Ο Dr. Bill Warner αποκαλύπτει τα φριχτά στατιστικά μιας θρησκείας που εξαπλώθηκε στον κόσμο με το ξίφος


Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει!

Γίνονταν, προ καιρού, σεμινάρια για τα βλάσφημα βιβλία-φακέλους των θρησκευτικών, οι σύμβουλοι και παρασύμβουλοι «επιμορφωτές»,-κομισάριοι αναμασούσαν τα φληναφήματα του υπουργείου, σηκωνόμασταν κάποιοι και αποστομώναμε τους εισηγητές και μας αντίκρουαν με το εξής επιχείρημα, το οποίο μας έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση:

«Τι μιλάτε; Η Ιερά Σύνοδος δεν έβγαλε καμμιά ανακοίνωση που να τα καταδικάζει και να ζητά από τους γονείς την επιστροφή τους».

 Και έχουν δίκαιο. Όχι μόνο δεν βοηθούν, ο αρχιεπίσκοπος και περί αυτόν επίσκοποι-ευτυχώς 15-20 μητροπολίτες δεν γονάτισαν-αλλά μας θέτουν προσκόμματα, μας προξενούν ζημιά και ακυρώνουν εν πολλοίς τον αγώνα μας για την προάσπιση της Ορθοδοξίας μας. (Καλά συμβουλεύουν κάποιοι να επιστρέφονται τα βιβλία στην Ιερά Σύνοδο…).

Τώρα με το συλλαλητήριο για την Μακεδονία γίνεται το ίδιο. Δεν συμφωνεί ο αρχιεπίσκοπος. Εισέπραξε και τα συγχαρητήρια του κ. Γαβρόγλου.
Τι έλεγαν οι αρχαίοι;«Επαινούμενος γαρ υπό των εναντίων αγωνιώ μη τι κακόν είργασμαι», όταν με επαινούν οι εχθροι, αγωνιώ μήπως κάνω κάτι κακό. Και ευτυχώς πολλοί Επίσκοποι δεν υπακούν.

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Αθανασίου και Κυρίλλου πατρ. Αλεξάνδρειας.

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος γεννήθηκε κατὰ τὸ ἔτος 295 μ.Χ. στὴν Ἀλεξάνδρεια ἀπὸ Χριστιανοὺς γονεῖς. Ἔτυχε ἐπιμελημένης ἐκπαιδεύσεως φιλοσοφικῆς καὶ θεολογικῆς. Κατὰ τὴ νεανική του ἡλικία συνδέθηκε μὲ τὸν Μέγα Ἀντώνιο καὶ ἀσκήτευσε μαζί του στὴν ἔρημο.

Στὴν ἀρχὴ χειροθετήθηκε ἀναγνώστης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ τὸ 318 μ.Χ. ἦταν ἤδη διάκονος. Τὸ ἔτος 325 μ.Χ. συνοδεύει τὸν γέροντα Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Ἀλέξανδρο στὴ Νίκαια, ὅπου συγκλήθηκε ἡ Α’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, «τοῦ χοροῦ τῶν διακόνων ἡγούμενος». Ἐκεῖ, χάρη στὴ μόρφωσή του καὶ μάλιστα στὴ θερμουργὸ καὶ ἀκλόνητη πίστη του, ἀναδείχθηκε ἕνας ἀπὸ τοὺς θαρραλέους ἀγωνιστὲς κατὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρείου.

Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς γράφει στὴν «Γ´ Ἑκατοντάδα περὶ ἀγάπης» τὰ ἑξῆς:

«Ἀκαθαρσία τοῦ νοῦ εἶναι πρῶτον ἡ ψευδὴς γνῶσις. Δεύτερον ἡ ἄγνοια κάποιου ἀπὸ τὰ γενικά, ἐννοῶ τὴν σχέσιν μὲ τὸν ἀνθρώπινον νοῦ, γιατὶ εἶναι ἰδίωμα ἀγγέλου τὸ νὰ μὴ ἀγνοῆ τίποτε ἀπὸ τὰ μερικά. Τρίτον, τὸ νὰ ἔχει ἐμπαθεῖς λογισμούς. Τέταρτον, τὸ νὰ συγκατατίθεται στὴν ἁμαρτία».

Ο Ἀγχίνοος Μήτις άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΜΠΑΙΞΙΑ.":

Για να γίνει κατανοητός από τον άνθρωπο της κάθε εποχής το περιεχόμενο της χριστιανικής διδασκαλίας, πρέπει να χρησιμοποιούνται εκφραστικά σχήματα σύμφωνα με την εκάστοτε εκφραστική κοσμοαντίληψη, χωρίς να αλλοιώνεται το δίδαγμα της χριστιανικής πίστεως. Όπως είχε κάνει ο απόστολος Παύλος, ο οποίος μετέφερε την πίστη της μικρής αραμαϊκής κοινότητος της Παλαιστίνης στην ελληνορωμαϊκή οικουμένη. Αλλά για πολλούς χριστιανούς, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την χριστιανική πίστη ως ζήτημα ορθότητας, της ιουδαῒζουσας-νομικίστικης κατά γράμμα διατύπωσης των εκκλησιαστικών κειμένων, αυτό ισοδυναμεί με προδοσία της πίστεως. Το γεγονός ότι ο σημερινός άνθρωπος αδυνατεί να τα κατανοήσει τους αφήνει αδιάφορους. Και το θλιβερότερο, όποιον προσπαθεί να διαδώσει την Ορθοδοξία στους μακράν αυτής, τον κατακεραυνώνουν ως "αιρετικό", "οικουμενιστή" και άλλα ευφάνταστα. Ο φόβος της επαφής με τον "άλλον" και ο απομονωτισμός (δείγμα απιστίας) δεν έχουν καμία σχέση με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό.

Αντί να τους δίδουν Κοράνια, αυτά έπρεπε να λέγουν οι Πατριάρχες στους Αγαρηνούς:

Αποπτύσας την πατρώαν σου πλάνην πίστευσον εις τον Υιόν του Θεού, όστις έχυσε το πανάχραντον αυτού αίμα επί του Σταυρού, ίνα απαλλάξη σε εκ των δεσμών της πλάνης· αναγεννήθητι δι’ ύδατος και Πνεύματος, ίνα τύχης συγχωρήσεως των εν αγνοία προτέρων αμαρτημάτων σου και γίνης μέτοχος των ουρανίων αγαθών μη κακώς διακρίνων την αλήθειαν, ως αποβαλών τον ηγεμονικόν νουν, προτιμήσης τα πρόσκαιρα των ουρανίων και, λογικός ων, αναδείξης σεαυτόν εθελουσίως αλογώτερον των αλόγων ζώων.        

Συναξαριστής τόμ. Ι΄ σελ. 57. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΙΩΣΗΦ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ» -- Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


 Τὸ ἐπόμενο κριτικὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ, κατεγράφη, ἀντιρρητικῶς, ἐπὶ τῆς πολύτιμης εὐκαιρίας τῶν μόλις νέων δημοσίων ἀντιφατικῶν καὶ ἀπαράδεκτων  λεχθέντων καὶ δηλώσεων τοῦ σεβασμιωτάτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ σὲ συνέντευξη του στὴν ἐκπομπὴ «ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ». Δημοσιεύσαμε παράλληλα, γιὰ λόγους ἀντικειμενικότητος καὶ τὴν συνέντευξη.
Δεῖτὲ την παρακαλῶ ἐδῶ: ΙΩΣΗΦ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ/Δρ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ), «Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΧΘΡΟΥΣ», http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2018/01/blog-post_64.html .
Κατ΄ ἀρχὴν νὰ πῶ ὅτι ἔτυχε νὰ γνωρίσω, ἐλάχιστα, τὸν Μητροπολίτην Προικοννήσου εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πειραιῶς. Μοὺ ἔκανε τότε φοβερὴ ἐντύπωση ἡ διαδικτυακὴ του δραστηριότητα καὶ ἤθελα νὰ τὸν γνωρίσω προσωπικὰ, καὶ  τοῦ ἔγραψα ἕνα μήνυμα τὸ 2012 καὶ μὲ προσκάλεσε νὰ πάω στὸν Πειραιᾶ γιὰ νὰ γνωριστοῦμε ὅπου συνήθως ἐκεῖ ἐλειτουργοῦσε τὴν Κυριακή. Πήγα τότε μαζί μ΄ ἕνα στενὸ μου καὶ φιλικὸ πρόσωπο. Ἐντύπωση θετικὴ, ἐξίσου, μου ἔκανε  καὶ τὸ κήρυγμά του στὴ Λειτουργία.

Ο Καμμένος στήριξε το «Βαρντάρσκα» με χάρτη του 1937

Την πρόταση να ονομαστούν τα Σκόπια «Βαρντάρσκα» επανέλαβε χθες ο Πάνος Καμμένος, δείχνοντας με έναν ιδιαίτερο τρόπο πως δεν πρόκειται να συναινέσει στον όρο «Μακεδονία».

Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπουργός Εθνικής Αμυνας ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter έναν χάρτη, ο οποίος, όπως έγραψε στη λεζάντα, είναι «ο επίσημος χάρτης της Γιουγκοσλαβίας του 1937» και σε αυτόν απεικονίζονται τα Σκόπια ως «Βαρντάρσκα».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Καμμένος αναφέρει αυτό το όνομα και εκτιμάται πως στέλνει τροχιοδεικτικά πυρά παρότι εκφράζει τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του στον υπουργό Εξωτερικών. Πρώτη φορά είχε αναφέρει το «Βαρντάρσκα» σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας λίγες ημέρες πριν από την Πρωτοχρονιά και τελευταία στην ομιλία του στο Εθνικό Συμβούλιο των ΑΝ.ΕΛ.
«Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, όπως την περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Δεν εκχωρούμε τον ελληνικό όρο “Μακεδονία”» είχε πει ο Πάνος Καμμένος, για να προσθέσει: «Υπάρχουν σλαβικοί όροι, όπως “Βαρντάρσκα”, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι οποίοι δεν θα περιέχουν τον όρο “Μακεδονία” και τους οποίους αποδεχόμαστε. Ούτε new (νέα) ούτε upper (άνω) Μακεδονία».

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας την περασμένη Κυριακή με άρθρο του στην «κυριακάτικη δημοκρατία» ζήτησε δημοψήφισμα για το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ. «Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να αποφασίσει για την πρωτοφανή, στην Ιστορία της ανθρωπότητας, εκχώρηση της Ιστορίας και του πολιτισμού του σε άλλον λαό» τόνιζε.