Συνοδική απόρριψις της «Συνόδου»


Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών

Η Σύνοδος της Κρήτης έχει απορριφθεί από την εκκλησιαστική συνείδηση, την οποία εκφράζουν οι συνοδικές αποφάσεις τεσσάρων  Πατριαρχείων, που εκπροσωπούν το 70% του Ορθοδόξου λαού (σημ. 1. σ. 708 – 722, σημ. 5).

Πατριαρχείο Αντιοχείας: «Θεωρεί την Συνάντηση της Κρήτης ως μία προκαταρτική Συνέλευση της Πανορθοδόξου Μεγάλης Συνόδου. Αρνείται την απόδοση του συνοδικού χαρακτήρα σε οποιανδήποτε ορθόδοξη συνέλευση, στην οποία δεν συμμετέχουν όλες οι Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες… Η Εκκλησία της Αντιοχείας, επομένως, αρνείται την ονομασία της Συνελεύσεως της Κρήτης ως «Μεγάλης και Πανορθοδόξου Συνόδου» ή «Μεγάλης και Αγίας Συνόδου». Όλες οι αποφάσεις, αλλά και όλα όσα εκδόθηκαν από την Συνέλευση της Κρήτης δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Πατριαρχείο Αντιοχείας» (απόφαση Συνόδου Ιεραρχίας 27.6.16)!

Πατριαρχείο Ρωσίας: «Η γενομένη στην Κρήτη Σύνοδος είναι αδύνατο να θεωρείται Πανορθόδοξη ούτε τα έγγραφα τα οποία ενέκρινε αποτελούν έκφραση της πανορθοδόξου ομοφωνίας… περιλαμβάνουν ασαφείς και διφορούμενες διατυπώσεις, κάτι το οποίο δεν επιτρέπει να τα θεωρούμε ως υποδειγματική έκφραση των αληθειών της Ορθοδόξου πίστεως και της Παραδόσεως της Εκκλησίας» (απόφαση Συνόδου Ιεραρχίας 2.12.17)!

Πατριαρχείο Βουλγαρίας: «Η Σύνοδος της Κρήτης δεν είναι ούτε Μεγάλη, ούτε Πανορθόδοξη: 1. Λόγω της μη συμμετοχής σε αυτήν μιας σειράς Ορθοδόξων Εκκλησιών εξαιτίας οργανωτικών και θεολογικών λαθών που υπήρξαν κατά την προετοιμασία της. 2. Η προσεκτική μελέτη των κειμένων που εγκρίθηκαν από τη Σύνοδο της Κρήτης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποια από αυτά περιέχουν θέσεις αντίθετες με την Ορθόδοξη Εκκλησία, τη δογματική και κανονική παράδοση της Εκκλησίας, το πνεύμα και το γράμμα των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων.

Συνεχίζεται
«Ο.Τ.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: