Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. -- Αποτειχισθέντος Μοναχού Αλυπίου.

Αγιορείτου Άνθη εκ των εορταστικών λόγων εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εορτή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, μηνύματα σωτηρίας, υπόθεσις ευφροσύνης και χαράς! Πανήγυρις πανηγύρεων της ελπίδος ημών. Απεστάλη ο αρχάγγελος Γαβριήλ προς την Παρθένον Μαρία, μήνυμα παγκοσμίου σωτηρίας φέρων, απεστάλη στρατιώτης, βοών το μυστήριον του Βασιλέως, μυστήριον γνωριζόμενον πίστει, ουκ ερευνόμενον λογικώς αλλά ομολογούμενον και θεολογούμενον. Απεστάλη τον έκτον μήνα, από την σύλληψιν του Ιωάννου του Προδρόμου, προς παρθένον μνηστευμένην τω Ιωσήφ. Ο προφήτης Ησαϊας περί τούτου λέγει: «Δοθήσεται το εσφραγισμένο βιβλίον, ανδρί ειδότι γράμματα». Εσφραγισμένον βιβλίον την Παρθένον Μαρίαν λέγει. Από ποίους εδόθη; Από τους ιερείς. «Ανδρί ειδότι γράμματα» δηλαδή ο Ιωσήφ είχε γυναίκα και παιδιά, όστις λέγει κατά τον προφήτην: «Ου δύναμαι αναγνώναι» δηλαδή αδυνατώ να διαβάσω διότι είναι σφραγισμένο (κλειστό) τηρούμενον να γίνει κατοικητήριον Θεού. Ουκ είχε συζυγικές-σαρκικές σχέσεις ο Ιωσήφ με την Μαρία. Ο Γαβριήλ μηνύει εις παρθένον Μαρία την σάρκωσιν του Θεού Λόγου, η οποία κατανοήσασα ότι εκ Πνεύματος Αγίου τούτο, δέχεται λέγουσα το: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου» (Λουκ. α: 26-38).  

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ο Άγιος Νεομάρτυρας Ιωάννης ο Κάλφας [mp3 - 2017]


Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

misha έγραψε:

εάν οι Ρομανώφ θεωρούνται αιμοσταγείς τότε πώς πρέπει
 
να χαρακτηριστεί ο πρωτεργάτης της σφαγής της στάσεως του Νίκα;
 

Κοσμάς:
Εγώ, όμως δεν είπα τέτοιο πράγμα. Έγραψα το τι έλεγε τότε ο Ρωσικός λαός! Έγραψα:
 

«Ο ρωσικός λαός χαρακτήριζε τον τελευταίο Τσάρο ως “αιματοβαμμένο Νικόλαο”»!
 

Ο ρωσικός λαός χαρακτήριζε τον τσάρο «αιματοβαμμένο»!
 
Εγώ δεν πήρα θέση. Θα μου ειπείς, τότε γιατί το έγραψα; Το έγραψα
 
για να δείξω ότι η θανάτωση των Ρομανώφ, οφείλονταν σε λόγους καθεστωτικούς και αντεκδίκησης. Για το λόγο αυτό ανέφερα ακόμα τη θανάτωση από τους τσαρικούς του αδελφού του Λένιν, ο οποίος τώρα με τη σειρά του έδωσε τη διαταγή εκτέλεσης της οικογένειας των Ρομανώφ!
 

2. Ως άλλοθι επικαλείσαι τη στάση του Νίκα στην Κπολη, που ο στρατηγός του Ιουστινιανού Βελισάριος την κατέστειλε, με τριάντα χιλιάδες νεκρούς!
 
Εδώ, είχαμε μιά επανάσταση! Πυρπολήθηκε η Πόλη. Ακόμα και η Αγία Σοφία! Ο Ιουστινιανός ήθελε να παραιτηθεί και να φύγει. Τον συγκράτησε η σύζυγός του Θεοδώρα! Οι στρατηγοί του, Βελισάριος και Μούνδος, με σχέδιο που κατάστρωσαν μπόρεσαν να πατάξουν τους επαναστάτες. δεν μπόρεσαν όμως να αποφύγουν την αιματοχυσία. Οι νεκροί υπολογίζονται σε τριάντα χιλιάδες! Διερωτώμαι όμως, αν σε ένα πόλεμο με βαρβάρους οι στρατηγοί του αυτοκράτορα φονεύσουν μερικές χιλιάδες από αυτούς, είναι κατάκριτος ο αυτοκράτορας;
 
Οι Ρομανώφ ξεπάστρευαν όποιον έβαζε στο μάτι ο Ρασπούτιν!
 


Συνεχίζεται

Ύμνοι Τριωδίου Μ. Σαρακοστής Greek Orthodox Great Lent Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Δ Χαιρετισμοί. Προεόρτια Ευαγγελισμού, Αρτέμονος επισκόπου Σελευκείας και Πισιδίας και Ζαχαρίου των οσίων, Παρθενίου ιερομάρτυρος του νέου (1657).

Ἀκάθιστος Ὕμνος – Δ’ Στάσις


Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων,
Θεοτόκε Παρθένε,
καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς,
κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε,
οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου,
καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας·
Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας,
χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διορθόδοξη Επιστημονική Ημερίδα για την καταδίκη του Οικουμενισμού και της ''Συνόδου'' της Κρήτης

Του αείμνηστου Στέργιου Ν. Σάκκου, ῾Ομ. Καθ. Πανεπιστημίου

῎Αν ἐγκύψουμε στό θεολογικό βάθος τῆς ἱστορίας τῆς Θεοτόκου, θά δοῦμε, πράγματι, ὅτι ἡ ζωή της σημαδεύτηκε ἀπό ἐκεῖνα ἀκριβῶς τά γεγονότα, πού συνιστοῦν τήν οὐσία τῆς ᾿Εκκλησίας· τήν ἀνάσταση καί τήν ἐπιφοίτηση τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος. Τήν ὥρα τοῦ εὐαγγελισμοῦ της, ὅταν μέ πίστη ἀπόλυτη παρέδωσε τόν ἑαυτό της στό ρῆμα τοῦ ἀγγέλου, ἔζησε τήν συγκλονιστική ἐμπειρία τῆς Πεντηκοστῆς· «Πνεῦμα ῞Αγιον ἐπελεύσεται ἐπί σέ καί δύναμις ῾Υψίστου ἐπισκιάσει σοι» (Λκ 1,35). ᾿Εκείνη τήν στιγμή ἡ Παρθένος ἑνώθηκε μέ τόν Θεό κατά ἕναν ἄμεσο —ἀσύλληπτο— τρόπο καί γέμισε τό εἶναι της θεότητα…..

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Το έγγραφο ανακριτού της Ι.Μ.Θ. και η απάντηση του π.Θεοδώρου Ζήση

Πρόκειται για 2 επιστολές. Η πρώτη είναι του ειδικού ανακριτού της Ι.Μ.Θ. προς τον π. Θεόδωρο Ζήση και η δεύτερη είναι η γραπτή απάντηση του π. Θεοδώρου. Δημοσιεύουμε ευχαρίστως τις επιστολές αυτές, κοινά και κατ' αποκλειστικότητα, οι διαχειριστές των Ιστολογίων Κατήχησης και Κατάνυξις κατόπιν της παρακλήσεως του π. Θεοδώρου Ζήση, σε αρχείο pdf.

Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ -- Αλέξ. Παπαδιαμάντη

Ἂς εἰσδύῃ μία μόνη ἀκτὶς ἡλίου, ἅμα τῇ ἀνατολῇ, διὰ τοῦ θαμβοῦ φεγγίτου, εἰς τὸν πενιχρὸν θάλαμον, μὲ τοὺς τέσσαρας τοίχους ἀσβεστωμένους λευκούς, μὲ μίαν ψάθαν, καὶ ἐπ᾽ αὐτῆς μικρὸν ἀμαυρὸν κιλιμάκι στρωμένα ἐπὶ τοῦ πατώματος, μὲ δύο προσκεφαλάδες  ἀκουμβημένας σύρριζα εἰς τοὺς τοίχους, ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς γωνίας τοῦ πυρός, ὅπου τέσσαρες ξηροὶ δαυλοὶ καὶ δύο μεγάλα ξύλα ὀρθὰ καίουσι καὶ βρέμουσιν ἐπὶ τῆς ἑστίας. Τοιοῦτος νὰ εἶναι ὁ χειμερινὸς θάλαμος, ἔχων τὰ νῶτα ἐστραμμένα πρὸς βορρᾶν καὶ πρὸς δυσμάς, συνεχόμενος μὲ ἄλλον βορεινὸν θαλαμίσκον, ὅστις νὰ εἶναι συγχρόνως δῶμα καὶ ἡλιακωτὸν καὶ ὑπερῷον. Κατεσκευασμένος μὲ πλίνθους, μὲ ξυλοτοίχους, στεγασμένος μὲ ξύλα καὶ μὲ κεράμους, ἀφάτνωτος, ἀνώροφος, εὐήλιος, ἀθέρμαστος, εὐήνεμος, σχεδὸν ὑπαίθριος, μὲ τὸ μόνον ὑψηλὸν καὶ πλατὺ παράθυρον τὸ ἀπᾷδον εἰς ὅλον τὸν ρυθμὸν τοῦ κτιρίου, καί, χάριν πολυτελείας, μὲ πηχυαίαν ὕαλον, διὰ ν᾽ ἀπολαύῃ τις ὄρθιος, εἰς τὰ βασίλεια τοῦ Βορρᾶ, τὴν μεγάλην θέαν καὶ τὴν μεγάλην πάλην. Τοιαύτη θὰ ἦτο, χωρὶς νὰ παραβῶ τὴν δεκάτην Ἐντολήν, ἡ μόνη φιλοκτημοσύνη μου καὶ ἡ μόνη μου πλεονεξία.

Γιατί αποκρύπτεται η συγκλονιστική είδηση διακοπής μνημοσύνου των παραδοσιακών μας ιερέων από γνωστό Ιστότοπο;


Από Ηλία Γεωργιάδη,
Θεολόγο-Νομικό, Σέρρες,
Διευθυντή Εφημερίδος ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ
Είναι δυνατόν ένας ιστότοπος όπως η ΡΟΜΦΑΙΑ να μην αναφέρει την συγκλονιστική είδηση, για τη διακοπή του μνημοσύνου του Μητροπολίτη Θεσ/νίκης κ.Ανθίμου από τον ΟΓΚΟΛΙΘΟ, της Θεολογίας, πρωτ. Θεόδωρο Ζήση; Το ίδιο θα έπρεπε να κάνετε και για τον π.Νικόλαο Μανώλη εφημέριο του Αγίου Σπυρίδωνα Τριανδίας και τον π.Φώτιο Βεζύνια, από τον Ασκό Λαγκαδά.
Αλλά δεν νομίζετε ότι τον παγκοσμίου φήμης ΠΑΤΡΟΛΟΓΟ, τον καθηγητή που συνέγραφε όλους τους λόγους του Πατριάρχη Δημητρίου, τον καθηγητή που υποχρέωσε τους παπικούς να παραδεχθούν ότι η ΟΥΝΙΑ είναι απαράδεκτη και τους έπεισε να την άρουν, ασχέτως αν πήραν το λόγο τους πίσω και την επανέφεραν, τον καθηγητή που ο νυν πατριάρχης τον χειροτόνησε εις πρεσβύτερον στην ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ως Φιλαδελφείας.
Είναι δυνατόν η ΡΟΜΦΑΙΑ να τον αγνοεί και να μην μεταδίδει έστω και απλά την είδηση; Γιατί αδικείτε τον ιστότοπο που σεμνύνεται ότι μεταδίδει εκκλησιαστικές ειδήσεις;

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ : ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ: ΔΙΚΑΙΑ Η ΑΘΩΩΣΙΣ ΑΛΛΑ ΑΔΙΚΟΣ Η ΣΤΡΕΒΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 23ῃ  Μαρτίου 2017

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

 Ἡ ὁμόφωνος ἀθώωσις τῶν ἐμπλεκομένων στήν ὑπόθεσι τοῦ ἀνυπάρκτου καί πολιτικά κατασκευασμένου «σκανδάλου» τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου μέ τήν αἰτιολογία τῆς ἐλλείψεως δόλου καί τῆς μή προκλήσεως ζημίας σέ βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἀποτελεῖ ἀπόδοση τοῦ δικαίου, ἡ δικανική ὅμως θέσις ὅτι ἡ λίμνη Βιστωνίδα καί οἱ παραλήμνιες ἐκτάσεις ἀνήκουν στό Ἑλληνικό Δημόσιο ἀποτελεῖ κραυγαλέα στρέβλωση τῆς νομικῆς πραγματικότητος καί τῆς νομολογίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) τοῦ ὁποίου ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 10/1993/405/483-484/9.12.1994 ἱστορική του Ἀπόφασι «Ἱερῶν Μονῶν κατά τῆς Ἑλλάδος» ἔχει ἐπιλύσει τελεσιδίκως τό ἰδιοκτησιακό καθεστώς καί τῆς συγκεκριμένης ὑποθέσεως.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κριτική του κειμένου της Ι. Συνόδου ''Προς τον Λαό'' [ΒΙΝΤΕΟ 2017]