άλλον, ματαιοπονούν· και εις όσους μεν δεν είναι γνωστοί οι λόγοι των θεωρούνται θαύμα, λόγω της εντέχνου κομψότητός των· εις εκείνους όμως, οι οποίοι εξήτασαν την ζωήν των και έμαθαν την αλήθειαν, δεν θεωρούν θαύμα τους τοιούτους λόγους, αλλά γελούν πολύ, διότι ο τοιούτος επιχειρεί να τους διδάξη πράγματα αντίθετα προς όσα κάμνει· οι άνευ έργων αρετολόγοι εξυμνούν μεν με λόγους την αρετήν, παντοιοτρόπως όμως την καταδιώκουν και την εξορίζουν. Αυτοί πάλιν που μετέρχοντα εμπράκτως την αρετήν, και εάν ακόμη δεν είναι ικανοί να εγκωμιάσουν αυτήν δια λόγων, αναδεικνύονται δια του παραδείγματός των οδηγοί των άλλων, ωφελούντες τοιουτοτρόπως πνευματικώς τους εαυτούς των· είναι δε ούτοι κατά πολύ καλλίτεροι της άλλης τάξεως, αυτών δηλαδή που περιορίζονται μόνον εις λόγους, χωρίς να ασκούν εμπράκτως την αρετήν, και οι οποίοι δεν κατέβαλον εισέτι ουδεμίαν αρχήν προς πραγματοποίησιν αυτής. 

Του Αγίου Γρηγορίου Β΄ Πατρ. Κωνσταντινουπόλεως                                

Σλάβο Γκλιγκόροφ : ο λαός που τώρα κατοικεί την «Βαρδάσκα» ουδεμία σχέση έχει με τον Μέγα Αλέξανδρο

...Το συγκλονιστικό για τον Σλάβο Γκλιγκόροφ (πρώτο Πρόεδρο της δημοκρατίας της Βαρδάσκας  1991-1999), είναι ότι έτυχε μιας κηδείας, σχεδόν διαπόμπευσης, επειδή σε μια αναλαμπή ειλικρίνειας είχε δηλώσει πως ο λαός που τώρα κατοικεί την «Βαρδάσκα» ουδεμία σχέση έχει με τον Μέγα Αλέξανδρο, αφού είναι Σλάβοι που δεν κατάγονται από τους αρχαίους Μακεδόνες.