ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ -- Γράφει ο Δημήτριος Ἰ. Κάτσουρας, θεολόγος


Η ΚΑΤ' ΕΜΟΥ "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ" ΥΠΟ ΤΟΥ "ΘΕΟΛΟΓΟΥ" ΤΗΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΕΝΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙ)
● ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ "ΠΑΖΑΡΕΥΕΙ" ΤΗΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" ΤΟΥ Ο ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΘΕΝΤΟΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΧΩΜΙΟΥ

Ἐνοχληθείς ἀπό σχόλιο πιστοῦ, ἐπικριτικοῦ τῆς ἐπικειμένης διακηρύξεως τῆς ἀθέσμου "ἑνώσεως" τῶν καθηρημένων πρώην ἐπισκόπων Κηρύκου, Εὐσταθίου καί Παχωμίου, ὁ "θεολόγος" καί ἱεροκήρυκας τῆς σχισματικῆς ὁμάδος τοῦ Κηρύκου, κ. Χαρίλαος Στουραΐτης, ἐδημοσίευσε, ἐπίσης σέ σχόλιό του σέ ἱστολόγιο τοῦ χώρου των, τήν ἐν συνεχείᾳ παρατιθεμένη κατ' ἐμοῦ "κατηγορία" ἐπί τοῦ γνωστοῦ θέματος τῆς ὑπό τῆς ὁμάδος των καί τοῦ ἐπικεφαλῆς των ὑποστηριζομένης κακοδοξίας περί τῆς Ἁγίας Τριάδος ὡς δῆθεν "πρώτης ἀνάρχου Ἐκκλησίας" καί "κοινωνίας Προσώπων", ὅπως ἀκριβῶς διδάσκεται ὑπό τῶν Οἰκουμενιστῶν καί τῶν Παπικῶν καί συνομολογήθηκε στήν διαβόητη πρώτη παγκόσμια οἰκουμενιστική "Σύνοδο" τῆς Κρήτης (τό 2016), γιά τήν ὑποστήριξη τῆς ὁποίας (κακοδοξίας) ὁ πρώην Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος καθηρέθη καί ἀφορίσθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία, περίπου πρό δεκαετίας.

Η "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ" ΤΟΥ κ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ
"(...)Ελπίζουμε να μή γίνει ποτέ αιρετικός (ΣΗΜ.: ἐννοεῖ τόν πιστό πού εἶναι ἀναδεκτός μου), όπως ο νονός του (ΣΗΜ.: ἐννοεῖ τήν ἀναξιότητά μου),που ταυτίζει τα υποστατικά ιδιώματα με τις υποστάσεις, μη ακούοντας τα των Πατέρων : ούκ έστι τα υποστατικά υπόστασις...ούτω και τα φυσικά ου φύσις..., όπως οι Λατίνοι, οι αντιησυχαστές Βαρλααμίτες, και οι νεοημερολογίτες Ρωμανίδης και Ιερόθεος Βλάχος,

Δεν υπάρχουν σχόλια: