Ἡμερίδα μέ τίτλο: «Ἀφῆστε με νά ζήσω!»


ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ!
Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν σᾶς προσκαλοῦν νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τό Κίνημα καί τήν Ἡμερίδα μέ τίτλο:
«Ἀφῆστε με νά ζήσω!»
ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή 6 Μαΐου 2018 στόἈμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, ὁδός Βασ. Σοφίας καί Ριζάρη 2, Ἀθήνα (στάση ΜΕΤΡΟ «Εὐαγγελισμός»).

Δεν υπάρχουν σχόλια: