Ύμνοι στα Εισόδια της Θεοτόκου μας --- Orthodox Hymns


ΟΧΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΛΛΟΓΟΥΗΝ

Αδελφοί
Για άλλη μια χρονιά αρκετά παιδιά μας, χωρίς να γνωρίζουν ούτε αυτά, ούτε εμείς, θα λάβουν μέρος σε μια ειδωλολατρική εκδήλωση, γνωστή ως Χάλλογουην (Halloween) την 31ην Οκτωβρίου. Τι είναι το Χάλλογουην; Είναι μια δεισιδαιμονία που ανεπτύχθη στην Ευρώπη, πριν τη γέννηση του Χριστού μας. Οι άνθρωποι που κατοικούσαν τότε στην Ευρώπη ωνομάζοντο Κέλτες. Η θρησκεία τους ήτο η λατρεία του Σατανά. Τελούσαν συνεχώς ανθρωποθυσίες προκειμένου να εξευμενίσουν τους δαίμονες.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ 2004


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Στάχυος, Απελλού, Αμπλία, Οὐρβανού, Νάρκισσου.

Καὶ οἱ πέντε ἄνηκαν στοὺς ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου. Καὶ ὅλοι τους ὑπῆρξαν «Χριστοῦ εὐωδία τῷ Θεῷ ἐν τοὶς σωζομένοις». Δηλαδὴ εὐωδία Χριστοῦ, εὐχάριστη στὸ Θεό, καὶ εὐωδία μεταξὺ τῶν σῳζόμενων ποὺ ἄκουγαν ἀπ’ αὐτοὺς τὸ σωτήριο μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου.
Ὁ Στάχυς ἔγινε πρῶτος ἐπίσκοπος Βυζαντίου, καὶ ἀφοῦ διάνυσε 16 χρόνια στὸ ἀποστολικὸ κήρυγμα, εἰρηνικὰ ἀναπαύθηκε ἐν Κυρίῳ.
Ὁ Ἀπελλῆς ἔγινε ἐπίσκοπος Ἡράκλειας καὶ πολλοὺς ἔφερε στὴν χριστιανικὴ πίστη.
Ὁ Ἀμπλίας ἔγινε ἐπίσκοπος Ὀδυσουπόλεως καὶ ὁ Οὐρβανός, ἐπίσκοπος Μακεδονίας. Ἐπειδὴ καὶ οἱ δυὸ γκρέμιζαν τὰ εἴδωλα, θανατώθηκαν μαρτυρικά.

Ὁ Νάρκισσος χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν. Ἡ ἀλήθεια, ὅμως, τοῦ Εὐαγγελίου, τὴν ὁποία δίδασκε μὲ ζῆλο, ἐξήγειρε τοὺς εἰδωλολάτρες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὸν βασανίσουν καὶ νὰ παραδώσει τὴν ψυχή του μαρτυρικά.

ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΥΝ ΣΠΙΤΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΜΑΡΡΑ

Ένταση επικρατεί από το πρωί της Τρίτης στη Χειμάρρα καθώς οι Aλβανικές αρχές, με αφορμή την ανάπλαση της πόλης, προχώρησαν τις κατεδαφίσεις σπιτιών της ελληνικής μειονότητας. Ισχυρή είναι η παρουσία της αστυνομίας καθώς υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους. Για τις εξελίξεις ενημερώθηκαν τόσο το υπουργείο Εξωτερικών όσο και η ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα. 

Σύμφωνα με καταγγελίες ομογενών, στις 18 Οκτωβρίου η επιθεώρηση χωροταξίας του Δήμου Χειμάρρας έστειλε ειδοποιητήρια σε 19 οικογένειες βορειοηπειρωτών, μελών της ελληνικής μειονότητας, με τα οποία τους ζητά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εντός πέντε ημερών, λόγω σχεδίων για κατεδάφισή τους.

OMΙΛΙΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΝΤΕΣ"

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=13572&p=35948#p35948

Διαβάζω τον Συναξαριστή και αναλογίζομαι: Εκείνοι οι μακάριοι εδείκνυον τα στίγματα και τας πληγάς υπέρ του Χριστού, εμείς σήμερα τι στίγματα εμφανίζουμε;

Ότε δε συνηθροίσθη η εν Νικαία Αγία Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, εν έτει τκε΄ (325), ήτο και ούτος (ο μακάριος Παύλος Αρχιεπίσκοπος Νεοκαισαρείας), εις των εκεί συναθροισθέντων τριακοσίων δέκα και οκτώ Θεοφόρων Πατέρων, οίτινες όλοι έφερον εις το σώμα των τα στίγματα και τας πληγάς του Χριστού, ως λέγει ο θείος Παύλος, και αυτά εθεώρουν καλλωπισμόν των, δεικνύοντες αυτά προς αλλήλους. Και εδείκνυον άλλος μεν την αποκοπείσαν υπό των ειδωλολατρών χείρα του, άλλος τα ώτα του, άλλος την ρίνα του, έτερος τους οφθαλμούς του, και άλλος άλλο μέλος του σώματός του παρουσίαζε βεβλαμμένον και ηκρωτηριασμένον από τους προλαβόντας τυράννους υπέρ της Αγίας του Χριστού Πίστεως. Άλλοι πάλιν επρόβαλλον τα πρήσματα, τα εκ των πεπυρωμένων σιδήρων, τα οποία όλα μετά πάσης χαράς και προθυμίας υπέμειναν οι τρισμακάριοι βασανιζόμενοι δια τον Χριστόν· όθεν και τα εδείκνυον εις όλους, ως λαμπρά σημεία της εις τον Χριστόν αγάπης των. Τότε λοιπόν και ο μακάριος ούτος Παύλος εδείκνυε τα εκ των ροπάλων θλάσματα, τα οποία είχεν εις το σώμα του, ομοίως και τας αγίας χείρας του τας σιδηροκαύστους και ανενεργήτους ούσας.

Προς την Ιεράν Κοινότητα Αγίου Όρους ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Πετρόπουλος απέστειλε την εξής επιστολή:

«Καιρός του ποιήσαι τω Κυρίω»

«Μηδέν υμίν και τοις δικαίοις τούτοις» (Ματθ. κζ: 19, Αγία Πρόκλα). Τοις αγωνιζομένοις υπέρ πατρώας ευσεβείας, θείων δογμάτων και ιερών κανόνων. Φοβηθώμεν μήπως θεομάχοι ευρεθώμεν (Γαμαλιήλ, Πράξεις ε: 39) και ισχύση ο λόγος του θείου Παύλου «ο ταράσσων αυτούς βαστάσει το κρίμα, όστις αν η» (Γαλ. ε: 10). Αδιανόητον να λιβανίζωνται καταστάσεις τύπου Ραβέννας, Σαμπεζύ, Καμπέρρας, Μπαλαμάντ, Ασσίζης, ως και εκείναι των Αθηνών της αποφράδος ημέρας της 5ης  Μαϊου 2001.                                                                                      
Σεβαστοί πατέρες, ευχαίς και πρεσβείαις του Παμμεγίστου Ταξιάρχου Μιχαήλ, στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου! Και νυν επέστη ο καιρός του ποιήσαι τω Κυρίω. Τα φωτόμορφα τέκνα της Ορθοδοξίας ως άλλοι επί Βέκκου Ζωγραφίται καλούνται πλέον πριν είναι αργά να δώσουν την ομολογίαν της πίστεως και να αντισταθούν στην οικουμενιστικομασονική λαίλαπα. «Όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανοίς» (Ματθ. ι: 32). «Τοις δε δειλοίς το μέρος αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη εν πυρί και θείω» (Απ. κα: 8). Ης αξιωθώμεν άπαντες διαφυγείν, ευχαίς και πρεσβείαις της Εφόρου Υμών Παναχράντου Αγίας Μητρός της αναφωνησάσης και υποδειξάσης επί Βέκκου τα δέοντα τοις προκατόχοις Υμών.

Μετά σεβασμού


Αρχιμ. ΝικόδημοςΘ.Πετρόπουλος                                      
Εφημέριος Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου Πατρών. 

Για την Ομογένεια το ξυπνητήρι βρίσκεται στην Αθήνα... -- Του Στέλιου Παπαθεμελή*

Αθάνατη Βέμπο προκαλείς πάντοτε ρίγη συγκίνησης με τις ηρωϊκές ραψωδίες σου και προσγειώνεις στην αείποτε ωμή διακρατική πραγματικότητα:
«Ποιος το περίμενε στ’ αλήθεια/να βγουν ψευτιές και παραμύθια/και να ξεχάσουν τώρα πια/τα λόγια εκείνα τους/που μας τα λέγαν κάθε βράδυ/απ’ τα Λονδίνα τους».
Και η επωδός για τους πάντοτε επίορκους «συμμάχους»:
«Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει/δεν θα το βάλουμε μαράζι/ και δεν θα κλάψουμε/που πάλι μας ξεχάσατε/ γιατί δεν είν’ πρώτη/που μας τη σκάσατε»!
Βεβαίως και δεν θα το βάλουμε μαράζι, αλλά μας παραπειράζει όσο ιδίως επαναλαμβάνεται απ’ αυτούς που προσπορίζονται από μας δωρεάν τεράστια οφέλη. Π.χ. Αμερικάνοι που στην καλύτερη περίπτωση τηρούν ίσες αποστάσεις απέναντι στον εγκληματία (ισλαμιστή Ερντογάν) και τα θύματά του (Ελλάδα-Κύπρο).

28η Οκτωβρίου --- ‘‘Ζήτω η Ελλάς’’

Ανησυχούμε και απελπιζόμεθα, όταν μελετούμε τους εκτεθέντας από την Εθνικήν Στατιστικήν Υπηρεσίαν αριθμούς, εν σχέσει προς το δημογραφικόν πρόβλημα της Ελλάδος.  Εκ των αριθμών, αποδεικνύεται ότι η πατρίς μας είναι άτεκνος σχεδόν χώρα, χώρα, κατά το πλείστον, γερόντων!  Ποίος θα το εφαντάζετο;  Οι Έλληνες, δυστυχώς κατ’ όνομα οι πλείστοι Ελληνορθόδοξοι, εγένοντο αρνηταί της ζωής, φυγότεκνοι, στείροι!  Ωσάν να μη υπήρξαν απόγονοι ενδόξων όντως προγόνων, οι οποίοι εξύψωσαν την ιδέαν και αξίαν του Ανθρώπου και του Ανθρωπισμού όσον ουδέν άλλο έθνος επί της γης.  Η δε πολιτεία, άνευ βουλής ενεργήσασα, εψήφισε νόμον περί αμβλώσεων δια του οποίου φονεύονται 300—400 χιλιάδες  Ελληνορθόδοξα νήπια ετησίως και όντως επεδεινώθη επικινδύνως το δημογραφικόν πρόβλημα της Χώρας.  Υπό το πνεύμα του δήθεν «εκδημοκρατισμού» της οικογένειας, του γάμου και του ατόμου ηλλοίωσε το Οικογενειακόν δίκαιον και ενομιμοποίησε την μοιχείαν και ομοφυλοφιλίαν.  Με την ανεξέλεγκτη και μεθοδευμένη μετακίνηση ξένων πληθυσμών στον Ελληνικό χώρο, η πολιτεία θα επιδεινώση ακόμα περισσότερον την πληθυσμιακήν αλλοίωση και θα βοηθήση την ανάπτυξη ξένων ισχυρών μειονοτήτων, που θα δρουν διασπαστικά στο τέλος, ως πέμπτη φάλαγξ εντός των τειχών. Η πολιτεία μεθοδευμένα ηλλοίωσε, την Χριστιανικήν αγωγήν του Λαού και τας ηθικοθρησκευτικάς του αξίας, διότι η φυγοτεκνία είναι θέμα κυρίως ηθικόν.  Ηλλοίωσε και το εθνικόν φρόνημα.  Είναι ολοφάνερον, ότι η εθνική συνείδησις έχει σήμερον αμβλυνθή κυρίως στις ψυχές των νέων!  Εφ’ όσον δεν υπάρχει μέσα μας έντονον το αίσθημα της φιλοπατρίας, πώς είναι δυνατόν να σκεπτόμεθα το μέλλον της Ελλάδος;  Έτσι, αφού οι Έλληνες αντέστησαν επί χιλιετίας εις αφανιστικούς κινδύνους, ήδη εξαφανίζονται ειρηνικώς και αφ’  εαυτών!


‘‘Ζήτω  η Ελλάς,’’ αναφωνούν, κατά τα επετειακά ειωθότα, οι ομιληταί.  Αλλά πώς θα ζήση η Ελλάς χωρίς Έλληνας;