Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί Ἑλληνική κι ὅποιος δέν καταλαβαίνει δέν ξέρει ποῦ πατᾶ καί ποῦ πηγαίνει!


Όλο το άρθρο : http://epistrofi-sotiria.blogspot.com/Σημείωση: Ἀπευθυνόμενος εἰδικῶς καί ἰδιαιτέρως πρός τούς ἀγαπητούς ἐν Χριστῶ ἀδελφούς τοῦ γειτονικοῦ Κράτους στά βόρεια σύνορά μας τούς λέμε μέ ἐντιμότητα, εἰλικρίνεια, σεβασμό καί ἀγάπη: Δέν σᾶς θεωροῦμε ξένους καί ἐχθρούς μέ τό νά κατοικεῖτε (ὅσοι ἀπό ἐσᾶς) σέ ἐδάφη τῆς ἱστορικῆς Μακεδονίας. Ἡ Μακεδονία εἶναι φιλόξενη γιά ὅλους! Ὅλοι, ἄλλωστε, πάνω στή γῆ εἴμαστε πάροικοι. Ἐκεῖ πού διαφωνοῦμε εἶναι νά γίνεσθε σεῖς, εἴτε Σλάβοι εἶστε καί αἰσθάνεστε, εἴτε Ἀλβανοί, εἴτε Σέρβοι, εἴτε ὁ,τιδήποτε ἄλλο, θύματα καί ὄργανα ὅσων πλαστογράφησαν τήν Ἱστορία γιά νά ἐνσπείρουν μίσος μεταξύ τῶν λαῶν καί νά ἐξυπηρετήσουν τά δικά τους οἰκονομικά, γεωστρατηγικά καί ἄλλα συμφέροντα. Ἡ προσφυγή στίς ἱστορικές πηγές ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι ἡ Μακεδονία ἤδη μέ τό ὄνομά της καί ἀπό τήν ἀρχαϊκή ἱστορία της ξεκίνησε καί παρέμεινε μέσα στόν τρικυμισμό τῆς Ἱστορίας Ἑλληνική στόν πολιτισμό καί τή μαρτυρία της. Πέρασαν πολλοί ἀπό τά χώματά της καί δέχθηκε πολλές ἐπιδράσεις ,ἀλλά ἀνήκει στόν Ἑλληνισμό λόγῳ ἱστορίας, πολιτισμοῦ, καταγωγῆς, ἀγώνων αἰματηρῶν καί ἰδανικῶν πού τήν καταξιώνουν ἀπό τήν ἐποχή τῶν πρώτων ἱστορικῶν μορφῶν της, ἀπό τόν Ἀριστοτέλη, τόν Μέγα Ἀλέξανδρο, τόν Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο τόν Θεσσαλονικέα, τούς μεγάλους Ἱεραποστόλους καί φωτιστές τῶν Σλάβων Κύριλλο καί Μεθόδιο, μέχρι καί τόν ἐθνομάρτυρα Παῦλο Μελᾶ. Ἐμᾶς, ὡς ὀρθοδόξους Χριστιανούς, μᾶς ἑνώνει ἡ Ἁγία Πίστη μας, ἀλλά πρέπει νά μᾶς διακρίνει καί ὁ σεβασμός στήν ἀλήθεια σέ ὅλους τούς τομεῖς. Ὡς Σλάβοι ἔχετε τή δική σας ἱστορία καί δέν χρειάζεται νά σφετερισθεῖτε τίποτε ἀπό κανέναν. Ὅλοι οἱ λαοί καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε ἐλλείψεις καί ἔχουμε διαπράξει σφάλματα. Μέ ἀλληλοσεβασμό καί συνεργασία μποροῦμε νά ἀφήσουμε χωρίς δουλειά ὅσους ὑποδαυλίζουν, δι' ἴδιον ὄφελος, τά πάθη καί τίς ἀντιπαραθέσεις. Ἡ ἀνωτερότητα χρειάζεται αὐτοσεβασμό καί ἀντικειμενικότητα. Ὁ σεβασμός δέν χαρίζεται, ἀλλά κατακτιέται!

Δεν υπάρχουν σχόλια: