Ο πολιτικός υπόκοσμος μας δουλεύει ασύστολα…

Τέτοιος εμπαιγμός του ελληνικού λαού δεν έχει ιστορικό προηγούμενο… Ένας πολιτικός κόσμος, εντός της κατοχικής Βουλής, να στήνει θεατρικές προεκλογικές παραστάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος, όταν αυτός ο κόσμος έχει καταντήσει το ελληνικό Σύνταγμα κουρελόχαρτο και το έχει αντικαταστήσει με τα Μνημόνια και τις εντολές της ευρω-χούντας!!!

Για την ακρίβεια (πρέπει να είμαστε σαφείς στις διατυπώσεις μας) δεν πρόκειται για πολιτικό κόσμο, αλλά για πολιτικό υπόκοσμο. Τέτοιες συμπεριφορές ξεφεύγουν από τα όρια και τις συνθήκες ενός φυσιολογικού αστικού κοινοβουλίου. Είναι συμπεριφορές που συναντάμε στα ανδρείκελα ενός προτεκτοράτου, σε καταστάσεις ακραίας πολιτικής διαφθοράς…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες και φίλοι της Ενώσεώς μας,

Σας ενημερώνουμε ότι το ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Κωνσταντίνου Κατσίφα, κατόπιν παρακλήσεως πολλών συμπολιτών μας να τελεσθεί σε Ναό εντός της πόλεως της Μυτιλήνης και καθόσον επίσης, δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πραγματοποίηση της τελετής σε Ιερό Ναό εντός Στρατιωτικού χώρου, θα τελεσθεί τελικά, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου (απέναντι του Ιερού Ναού των Αγών Αποστόλων), την προσεχή Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018.

Το ΔΣ της Ένωσης Θεολόγων Λέσβου

Το σύμπλεγμα της δαιμονικής δουλείας του σαρκικού ανθρώπου -- Του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθηγητού Παν. Αθηνών

Ο μωσαϊκός νόμος με την εντολή· “Ουκ επιθυμήσεις” απεκάλυψε τον εσώτερο υπαρξιακό προβληματισμό του ανθρωπίνου προσώπου, που προέκυψε από την πράξη της παραβάσεως της εντολής του Θεού!

Τον προβληματισμό αυτό, στον οποίο εγκλωβίσθηκε το πρόσωπο αυτό, κατά τη διαδικασία της αντίθεης επιλογής του, τον αγνοούσε, αφού η αυτοσυνειδησία του λειτουργούσε πλέον, ύστερα από την επιλογή αυτή, στο καθεστώς της αιχμαλωσίας και της δουλικής του υποταγής στη δαιμονική βία!
Το πρόβλημα επομένως της απελευθερώσεως του ανθρώπου από τη δουλεία του αυτή ήταν πράγματι, πρώτα-πρώτα, πρόβλημα αυτογνωσίας, με πρώτο στόχο την κατανόηση της πλοκής και της φύσεως του βασικού του υπαρξιακού προβληματισμού.

Ψήφισμα κληρικών Ι.Μ. Καλαβρύτων : ¨Μας πρόδωσε ο Αρχιεπίσκοπος"Κατάφερε ο Αρχιεπίσκοπος να κινητοποιήσει τους ιερείς. Ο ίδιος ζήτησε να συνομιλήσει μαζί τους και οι ιερείς εξέδωσαν ψηφίσματα που προέρχονται από όλη την Ελλάδα. Αναμένουμε να τους δοθεί η πρέπουσα προσοχή
Έκτακτες Ιερατικές Συνάξεις πραγματοποιήθηκαν σε Καλάβρυτα και Αίγιο αντίστοιχα, χθες (Δευτέρα) και σήμερα (Τρίτη), τις οποίες συνεκάλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Αμβρόσιος εξ αφορμής της αιφνιδίως ανακοινωθείσης συμφωνίας μεταξύ του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τον διαχωρισμό Κράτους – Εκκλησίας.

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (10) μέρος


Άρχεται η νηστεία του Σαρανταημέρου των Χριστουγέννων -- Περὶ νηστείας Αγίου Εφραίμ του Σύρου

Πόθησον τὴν πτωχείαν τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πλουτήσῃς ἐκεῖ τὴν αὐτοῦ θεότητα. Πόθησον τὴν καλλίστην νηστείαν, τὸ τίμιον καὶ θεάρεστον πρᾶγμα. Νηστεία ὄχημα πρὸς οὐρανόν. Νηστεία προφήτας γεννᾷ, νομοθέτας σοφίζει. Νηστεία ψυχῆς ἀγαθὸν φυλακτήριον, σώματος σύνοικος ἀσφαλής. Νηστεία ὅπλον ἀριστεύουσιν, ἀθληταῖς γυμνάσιον. Νηστεία πειρασμοὺς ἀποκρούεται, ἀλείφει πρὸς εὐσέβειαν· νήψεως σύνοικος, σωφροσύνης δημιουργός. Νηστεία ἐν πολέμοις ἀνδραγάθημα. Νηστεία ἔσβεσε δύναμιν πυρός· νηστεία ἔφραξε στόματα λεόντων· νηστεία προσευχὴν εἰς οὐρανὸν ἀναπέμπει. Νηστεία ὑγιείας μήτηρ. Νηστεία νεότητος παιδαγωγία, πρεσβύταις κόσμησις, ἀγαθὴ συνοδοιπόρος οδοιπόροις.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

Τη ΙΕ΄ (15η) Νοεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών ΓΟΥΡΙΑ, ΣΑΜΩΝΑ και ΑΒΙΒΟΥ.                                                                                                               

Γουρίας και Σαμωνάς οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν από τα όρια της πόλεως Εδέσσης, έζων δε κατά τον ένατον χρόνον της βασιλείας του Διοκλητιανού, εν έτει τγ΄ (303), ότε είχεν εγερθή μέγας και φοβερός κατά των Χριστιανών διωγμός. Τον καιρόν εκείνον οι ευλαβείς και ενάρετοι ούτοι άνδρες κατώκουν μακράν από τας πόλεις, σπουδάζοντες μόνον πως να αρέσωσιν εις τον Θεόν και φυλάσσοντες αυτού τα προστάγματα άπαντα· εις δε την αγάπην και εγκράτειαν ήτο ο Γουρίας τόσον επιμελητής άοκνος, ώστε οι εγχώριοι τον επωνόμαζον εγκρατή, ομοίως και ο Σαμωνάς είχεν όλον τον πόθον του εις τον Θεόν, τον Γουρίαν μιμούμενος.

Δια να εννοήση δε ο καθείς πόσον μισητή υπήρξε δια την Μητέρα του Θεού η βλάσφημος αίρεσις του Νεστορίου

Θα αναφέρωμεν εδώ, την ιστορίαν την οποίαν διηγούνται οι πατέρες του Λειμωναρίου Σωφρόνιος και Ιωάννης, οι οποίοι γράφουν ούτως: 

Επήγαμεν εις τον αββάν Κυριακόν τον πρεσβύτερον της Λαύρας του Καλαμώνος, ήτις κείται πλησίον του Ιορδάνου, ο οποίος μας είπε ταύτα. Εν μια των ημερών είδον καθ’ ύπνους την Κυρίαν Θεοτόκον με λαμπρόν και φωτεινόν πρόσωπον, ενδεδυμένην με πορφυρούν ιμάτιον και ακολουθουμένην από δύο ιεροπρεπείς άνδρας, η οποία εστέκετο έξω από το κελλίον μου· εγώ δε εγνώρισα ότι είναι η Δέσποινα Θεοτόκος, και ότι οι δύο άνδρες οι συν Αυτή ήταν οι Άγιοι Ιωάννης ο Βαπτιστής και Ιωάννης ο Θεολόγος. Όθεν εξήλθον από το κελλίον μου και προσκυνήσας την Κυρίαν Θεοτόκον, παρεκάλουν Αυτήν να εισέλθη δια να ευλογήση το κελλίον μου· η δε Θεοτόκος δεν έστεργε παντελώς· επειδή δε εγώ πολλήν ώραν παρεκάλουν Αυτήν λέγων, «μη αποστραφήτω, ω Δέσποινα, ο δούλος Σου εντροπιασμένος από Σου και ωνειδισμένος» και άλλα παρόμοια, Εκείνη βλέπουσα προς εμέ απεκρίθη μοι λέγουσα· «έχεις τον εχθρόν μου μέσα εις το κελλίον σου και πως ζητείς να εισέλθω εις συτό»; Και τούτο ειπούσα έγινε άφαντος.

Τρομοκρατούν τους Αρχιερείς!


Τις τελευταίες ημέρες στις εφημερίδες κυκλοφορεί πως το επιχείρημα του Αρχιεπισκόπου υπέρ της «συμφωνίας» θα είναι ότι σε περίπτωση που αυτή απορριφθεί από την Ιεραρχία η Πολιτεία θα απολύσει σχεδόν 3.000 κληρικούς.

«Οἱ Παῖδες εὐσεβείᾳ συντραφέντες, δυσσεβοῦς προστάγματος καταφρονήσαντες...[1]» -- ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ἡ σωτήριος δωρεά τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, εἶναι ὁ λόγος τοῦ Πατρός. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός, διά τοῦ Υἱοῦ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι, μεταφράζεται ὡς ἡ μόνη καί μοναδική Ἀλήθεια ἐπί τῆς γῆς[2]. Ἡ Τριαδική αὐτή Ἀλήθεια ἐλευθερώνει καί σώζει τόν κάθε πιστό ἄνθρωπο[3], προστατεύοντάς τον ταυτόχρονα ἀπό ἔργα ἀτιμίας καί δόλου, δηλαδή ἔργα τοῦ πονηροῦ δαίμονος. Εἶναι τά ἔργα αὐτά μέ τά ὁποῖα ἡ νέα Τάξις πραγμάτων, ἡ Νέα Ἐποχή, προσπαθεῖ νά δελεάσει καί νά ἐξαπατήσει μέ ψέμα καί ἀπάτη ὅλους ὅσους τυχόν τήν ἐμπιστευθοῦν.
Ὁ Σωτήρας Ἰησοῦς Χριστός, λίγο πρίν ἀναχωρήσει ἀπό τόν κόσμο καί ἐπιστρέψει στούς κόλπους τοῦ Πατρός ἀπ΄ὅπου ἐξῆλθε κι’ ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε αὐτό τό ἔργο ἐπί τῆς γῆς, προσευχήθηκε ἐκτενῶς πρός τόν Πατέρα[4] ὅπως ὁ Θεός προστατεύει καί διαφυλάττει κατ΄ἀρχήν τούς μαθητάς Του, ἀλλά καί ὅλους ἐκείνους πού διαχρονικά θά ἐπίστευαν εἰς τόν Χριστόν Μεσσία διά τοῦ κηρύγματος ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων[5].

Ο ΦΟΒΟΣ ΕΧΕΙ ΚΟΛΑΣΗ..ΜΗ ΦΟΒΟΥ !!.ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ΛΟΥΚΑ (11-11-2018) - π. Γεώργιος Αγγελακάκης

https://agiooros.org/viewtopic.php?t=14441&p=37015#p37015&mobile=on

«Αν κρεμάσεις άλλη σημαία, σε περιμένει μια σφαίρα»


Ο αστυνομικός διευθυντής της περιοχής έδειξε το περίστροφο και απείλησε ευθέως τον Κατσίφα τρεις μέρες πριν από τον φόνο
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για όσα συνέβησαν πριν από τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Οπως σημειώνουν συγχωριανοί του αδικοχαμένου 35χρονου, τρεις μέρες πριν από την εκτέλεσή του ο Κωνσταντίνος είχε κληθεί στο τοπικό αστυνομικό τμήμα Γεωργουτσάτι, όπου υπάγεται το χωριό Βουλιαράτες. 

Ο αστυνομικός διευθυντής Κιάνι Πέτσι τον προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να σημαιοστολίσει το χωριό. «Για αρκετή ώρα τον είχαν στο αστυνομικό τμήμα, θέλοντας να τον αποτρέψουν.

ΤΙ ΛΩΖΑΝΗ ΤΙ ΚΟΖΑΝΗ ....

Αιρετικοί οι μεν, αιρετικοί και οι δε...

*****

Επίσημη επίσκεψη στην Εκκλησία της Ελλάδος πραγματοποιεί από σήμερα έως 17 Νοεμβρίου ο Συρορθόδοξος Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής κ. Ιγνάτιος-Εφραίμ Β’.
Ο Πατριάρχης κ. Ιγνάτιος-Εφραίμ Β’ επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
Αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στις σχέσεις των δύο Εκκλησιών, αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός της Συρίας.
Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την χαρά του για την επίσκεψη του Πατριάρχη και αναφέρθηκε στις τραγωδίες και στον πόνο στην Συρία τονίζοντας πως παρακολουθεί τις εξελίξεις με αγωνία.
Επεσήμανε, μάλιστα, ότι «η επικοινωνία και η συνεργασία αυτές τις ημέρες μας δίνει την ευκαιρία όχι μόνο να γνωριστούμε περισσότερο, αλλά και να προβληματιστούμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Αυτήν την στιγμή το μεγάλο "όπλο" στα χέρια και στην καρδιά των Χριστιανών είναι η προσευχή του ενός για τον άλλον και κυρίως η συνεργασία και η ενότητα σε πολλά πράγματα που είναι απαραίτητα σήμερα»...........

Εὑρισκόμεθα εἰς τὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ!

Είναι παρήγορες οἱ ἔστω λίγες, ἀλλὰ δυναμικὲς φωνές, ἀπὸ ἀνθρώπους τῆς ἐπιστήμης. Μία τέτοια καθάρια φωνή, πλημμυρισμένη ἀπὸ ἀγωνία γιὰ τὰ τεκταινόμενα στὴ σύγχρονη κοινωνία, ἡ ὁποία ρέγχει τὸν ἐπιθανάτιο ρόγχο της, ἀπὸ τὸν κ. Π. Δημακάκο, ὁμότιμο καθηγητὴ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Παν. Ἀθηνῶν. Ἀπόσπασμα ἀπὸ ἄρθρο του: «Ὁμοφυλοφιλία, φαινόμενο γενετήσιας ἀνατροπῆς;». Ἀφοῦ ὁ διαπρεπὴς ἐπιστήμων ἀποδεικνύει τὴν διαστροφὴ τῆς ἀνθρώπινης φυσιολογίας καὶ ὀντολογίας διά τῆς ὁμοφυλοφιλίας, καταδεικνύει τὴν καταστροφικὴ διάβρωση τῆς κοινωνίας ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀφύσικο πάθος. Τονίζει τὰ ἑξῆς: Εὑρισκόμεθα στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ, ἀφοῦ μαζὶ μὲ τὴν οἰκονομικὴ δοκιμασία εὑρίσκεται σ’ ἐξέλιξη βαθύτατη πνευματικὴ κρίση χειρότερης τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρων. Ἐξαίρετο παράδειγμα ἡ ἀκμάζουσα Ρωσία, ἡ ὁποία ψήφισε μετὰ ἀπὸ μακροχρόνιους διωγμοὺς τοῦ ἄθεου Μαρξισμοῦ, τὴν ἀπέλαση ἀτόμων προωθούντων τὴν ὁμοφυλοφιλία. Ὁμοίως ἀκολούθησαν Γεωργία, Ρουμανία, Πολωνία, Σερβία καὶ τοῦ Ἰσημερινοῦ μὴ ἐξαιρουμένου….

ΠΕΡΙ «ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΟΥ»

Οι διαχρονικές αλβανικές «σκηνοθεσίες» και η Ελλάδα

Από τον Δημήτρη Κ. Σέργιο*

Μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει «πολιτική κατευνασμού» προς διατήρηση ενός είδους «σταθερότητας». Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι ότι ενώ μετά την πτώση της Σοβιετικής Ενωσης η Ελλάδα θα μπορούσε να προβάλλεται από τη Δύση ως συμμαχικό, κοινωνικό (και οικονομικό ακόμη, μην απορείτε!) πρότυπο στα Βαλκάνια, αντιθέτως, επέπεσε επί της κεφαλής μας ένα είδος διεθνούς αλητείας έως πειρατείας Γερμανών, Τούρκων και Βαλκάνιων μεγαλοϊδεατών. Με ανοχή των διαχρονικών μας... συμμάχων! Το αποτέλεσμα είναι να εμπτύεται σήμερα στο πρόσωπο της χώρας απίστευτη περιφρόνηση. Ενώ οι κυβερνήτες μας ασχολούνται αποκλειστικώς με «πολιτικές κατευνασμού» και με το πώς θα... επανεκλεγούν!

Αίφνης διαβάζω ότι ο περίεργης ιδιοσυστασίας Αλβανός πρωθυπουργός Ράμα, αναφερόμενος στους εξ Ελλάδος παραστάντες στην κηδεία του Κ. Κατσίφα στους Βουλιαράτες, μίλησε για... «βρομερές υπάρξεις» (!) που «ζούν σαν ύαινες» και «κοράκια»!

π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ 1/2


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Τη ΙΔ΄ (14η) Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ενός εκ των ιβ΄ (12) Αποστόλων.                                                                                                                         
Φλιλιππος ο θείος του Κυρίου Απόστολος ήτο εις εκ των δώδεκα, εκ Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, συμπολίτης Ανδρέου και Πέτρου. Από μικρός εδόθη εις τα μαθήματα, έχων δε πόθον πολύν εις τον Νόμον, εσχόλαζεν εις τα μαθήματα του Μωϋσέως, διότι τοιαύτην είχον τότε οι διδάσκαλοι των Ιουδαίων συνήθειαν και εμάνθανον πρώτον τους νέους αυτάς τας βίβλους, έπειτα τους ηρμήνευον και έτερα όσα ηδύναντο. Από ταύτα λοιπόν ηννόησεν ο Φίλιππος όλας τας ρήσεις, όσαι διελάμβανον περί της ελεύσεως του Χριστού και τας εφύλαττεν εις την καρδίαν του· δια τούτο και καθ’ όλην την ζωήν του διέμεινε παρθένος.

The Solution to Stop Islam


ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΛΕΣΒΟΥ: Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Κωνσταντίνου Κατσίφα

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,

Σε μια εποχή όπου «μερικές φορές ηρωισμός είναι να ονομάσεις κάποιον ήρωα», πιστεύουμε ότι σήμερα, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, αξίζουν να τιμώνται τα ηρωϊκά πρότυπα και να προβάλλονται ως φωτεινά παραδείγματα γενναιότητας και φιλοπατρίας για τη νεολαία μας.
Στα πλαίσια αυτά η πράξη αυτοθυσίας του Βορειοηπειρώτη Κωνσταντίνου Κατσίφα, για την προβολή των δικαίων του βορειοηπειρωτικού ελληνισμού και της Ελλάδας, πιστεύουμε ότι πρέπει να τιμηθεί και από το στελεχιακό δυναμικό της Μέσης Εκπαίδευσης, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης προς αυτόν τον αοίδημο γενναίο Έλληνα.

Ὅταν οἱ Ἐπίσκοποι δέν εἶναι λέοντες -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Οι υποψήφιοι ἀρχιερεῖς (δηλαδή οἱ φιλόδοξοι ἀρχιμανδρίτες) συνήθως δέν ἐκδηλώνονται σχετικά μέ τήν πορεία τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας πραγμάτων. Δέν διατυπώνουν δημοσίως τήν ἀντίθετη γνώμη τους πρός τήν τακτική τῶν κρατούντων, δέν ἐλέγχουν συγκεκριμένες πράξεις ἀναξίων κληρικῶν καί ἐπισκόπων καί προπαντός οἰκουμενιστικές ἐκδηλώσεις τῶν μεγαλοσχήμων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Καί συμβαίνει αὐτό, γιατί περιμένουν τήν ἡμέρα καί τήν ὥρα πού θά ἀνέλθουν στό ὑψηλό βάθρο τῆς ἀρχιερωσύνης, χωρίς νά ἔχουν τή συναίσθηση τῶν μεγάλων εὐθυνῶν, πού θά ἀναλάβουν, ἀλλά καί χωρίς τόν πνευματικό ἐξοπλισμό πού ἀπαιτεῖ τό ἀξίωμα. Ἀπό αὐτή τή ζύμη τῶν πρός ἀρχιερατείαν κληρικῶν δέν πρέπει νά περιμένουμε σπουδαῖα πράγματα. Θά διαιωνίζεται ἡ κακοδαιμονία στήν Ἐκκλησία καί θά ἐκλείψει κάθε ἐλπίδα βελτιώσεως.

ΠΕΘ: Απαξιωτική η αδιάλογη συμπεριφορά του Κράτους προς την ορθόδοξη Ιερωσύνη

Δελτίο Τύπου
Απαξιωτική η αδιάλογη συμπεριφορά του Κράτους
προς την ορθόδοξη Ιερωσύνη
H Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων στέκεται αλληλέγγυα στους Ιερείς της Εκκλησίας μας, αντιμετωπίζοντας κριτικά τον πολιτικό κρατικισμό. Η «συμφωνία» ή «πρόθεση συμφωνίας», που μεταφέρεται μέσω του Μακαριωτάτου στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για περαιτέρω συζήτηση και απόφαση, δεν αποδεικνύεται ως προϊόν προηγηθείσας διαλογικής συμπεριφοράς.
Είναι εμφανής η υποτίμηση ενός κλάδου δημοσίων λειτουργών που στοχοθετούνται, ώστε να φαίνεται ότι η δική τους δημοσιοϋπαλληλική σχέση είναι τροχοπέδη για άλλους διορισμούς στο δημόσιο.

«Μετωπική» περιμένει τον Αρχιεπίσκοπο στην Ιεραρχία της Παρασκευής! Πολλοί τον αμφισβητούν

Εξέπληξε και τους μετριοπαθείς η παράκαμψη της συνοδικότητας
«Κρας τεστ» για τον Αρχιεπίσκοπο και τις ενδοεκκλησιαστικές ισορροπίες θα αποτελέσει η κρίσιμη σύγκληση της Ιεραρχίας την Παρασκευή. Ο κ. Ιερώνυμος θα δοκιμάσει τις αντοχές του απέναντι στις κλιμακούμενες αντιδράσεις μητροπολιτών για την πρωτοβουλία του να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Ιεραρχίας. 
Η κίνηση του Αρχιεπισκόπου να συζητήσει παρασκηνιακά με τον πρωθυπουργό, βάζοντας στην ίδια ζυγαριά τη μισθοδοσία των κληρικών και την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, την ώρα που είναι ανοιχτό και το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος, ανεβάζει το θερμόμετρο στο εσωτερικό της Ιεραρχίας.

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω.....

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης : 
Το θέμα της κοινωνίας με τους αιρετικούς, ως και της εν συνεχεία κοινωνίας με τους κοινωνούντες, οι οποίοι με την πράξη τους αυτή αποβαίνουν ακοινώνητοι, είναι το μείζον και επείγον θέμα στην σημερινή εκκλησιαστική ζωή. Το εκκλησιαστικό σώμα νοσεί επικίνδυνα· υπεύθυνοι για την νόσο είμαστε όλοι, όχι μόνον οι κοινωνούντες με τους ετεροδόξους, αλλά και όσοι κοινωνούμε με τους κοινωνούντες· η εκτροπή και η παράβαση μοιάζει με τα συγκοινωνούντα δοχεία, με την μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία δεν περιορίζεται στον προκαλούντα την μόλυνση. Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

Θεῖος ἔρως - «ΑΓΑΠΗΣΩ ΣΕ, ΚΥΡΙΕ» -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη

Μέγας καί ἀπέραντος και ἀνεξιχνίαστος ὠκεανός εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Μιά ἀγάπη ἀπρόσιτη, ἀκατάληπτη, ἀνέκφραστη, ἀπερίγραπτη, πού μόνο ὁ ἴδιος ὁ Θεός τή γνωρίζει. Κατά τόν Ἰωάννη τόν Θεολόγο, «ὁ Θεός Φῶς ἐστι» καί «ὁ Θεός Ἀγάπη ἐστί». Ἀλλά ποιος μπορεῖ νά περιγράψει τοῦτο το Φῶς; Τοῦτο τό Φῶς δέν ἔχει καμιά σχέση μέ τά φῶτα τοῦ γήϊνου κόσμου. Ὅπως καί ἡ Ἀγάπη Του δέ μετριέται οὔτε μέ τό λογικό, οὔτε μέ τ’ ἀνθρώπινα συναισθήματα. Ὁ Θεός ὡς Φῶς καί ὡς Ἀγάπη εἶναι ἀκατάληπτος. Οὔτε το Φῶς Του μποροῦμε νά προσεγγίσουμε, οὔτε τήν Ἀγάπη Του. Ἐλάχιστο Φῶς καί μέρος τῆς Ἀγάπης Του εἶδαν καί γεύτηκαν οἱ ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ. Μέρος τοῦ φωτός γεύτηκαν, στη Μεταμόρφωση —«καθώς ἠδύναντο»— καί τῆς Ἀγάπης Του σημάδια στά τρία χρόνια πού ζήσανε μαζί. «Ὀψόμεθα τόν Κύριον καθώς ἐστι», μόνο στή βασιλεία Του. Ἕνα πρᾶγμα μόνο ξέρουμε ὅτι ἡ Ἀγάπη Του Τόν ἔφερε στή μολυσμένη γῆ μας γιά νά μᾶς λυτρώσει καί νά μᾶς ὁδηγήσει στή βασιλεία Του.

Δελτίο Τύπου δεύτερο για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα -- ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 12ῃ Νοεμβρίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:

«Θλίψη, ἀλλά καί ἀγανάκτηση προκάλεσαν οἱ θρασύτατες δηλώσεις τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα, ὅπως καί ἡ ἀπαξίωση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως πρός τόν γενναῖο καί ἥρωα Βορειοηπειρώτη
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο   Κ Α Τ Σ Ι Φ Α.

Ὁ Ράμα τόν ἀποκάλεσε “τρελλό”, χωρίς ὅμως νά ἐξηγήσῃ γιατί καί πῶς ἔπληξαν τό νεαρό παλληκάρι οἱ δολοφόνες σφαῖρες τῆς ἀλβανικῆς Ἀστυνομίας. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση δέν ἔστειλε κανένα κυβερνητικό ἀξιωματοῦχο νά παρευρεθῇ καί νά ἐκπροσωπήσῃ τήν Ἑλλάδα στήν κηδεία τοῦ παλληκαριοῦ. Γιατί; Μήπως ἐνοχλοῦσε ἡ γαλανόλευκη Ἑλληνική μας Σημαία, ἡ ὁποία εἶχε πλημμυρίσει τούς Βουλιαράτες καί εἶχε καλύψει τό φέρετρο τοῦ Κατσίφα; Μήπως, ἀκόμη, ἐνοχλοῦσε ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος, πού ἀκουγόταν ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη στό χωριό καί πού τόν ἔψελναν μέ ἐθνικό παλμό καί μέ δάκρυα στά μάτια οἱ χιλιάδες Ἑλλαδῖτες καί Βορειοηπειρῶτες, τιμῶντας τόν νεκρό σάν ἐθνικό ἥρωα; Καί σάν νά μήν ἔφθανε ἡ κυβερνητική ἀναισθησία, κάποιο ἐξέχον μέλος τῆς κυβερνῶσας παρατάξεως, συμμεριζόμενο τόν ἰσχυρισμό τοῦ Ράμα, ἀπεκάλεσε τό θῦμα ἄνθρωπο μέ … “ψυχικές διαταραχές”! Κι’ ἀπό κυβερνητικές διαρροές, ὅτι ἦταν … διακινητής ναρκωτικῶν!
Τό μόνο πού μπορεῖ νά πῇ κανείς μπροστά στήν κυβερνητική ἀναισθησία καί ἰταμότητα, εἶναι ἡ λέξη
Ν Τ Ρ Ο Π Η !

Το κλίμα τρομοκρατίας των Αλβανών δεν θα περάσει

Από την Κύπρο έρχεται φωνή διαμαρτυρίας για τα εγκλήματα των Αλβανών. Η μητέρα Ελλάδα σιωπά και κωφεύει.
ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΕΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ
Στέλνω το μήνυμα στους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά την φρικτή καταπίεση που υφίστανται, το κλίμα τρομοκρατίας που ασκούν εναντίον τους αλλά και τη συνεχή προσπάθεια του διεφθαρμένου δικτατορικού καθεστώτος της Αλβανίας για Εθνικό ξεκαθάρισμα στη Βόρεια Ήπειρο.
Τους διαβεβαιώνω ότι παρά τη χθεσινή εξέλιξη σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον αγώνα. Θα βρίσκομαι πάντα στην πρώτη γραμμή σε οποιαδήποτε έπαλξη στον κόσμο για την υπεράσπιση των δικαίων των Ελλήνων της Βόρειας Ηπείρου.
"Ο.Τ"

ΑΣΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Μὲ βάση τὸ λόγο καὶ τὴ ἐμπειρία τῶν Ἁγίων μας, τῶν αὐθεντικῶν θεολόγων τῆς Ὀρθοδοξίας, θὰ φωτισθεῖ στὴν συνέχεια ἡ σχέση καὶ συμπληρωματικότητα τῶν δύο πτερύγων τῆς ἁγιοπνευματικῆς μας ζωῆς, τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς λατρείας.

1. Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν εἶναι ἁπλὰ «μάθημα», ἀλλὰ προπάντων «πάθημα». Προσφέρεται ὡς ζωή, ὡς ἔνταξη σὲ ἕνα «καινό» -ἀποκεκαλυμμένο ἐν Χριστῷ, τρόπο ζωῆς, τὴν ζωὴ ποὺ εἰσήγαγε στὴν ἱστορία ὁ ἔνσαρκος Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ πιστὸς καλεῖται νὰ φθάσει-μέσῳ μιᾶς συγκεκριμένης πορείας- σὲ σημεῖο, ποὺ νὰ ἐφαρμόζει καὶ στὸν ἑαυτό του ἡ ὁμολογία τοῦ Ἀπ. Παύλου: «ζῶ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ. 2, 20). Εἶναι «μόρφωσις» τοῦ Χριστοῦ μέσα στὸν πιστὸ (πρβλ. «ἵνα μορφωθῆ Χριστὸς ἐν ἡμῖν»· Γαλ. 4, 19). Νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος Χριστός -θεὸς κατὰ χάριν. Ἡ πορεία αὐτή, ποὺ ἰσοσυναμεῖ μὲ θεραπευτικὴ διαδικασία τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως (1) εἶναι ἀκριβῶς ἡ Πνευματικὴ ζωὴ ἤ ζωὴ ἐν Ἁγίῳ Πενύματι.

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Τη ΙΓ΄ (13η) Νοεμβρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΙΩΑΝΝΟΥ  Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου.                                                  

Ιωάννης ο Χρυσόστομος ο μέγας φωστήρ και μεγαλόφωνος της οικουμένης διδάσκαλος, κατήγετο από την μεγαλόπολιν Αντιόχειαν, εγεννήθη τω τνδ΄ (354) έτει, υιός ων γονέων πατρός μεν Σεκούνδου αρχιστρατήγου, μητρός δε Ανθούσης, οίτινες ήσαν αμφότεροι πλούσιοι ειδωλολάτραι πρότερον· όταν δε εγέννησαν τον Άγιον εβαπτίσθησαν και εγένοντο Χριστιανοί. Από τοιούτους γονείς γεννηθείς ο Άγιος, ότε ήτο παιδίον, εδείκνυεν οποίος θέλει καταστή εις το ύστερον· δεκαοκταετής δε γενόμενος, εβαπτίσθη δια χειρός του Αγίου Μελετίου, του τότε Πατριάρχου Αντιοχείας. Ευθύς λοιπόν κατά την αρχήν της ζωής του πολλήν αγάπην και έρωτα είχεν ο Άγιος ούτος εις τους λόγους και τα μαθήματα.

Πρόσκληση στην εκδήλωση : ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ


Ἀγρυπνία Ἁγίων Ἀποστόλου Φιλίππου καί Γρηγορίου Παλαμᾶ

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλου Φιλίππου καί Γρηγορίου Παλαμᾶ (14η Νοεμβρίου).
Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.
Θά τεθοῦν σέ προσκύνηση τεμάχια ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου καί τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.
  
IΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΣΑΝ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΟΥΛΑΔΕΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Το ελληνικό πολιτικό σύστημα προσπαθεί να απαξιώσει κάθε ηρωική πράξη και να προλάβει οποιαδήποτε μορφή αντίστασης

Από τον Αλκιβιάδη Κ. Κεφαλά

Οι Ελληνες επισκέπτες στο Τελ Αβίβ θα διαπιστώσουν ευχάριστα ότι η εικόνα και οι δημόσιες εκφράσεις της πόλης είναι αντίστοιχες με αυτές των Αθηνών, με αποτέλεσμα να νιώθουν ότι βρίσκονται σε οικείο περιβάλλον. Επίσης, η συμπεριφορά και η στάση των Ισραηλινών προς τους Ελληνες είναι ιδιαίτερα φιλική, όχι μόνο σήμερα που οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν στρατηγική σημασία, αλλά και παλαιόθεν, σε δυσκολότερες εποχές. Τα βράδια στη λεωφόρο Rothschild η νεολαία ακούει ελληνική μουσική με τα ίδια συναισθήματα και αγάπη που την ακούν οι νέοι στην Αθήνα στα νεανικά στέκια γύρω από την Ακρόπολη.

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ» ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Τοῦ Μοναχοῦ Ἱλαρίωνος Σταυροβουνιώτου


Στὸ πρόσφατο παρελθόν, στὶς δύο (2) Αὐγούστου τοῦ 2018, ἦρθεν στὸ μοναστήρι μας ὁ Θεολόγος κ. Ἀνδρέας Μαυρουδῆς ἀπὸ τὴν Λεμεσὸν καὶ μᾶς πληροφόρησε ὅτι πρὶν ἀπὸ καμμιὰν εἰκοσαριὰν ἡμέρες ἦταν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου (στὸ ἑξῆς: Ἱ.Μ.Β.) τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ὅτι κατὰ τὴν ὥρα τῆς τραπέζης τοὺς ἐδιάβαζεν ὁ Ἡγούμενος Ἐφραίμ ἀπ’ τὸ βιβλίο ποὺ ἔγραψε γιὰ τὸν Γέροντά του Ἰωσὴφ Βατοπαιδινόν.
Ὅταν ἔφθασε στὸ σημεῖο ἐκεῖνο ποὺ ἔγραφε ὅτι ἐδιώχθηκαν ἀπὸ τὴν Μίνθη (τῆς Πάφου) καὶ ἐπῆγαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Σταυροβουνίου καὶ ἐκεῖ τοὺς ὑποδέχθηκε ὁ νῦν Γέροντας Ἀθανάσιος (ὁ Σταυροβουνιώτης) κ.ο.κ. καὶ πιὸ κάτω ἀναφέρεται στὸν προηγούμενο Γέροντα Γερμανὸν Σταυροβουνιώτην κ.ο.κ., παραπονέθηκε ὁ  Ἐφραὶμ ὅτι:
 «Οἱ παλαιοὶ Γέροντες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου ἀναγνώριζαν τὸν Γέροντα Ἰωσήφ, ἐνῶ οἱ νεώτεροι Σταυροβουνιῶτες δὲν τὸν ἀναγνωρίζουν καὶ γι’ αὐτὸ δὲν πουλᾶνε καὶ τὸ βιβλίο του».
Κατ’ ἀρχὴν νὰ ἀναφέρω, ὅπως ἐγὼ πληροφορήθηκα τὰ πράγματα ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους Μοναχοὺς τοῦ βιβλιοπωλείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβονίου (στὸ ἑξῆς: Ἱ.Μ.Σ.), ὅτι οὐδέποτε τοὺς ἔχει ζητηθεῖ, καὶ κανένας ἁρμόδιος πωλητὴς τοῦ βιβλίου (τοῦ γ. Ἰωσήφ) δὲν ζήτησε ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Μονῆς μας, νὰ τὸ διαθέσουν πρὸς πώλησιν. Συνεπῶς, γιατί ἆρά γε ὁ Ἐφραίμ ἰσχυρίζεται ὅτι δὲν δεχόμαστε τὸ βιβλίον τους; Νὰ προσθέσω ἐπίσης, ὅτι ἡ Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου ἔχει ὡς ἀρχήν της νὰ μὴν ἀγοράζει νέα βιβλία, ἀλλὰ νὰ προωθεῖ αὐτὰ ποὺ εἶναι ἀπόθεμα τοῦ βιβλιοπωλείου καὶ κυρίως νὰ πωλεῖ τὰ ἐργόχειρα τῶν Μοναχῶν της.

Η πολιτική ως επάγγελμα

Οι ιδεολογίες σήμερα είναι σαν αποκριάτικη μάσκα καί γι’ αυτό οι εκλογές παίρνουν παγκοσμίως καρναβαλιστικό χαρακτήρα

Από τον Σαράντο Ι. Καργάκο

Ο φίλος μοῦ ἔρριξε μιά κοφτή ματιά πού θά μποροῦσε νά κάνει ἀκόμα καί τό βούτυρο νά... ξινίσει. Ἦταν βέβαια πάντα τόσο διακριτικός ὅσο καί μιά πέτρα πού σπάει ἕνα τζάμι. Μοῦ καταλόγισε γνωστική παρακμή γιατί τόλμησα νά θίξω τά φυντάνια τῆς τωρινῆς πολιτικῆς μας σκηνῆς.
Ὁ φίλος ἀδυνατοῦσε νά κατανοήσει ὅτι ἡ πολιτική στόν παρόντα καιρό ἔγινε ἐπάγγελμα, ὅπως ὁ γκανγκστερισμός στήν Ἀμερική τόν καιρό τῆς ποταπαγορεύσεως. Καί αὐτό ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα ἀλλά σέ πλεῖστες χῶρες τῆς γῆς. Ἡ ἔνταξη κάποιου νέου σέ μιά πολιτική παράταξη δέν γίνεται μέ γνώμονα κάποιο ἰδεολογικό πιστεύω ἀλλά μέ γνώμονα τίς προοπτικές καλύτερης οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς ἀνελίξεως.

Εἰς ἕνα κόσμον καταναλωτικόν - Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΟΣ -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἡ ἀνθρώπινη περιέργεια ἀναζητᾶ, μέ ὅλη τήν ἐπιστήμη τῆς Φυσικῆς καί τῆς Τεχνολογίας, ν’ ἀνακαλύψει καί νά μάθει, ἄν ὑπάρχει ἄλλη ζωή ἐκτός ἀπ’ το δικό μας πλανήτη. Καί ὁλοένα βρίσκεται μπροστά στό ἐρώτημα τῆς ὕπαρξης ἀνθρώπινης, ἤ ἄλλης ζωῆς σέ κάποιο ἄλλο πλανήτη, μέσα στόν ἀπέραντο οὐράνιο καί δυσεξαρίθμητο κόσμο. Ἡ ἐπιστημονική περιέργεια ταυτίζεται μέ μιά πανανθρώπινη ἀπορία σέ τοῦτο τό πρόβλημα. Γιαυτό καί τά ἀλλεπάλληλα διαστημικά πειράματα μέ τά διαστημόπλοια καί τούς διαστημικούς σταθμούς. Ὡστόσο, τό βέβαιο, ἐπί τοῦ παρόντος —τό ἀπόλυτα βέβαιο— εἶναι ἡ ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου στόν πλανήτη γῆ. Και ὅτι ἀπολαμβάνει ὅλα ὅσα τοῦ χάρισε ὁ παντοδύναμος και πάνσοφος Δημιουργός Θεός. Ὅλα δικά του, ὅπως τοῦ εἶπε αὐτός πού τόν ἔπλασε: «Ἰδού δέδωκα ὑμῖν πάντα χόρτον σπόριμον... καί πᾶν ξύλον... ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν... καί ἔθετο αὐτόν ἐν τῶ παραδείσω τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτόν καί φυλάσσειν» (Γεν. Α΄29, Β΄ 15).

Ο Γκούμας, ο Κατσίφας και η Βόρεια Ηπειρος

Μήπως ο αλβανικός εθνικισμός ετοιμάζει την κηδεία της ελληνικής εθνικής μειονότητας; Θα το επιτρέψουμε;

Από τον Κωνσταντίνο Χολέβα

Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας εκηδεύθη καλυμμένος από την ελληνική σημαία. Αιωνία του η μνήμη και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Ηταν ένας αγνός Ελληνας, τον οποίο σκότωσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το αλβανικό καθεστώς και συκοφάντησαν ορισμένοι Ελληνες ψευδοπροοδευτικοί.

Αλλο ένα παλικάρι είχε φονευθεί το 2010 μόνο και μόνο επειδή μιλούσε ελληνικά εντός Αλβανίας. Ηταν ο Αριστοτέλης Γκούμας. Δεν πρέπει να τον ξεχάσουμε. Οπως δεν θα ξεχάσουμε και τους πολυάριθμους Ελληνες της Βορείου Ηπείρου οι οποίοι φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν ή θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια του καταπιεστικού και αθεϊστικού κομμουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία.

Διαθρησκειακὸς οἰκουμενισμός -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Πρίν μερικά χρόνια, ἡ ἀποκρυφιστική μαγεία μιλοῦσε γιά «Νέα Ἐποχή», πού θ᾽ ἀκολουθοῦσε το Ζωδιακό κύκλο τοῦ «Ἰχθύος», δηλαδή τοῦ Χριστοῦ. Σκοτεινά κέντρα τοῦ σκότους, τοῦ Σατανᾶ καί τῆς ἀνομίας, ὀνειρεύονταν καί προετοίμαζαν μέ χίλιους δυό τρόπους, τήν «Ν.Ε.» τῆς ἀπόλυτης ἐλευθερίας στίς πράξεις τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ἀλλά, ἀπόλυτη ἐλευθερία, θά εἶναι κατάργηση τῆς ἐλευθερίας. Καί κάθε τραῦμα τῆς ἐλευθερίας θά εἶναι χτύπημα θανάτου! Στήν ὑλοποίηση τῶν ὁραματισμῶν τῆς παγκοσμιοποίησης και τῆς Ν.Ε., τά Σιωνιστικά - Ἑβραϊκά λόμπυ καί οἱ πολιτικοί, ἔχουν θέσει σέ ἐφαρμογή τούς μηχανισμούς τῆς διπλωματίας καί τῆς προπαγάνδας γιά μιά παγκόσμια κυβέρνηση φασιστικοῦ τύπου, καί πολεμώντας τό Χριστιανισμό καί τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀμείλικτα, νά καταφέρουν στό τέλος τό «φάντασμα» μιᾶς πανθρησκείας! Καί λέω «φάντασμα», γιατί μονάχα ὀνειροφαντασία θά ᾽ναι τούτη ἡ «πανθρησκεία». Μή ξεχνᾶμε τά τελευταῖα χρόνια ἕλληνα πρωθυπουργό, πού σέ δημόσιες ὁμιλίες του, ἀναφερόταν με καύχηση γι᾽ αὐτή τή παγκοσμιοποίηση!

Κασιδιάρης: Απάντηση στο αλβανικό μίσος


ΜΕΤΑΞΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ -- Αθωνικά άνθη

Το Άγιον Όρος έχει ιδιαιτέραν όντως χάριν, ως επίγειος παράδεισος της Θεοτόκου Μαρίας και συνδυάζει πλούτη και κάλλη πνευματικά και φυσικάς απαραμίλλους ωραιότητας, απροσίτους στους χοϊκούς. Κατά την κατ΄ έτος επικρατούσαν τάξιν, τας απογευματινάς ώρας ητοιμάσθησαν οι Μοναχοί να ανέλθουν εις την κορυφήν του Άθω. Οι ιερείς ημφιεσμένοι τα ιερατικά των, φέροντες ιεράς εικόνας και ψάλλοντες ύμνους και ωδάς, οι ιεροδιάκονοι θυμιώντες και ακολουθούντες οι Μοναχοί μετά των λαϊκών, ανερχόμεθα εις το Όρος εις ανάμνησιν της Μεταμορφώσεως του Κυρίου εις το Όρος Θαβώρ, όπου «το πρόσωπον αυτού έλαμψεν ως ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως». 

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (10ον) μέρος


Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

Τη ΙΒ΄ (12η) Νοεμβρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΙΩΑΝΝΟΥ  Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας του Ελεήμονος.                                                                      

Ιωάννης ο εν Αγίοις πατήρ ημών Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας ο Ελεήμων εγεννήθη εν έτει φνε΄ (555) εις την νήσον Κύπρον, εις την οποίαν και ανετράφη ως περ φυτόν ευθαλές και εστολισμένον δια της αρετής. Ο πατήρ αυτού ήτο ενάρετος άνθρωπος και επιφανής, Επιφάνιος το όνομα, όστις δια τας αρετάς του έγινεν έπαρχος εις την αυτήν νήσον. Η δε γυνή αυτού Κοσμία πρεπόντως είχε και το σωματικόν κάλλος ομού με την ψυχικήν ωραιότητα, και ωμοίαζεν εις τας αρετάς του ανδρός της.

Ανεπιθύμητος ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος


Μετά από τις αντιδράσεις του πιστού λαού αρχίζουν οι ηγούμενοι των Ιερών Μονών του Αγ. Όρους να τοποθετούνται.

π.Νικόλαος Μανώλης, Ο χορός του Διαβόλου


Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Πολλοί χριστιανοὶ εἶναι ἐνοχλητικὰ τυπικοὶ στὶς σχέσεις τους μὲ τοὺς ἄλλους. Ὅλα κατὰ συνθήκην. Ὁ χαιρετισμός, ἡ ὁμιλία, τὸ ἐνδιαφέρον του, ὁ ἀποχαιρετισμός. Οἱ ἐρωτήσεις χωρὶς πραγματικὴ ἔγνοια γιὰ τοὺς ἀδελφούς. Δὲν περιμένουν τὶς ἀπαντήσεις τους. Ρωτοῦν γιὰ νὰ ρωτοῦν καὶ ὄχι γιὰ νὰ μάθουν καὶ νὰ ἐνδιαφερθοῦν. Δὲν γίνονται μέτοχοι τῶν προβλημάτων τῶν ἀδελφῶν τους. Μάλιστα ἀποφεύγουν τὴν πληροφόρηση, γιὰ νὰ ἔχουν τὴ συνείδησή τους ἀναπαυμένη. Τὸ ἴδιο παρατηροῦμε καὶ σὲ πολλοὺς κληρικούς, ἀλλὰ καὶ ἐπισκόπους. Θέλουν νὰ εἶναι σὲ ἀπόσταση ἀπὸ τὸν πιστὸ λαό. Δὲν θέλουν νὰ συμφύρονται μὲ τοὺς πονεμένους, τοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς δυστυχεῖς. Ἔχουν ἄλλα σοβαρότερα θέματα, ἰσχυρίζονται.

Σε ένα μήνα συνελήφθησαν 1.911 αλλοδαποί (σ.σ. λαθρομετανάστες) και 76 μετανάστες

Στοιχεία της αύξησης της διακίνησης μεταναστών παραθέτει η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το μήνα Οκτώβριο συνελήφθησαν 1.911 αλλοδαποί για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα και 76 διακινητές μη νόμιμων μεταναστών.
Συνολικά συνελήφθησαν 2.294 άτομα, ανάμεσά τους 29 άτομα για κλοπές – διαρρήξεις, δύο άτομα για απόπειρα κλοπής, δύο άτομα για απάτη, 71 άτομα για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, 12 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων,

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΜΑΣ -- Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ
Ἀσκληπιοῦ 38 - Ἀθῆναι τηλ. 2103612449


Τήν Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, ἀπό τίς 9.30 τό βράδυ ἕως τό πρωί, θά τελεσθῆ Ὁλονύκτιος Ἀγρυπνία εἰς τόν Ἱ. Ναόν μας ὑπέρ φωτισμοῦ καί Πνευματικῆς Ρωμαλεότητος τῆς Ἱεραρχίας μας,ν ὄψει τῆς κρισίμου Συνεδριάσεώς της, γιά τήν Προάσπιση τῆς Πατρώας Εὐσεβείας καί τοῦ "Διά τοῦ Σταυροῦ Πολιτεύματος", τοῦ ὁποίου εἶναι - ὡς ἐκ τῆς θέσεώς τους - Προασπισταί - μαζί μέ τόν Ἱερόν Κλῆρον - καί ὑπέρμαχοι "μέχρις αἵματος".

«Persona non grata» (Ανεπιθύμητη) για την Αλβανία και η Κύπρια Ευρωβουλευτής Ελένη Θεοχάρους

Ανεπιθύμητη στη χώρα κήρυξε την Ευρωβουλευτή από την Κύπρο, Ελένη Θεοχάρους, για τις «προκλητικές δραστηριότητές της» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, στην κηδεία Κατσίφα, το υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας.
Ειδικότερα, με ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο το υπουργείο κατηγορεί την Ελένη Θεοχάρους για υποκίνηση μίσους και για παραβίαση της συνταγματικής τάξης. «Οι δημόσιες τοποθετήσεις της, οι οποίες υποκινούν το μίσος, καταπατούν τη συνταγματική τάξη της χώρας μας και οι εδαφικές διεκδικήσεις της προς τη Δημοκρατία της Αλβανίας δεν θα εκφραστούν ξανά στην αλβανική επικράτεια», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του υπουργείου.

Play
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:01
Remaining Time -0:00
Stream TypeLIVE
Loaded: 0%
Progress: 0%
0:00
Fullscreen
00:00
Mute
Playback Rate
  1
  Subtitles
  • subtitles off
  Captions
  • captions off
  Chapters
  • Chapters
  Επιπλέον, η ανακοίνωση κάνει λόγο για τη «μετατροπή μίας κηδείας σε μία απειλητική εκδήλωση εναντίον της συνταγματικής και δημόσιας τάξης της Δημοκρατίας της Αλβανίας, καθώς και για εξτρεμιστικές φωνές, υποκίνηση μίσους και κάλεσμα σε υπονομευτικές δράσεις εναντίον του αλβανικού κράτους.

  Κρυφή επιστολή του Μητροπολίτη Σπάρτης;


  Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μητροπολίτης Σπάρτης απέστειλε επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο σχετικά με την «συμφωνία» Πολιτείας – Εκκλησίας. Η επιστολή φαίνεται ότι είναι γραμμένη σε αυστηρό τόνο και έχει ως κεντρική αναφορά τα προβλήματα που θα προκύψουν από την αφαίρεση της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου από τους κληρικούς.
  Ο Σεβ. Σπάρτης αν και υπήρξε συνυποψήφιος του κ. Ιερωνύμου για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο τήρησε μέχρι σήμερα διακριτική στάση σε όλα τα εκκλησιαστικά ζητήματα. Συνέβαλε τελικώς στην ενότητα ή μήπως στην μη καλή διακυβέρνηση της Εκκλησίας;
  Οι Επίσκοποι είναι συνυπεύθυνοι για την πορεία της Εκκλησίας και όχι μόνο για τις Επαρχίες τους και κανένας Προκαθήμενος είτε Πατριάρχης είτε Αρχιεπίσκοπος δεν πρέπει να τους κατευθύνει ως να είναι οι Επίσκοποι ποίμνιο. Σύνοδος σημαίνει ότι συναποφασίζει το σώμα και όχι «ενός ανδρός βουλή».
  Αναμένεται με ενδιαφέρον η δημοσίευση της επιστολής.
  Πηγή: «Ο.Τ»

  Εκκλησία και κόσμος -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

  Η αγάπη του Θεού αγιάζει τον κόσμον
  Είναι κάποιες αλήθειες παλιές, αλλά όχι ξεπερασμένες. Άφθορες από το πέρασμα του χρόνου, αδιάσειστες από τους σεισμούς και αδιάφθορες από τους συρμούς των καιρών μένουν φωτεινά μετέωρα. Φέγγουν στα σκοτάδια αυτού του κόσμου και κοντρολάρουν την πορεία μας μέσα σ΄ αυτόν. Διευκρινίζω ότι χρησιμοποιώ τη λέξη «κόσμος» με την ειδική έννοια, που της δίνει ο λόγος του Θεού· «ο κόσμος όλος εν τω πονηρώ κείται» (Α΄ Ιω. 5: 19). Ο κόσμος παραδομένος στον πονηρό, που τον ανακηρύσσει άρχοντα και κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου, αντιτίθεται συνειδητά στο θέλημα του Θεού. Είναι εντούτοις, θαυμαστό ότι αυτός ο πονηρός κόσμος συνιστά το άμεσο αντικείμενο της αγάπης του Θεού. Αφοπλιστικός ο λόγος της αγίας Γραφής αποκαλύπτει ότι «ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν» (Ιω. 3: 16).

  Οικουμενισμός και Μασονία


  ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟ


  O Συναξαριστής της ημέρας.

  Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2018

  Τη ΙΑ΄ (11η) Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος ΜΗΝΑ, του εν τω Κοτυαείω.                                                                                                                                   
  Μηνάς ο θαυμαστός ούτος Άγιος Μάρτυς ήτο κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού εν έτει 296, ων κατά την αρετήν περιβόητος και λάμπων ώσπερ ήλιος. Πατρίδα μεν είχε την Αίγυπτον, προγόνους δε και πατέρα είχεν ασεβείς κατά την θρησκείαν ειδωλολάτρας· και όμως από τοιούτους γονείς γεννηθείς ο Άγιος εχρημάτισε δούλος του Χριστού εκλεκτός. Αφού ανετράφη ο Άγιος και ήλθεν εις την ηλικίαν των ανδρών, απεγράφη εις την τάξιν των στρατιωτών, ευρισκόμενος εις τα βασιλικά στρατεύματα εις τα Νούμερα (στρατιωτικά τάγματα) τα ονομαζόμενα Ρουταλικά, υπό τον ηγεμόνα Αργυρίσκον, εν τω Κοτυαείω της Φρυγίας Σαλουταρίας, το οποίον τώρα τουρκιστί ονομάζεται Κιουτάϊ.

  Χωρίς να φανερώση εις κανένα ότι ήτο Χριστιανός, αλλ’ υπεκρίνετο ότι ηκολούθει την θρησκείαν των Ελλήνων

  Έμεινε λοιπόν ο μακάριος Αυξίβιος εις τον τόπον εκείνον ικανόν χρόνον, χωρίς να φανερώση εις κανένα ότι ήτο Χριστιανός, αλλ’ υπεκρίνετο ότι ηκολούθει την θρησκείαν των Ελλήνων συλλογιζόμενος καθ’ εαυτόν, ότι εάν ο διάβολος μετασχηματίζεται εις Άγγελον φωτός, δια να σύρη εις τον εαυτόν του εκείνους, οι οποίοι πείθονται εις αυτόν και δια μέσου των καλών και ευαρέστων λόγων να τους φέρη από το φως εις το σκότος, καθώς κάνουν και οι υπηρέται και ακόλουθοι αυτού, πόσω μάλλον ημείς πρέπει να μετασχηματίζωμεν τον εαυτόν μας ως τους ομοιοπαθείς ανθρώπους, δια να τους αφαρπάσωμεν από την εξουσίαν του σκότους και του διαβόλου και να τους μεταφέρωμεν εις το θαυμαστόν φως της επιγνώσεως του Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού!

  Oi Κολυβάδες. -- Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΣΚΗΤΗΣ

  Το έτος 1754 η Σκήτη της Αγίας Άννης, στο Άγιον Όρος, αποφάσισε να κτίσει μεγαλύτερο Κυριακό. Χρειάσθηκαν πολλά χρήματα. Οι Χριστιανοί έστειλαν από παντού βοήθεια εις μνημόσυνον γονέων και συγγενών. Τα μνημόσυνα όμως που έπρεπε να γίνουν στη σκήτη, και που εντάσσονταν σε αγρυπνίες, κούραζαν τους μοναχούς και δεν μπορούσαν να δουλέψουν την επομένη. Για το λόγο αυτόν, ύστερα από συμβουλή του κοινού τους πνευματικού παπά - Φιλοθέου του Πελοποννησίου, άρχισαν να κάνουν τα μνημόσυνα τις Κυριακές που, λόγω της αργίας, δεν επρόκειτο έτσι και αλλιώς να δουλέψουν.

  Η καινοτομία μαθεύτηκε στο υπόλοιπο Όρος και προκάλεσε αντιδράσεις. Οι Αγιαννανίτες όπου πήγαιναν γίνονταν αντικείμενο ελέγχων γιατί μνημόσυνο νεκρών την Κυριακή ήταν κάτι το πρωτάκουστο και αντέβαινε στο αναστάσιμο της Κυριακής. Τότε μερικοί από τους μοναχούς της Σκήτης εξομολογήθηκαν στον πνευματικό ότι έχουν πρόβλημα συνειδήσεως. Ο πνευματικός τους επέτρεψε να αποχωρούν από τον ναό μόλις άρχιζε το μνημόσυνο. Η αποχώρηση όμως αυτή αναστάτωσε όσους έμεναν, εφ’ όσον ήταν έμπρακτος έλεγχος. Έτσι άρχισε στο Άγιο Όρος η περίφημη “περί μνημοσύνων έρις” που έμεινε στην Ιστορία.
  Ο ΔΙΩΓΜΟΣ

  Στην Αγία Άννα εκείνο τον καιρό έμενε ο πρώην Πατριάρχης Κων/λεως Κύριλλος. Όταν άκουσε για την αποχώρηση ορισμένων από τα μνημόσυνα της Κυριακής είπε: “Εγώ όταν ήμουν στον θρόνο, συνεχώς έδινα άδεια και έψαλλαν την Κυριακή μνημόσυνα νεκρών” Τα λόγια αυτά του πρώην Πατριάρχου ενίσχυσαν τους καινοτόμους που, με το επιχείρημα ότι η Κωνσταντινούπολις κάνει μνημόσυνα τις Κυριακές, εξασκούσαν ηθική βία στους διστάζοντας. Το πείσμα των καινοτόμων δεν άργησε να μεταβληθεί σε μίσος, και το μίσος σε διωγμό αυτών που δε δέχθηκαν τελικά να υποκείψουν.

  Υποχρεώθηκε σε σύγκληση της Ιεραρχίας -- Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος θα συνέλθει εκτάκτως την ερχόμενη Παρασκευή 16 Νοεμβρίου

  Ο σάλος οδήγησε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στην έκτακτη συνεδρίαση της Παρασκευής. Εντονα ενοχλημένο το Φανάρι, αιχμές Ανθιμου
  Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά τη «συμφωνία» Τσίπρα-Ιερωνύμου για τις σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων σε πολιτικό και σε εκκλησιαστικό επίπεδο. Η έντονη δυσαρέσκεια μητροπολιτών αλλά και του απλού κλήρου για τη... φιέστα στο Μαξίμου φαίνεται πως οδήγησε σε επίσπευση των διαδικασιών για τη σύγκληση της Ιεραρχίας, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο «βράζει», καθώς δεν είχε καμία ενημέρωση. 
  Ο κ. Ιερώνυμος θα προχωρήσει νωρίτερα απ' ό,τι αναμενόταν σε σύγκληση της Ιεραρχίας, του ανώτατου οργάνου της Εκκλησίας της Ελλάδος για το θέμα του κοινού ανακοινωθέντος, προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα στους μητροπολίτες και τις αντιδράσεις στον χώρο των κληρικών.

  Η Παναγία της Τήνου

  Δεν έχει περάσει ένας χρόνος από την ιστορική ημέρα, που ο επίσκοπος Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της επαναστάσεως. Στο μοναστήρι του Κεχροβουνίου, που φαντάζει κάτασπρο πάνω στο νησάκι της Τήνου, η μοναχή Πελαγία, ύστερα από τη βραδινή προσευχή αποσύρθηκε στο κελλί της να ησυχάσει. Ενώ είχε αποκοιμηθεί, ένοιωσε ξαφνικά μιαν άρρητη ευωδία, κι αμέσως άκουσε την πόρτα του κελλιού να ανοίγει με πάταγο. Μια μεγαλόπρεπη γυναίκα, που άστραφτε σαν βασίλισσα, μπήκε μέσα και στάθηκε απέναντι από το κρεβάτι της. 
  - Σήκω γρήγορα, της είπε. Πήγαινε να συναντήσεις τον Σταματέλλο Καγκάδη, και πες του πως στο χωράφι του Αντώνη Δοξαρά είναι χωμένη χρόνια τώρα η εικόνα μου. Να φροντίσει να τη βγάλει και να χτίσει το σπίτι μου. 
  Η γερόντισσα ξύπνησε τρομαγμένη, αλλά από ταπείνωση δεν υπάκουσε στην εντολή.
   

  Ανθελληνικό «ντελίριο» από τον Ράμα

  Αποκάλεσε «γαϊδούρια και γουρούνια» όσους πήγαν στην κηδεία Κατσίφα. Υβρεις και από τον Μπερίσα. Χλιαρή απάντηση από το ΥΠΕΞ
  Με μία «χλιαρή» και για... γέλια ανακοίνωση, που εξέδωσε με μεγάλη καθυστέρηση, επιχείρησε το υπουργείο Εξωτερικών να απαντήσει στο πρωτοφανές ανθελληνικό αλβανικό παραλήρημα, που εκφράστηκε από τον Εντι Ράμα αλλά και από τον Σαλί Μπερίσα χθες, στον απόηχο της κηδείας του Κωνσταντίνου Κατσίφα.
  Τη στιγμή που τόσο ο νυν όσο και ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας καθύβρισαν σκαιότατα τους Ελληνες που παραβρέθηκαν στην κηδεία, το μόνο που βρήκε να πει το ΥΠΕΞ είναι ότι «αναμένουμε από την Αλβανία να απέχει από δηλώσεις και ενέργειες που επιβαρύνουν το κλίμα των σχέσεών μας». Οσον αφορά δε την απόφαση των αλβανικών Αρχών να κηρύξουν ανεπιθύμητους 52 Ελληνες πολίτες, σχολίασε ότι «προσβλέπουμε σε ουσιαστικές διευκρινίσεις».