Η Δηµοκρατία µας αυτοκαταστρέφεται -- ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, 436 - 338 π.Χ.

«Η Δηµοκρατία µας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωµα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έµαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωµα, την παρανοµία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιµονία». 

Δεν υπάρχουν σχόλια: