ΝΑ ΛΑΒΗ ΚΑΘΑΡΑΝ ΘΕΣΙΝ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΣ Ζητεῖ μὲ ἄρθρον του ὁ Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος


Ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος ἐκφράζει δημοσίως τὴν διαφωνίαν του μὲ τὴν ἀπόδοσιν Ἰθαγενείας εἰς τοὺς ἀλλοδαπούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐγκατασταθῆ εἰς τὴν Ἑλλάδα. Προσφάτως εἰς ἄρθρον του, τὸ ὁποῖον ἀνήρτησεν εἰς τὴν προσωπικήν του σελίδα εἰς τὸ ἴντερνετ ἐξέφρασε τὴν ἄποψιν ὅτι διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ κατακτᾶται ἡ Ἑλλὰς ἄνευ πολέμου, ἐνῶ εἰς ἄλλα σημεῖα τοῦ ἄρθρου του ἐτόνιζεν ὅτι «ξεπουλιέται» ἡ Ἑλλάς. Εἰς τὸ ἄρθρον αὐτὸ ἦλθεν εἰς εὐθεῖαν ἀντίθεσιν μὲ τὸν Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον, ὁ ὁποῖος εἰς συνέντευξίν του εἰς τὴν «Καθημερινὴν» ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς χορηγήσεως Ἰθαγενείας εἰς τὰ τέκνα τῶν ἀλλοδαπῶν, τὰ ὁποῖα ἐγεννήθησαν εἰς τὴν Ἑλλάδα, μεγαλώνουν εἰς τὴν χώραν μας καὶ δέχονται τὴν Ἑλληνικὴν Παιδείαν. Ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων μὲ νέον ἄρθρον του εἰς τὴν ἰδίαν ἱστοσελίδα, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 24 Ἰανουαρίου, ζητεῖ ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον νὰ λάβη καθαρὰν θέσιν ἔναντι τοῦ Ἐθνικοῦ ζητήματος. Τὸ πλῆρες κείμενον τοῦ ἄρθρου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Τὸ πρόβλημα τῆς παραχωρήσεως τῆς Ἑλληνικῆς ἰθαγένειας, παρακαλῶ προσέξτε δὲν ὁμιλοῦμε γιὰ τὴν χορήγηση τῆς “ὑπηκοότητας” ἀλλὰ τῆς “ἰθαγένειας”, σὲ ἄτομα μὴ ἑλληνικοῦ γένους, δηλ. σὲ ἄτομα ποὺ ἦλθαν στὴ Χώρα μας ὡς οἰκονομικοὶ μετανάστες ἀλλὰ ἄλλα γένη, φυλὲς καὶ γλῶσσες, οἱ πλεῖστοι μάλιστα τῶν ὁποίων ἀνήκουν στὸ Ἰσλάμ, ἔχει λάβει ἤδη σοβαρὲς διαστάσεις. Πολλοὶ ἔχουν λάβει θέση, οἱ δὲ διατυπούμενες ἀπόψεις ἐνίοτε εἶναι ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες. Ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν Ἱεραρχῶν ὑπάρχουν ἀντιγνωμίες. Γνωρίζουμε λοιπὸν τὶς ἀπόψεις τῆς Κυβερνήσεως, τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, τοῦ κ. Καρατζαφέρη καὶ ἄλλων παραγόντων τοῦ πολιτικοῦ ἢ καὶ γενικότερα τοῦ Δημόσιου βίου, ἀλλὰ τὴν ἐπίσημη θέση καὶ ἄποψη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν τὴν ἄκουσε καὶ γι᾽ αὐτὸ καὶ ΔΕΝ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ὁ Ἑλληνικὸς Λαός! Ὅλοι ὅμως τὴν ἀποζητᾶμε! Παρὰ ταῦτα καὶ ὅλοι μας τὴν ἀγνοοῦμε! Ὁ καθένας μας μπορεῖ νὰ ἔχει μιὰ ἄποψη. Ἀλλὰ στὰ μεγάλης σπουδαιότητας θέματα, ὅπως εἶναι τὰ ἐθνικά, χρειάζεται νὰ μάθουμε ἐπὶ τέλους τὴν ἄποψη τῆς μητρὸς Ἐκκλησίας. “Καιρὸς τοῦ σιγᾶν καὶ καιρὸς τοῦ λαλεῖν”, εἶχε πεῖ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος μετὰ τὴν ἐκλογή του στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο τῶν Ἀθηνῶν. Ἀλλὰ ἐὰν δὲν εἶναι ὁ “καιρὸς τοῦ λαλεῖν” τώρα, ποὺ διακυβεύεται ἡ γνησιότης τῆς φυλῆς μας, πότε θὰ εἶναι; Ἑπομένως ἡ διὰ Συνοδικῆς Συνδιασκέψεως ἐκφερομένη ἄποψη τῆς Ἐκκλησίας, πρὸς τὴν ὁποίαν ἅπαντες ὀφείλουμε νὰ συνταχθοῦμε, ἀκόμη δὲν ἀκούσθηκε! Καὶ προβάλλει εὔλογο πλέον τὸ ἐρώτημα: Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἡ Ἐκκλησία γενικότερα, μπορεῖ καὶ ἔχει τὸ ΔΙΚΑΙΩΜΑ εἴτε να σιωπᾶ, εἴτε καὶ νὰ φυγομαχεῖ; Ἐμεῖς, ταπεινὸς καὶ ἐλάχιστος Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐκπληρώνοντας αὐτὸ τὸ χρέος τόσο πρὸς τὴν συνείδησή μας, ὅσο καὶ πρὸς τὴν γλυκιά μας Πατρίδα, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, διὰ τῆς παρακάτω δημοσιευόμενης ἀναφορᾶς μας θέσαμε τὸ ζήτημα ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Μὲ ἀγωνία λοιπὸν θὰ περιμένουμε τὴν ἔκφραση τῆς Συνοδικῆς Γνώμης. Τὸ θέμα τῆς ἀπονομῆς τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγένειας σὲ μὴ Ἕλληνες τὸ Γένος μετανάστες εἶναι πολὺ σοβαρό. Ὅλοι βεβαίως κάτω ἀπὸ προϋποθέσεις, μποροῦν νὰ πάρουν τὴν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα, ἐφʼ ὅσον ἔχουν ἐγκατασταθεῖ νομίμως ἐδῶ, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ! Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, πολὺ φοβοῦμαι, ὅτι θὰ δικαιωθεῖ ὁ Φαλμεράγιερ στὴν γνωστὴ καὶ ἀπαράδεκτη θεωρία του, ἔστω καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων. Θὰ μετατρέψουμε λοιπὸν τὸν ἑλληνισμὸ σὲ ἕνα συνονθύλευμα φυλῶν, σὲ ἕνα μωσαϊκὸ ἐθνῶν καὶ ἐθνικῶν παραδόσεων; Θὰ περάσει τὸ σχέδιο καὶ τὸ πεῖσμα τῆς ὅποιας κας Δραγώνα σήμερα, ἢ τῆς κας Ρεπούση χθὲς ἢ τοῦ διεθνιστῆ κ. Πρετεντέρη ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς δημοσιογραφίας καὶ κάποιων ἄλλων ἀκόμη; Νὰ λοιπὸν τὸ πρόβλημα τῆς ἰθαγένειας στὴν πιὸ βαθειά του θεώρηση»

Δεν υπάρχουν σχόλια: