«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ»! -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθηγητού του Παν. Αθηνών

Κατά τις τελευταίες ημέρες βρισκόμαστε σε μια όντως τραγική, για την ανθρώπινη υπόσταση της Ελλαδικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατάσταση, που προβληματίζει, σε βαθμό σχεδόν απογνώσεως, το χριστιανικό πλήρωμά της, που θέλει την Εκκλησία του «άσπιλον και αμώμητον», καθώς ο Χριστός, «ως αμνός άμωμος και άσπιλος» (Α΄ Πέτρ. 1, 19), «περιεποιήσατο αυτήν δια του ιδίου αίματος» (Πράξ. 20, 28)!                                                                                                                                   
Σήμερα εφθάσαμε στο σημείο να βλέπουμε να ρέει στα κανάλια των ΜΜΕ ο λόγος για την διαφθορά στην Εκκλησία με περίσσεια δημοσιότητα έτσι, ώστε «Η ομοφυλοφιλία στην Εκκλησία» (σταθερός θεματικός τίτλος στο τηλεοπτικό γυαλί) να είναι πλέον μια αυτονόητη και φυσιολογική αποδεκτή πραγματικότητα για όλα τα ΜΜΕ!                                                                                            
Η αγιοπνευματική δόξα και θεανθρώπινη υπόσταση της Εκκλησίας του Χριστού έχει παραδοθεί από τους διοικούντες την Εκκλησία στα τηλεοπτικά παράθυρα, στα οποία ταπεινώνεται και ευτελίζεται το ήθος του ανθρωπίνου σώματός της και ιδιαίτερα του επισκοπικού αξιώματος!             
Με την τηλεοπτική ταχύτητα και αμεσότητα, που προβάλλεται και διαδίδεται η πληροφορία της διαφθοράς στην Εκκλησία, με στοιχεία που αφορούν πρόσωπα και σχετικά γεγονότα, εκατομμύρια τηλεθεατές (εντός και εκτός της Ελλάδος) παρακολουθούν θερμές συζητήσεις για το πρόβλημα της ομοφυλοφιλίας μέσα στην Εκκλησία. Μάλλον βεβαιώνονται για την πραγματικότητα της διαφθοράς στο ανθρώπινο σκέλος της Εκκλησίας. Η κατάσταση αυτή, κατά την παρούσα ώρα, οδηγεί (grosso modo) σε δύο εμφανή συμπεράσματα ή μάλλον διαπιστώσεις, ότι·   

Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

ΣΤ ΛΟΥΚΑ. Αβερκίου ισαποστόλου, Των εν Εφέσω 7 παίδων.


Ἔζησε στὰ τέλη τοῦ 2ου αἰώνα μ.Χ. Ἡ ἄμεπτη ζωή του καὶ ἡ καρποφορία τῆς διδασκαλίας του, παρακίνησαν τὸ ποίμνιο νὰ τὸν ἀναγκάσει νὰ γίνει ἐπίσκοπος Ἱεραπόλεως στὴν Φρυγία. Τὸ ἀξίωμα δὲ μείωσε τὸν ζῆλο τοῦ Ἀβερκίου. Ἔλεγε, μάλιστα, ὅτι δὲν ἀρκεῖ κάποιος νὰ φαίνεται ἄρχων, ἀλλὰ καὶ νὰ εἶναι πραγματικά. Δηλαδὴ νὰ αὐξάνει τὴν διακονία καὶ τοὺς κόπους του.

Ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας - ΟΧΙ στα νέα Θρησκευτικά


Πρώτη αλαζονική αξίωσις του Πάπα. (Από την Σύνοδον Φερράρας-Φλωρεντίας)

Μετά είκοσιν ημέρας ο αυτοκράτωρ ανεχώρησεν εις Φερράραν, όπου ήτο ο Πάπας και θα εγίνετο η Σύνοδος. Απ’ εκεί ειδοποίησε τον καθ’ οδόν ευρισκόμενον Πατριάρχην ότι ο Πάπας απαιτεί να ασπασθή ο Πατριάρχης τον πόδα του! Μόλις ήκουσε την αξίωσιν αυτήν ο Πατριάρχης εταράχθη. Και, προς τιμήν του, αντεστάθη με όλας του τας δυνάμεις εις την αξίωσιν αυτήν, παρά την επιμονήν δε των απεσταλμένων του Πάπα, ότι είναι αρχαία συνήθεια, ίνα όλοι ασπάζωνται τον πόδα του, ο Πατριάρχης ηρνήθη, δηλώσας ότι τούτο είναι καινοτομία απαράδεκτος και ότι «Αν μεν θέλη ο Πάπας να ασπασθώ αυτόν με αδελφικόν ασπασμόν κατά την ιδικήν μας αρχαίαν και εκκλησιαστικήν συνήθειαν, συμφωνώ· αν δεν δέχεται ούτω, παραιτώ τα πάντα και επιστρέφω οπίσω». Τούτο δε εζήτησεν ο Πατριάρχης όχι μόνον δια τον εαυτόν του, αλλά και δι’ όλην την ακολουθίαν του. Ο Πάπας εδέχθη μεν κατ’ ανάγκην την αξίωσιν του Πατριάρχου και τον υπεδέχθη την 8ην Μαρτίου, όχι όμως επισήμως, αλλ’ εις ιδιαίτερον κελλίον, δια να κρύψη από τον λαόν την υποχώρησίν του. Επειδή δε ο αυτοκράτωρ απήτει να προσέλθουν εις την Σύνοδον όχι μόνον οι Λατίνοι Επίσκοποι, αλλά και οι βασιλείς και οι δούκες, ο Πάπας εζήτησε προθεσμίαν τεσσάρων μηνών ίνα τους ειδοποιήση. 

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ και ώρα 5:00 μμ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ -ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Από το Δημαρχείο Αμαρουσίου στο Υπουργείο Παιδείας.
«O κύβος ερρίφθη». Παίρνουμε πρωτοβουλία για το μέλλον των παιδιών μας.
Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, η μόνη λύση είναι αντίσταση και πάλι!

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, σε συνεργασία με την Εστία Πατερικών Μελετών, την Ενωμένη Ρωμιοσύνη και την Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.), καλεί σε παλλαϊκή κινητοποίηση-συγκέντρωση κατά των νέων βιβλίων-Φακέλων του μαθήματος των Θρησκευτικών, τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου και ώρα 5:00 μ.μ. στο Δημαρχείο Αμαρουσίουαπό όπου θα ξεκινήσει μια ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας με τελικό προορισμό το κατ΄ ευφημισμόν αποκαλούμενο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η ειρηνική και δημοκρατική αντίσταση, διαμαρτυρία, εγρήγορση και μαρτυρία αποτελεί στάση ευθύνης του κάθε Χριστιανού.

Η ΑΠΟΤΕΙΧΗΣΗ του ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ !

Το Δεκέμβριο του 1452 και ενώ ο Πρωτοσύγκελος πατήρ Ραφαήλ, αλλά και ο Διάκονός του Νικόλαος βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος οργάνωσε επίσημο συλλείτουργο στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας με αντιπρόσωπο του πάπα τον καρδινάλιο Ισίδωρο, στα πλαίσια της ενωτικής πολιτικής που εφάρμοζε έχοντας την ψευδαίσθηση ότι θα σωθεί η Βασιλεύουσα με τη βοήθεια του πάπα, από τον ασφυκτικό τουρκικό κλοιό. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1452, ανήμερα του Αγίου Σπυρίδωνος, έλαβε χώρα το συλλείτουργο αυτό. Όμως, ο Πρωτοσύγκελος Ραφαήλ δεν θέλησε να παραστεί και ούτε και τον Διάκονό του άφησε να πάει. Γνώριζε πολύ καλά ότι αυτό θα ήταν προδοσία της Πίστεως. «Όχι, και μέχρις εκεί. Σχέση ναι, βοήθεια ναι, συλλείτουργο με τους παπικούς ποτέ!...» είπε ο Άγιος. Ο Αυτοκράτορας θύμωσε πάρα πολύ και τους τιμώρησε με προσωρινή εξορία στην Αίνο. Γι’ αυτό και ο Άγιος Ραφαήλ ονομάζεται και ομολογητής, διότι παράτησε τις τιμές και δόξες του αξιώματός του και δεν υπολόγισε το κόστος της εναντίωσής του στον αυτοκράτορα, προκειμένου να υπερασπιστεί την αλήθεια της Ορθοδοξίας έναντι της αιρέσεως του παπισμού.

2η ΕΚΠΟΜΠΗ (2017-10-20) Ο π. Θ. Ζήσης στο ''Ράδιο Ενημέρωση 92,2'' [mp3 - 2017]

Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 11:00 πμ, θα ακούτε τον π. Θεόδωρο Ζήση στην Εκπομπή του κ. Ηλία Χρυσικού στο ΡΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 92,2 FM