O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018

Τη  Α΄  (1η)  του μηνός Δεκεμβρίου μνήμη του Αγίου Προφήτου ΝΑΟΥΜ.
                                                                                               
Ναούμ ο Άγιος Προφήτης ήτο από Ελκεσέμ πέραν εις Βατταρείμ, καταγόμενος από την φυλήν του Συμεών, ακμάσας προ Χριστού έτη υξ΄ (460), προεφήτευσε δε μετά τον Προφήτην Ιωνάν και έδωκε σημείον δια την πόλιν Νινευϊ, ότι αυτή θέλει αφανισθή εκ γλυκέων υδάτων και από πυρκαϊάν υπόγειον, της προφητείας του ταύτης πληρωθείσης και δια των έργων· διότι η περί την Νινευϊ λίμνη, πλημμυρίσασα από σεισμόν, κατεπόντισεν αυτήν και το πυρ, προερχόμενον από την έρημον, κατέκαυσε το υψηλότερον μέρος τής πόλεως. Ταύτα προφητεύσας εναντίον της Νινευϊ και συγγράψας την προφητικήν του βίβλον, την εις τρία κεφάλαια διηρημένην, εκοιμήθη εν ειρήνη και ετάφη εις την εαυτού γην. Ερμηνεύεται δε Ναούμ Ανάπαυσις ή Παράκλησις εγώ πάσιν ή φρόνημα ή υπόληψις.


Απολυτίκιον.  Ήχος γ΄ Θείας πίστεως.                                                                                              
Νόμω έλαμψας, προαναγγέλλων, τας της Χάριτος, Ναούμ Προφήτα, ομωνύμως παρακλήσεις εν Πνεύματι· δι΄ ων ο Λόγος ουσίαν την βρότειον, επιφανείς τοις ανθρώποις κατηύφρανεν. Όθεν πρέσβευε, Τριάδι τη πανοικτίρμονι, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Κοντάκιον.  Ήχος δ΄  Επεφάνης σήμερον.                                                                                            
Ως πυρσός ακοίμητος, Ναούμ Προφήτα, φρυκτωρείς εν πέρασι, δι΄ αινιγμάτων ιερών, την των μελλόντων αλήθειαν, ων τας εκβάσεις, ορώντες τιμώμέν σε. 
Μεγαλυνάριον.                                                                                                                                      
Φρόνημα ουράνιον εσχηκώς, ουρανίου δόξης, εχρημάτισας θεωρός, βίω τε τον λόγον, Ναούμ επισημαίνων· διο σε ως Προφήτην, θείον γεραίρομεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: