῾Ο Ἅγιος ᾿Αθανάσιος ὁ Πάριος: τό «καθαρτήριον πῦρ»

Δεινός πολέμιος τοῦ Παπισμοῦ Ἅγιος Ἀθανάσιος ἀναφέρει ὅτι τό «καθαρτήριον πῦρ» ἐφευρέθη ἀπό τήν παπικήν ἐξουσίαν πρός χρηματισμόν. ᾿Εδῶ φαίνεται εἶναι ἡ οὐσία τοῦ θέματος αὐτοῦ.
«Τοῦτο δή τό Πουργατόριον ἡ Ἀνατολική ᾿Εκκλησία παντελῶς δέν τό δέχεται, καί τό στοχάζεται δι’ ἕνα μῦθον, ἤ μᾶλλον εἰπεῖν δι’ ἕνα πλούσιον μεταλλεῖον ἀπό τό ὁποῖον ἐκ περιουσίας συγκροτεῖται καί συνίσταται ἡ τράπεζα τοῦ Πάπα καί τῶν περί τόν Πάπαν».
***

Ο  Αλέξανδρος  άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "῾Ο Ἅγιος ᾿Αθανάσιος ὁ Πάριος: τό «καθαρτήριον πῦρ»...":

Το Πουργατόριο είναι μία κατάσταση "Ελέους - Θείου Ελέους" κατά τους παπικούς που δίδει ο δικός τους θεός ώστε όλοι όσοι έχουν σωθεί να εξιλεωθούν και από τα πιο μικρά ψεγάδια και καθαροί πλέον να εισέλθουν στην Βασιλεία των Ουρανών...Για να ευρεθούν στην κατάσταση αυτή, θα πρέπει να τηρούν όλα όσα προβλέπει η θεωρία τους περί Θείου Ελέους και καθημερινά στο ροζάριο να λένε τις προσευχές του Θείου Ελέους κλπ κλπ. Τα 101 χρόνια, ένα για κάθε ένα δάκρυ της παρθένου της Ακίτα κατά τους παπικούς τελειώνουν το 2018 και τότε αρκετοί είναι οι παπικοί που αναμένουν κοσμοϊστορικά γεγονότα τα οποία και τα συνδέουν με τα εν λόγω δάκρυα. Η υπομονή και αναμονή του Θεού ώστε οι άνθρωποι να ελκύσουν το Έλεός του και να προσηλυτιστούν στους λόγους και στις καρδιές των κατά τόπους παρθένων-θεοτήτων κατά τους παπικούς τελειώνει και τότε θα έλθουν 3 προφητευμένα γεγονότα. Η Προειδοποίηση, το Θαύμα και η Τιμωρία μέσα στα οποία αναμένουν να έλθει ο επι γης Βασιλέας του Ελέους για να καθίσει στο θρόνο του Ελέους δηλαδή επάνω από την Κιβωτό της Διαθήκης ως άλλος Χρισμένος-Μεσσίας και να βοηθήσει για τελευταία φορά τους ανθρώπους να ελκύσουν το Έλεος του Θεού....ο δικός τους Χρισμένος-Μεσσίας...ο αντίχριστος....
Δυστυχώς μέσω του Οικουμενισμού, της αγαπολογίας και της πίστης στις καρδιές και της σύγχρονης εποχής που μέσω των κοινωνικών δικτύων προβάλλεται ως θρησκεία η εξίσωση: Αγάπη = ♥ το οποίο σύμβολο έχει περάσει στην παγκόσμια συνείδηση ως το σύμβολο της καρδιάς και της αγάπης αν και στην αρχαιότητα αυτό ήταν το σύμβολο της αντισύλληψης, των ελεύθερων σαρκικών απολαύσεων και του σεξ.

Να σημειώσω επίσης πως το Σάββατο ο πάπας Φραγκίσκος από την πόλη Φάτιμα της Πορτογαλίας αγιοποίησε τα δύο μικρά παιδιά-βοσκούς, Francisco και Jacinta Marto, τα οποία κατά τους παπικούς πριν από 100 χρόνια είδαν όραμα την παπική παρθένο - θεότητα Φάτιμα η οποία τους έδωσε τρία μηνύματα-τα περιβόητα μυστικά της Φάτιμα που αφορούν άμεσα και την Ρωσία και την ανάγκη προσηλυτισμού της στις "Θεϊκές Καρδιές" γεγονός που ακόμα δεν έχει επιτευχθεί(ούτε από την Κολυμπάριο Σύνοδο). Πέθαναν σε πολύ νεαρή ηλικία(Μήπως τα πέθαναν για να μην μιλήσουν και πουν κάτι που δεν πρέπει?) και έγιναν έτσι οι νεώτεροι "άγιοι" της παπικής αίρεσης!

http://cdn.cnngreece.gr/media/com_news/story/2017/05/13/80573/main/2017-05-13T105034Z_1849918531_UP1ED5D0U49U9_RTRMADP_3_POPE-PORTUGAL-FATIMA.JPG

http://cdn.cnngreece.gr/images/news/2017/05/13/2017-05-13T110439Z_505071622_UP1ED5D0URQUN_RTRMADP_3_POPE-PORTUGAL-FATIMA.JPG

https://pbs.twimg.com/media/C_sr4ILXkAAUNpe.jpg:large

Μάλιστα ο πάπας επισκέφθηκε και τους τάφους των δύο παιδιών - αγίων:

http://cdn.cnngreece.gr/images/news/2017/05/13/2017-05-13T105634Z_664161268_UP1ED5D0UE8UF_RTRMADP_3_POPE-PORTUGAL-FATIMA.JPG

Αλέξανδρος

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΕΡΗΜΙΤΟΥ

Προσφιλέστατα εν Κυρίω τέκνα. Χαίρω και δοξάζω το πανύμνητον όνομα του Κυρίου Ιησού συν Πατρί και Πνεύματι, δια την πίστιν σας και τας αγίας εμπνεύσεις σας…                                                                                                                                     

 … Γράφετε, προφανώς υπό τον φωτισμόν του αγίου Πνεύματος, του «συναντιλαμβανομένου ταις ασθενείαις ημών»: «Είμεθα νέοι φοιτηταί τεσσάρων διαφόρων επιστημονικών κλάδων. Ζώμεν και ημείς εις τον καταλυτικόν 20ον  αιώνα. Ρεύματα μας περιβάλλουν ποικίλα, φιλοσοφικά, θρησκευτικά, κοινωνιστικά, πολιτιστικά, πολιτειακά, εκκλησιαστικά και μας προκαλούν εις αντιμετώπισίν των, εις μίαν τοποθέτησιν απέναντί των… Βεβαίως, πλην των διανοητικών προκλήσεων έχομεν και πειρασμούς ηθικούς. Είμεθα Ορθόδοξοι χριστιανοί και θέλομεν να ζήσωμεν και να αποθάνωμεν εν ευσεβεία και να μη εκπέσωμεν, όσον εξαρτάται από ημάς, της αιωνίου ζωής και μακαριότητος…  Δια τούτο, παρακαλούμεν την αγιότητά σας, όπως μας υποδείξη τρόπους οικοδομής εν Χριστώ και μας βοηθήση εις μίαν ορθήν αντιμετώπισιν των ανωτέρω συγχρόνων προκλήσεων, ώστε, χωρίς υπεκφυγάς, να πάρωμεν μίαν έλλογον στάσιν και θέσιν…».  

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας


ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ, ΑΔΕΛΦΕ; -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΖΩΝΤΑΣ μέσα στὴ λεγόμενη χριστιανική μας κοινωνία, πολλὲς φορὲς ψάχνω νὰ βρῶ ἕνα χριστιανό. Ψάχνω ἐπίμονα καὶ ἀγωνιωδῶς. Ἴσως κάποιος θὰ μοῦ πεῖ: «Ὅλοι γύρω σου εἶναι χριστιανοί καὶ σύ ψάχνεις; Μήπως ὑπερβάλλεις; Μήπως κρίνεις τοὺς ἄλλους σκληρά; Μήπως βάζεις ὡς μέτρο σύγκρισης τὴ δική σου πνευματικότητα, ἡ ὁποία ἐνδεχομένως νὰ εἶναι φανταστικὴ καὶ ὄχι πραγματική;». Ἀπαντῶ. Ζητῶ τὸν ἀληθινὸ χριστιανό, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ὅμοιος μὲ μένα. Αὐτὸν ποὺ χαίρεται τὴν πίστη του καὶ πρόθυμα θυσιάζει τὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Αὐτὸν ποὺ ταπεινὰ μοιράζει τοὺς πνευματικούς του καρπούς. Τὸν ἄνθρωπο ποὺ κατέχει, ὡς τὸν πολυτιμότερο θησαυρό, τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ἀρνεῖται νὰ βάλει νερὸ στὸ κρασί του. Ἀναζητῶ τὸν ἠθικὸ ἄνθρωπο, ποὺ δὲν ἀμελεῖ στὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν καὶ στὴν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων του. Αὐτὸν ποὺ ἔχει ὡς κύριο ἔργο του τὴν προσευχή. Ἀνυπομονῶ νὰ τὸν συναντήσω, γιατὶ εἶναι ἀξιοθαύμαστος.
***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ, ΑΔΕΛΦΕ; -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διον...":

Δε ζούμε σε αποστειρωμένο τοπίο. Ο άνθρωπος αναζητεί την αγάπη μα τη ψάχνει σε λάθος χώρους. Και ενώ η αγάπη είναι ο Θεός εμείς αγαπάμε τη ματαιότητα, δηλαδή είδωλα, δηλαδή γινόμαστε σύγχρονοι ειδωλολάτρες. Λάθος δρόμοι οδηγούν σε αδιέξοδα. Θέλουμε να ικανοποιούμε το θέλημα μας, και αυτό το θέλημα είναι ουσιαστικά ικανοποίηση του εγώ. Να τα πάθη πως γεννιούνται, παθιαζόμαστε με τις θελήσεις μας και τα είδωλα που κατασκευάζουμε, κοντραριζόμαστε με το όντως ασφαλές θέλημα εκείνο του Θεού. Υψώνουμε τοίχος απέναντι στην όντως αγάπη και η αγάπη δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος να μας αγγίξει.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΨΑΛΛΕΙ Η ΧΟΡ ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ --- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Παχωμίου του μεγάλου, Αχιλλίου του θαυμαρουργού, αρχιεπισκόπου Λαρίσης, Βαρβάρου μαρτ.

Ὁ Ὅσιος Παχώμιος γεννήθηκε τὸ 292 μ.Χ. στὴν Κάτω Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου ἀπὸ γονεῖς εἰδωλολάτρες καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου (306 – 337 μ.Χ.). Στὸ στρατό, στὸν ὁποῖο κατετάγη, γνωρίσθηκε μὲ Χριστιανοὺς στρατιῶτες καὶ διδάχθηκε ἀπὸ αὐτοὺς τὰ τῆς Χριστιανικῆς πίστεως. Ὅταν δὲ ἀπολύθηκε ἀπὸ τὶς τάξεις τοῦ στρατοῦ, ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο καὶ ἀφοῦ μετέβη στὴν Ἄνω Θηβαΐδα, βαπτίσθηκε καὶ ἐκάρη μοναχός.
Ἐπιθυμώντας μεγαλύτερη ἡσυχία, γιὰ νὰ ἀφοσιωθεῖ στὴν ἐρημικὴ ζωὴ καὶ τὴν ἄσκηση, κατέφυγε στὴν ἔρημο καὶ ἐτέθη ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ περίφημου ἡσυχαστοῦ Παλάμονος († 12 Αὐγούστου), τοῦ ὁποίου ἔγινε τέλειος μιμητής.

Εκδήλωση στην Κρανιά και στο Δελβινάκι: υπενθυμίζεται η 103η επέτειος του Πρωτοκόλλου της Κερκύρας


http://www.sfeva.gr/7E4775FF.el.aspx

103 χρόνια από έναν μεγάλο αγώνα και από ένα Πρωτόκολλο


http://www.sfeva.gr/10F03A87.el.aspx

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ "ΑΘΕΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ" ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 21/5/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

Για αυτό την Κυριακή 21 Μαΐου 2017, όλοι να κρατούμε μια Ελληνική Σημαία και το κερί της Αναστάσεως για να φωτίσουμε τον δρόμο της ΕΠ-ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ του Έθνους μας, της Ελευθερίας μας και την αναζωπύρωση των Ορθόδοξων Πιστεύω μας….. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του, για να ελευθερωθούμε το 1821 και προς Τιμή Του, οι πρόγονοί μας, συμπεριέλαβαν στο Σύνταγμα την φράση «στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιάς και της Αδιαίρετης Τριάδας»……..Εμείς δεν θα αφήσουμε την Μνημονιακή Βουλή να αθετήσει την υπογραφή μας…

Συνέχεια : Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική μου Ιστοσελίδα www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr

Ἀκατανόητον θαῦμα, ἀνερμήνευτον ἄκουσμα

Μυστηρίου θείου ἀποκεκρυμμένου φανέρωσις, ἀκαταμάχητος προστασία, ἀντίληψις κραταιά, ζωοδόχε πηγή, πέλαγος ἀνεξάντλητον τῶν θείων καὶ ἀπορρήτων χαρισμάτων καὶ δωρεῶν, ὕψος τῶν ἐπουρανίων καὶ ἀσωμάτων Δυνάμεων καὶ τῶν Σεραφεὶμ ὑψηλοτέρα, βάθος τῶν ἀποκρύφων νοημάτων τὸ ἀνεξερεύνητον, κοινὴ φιλοτιμία τῆς φύσεως, ἁπάντων τῶν καλῶν χορηγία, μετὰ τὴν Τριάδα πάντων τῶν ποιημάτων Δέσποινα, μετὰ τὸν Παράκλητον ἄλλος Παράκλητος, καὶ μετὰ τὸν μεσίτην Χριστὸν μεσίτρια τοῦ κόσμου παντός, τὸ ὄχημα ἡλίου τοῦ νοητοῦ, τὸ δοχεῖον τοῦ φωτὸς τοῦ ἀληθινοῦ τοῦ φωτίζοντος πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, φέρουσα ἐν ἀγκάλαις τὸν τῷ ῥήματι τὰ πάντα φέροντα·

ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ

Επληροφορήθημεν ὅτι ὁ Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος «ἐκοινώνησε» ὄστιαν εἰς κάποιαν Λειτουργίαν Παπικῶν, εἰς τήν ὁποίαν παρίσταντο και Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς καί Ὀρθόδοξοι θεολόγοι εἶναι μέν εἰς «διαθεσιμότητα» ἀλλά δέν ἔχει ὁλοκληρωθῆ ὑπό τῶν ἁρμοδίων Συνοδικῶν Ὀργάνων ἡ ἀνάκρισις. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ περί αὐτόν δέν ἐπιθυμοῦν νά ὑπάρξη πόρισμα καί ἀπόφασις, διότι εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν θά πρέπη νά ἐφαρμοσθοῦν οἱ Ἱεροί Κανόνες, νά ἀποβληθῆ ἀπό τήν Ἐκκλησίαν ὁ Ἀρχιμανδρίτης καί νά ἀρχίση ἡ παρακολούθησις καί ἡ ἀνάκρισις δι᾽ ὅλους τούς Μητροπολίτας, οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν εἰς τούς διαλόγους καί καταθέτουν εὐθέως αἱρετικάς θέσεις ὡς συνέβη προσφάτως. Ἐρωτῶμεν τόν Μακαριώτατον Ἀθηνῶν μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου: Πῶς ὁ πιστός λαός θα ἀντισταθῆ εἰς τάς αἱρέσεις, ὅταν ὁ «Πρῶτος» τῆς Ἐκκλησίας ἀρνῆται νά ἐφαρμόση τούς Ἱερούς Κανόνας διά τόν Ἀρχιμανδρίτην ἤ καί διά Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ἀσπάζονται τήν μεταπατερικήν θεολογίαν ἤ ἀναπτύσσουν θεωρίας περί διηρημένης Ἐκκλησίας μετά τῶν Παπικῶν; Πῶς θά ἀντισταθῆ ὁ πιστός λαός εἰς τήν αἵρεσιν τοῦ Παπισμοῦ, ὅταν ὁ Ἀρχιμανδρίτης «μετέλαβε» κατά τόν τρόπον τῶν Παπικῶν, ἐνώπιον Ὀρθοδόξων Μητροπολιτῶν καί θεολόγων, οἱ ὁποῖοι συνεκάλυψαν τό θέμα; Ἀναμένομεν ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον ἀπαντήσεις. Ὡς Θηβῶν εἶχε πλούσιον ἀντιαιρετικόν ἔργον. Ὡς Ἀθηνῶν ἐπιτρέπει τήν διείσδυσιν τῆς αἱρέσεως εἰς τήν Ἐκκλησίαν (Μεταπατερική θεολογία κ.λπ.); Τί ἐμεσολάβησεν ἀπό τήν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν κατέλαβε τόν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν;


Γ. Ζ.

ΥΒΡΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Ἡ προώθησις τοῦ Ἰσλὰμ εἰς τὴν Ἑλλάδα

Τὸν τελευταῖον καιρὸν παρατηροῦμεν κάτι τὸ ἐξωπραγματικόν. Πολιτειακοὶ καὶ Πολιτικοὶ Ἄρχοντες κάμνουν ὅτι δύνανται διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῶν θρησκευτικῶν δικαιωμάτων τῶνΜουσουλμάνων.Μίας θρησκείας εἰς τὸ ὄνομα τῆς ὁποίας ἡ Ἑλλάς καὶ τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων ἐγνώρισε πολλὰ δεινά. Οἱ πολιτειακοὶ καὶ πολιτικοὶ ἄρχοντες ἀναλαμβάνουν πρωτοβουλίας καὶ δεσμεύσεις ἔναντιΜουσουλμανικῶν χωρῶν διὰ τὴν ἀνέγερσιν Τεμένους εἰς τὸ Βοτανικὸν τῶν Ἀθηνῶν καὶ διὰ τὴν ἀνέγερσιν τζαμιῶν εἰς ὅλας τὰς πρωτευούσας τῶν Νομῶν τῆς Ἑλλάδος. Οἱ πολιτειακοὶ καὶ πολιτικοὶ ἄρχοντες «παίζουν ἀνοικτῶς» τὸ παιγνίδι τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων καὶ τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, ποὺ θέλουν τὴν Ἑλλάδα ἄνευ ὁμοθρήσκου, ὁμοτρόπου ζωῆς, ὁμογλώσσου, ὁμαίμου κ.λπ..

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Η καταραμένη Εργασία της Κυριακής [ΒΙΝΤΕΟ 2017]