Γράφει ο κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος:

Μία άλλη παράμετρος που δεν θα πρέπη να μας διαφεύγει είναι και ο απροκάλυπτος τρόπος, με τον οποίο η κυβέρνηση έχει βαλθή να αποχριστιανοποιήση την Πατρίδα μας.  Μας κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν απορρίψει την χριστιανική πίστη και διακηρύττουν ότι είναι άθεοι προκειμένου να μετατρέψουν την Χώρα αυτή σε ένα άθρησκο λαϊκό κράτος.  Έτσι με μέσον τους μετανάστες αποσκοπούν να αλλοιώσουν την ταυτότητα αυτού του τόπου  χρησιμοποιώντας ως πρόφαση την χριστιανική φιλανθρωπία. Όμως η φιλανθρωπία και η αγάπη, τις οποίες προβάλλουν οι άθεοι κυβερνώντες είναι ψευδεπίγραφες, όπως και η ελευθερία που επαγγέλλονται. Διότι είναι φιλανθρωπία που έχει επινοηθή από πονηρούς ανθρώπους, για να πετύχουν τα πονηρά σχέδια τους, δηλαδή να επιβάλουν την αθεΐα και την αλλοίωση του Γένους μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: