Από το αθάνατον έπος του 1940.

Διάγγελμα του Πρωθυπουργού προς τον Ελληνικόν Λαόν.

28 Οκτωβρίου 1940

Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωϊνήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους, κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι, προς κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωϊνήν. Απάντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ΄ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος. Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.Ιωάννης Μεταξάς

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ


Τη Υπερμάχω


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Αγίας Σκέπης, Επέτειος ΟΧΙ.


Διαβάζουμε: «Τῇ αυτή ἡμέρᾳ τὴν ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας ἤτοι τοῦ ἱεροῦ αὐτῆς Μαφορίου, τοῦ ἐν τῷ σορῷ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Βλαχερνῶν, ὄτε ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς κατεῖδεν ἐφηπλωμένην αὐτὴν ἄνωθεν καὶ πάντας τοὺς εὐσεβεῖς περισκέπουσαν». Λόγω τῶν πολλῶν θαυμάτων ἀπὸ τὴν Παναγία, ποὺ ἀνέφεραν οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες στὸν Ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο τὸ 1940, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ ἀπόφασή της τὸ 1952, καθιέρωσε νὰ ἑορτάζεται ἡ Αγία Σκέπη τῆς Θεοτόκου ἀντὶ γιὰ τὴν 1η Ὀκτωβρίου, στὶς 28 Ὀκτωβρίου. Ἡ ἑορτὴ τῆς Αγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου ἡ ὁποία τελοῦνταν ἀπὸ παλαιότατων χρόνων τὴν 1η Ὀκτωβρίου, ἦταν ἀνάμνηση τοῦ θαύματος τὸ ὁποῖο εἶδε ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας. Κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς ἀγρυπνίας στὸ παρεκκλήσι τῆς «Αγίας Σοροῦ» τοῦ ναοῦ τῶν Βλαχερνῶν στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας εἶδε τὴν Θεοτόκο νὰ προχωράει ἀπὸ τὶς βασιλικὲς πύλες πρὸς τὸ θυσιαστήριο ἀνάμεσα σὲ λευκοφόρους αγίους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ξεχώριζαν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Ὅταν ἔφθασε στὸ θυσιαστήριο γονάτισε καὶ προσευχόταν γιὰ πολλὴ ὥρα, κλαίγοντας καὶ παρακάλωντας τὸν Υἱό της γιὰ τὴν σωτήρια του κόσμου. Ὅταν ὁλοκλήρωσε τὴν δέησή της, ἔβγαλε ἀπὸ τὸ κεφάλι της τὸ ἀστραφτερὸ μαφόριο, ποὺ φοροῦσε καὶ μὲ μία κινήση τὸ ἅπλωσε σὰν σκεπὴ ἐπάνω ἀπὸ τὸ ἐκκλησίασμα. Ἔτσι ἁπλωμένο τὸ ἔβλεπε γιὰ ἀρκετὴ ὥρα ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας μαζὶ μὲ τὸν Ἐπιφάνιο, ποὺ τὸν συνόδευε. Ὅσο φαινόταν ἐκεῖ ἡ Θεοτόκος, φαινόταν καὶ ἡ ἱερὴ ἐσθήτα νὰ σκορπίζει τὴ Χάρη της. Ὅταν η Κυρία Θεοτόκος μας ἄρχισε νὰ ἀνεβαίνει πρὸς τὸν οὐρανό, ἄρχισε καὶ ἡ Θεία Σκέπη νὰ συστέλλεται καὶ σιγὰ – σιγὰ νὰ χάνεται. Τὸ ἱερὸ αὐτὸ μαφόριο ποὺ φυλασσόταν ἐκεῖ συμβόλιζε τὴν Χάρη καὶ τὴν προστασία ποὺ παρέχει ἡ Παναγία μας στοὺς πιστοὺς.

Η άγνωστη «καλόγρια».

Πέρασαν τέσσερα χρόνια. Ο συμμοριτοπόλεμος τώρα μαίνεται στην ελληνική ύπαιθρο. Οι κάτοικοι της Ευρυτανίας και ορεινής Ναυπακτίας εγκαταλείπουν τα χωριά τους καί προσφεύγουν για ασφάλεια σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Μαζί τους προσφεύγει και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Ακολουθεί κι Αυτή την τύχη των παιδιών Της και μεταφέρεται από τους μοναχούς του Προύσου στη ακρόπολη της Ναυπάκτου. Το μοναστήρι παραμένει τελείως έρημο. 
Ύστερα από καιρό αρχίζουν οι επιχειρήσεις του στρατού. Η ενάτη μεραρχία αναλαμβάνει εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην Ευρυτανία. Μερικά τμήματα περνούν από τον Προυσό. Ορισμένοι αξιωματικοί και στρατιώτες πλησιάζουν στη σκοτεινή εκκλησούλα της σπηλιάς και μπαίνουν για να προσκυνήσουν. 
Εκεί μέσα αντικρίζουν ένα παράδοξο θέαμα:

Διπλωματία και γεωπολιτική σε έναν διάλογο από ορθόδοξους, καθολικούς, κόπτες, Εβραίους και μουσουλμάνους στις 30 και 31 Οκτωβρίου

Από τον
Αντώνη Τριανταφύλλου

Στο επίκεντρο του θρησκευτικού και διπλωματικού ενδιαφέροντος θα βρεθεί στις 30-31 Οκτωβρίου η Αθήνα, καθώς σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο γίνεται πάλι σημείο συνάντησης και γόνιμου διαλόγου των χριστιανικών Εκκλησιών, των άλλων θρησκειών και των πολιτισμών της λεκάνης της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, στο πλαίσιο της δεύτερης Διεθνούς Διάσκεψης για τον Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή.

Τις εργασίες της διάσκεψης θα ανοίξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, των Πατριαρχών Αλεξανδρείας Θεοδώρου και Ιεροσολύμων Θεοφίλου και των Αρχιεπισκόπων Κύπρου, Αθηνών και Αλβανίας.

Hungary Orders Spies to Target Soros ‘Empire’Hungarian Prime Minister Viktor Orban renewed his assault on George Soros, instructing his intelligence services to map what he described as the networks run by the billionaire financier’s “empire” targeting his country.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-27/orban-marshals-spy-agencies-in-renewed-attack-on-soros-empire

π.Θεόδ. Ζήσης, Τα επισκοπικά δικαστήρια της Ι.Μ. Θεσ/νίκης [ΒΙΝΤΕΟ 2017]


Αι περί καθαρτηρίου πυρός συζητήσεις.

Μετά το Πάσχα οι μεν Λατίνοι ήθελον να συζητήσωσι μετά των Ελλήνων τας δογματικάς διαφοράς, οι μεν Έλληνες επέμενον να προσέλθουν και οι μετέχοντες της εν Βασιλεία Συνόδου. Τέλος συνεφώνησαν να συνέρχωνται τρις καθ’ εβδομάδα εις τον Ναόν του Αγίου Ανδρέου εκ μεν των Ελλήνων ο Άγιος Μάρκος, ο Μονεμβασίας, ο Νικαίας, ο Λακεδαιμονίας, ο Αγχιάλου, ο μέγας Χαρτοφύλαξ, ο μέγας Εκκλησιάρχης και άλλοι τινές, διαλεγομένων όμως προς τους Λατίνους, κατά διαταγήν του αυτοκράτορος, μόνον του Αγίου Μάρκου, διακρινομένου δια πολυμάθειαν, στερεότητα χαρακτήρος και ζήλον υπέρ της Ορθοδοξίας, και του Νικαίας Βησσαρίωνος, πολυμαθούς μεν και ευγλώττου, στερουμένου όμως σταθερότητος χαρακτήρος και αγνής αγάπης προς την αλήθειαν. Εκ των Λατίνων εξελέγησαν δύο Καρδινάλιοι, δύο μητροπολίται, δύο Επίσκοποι και τέσσαρες Κληρικοί.

***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αι περί καθαρτηρίου πυρός συζητήσεις.":


Δεν είναι μόνο μέσον πλουτισμού του πάπα αλλά παραπλάνησης, εξαπάτησης και κυριαρχίας επί των ακατήχητων αλλά υπεύθυνων γι αυτή την κατάσταση μαζών....Πάνω σε αυτό έχουν στηρίξει τρομερά άθλιες θεωρίες που οδηγούν στον αντίχριστο....

π.Θ. Ζήσης, Οι άγ. απ. Ανανίας -Ρωμανός μελωδός -Ιω. Κουκουζἐλης [ΒΙΝΤΕΟ 2017]


Συνεκλήθη η ετήσια Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς

 Ἐν Πειραιεῖ τῇ 27Ὀκτωβρίου 2017

 Συνεκλήθη η ετήσια Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς την Τρίτη 24η Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., περί ὥρα 10.00 π.μ., με επίσημο προσκεκλημένο και ομιλητή τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο.

Μετά τον Αγιασμό που τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας στον Ι. Ναό, ακολούθησε στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ναού σύντομος χαιρετισμός, τον οποίο απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, καθώς και ευχαριστίες προς το πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου κ. Νικολάου για την αποδοχή της προσκλήσεως να ομιλήσει στο Ιερατικό σώμα της Μητροπόλεως Πειραιώς, αναπτύσων το κύριο θέμα της Συνάξεως με τίτλο: «Πολυειδής κρίσις. Πνευματική, οἰκονομική, πολιτική».

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε διάλογος με ερωτήσεις από τους ιερείς και απαντήσεις σε επίκαιρα θέματα από τον ομιλητή. Ακολούθησε εόρτιο γεύμα.