Εὐλογεῖτε καὶ χαίρετε!


 Εὐλογεῖτε καὶ χαίρετε! 
Φθάνουμε σὲ ὁλοένα καὶ πιὸ συγχρόνους Γεροντάδες καὶ ἄλλους, ποὺ ἐστάθησαν ἀρνητικοὶ ἔναντι τῆς Ψυχολογίας.
Σωθείητε!


Πηγή : 

Δεν υπάρχουν σχόλια: