Τί εἶναι ἡ γιόγκα.

Τι είναι η γιόγκα
π. Σωτήριος Ο. Αθανασούλιας (29/5/2018)

Τί εἶναι ἡ γιόγκα.
Ἀκίνδυνη μέθοδος γιά ὑγεία καί ὀμορφιά ἤ ἐπικίνδυνη τεχνική θρησκευτικῆς λατρείας

Δεν υπάρχουν σχόλια: