Ο Λύκος σπεύδει στον Δράκο -- του Αλεξάνδρου Τζούπη


Ο  Αλέξανδρος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-- "ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ"...":

Χαίρε εν Κυρίω αδελφέ Κωνσταντίνε....
Επειδή οι μέρες που διάγει το κράτος μας είναι εξαιρετικά δύσκολες και πιεστικές και στα εθνικά μας ζητήματα πλέον, θα ήθελα να επισημάνω περιληπτικά λίγα βασικά ζητήματα:
1)Κατ' αρχήν θέλω να επισημάνω τις παπικές δοξασίες σύμφωνα με τις οποίες ο Θεός έδωσε στην ανθρωπότητα μία τελευταία ευκαιρία να σωθεί μέσω της αφιέρωσης των πάντων στην καρδιά της παπικής ψευδοπαρθένου-ψευδοθεότητας και στην καρδιά του παπικού χρισμένου....Οι αιρέσεις αυτές μάλιστα έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρείται Συν-Λυτρώτρια. Η καρδιά της ψευδοθεότητας και συνεπώς και του παπικού χρισμένου όπως ξεκάθαρα τονίζεται στο τέλος θα θριαμβεύσει και μία εποχή ειρήνης θα δοθεί στην ανθρωπότητα....
2) Η "θαυματουργική εμφάνιση" της ψευδοπαρθένου στην Φάτιμα με τα μηνύματά της για υποταγή της Ρωσίας και των φιλικών της κρατών(Ορθοδόξων) στην καρδιά της πριν από 101 χρόνια (ακριβώς λίγο πριν α)την εισαγωγή του νέου Ημερολογίου και β)πριν την επέλαση των Κομμουνιστών) αποτέλεσε την αρχή αυτής της διαστροφής.....


3) Τα 101 δάκρυα του αγάλματος της ψευδοπαρθένου στην Ακίτα της Ιαπωνίας ήταν ακόμα ένα τουβλάκι σε ολόκληρο αυτό το διαβολικό "οικοδόμημα"..... Σύμφωνα με τους παπικούς ο αριθμός 101 είναι συμβολικός και συμβολίζει το πρώτο 1 την γυναίκα Εύα, το 0 τον αιώνιο Θεό και το δεύτερο 1 την ψευδοπαρθένο...Θέλει να τονίσει ότι η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο από μία γυναίκα(την Εύα) και από μία γυναίκα εισήλθε στον κόσμο και η λύτρωση.Ωστόσο αυτή η λύτρωση δεν ολοκληρώνεται με την σταυρική θυσία του Κυρίου μας αλλά πλέον απαιτείται η αφιέρωσή μας και προσηλύτιση στην καρδιά της παπικής ψευδοπαρθένου και μέσω αυτής και στην καρδιά του παπικού χρισμένου....
4)-ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ-Να επισημανθεί ότι σύμφωνα με κάποιες θεωρήσεις των παπικών τα 101 δάκρυα αντιστοιχούν και σε 101 χρόνια με αφετηρία το πρώτο θαύμα της Φάτιμα το 1917(Αυτό δεν είναι επίσημο πιστεύω τους αλλά θεωρήσεις κάποιων παπικών). Επομένως σύμφωνα με αυτές τις πεποιθήσεις και αν το σχέδιο των παπικών ακολουθεί όλες αυτές τις διαρροές τότε είναι πιθανό σε λίγες μέρες(Οκτώβριος του 2018) που τα 101 χρόνια τελειώνουν, μαζί με αυτά να τελειώνει και η υπομονή που έδειχνε κατ αυτούς ο Κύριος για μετάνοια και αφιέρωση όλων στην καρδιά της ψευδοπαρθένου και του ψευδόχριστου.
5)Ωστόσο είτε μιλάμε για 101 ή για παραπάνω χρόνια το θέμα είναι ότι κατόπιν και σύμφωνα με τους παπικούς έρχονται όλα εκείνα τα γεγονότα που περιγράφονται στην "εμφάνιση" της παπικής ψευδοπαρθένου στο Γκαραμπαντάλ με αποκορύφωμα αυτών το Ψευδοθαύμα ολοκληρώνοντας έτσι το "διαβολικό αυτό πιστεύω"....
6)Αν και το σύμβολο της "παπικής καρδιάς του παπικού Χριστού και της παπικής ψευδοπαρθένου" κυριαρχεί παντού σε όλες τις συνειδήσεις των ανθρώπων σήμερα ως το σύμβολο της καρδιάς και της αγάπης, ωστόσο η αφιέρωση όλων σε αυτό στα πλαίσια της θρησκευτικής λατρείας με την δική τους συνείδηση και συγκατάθεση δεν έχει ακόμα επιτευχθεί....

Είδηση λίγες μέρες πριν αρχίσουν οι μεγάλες προκλήσεις της Τουρκίας προς την Ελλάδα:

Turkey's Erdogan meets with Pope Francis during Rome visit (Ο Λύκος σπεύδει στον Δράκο)

http://www.dw.com/en/turkeys-erdogan-meets-with-pope-francis-during-rome-visit/a-42453574

Αλέξανδρος Τζούπης

Δεν υπάρχουν σχόλια: