ἀσυμβατότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν Ψυχολογία.

   Πατέρες καὶ ἀδελφοί, εὐλογεῖτε καὶ χαίρετε. Στὸ νέο μέρος τῆς ἐργασίας μας παρατίθεται ἕνα κείμενο τοῦ ὁσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι, ὡς χαρακτηριστικὸ δεῖγμα ἁγιοπατερικοῦ λόγου, ποὺ ἀποδεικνύει τὴν ἀσυμβατότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν Ψυχολογία. Τίθενται ἐρωτήματα, ποὺ ἀπαντοῦν καὶ στὸν ἰσχυρισμὸ κάποιων ὅτι οἱ ψυχολόγοι μεταφέρουν τὴν πατερικὴ σοφία μὲ σύγχρονη γλῶσσα.
   Ἐὰν δὲν ἐνσκύψουμε στὸ θέμα μὲ εὐθύνη καὶ ταπείνωσι, εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ πλημμυρίσουμε, ἀργὰ ἢ γρήγορα (ὅπως συνέβη ἤδη στοὺς οἰκουμενιστὲς καὶ πλήρως ἐκκοσμικευθέντες), μὲ ξένες διδαχές καὶ δηλητηριώδη καὶ τεθολωμένα ὕδατα, πρὸς ζημίαν ἡμῶν. Εὔχεσθε καὶ σωθείητε!     Σᾶς ἀποστέλλω συνημμένως (γιᾶ ὅσους ἐνδιαφέρονται περισσότερο) καὶ ἕνα βιβλίο κατὰ τῆς ψυχολογίας-ψυχιατρικῆς τοῦ ἰατροῦ κ. Ἀδαμίδου. Δυστυχῶς ἔχει ἐξαντληθῆ (ἐκδόσεις Σταμούλη), ὁπότε κάποιοι τὸ ἀνήρτησαν στὸ διαδίκτυο ὡς pdf. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: