Οἱ ὑποσχέσεις τῶν ἀνθρώπων καί οἱ ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ - π. ΑΘ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς)


Δεν υπάρχουν σχόλια: