Ανακοίνωση ΣΦΕΒΑ για τα γεγονότα της ΧειμάρραςΑυτές τις μέρες στη Χειμάρρα επικεντρώνεται όλος ο μισελληνισμός του σύγχρονου αλβανικού κράτους. Είναι σε εξέλιξη το σχέδιο των Αλβανών για μία «γενοκτονία χαμηλής έντασης» με την εκδίωξη των γηγενών Βορειοηπειρωτών.
Όλοι οι υγιώς σκεπτόμενοι Έλληνες, αυτές τις μέρες, έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στα ιερά χώματα της Βορείου Ηπείρου. Εκεί που είναι ακόμη άταφοι οι παππούδες μας ήρωες του 1940, εκεί που τα αδέρφια μας δοκιμάζονται σήμερα.
Στους προσφιλείς μας Βορειοηπειρώτες και ειδικότερα στους Χειμαρραίους μεταφέρουμε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μας για συνέχιση του αγώνα τους και τους διαβεβαιώνουμε ότι όχι μόνο η ΣΦΕΒΑ αλλά και όλος ο Ελληνισμός είναι στο πλευρό τους.
Χρέος της Ελλάδας είναι να μην περιοριστεί σε δηλώσεις αλλά εμπράκτως να δείξει στη γειτονική χώρα ότι δεν θα επιτραπεί η αλλοίωση του ελληνικού χαρακτήρα της Χειμάρρας. Να μην επιτρέψουμε επ’ ουδενί την επανάληψη του φαινομένου των Αγίων Σαράντα, όπου ο Ελληνικός πληθυσμός από μία πλειοψηφία του 55% το 1991 κατέληξε με την «τουριστική» και «οικονομική» ανάπλαση της περιοχής μειοψηφία στο ίδιο τους το σπίτι.
ΣΦΕΒΑ, 1/11/2017

Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Ακινδύνου, Πηγασίου, Ελπιδοφόρου μαρτύρων.

Ἦταν ἀξιωματοῦχοι τοῦ Πέρσου βασιλιὰ Σαπὼρ τοῦ Β’. Ἐπειδή, ὅμως, ὁμολόγησαν ὅτι εἶναι χριστιανοί, συνελήφθησαν καὶ μαστιγώθηκαν σκληρά. Ἔπειτα, τοὺς ἔριξαν στὶς φλόγες μιᾶς μεγάλης φωτιᾶς. Ἀλλὰ οἱ θερμὲς δεήσεις τους πρὸς τὸν Θεὸ προκάλεσαν φοβερὴ θύελλα μὲ βροχή, ποὺ ἔσβησε τὴν φωτιά. Αὐτὸ προκάλεσε φόβο στοὺς Πέρσες , καὶ τὸν ἴδιο τὸ Σαπώρ, μὲ ἀποτέλεσμα να’ ἀναβάλει, τὸν θάνατο τῶν γενναίων χριστιανῶν.
Ἀλλὰ μετὰ μερικὲς μέρες, τοὺς ἔφερε καὶ πάλι στὸ κριτήριο. Ἀφοῦ εἶδε ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ ἀλλάξει τὸ χριστιανικό τους φρόνημα, ἀποκεφάλισε πρῶτο τὸν Ἀφθόνιο. Ἔπειτα, ἀπευθυνόμενος στὸν Ἐλπιδοφόρο, τοῦ εἶπε νὰ φανεῖ λογικός, σὰν ἐγγράμματος ποὺ ἦταν καὶ μποροῦσε νὰ διακρίνει τὸ ψέμα ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Ὁ Ἐλπιδοφόρος του ἀποκρίθηκε ὅτι γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς πιστεύει στὸν Χριστό, διότι Αὐτὸς εἶναι «ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». Δηλαδὴ ὁ σωστὸς δρόμος, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια καὶ στὴν πραγματικὴ καὶ πηγαία ζωή, ποὺ ἀξίζει κανεὶς νὰ πεθάνει γι’ αὐτή.
Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἐλπιδοφόρου ἐξαγρίωσε τὸν Σαπὼρ καὶ ἀμέσως τὸν ἀποκεφάλισε. Οἱ θυσίες αὐτὲς ἐνθάρρυναν ἀκόμα περισσότερο τοὺς ὑπολοίπους, καὶ ἔμειναν ἀκλόνητοι στὴν πίστη τους. Τότε ὁ Σαπὼρ διέταξε νὰ τοὺς ρίξουν μέσα σὲ ἀναμμένο καμίνι.

Ἔτσι, μαρτυρικὰ καὶ ἔνδοξα, παρέδωσαν ὅλοι τὴν μακαρία ψυχή τους στὸ ζωοδότη Χριστό.

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ κατά της Διακοπής Μνημοσύνου από τον «Ορθόδοξο Τύπο»!


  Κατὰ καιροὺς ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» ἐπανέρχεται μὲ δημοσιεύσεις συνεργατῶν του, γιὰ νὰ τορπιλίσει τὴν ἁγιοπατερικὴ ἀγωνιστικὴ διάθεση πιστῶν, ποὺ εἴτε ἔχουν ἀποτειχιστεῖ, εἴτε ἔχουν κατανοήσει τὴν ἀνάγκηἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ ὅσους συμπορεύονται μαζί τους καὶ προετοιμάζονται γιὰ νὰ προβοῦν σ’ αὐτὴ τὴ σωτήρια καὶ ἐπαινούμενη ἀπὸ τοὺς Ἁγίους μας πράξη.
     Τὸ ἴδιο κάνει ὁ "Ο.Τ." καὶ στὸ ὑπ’ ἀριθ. 2185 φύλλο τῆς 27/10/2017 μὲ τὰ ἄρθρα ἑνὸς πρωτοπρεσβύτερου καὶ ἑνὸς Ἁγιορείτη μοναχοῦ. Τὸ ἕνα, μὲ τίτλο «Ἀντιαιρετικοὶ οἱ Ἅγιοί μας», εἶναι τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ. Καὶ τὸ ἄλλο, μὲ τίτλο «Τὸ θέμα τῆς Θεσσαλονίκης» εἶναι τοῦ μοναχοῦ Ἰωσήφ Διονυσιάτου.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ. ΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ;


ΦΑΚΕΛΟI ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ).
ΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

Ὁλοκληρώθηκαν οἱ δύο συνάξεις τῶν 22 Ὀρθόδοξων Χριστιανικῶν Σωματείων Θεσσαλονίκης πού πραγματοποιήθηκαν στήν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης, Δευτέρα 16/10 καί Τετάρτη 18/10/2017, πρός ἐνημέρωση κάθε ἐνδιαφερόμενου γιά τά νέα βιβλία θρησκευτικῶν (φάκελοι μαθήματος).


Ὁ κ. Θεόδωρος Κουτσιώρας, θεολόγος καθηγητής, παρουσίασε σέ προβολή μία πολύ ἐμπεριστατωμένη ἔρευνα πού διενήργησε γιά τά νέα βιβλία θρησκευτικῶν στήν Α΄βάθμια καί Β΄βάθμια ἐκπαίδευση, ἐπισημαίνοντας πολλά ἀπό τά σημεῖα τῶν βιβλίων πού εἶναι ὄχι μόνο ἀπαράδεκτο ἀλλά καί ἐπικίνδυνο νά ἐμπεριέχονται σέ σχολικό ἐγχειρίδιο θρησκευτικῶν γιά μαθητές: Φωτογραφίες, εἰκόνες, τραγούδια, πρόσωπα καί δοξασίες ἄλλων δογμάτων καί θρησκειῶν μπερδεύονται μέ τό ὀρθόδοξο ὑλικό, καθιστώντας ἔτσι τόν μαθητή ἀδύναμο νά συμπεράνει πώς ἡ Ὀρθόδοξη πίστη εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια πού σώζει τόν ἄνθρωπο στήν αἰωνιότητα.

Έναρξις των εργασιών της ψευδοσυνόδου. Φερράρας - Φλωρεντίας

Ήρχισαν λοιπόν αι Συνελεύσεις, όχι εις ιερόν Ναόν, αλλ’ εις το παλάτιον του Πάπα. Εις την συνέλευσιν όμως αυτήν ούτε τοποτηρηταί των ηγεμόνων ήλθον, ούτε οι μετέχοντες της Συνόδου της Βασιλείας, οίτινες μάλιστα καθήρεσαν τον Πάπαν Ευγένιον ως επίορκον, σχισματικόν, σιμωνιακόν και αιρετικόν. Εις την πρώτην συνέλευσιν ωμίλησαν ο Νικαίας Βησσαρίων και ο Λατίνος Ρόδου Ανδρέας εγκωμιάσαντες τον Πάπαν, τον αυτοκράτορα, τον Πατριάρχην και την Σύνοδον. Εις τας επομένας ήρχισαν να διαλέγωνται περί της προσθήκης εν τω Συμβόλω. Πρώτος έλαβε τον λόγον ο Άγιος Μάρκος, όστις είπεν ότι είναι

«Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου / κι όσο μπορείς κρατήσου» -- Του Στέλιου Παπαθεμελή*

Το πρωθυπουργικό ταξίδι στην Ουάσιγκτον δεν συνοδεύτηκε από κανένα θαύμα. Ούτε άλλωστε αναμένονταν κάτι τέτοιο. Ας ελπίσουμε ωστόσο, ότι ξεκαθάρισε μια θολή και αμφιλεγόμενη κατάσταση ένθεν κακείθεν.
Η Αμερική είχε και έχει την δύναμη να τιθασσεύσει την συνεχώς κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα. Δεν το έπραξε δυστυχώς με κανέναν από τους τελευταίους τουλάχιστον προέδρους της. Γι’ αυτό οδηγηθήκαμε σε λογικά ανώφελους πλην αναγκαίους εξοπλισμούς, στην ουσία σ’ ένα εξαντλητικό παιχνίδι οπλικής ανταγωνιστικότητας με τους εξ ανατολών «συμμάχους» μας στο ΝΑΤΟ, προκειμένου να συντηρούμε στοιχειωδώς την απαιτούμενη ισορροπία ισχύος.
Η πικρία του ελληνικού λαού και η εξ αυτής δηλητηρίαση των αισθημάτων του απέναντι μιας Ουάσιγκτον που έβαζε ως τώρα (δεν ξέρουμε τι θα πράξει από τούδε και εφεξής)  στο ίδιο σακί τον δράστη με το θύμα, τον χασάπη με το σφάγιον, είναι ανείπωτη.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ : Έλληνες, ξυπνείστε!

ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΑ ΕΚΦΡΑΖΩ
ΤΗΝ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ
            Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Αμβρόσιος προέβη στην ακόλουθη Δήλωση:
          «Εκφράζω την αγανάκτηση της ψυχής μου προς τρεις κατευθύνσεις:
1. Προς τον Υπουργό της α-Παιδείας και αμορφωσιάς κ. Κωνστ. Γαβρόγλου για ένα ακόμη «θαύμα», που συνετελέσθη  κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο αυτό της αμαρτίας και της αμορφωσιάς:

Είναι ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως βλάσφημος;

ΠΗΓΗ:http://www.katanixis.gr/2017/11/blog-post_1.html#more

ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ_.jpg
Ο Πατριάρχης σε Ναό της αιρέσεως των Λουθηρανών
χοροστατώντας σε Ορθόδοξη θεία Λειτουργία!!!
«Ο αμαρτάνων παραβαίνει νόμον, ο δε βλασφημών εις αυτήν αθετεί* την Θεότητα» (Μέγας Βασίλειος)

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
θα μπορούσαμε να πούμε πως έχουμε δύο ειδών βλασφημίες, μία που αφορά τα Θεία Πρόσωπα και μία που αφορά την ιερά ημών Πίστη. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως με άνανδρο τρόπο υβρίζονται και τα Θεία Πρόσωπα, δηλαδή οι άγιοί μας,  εφόσον κάθε Ιερός Κανόνας που αυτοί θέσπισαν καταπατάται ολοφάνερα από τους εκκλησιαστικούς  άρχοντές μας αλλά κι αυτή η ιερά ημών πίστη αθετείται, δηλαδή, οι επίσκοποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας δεν τηρούν τις υποσχέσεις αλλά και τους φρικτούς όρκους που έδωσαν την ώρα της προαγωγής τους σε επισκόπους. Οι άνθρωποι αυτοί αθετούν και δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους, τα λόγια τους και τα έργα τους δεν βρίσκονται σε συμφωνία με τη ζωή των αγίων μας, καταπατούν τους Ιερούς Κανόνες με τον πιο προκλητικό τρόπο! θαρρείς και το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της Αληθείας, έπαψε να οδηγεί από τον Οκτωβρίου  του 787 μ.Χ. την Εκκλησία του Χριστού στην πάσα αλήθεια που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρ του κόσμου. 

Ἀνακοίνωσις περὶ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα (Γ.Ο.Χ)

Ἀριθμός Πρωτ. 2642

ΑΘΗΝΑΙ 10/23-10-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΠρὸςἍπαν τὸ Πλήρωμα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,
Κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ τρέχοντος σχολικοῦ ἔτους, οἱ μαθηταὶ παρέλαβαν ἀπὸ τὰ Σχολεῖα τους, γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀντὶ βιβλίων, κάποια ἔντυπα τιτλοφορούμενα «φάκελοι μαθήματος». Οἱ «φάκελοι» διαθέτουν τὰ κάτωθι χαρακτηριστικά:
α) Δὲν ὑπάρχει συνοχή, ἀλλά πρόκειται γιὰ συρραφὴ διαφόρων κειμένων καὶ εἰκόνων, μὲ κύρια πηγὴ τὸ διαδίκτυο. Οὐσιαστικῶς εἶναι «πλίνθοι καὶ κέραμοι ἀτάκτως ἐριμμένοι».

π. Θεόδ. Ζήσης, Συμπληρωματικά στο κήρυγμα του Σπορέως