Ύμνοι στα Εισόδια της Θεοτόκου μας --- Orthodox Hymns


ΟΧΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΛΛΟΓΟΥΗΝ

Αδελφοί
Για άλλη μια χρονιά αρκετά παιδιά μας, χωρίς να γνωρίζουν ούτε αυτά, ούτε εμείς, θα λάβουν μέρος σε μια ειδωλολατρική εκδήλωση, γνωστή ως Χάλλογουην (Halloween) την 31ην Οκτωβρίου. Τι είναι το Χάλλογουην; Είναι μια δεισιδαιμονία που ανεπτύχθη στην Ευρώπη, πριν τη γέννηση του Χριστού μας. Οι άνθρωποι που κατοικούσαν τότε στην Ευρώπη ωνομάζοντο Κέλτες. Η θρησκεία τους ήτο η λατρεία του Σατανά. Τελούσαν συνεχώς ανθρωποθυσίες προκειμένου να εξευμενίσουν τους δαίμονες.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ 2004


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Στάχυος, Απελλού, Αμπλία, Οὐρβανού, Νάρκισσου.

Καὶ οἱ πέντε ἄνηκαν στοὺς ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου. Καὶ ὅλοι τους ὑπῆρξαν «Χριστοῦ εὐωδία τῷ Θεῷ ἐν τοὶς σωζομένοις». Δηλαδὴ εὐωδία Χριστοῦ, εὐχάριστη στὸ Θεό, καὶ εὐωδία μεταξὺ τῶν σῳζόμενων ποὺ ἄκουγαν ἀπ’ αὐτοὺς τὸ σωτήριο μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου.
Ὁ Στάχυς ἔγινε πρῶτος ἐπίσκοπος Βυζαντίου, καὶ ἀφοῦ διάνυσε 16 χρόνια στὸ ἀποστολικὸ κήρυγμα, εἰρηνικὰ ἀναπαύθηκε ἐν Κυρίῳ.
Ὁ Ἀπελλῆς ἔγινε ἐπίσκοπος Ἡράκλειας καὶ πολλοὺς ἔφερε στὴν χριστιανικὴ πίστη.
Ὁ Ἀμπλίας ἔγινε ἐπίσκοπος Ὀδυσουπόλεως καὶ ὁ Οὐρβανός, ἐπίσκοπος Μακεδονίας. Ἐπειδὴ καὶ οἱ δυὸ γκρέμιζαν τὰ εἴδωλα, θανατώθηκαν μαρτυρικά.

Ὁ Νάρκισσος χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν. Ἡ ἀλήθεια, ὅμως, τοῦ Εὐαγγελίου, τὴν ὁποία δίδασκε μὲ ζῆλο, ἐξήγειρε τοὺς εἰδωλολάτρες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὸν βασανίσουν καὶ νὰ παραδώσει τὴν ψυχή του μαρτυρικά.

ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΥΝ ΣΠΙΤΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΜΑΡΡΑ

Ένταση επικρατεί από το πρωί της Τρίτης στη Χειμάρρα καθώς οι Aλβανικές αρχές, με αφορμή την ανάπλαση της πόλης, προχώρησαν τις κατεδαφίσεις σπιτιών της ελληνικής μειονότητας. Ισχυρή είναι η παρουσία της αστυνομίας καθώς υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους. Για τις εξελίξεις ενημερώθηκαν τόσο το υπουργείο Εξωτερικών όσο και η ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα. 

Σύμφωνα με καταγγελίες ομογενών, στις 18 Οκτωβρίου η επιθεώρηση χωροταξίας του Δήμου Χειμάρρας έστειλε ειδοποιητήρια σε 19 οικογένειες βορειοηπειρωτών, μελών της ελληνικής μειονότητας, με τα οποία τους ζητά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εντός πέντε ημερών, λόγω σχεδίων για κατεδάφισή τους.

OMΙΛΙΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΝΤΕΣ"

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=13572&p=35948#p35948

Διαβάζω τον Συναξαριστή και αναλογίζομαι: Εκείνοι οι μακάριοι εδείκνυον τα στίγματα και τας πληγάς υπέρ του Χριστού, εμείς σήμερα τι στίγματα εμφανίζουμε;

Ότε δε συνηθροίσθη η εν Νικαία Αγία Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, εν έτει τκε΄ (325), ήτο και ούτος (ο μακάριος Παύλος Αρχιεπίσκοπος Νεοκαισαρείας), εις των εκεί συναθροισθέντων τριακοσίων δέκα και οκτώ Θεοφόρων Πατέρων, οίτινες όλοι έφερον εις το σώμα των τα στίγματα και τας πληγάς του Χριστού, ως λέγει ο θείος Παύλος, και αυτά εθεώρουν καλλωπισμόν των, δεικνύοντες αυτά προς αλλήλους. Και εδείκνυον άλλος μεν την αποκοπείσαν υπό των ειδωλολατρών χείρα του, άλλος τα ώτα του, άλλος την ρίνα του, έτερος τους οφθαλμούς του, και άλλος άλλο μέλος του σώματός του παρουσίαζε βεβλαμμένον και ηκρωτηριασμένον από τους προλαβόντας τυράννους υπέρ της Αγίας του Χριστού Πίστεως. Άλλοι πάλιν επρόβαλλον τα πρήσματα, τα εκ των πεπυρωμένων σιδήρων, τα οποία όλα μετά πάσης χαράς και προθυμίας υπέμειναν οι τρισμακάριοι βασανιζόμενοι δια τον Χριστόν· όθεν και τα εδείκνυον εις όλους, ως λαμπρά σημεία της εις τον Χριστόν αγάπης των. Τότε λοιπόν και ο μακάριος ούτος Παύλος εδείκνυε τα εκ των ροπάλων θλάσματα, τα οποία είχεν εις το σώμα του, ομοίως και τας αγίας χείρας του τας σιδηροκαύστους και ανενεργήτους ούσας.

Προς την Ιεράν Κοινότητα Αγίου Όρους ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Πετρόπουλος απέστειλε την εξής επιστολή:

«Καιρός του ποιήσαι τω Κυρίω»

«Μηδέν υμίν και τοις δικαίοις τούτοις» (Ματθ. κζ: 19, Αγία Πρόκλα). Τοις αγωνιζομένοις υπέρ πατρώας ευσεβείας, θείων δογμάτων και ιερών κανόνων. Φοβηθώμεν μήπως θεομάχοι ευρεθώμεν (Γαμαλιήλ, Πράξεις ε: 39) και ισχύση ο λόγος του θείου Παύλου «ο ταράσσων αυτούς βαστάσει το κρίμα, όστις αν η» (Γαλ. ε: 10). Αδιανόητον να λιβανίζωνται καταστάσεις τύπου Ραβέννας, Σαμπεζύ, Καμπέρρας, Μπαλαμάντ, Ασσίζης, ως και εκείναι των Αθηνών της αποφράδος ημέρας της 5ης  Μαϊου 2001.                                                                                      
Σεβαστοί πατέρες, ευχαίς και πρεσβείαις του Παμμεγίστου Ταξιάρχου Μιχαήλ, στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου! Και νυν επέστη ο καιρός του ποιήσαι τω Κυρίω. Τα φωτόμορφα τέκνα της Ορθοδοξίας ως άλλοι επί Βέκκου Ζωγραφίται καλούνται πλέον πριν είναι αργά να δώσουν την ομολογίαν της πίστεως και να αντισταθούν στην οικουμενιστικομασονική λαίλαπα. «Όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανοίς» (Ματθ. ι: 32). «Τοις δε δειλοίς το μέρος αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη εν πυρί και θείω» (Απ. κα: 8). Ης αξιωθώμεν άπαντες διαφυγείν, ευχαίς και πρεσβείαις της Εφόρου Υμών Παναχράντου Αγίας Μητρός της αναφωνησάσης και υποδειξάσης επί Βέκκου τα δέοντα τοις προκατόχοις Υμών.

Μετά σεβασμού


Αρχιμ. ΝικόδημοςΘ.Πετρόπουλος                                      
Εφημέριος Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου Πατρών. 

Για την Ομογένεια το ξυπνητήρι βρίσκεται στην Αθήνα... -- Του Στέλιου Παπαθεμελή*

Αθάνατη Βέμπο προκαλείς πάντοτε ρίγη συγκίνησης με τις ηρωϊκές ραψωδίες σου και προσγειώνεις στην αείποτε ωμή διακρατική πραγματικότητα:
«Ποιος το περίμενε στ’ αλήθεια/να βγουν ψευτιές και παραμύθια/και να ξεχάσουν τώρα πια/τα λόγια εκείνα τους/που μας τα λέγαν κάθε βράδυ/απ’ τα Λονδίνα τους».
Και η επωδός για τους πάντοτε επίορκους «συμμάχους»:
«Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει/δεν θα το βάλουμε μαράζι/ και δεν θα κλάψουμε/που πάλι μας ξεχάσατε/ γιατί δεν είν’ πρώτη/που μας τη σκάσατε»!
Βεβαίως και δεν θα το βάλουμε μαράζι, αλλά μας παραπειράζει όσο ιδίως επαναλαμβάνεται απ’ αυτούς που προσπορίζονται από μας δωρεάν τεράστια οφέλη. Π.χ. Αμερικάνοι που στην καλύτερη περίπτωση τηρούν ίσες αποστάσεις απέναντι στον εγκληματία (ισλαμιστή Ερντογάν) και τα θύματά του (Ελλάδα-Κύπρο).

28η Οκτωβρίου --- ‘‘Ζήτω η Ελλάς’’

Ανησυχούμε και απελπιζόμεθα, όταν μελετούμε τους εκτεθέντας από την Εθνικήν Στατιστικήν Υπηρεσίαν αριθμούς, εν σχέσει προς το δημογραφικόν πρόβλημα της Ελλάδος.  Εκ των αριθμών, αποδεικνύεται ότι η πατρίς μας είναι άτεκνος σχεδόν χώρα, χώρα, κατά το πλείστον, γερόντων!  Ποίος θα το εφαντάζετο;  Οι Έλληνες, δυστυχώς κατ’ όνομα οι πλείστοι Ελληνορθόδοξοι, εγένοντο αρνηταί της ζωής, φυγότεκνοι, στείροι!  Ωσάν να μη υπήρξαν απόγονοι ενδόξων όντως προγόνων, οι οποίοι εξύψωσαν την ιδέαν και αξίαν του Ανθρώπου και του Ανθρωπισμού όσον ουδέν άλλο έθνος επί της γης.  Η δε πολιτεία, άνευ βουλής ενεργήσασα, εψήφισε νόμον περί αμβλώσεων δια του οποίου φονεύονται 300—400 χιλιάδες  Ελληνορθόδοξα νήπια ετησίως και όντως επεδεινώθη επικινδύνως το δημογραφικόν πρόβλημα της Χώρας.  Υπό το πνεύμα του δήθεν «εκδημοκρατισμού» της οικογένειας, του γάμου και του ατόμου ηλλοίωσε το Οικογενειακόν δίκαιον και ενομιμοποίησε την μοιχείαν και ομοφυλοφιλίαν.  Με την ανεξέλεγκτη και μεθοδευμένη μετακίνηση ξένων πληθυσμών στον Ελληνικό χώρο, η πολιτεία θα επιδεινώση ακόμα περισσότερον την πληθυσμιακήν αλλοίωση και θα βοηθήση την ανάπτυξη ξένων ισχυρών μειονοτήτων, που θα δρουν διασπαστικά στο τέλος, ως πέμπτη φάλαγξ εντός των τειχών. Η πολιτεία μεθοδευμένα ηλλοίωσε, την Χριστιανικήν αγωγήν του Λαού και τας ηθικοθρησκευτικάς του αξίας, διότι η φυγοτεκνία είναι θέμα κυρίως ηθικόν.  Ηλλοίωσε και το εθνικόν φρόνημα.  Είναι ολοφάνερον, ότι η εθνική συνείδησις έχει σήμερον αμβλυνθή κυρίως στις ψυχές των νέων!  Εφ’ όσον δεν υπάρχει μέσα μας έντονον το αίσθημα της φιλοπατρίας, πώς είναι δυνατόν να σκεπτόμεθα το μέλλον της Ελλάδος;  Έτσι, αφού οι Έλληνες αντέστησαν επί χιλιετίας εις αφανιστικούς κινδύνους, ήδη εξαφανίζονται ειρηνικώς και αφ’  εαυτών!


‘‘Ζήτω  η Ελλάς,’’ αναφωνούν, κατά τα επετειακά ειωθότα, οι ομιληταί.  Αλλά πώς θα ζήση η Ελλάς χωρίς Έλληνας;

Συγκλονιστικό θαύμα του Αγ. Νικολάου στο Κίεβο το 1920

Στα μέσα της δεκαετίας του '40 βρέθηκα στο Μόναχο,στην Δυτ. Γερμανία. Η πόλη ήταν ακόμη ερειπωμένη από τον πόλεμο και δεν είχα που να μείνω. Τελικά βρέθηκε ο «Καλός Σαμαρείτης» κάποια δωμάτια που ανήκαν στην εκκλησία. Εκεί βρήκα και έναν κύριο γύρω στα 40-45 και συστηθήκαμε. Έπρεπε να κοιμηθούμε πάνω σε κάτι σανίδες και καρέκλες και για να περάσει η ώρα μας αρχίσαμε να συζητάμε. Σε μία στιγμή μου λέει:
"Εχεις ακούσει για το θαύμα του Αγίου Νικολάου στο Κίεβο την δεκαετία του '20";

Εγώ δεν είχα ακούσει τίποτα και τότε άρχισε να μου διηγείται τα παρακάτω:
«Στο Κίεβο, στο Πόντολ (στο βόρειο τμήμα της πόλης) ζούσε μία χήρα με τον γιό της και την θυγατέρα της. Αυτή η γυναίκα προσευχόνταν συχνά μπροστά στην εικόνα του Αγίου Νικολάου και ζητούσε την βοήθειά του σε όλες τις δύσκολες περιστάσεις. Τελικά ο γιός της έγινε αξιωματικός.

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Κλεώπα και Αρτεμά εκ των 70.

Ὁ Κλεόπας ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς 70 μαθητὲς τοῦ Κυρίου. Γι’ αὐτὸν διαβάζουμε στὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον κδ’ 18 – 27:

18 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εἷς, ᾧ ὄνομα Κλεόπας, εἶπε πρὸς αὐτόν· σὺ μόνος παροικεῖς ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις;
19 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ποῖα; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,
20 ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρῖμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.

3η ΕΚΠΟΜΠΗ 2017-10-27 Ο π. Θ. Ζήσης στο ''Ράδιο Ενημέρωση 92,2''


Γράμμα από τη Μόροβα

Ο Τάσος Ρηγόπουλος, στρατευμένος στην Αλβανία το 1940, έστειλε από το μέτωπο το παρακάτω γράμμα στον αδελφό του: 
« Αδελφέ μου Νίκο, 
Σου γράφω από μια αετοφωλιά, τετρακόσια μέτρα ψηλότερη από την κορυφή της Πάρνηθας. Η φύση τριγύρω είναι πάλλευκη. Σκοπός μου όμως δεν είναι να σου περιγράψω τα θέλγητρα μιας χιονισμένης Μόροβας με όλο το άγριο μεγαλείο της. Σκοπός μου είναι να σου μεταδώσω αυτό που έζησα, που το είδα με τα μάτια μου και που φοβάμαι μήπως, ακούγοντάς το από άλλους, δεν το πιστέψεις.
 
Λίγες στιγμές πριν ορμήσουμε για τα οχυρά της Μόροβας, είδαμε σε απόσταση καμμιά δεκαριά μέτρων μια ψηλή μαυροφόρα να στέκεται ακίνητη.
 
- Τις ει;
 
Μιλιά.
 
Ο σκοπός θυμωμένος ξαναφώναξε:
 
- Τις ει;
 
Τότε, σαν να μας πέρασε όλους ηλεκτρικό ρεύμα, ψιθυρίσαμε: Η ΠΑΝΑΓΙΑ!
 
Εκείνη όρμησε εμπρός σαν να είχε φτερά αετού. Εμείς από πίσω της. Συνεχώς την αισθανόμασταν να μας μεταγγίζει αντρειοσύνη. Ολόκληρη εβδομάδα παλαίψαμε σκληρά, για να καταλάβουμε τα οχυρά Ιβάν- Μόροβας.
 
Υπογραμμίζω πως η επίθεσή μας πέτυχε τους Ιταλούς στην αλλαγή των μονάδων τους. Τα παλιά τμήματα είχαν τραβηχθεί πίσω και τα καινούργια … κοιμόνταν! Το τι έπαθαν δεν περιγράφεται. Εκείνη ορμούσε πάντα μπροστά. Κι όταν πια νικητές ροβολούσαμε προς την ανυπεράσπιστη Κορυτσά, τότε η Υπέρμαχος έγινε ατμός, νέφος απαλό και χάθηκε ».

Στα βουνά της Βορείου Ηπείρου τότε και τώρα

Ο εορτασμός του ΟΧΙ ας οδηγήσει όλους μας να σταθούμε εμπράκτως στο πλευρό των αδελφών μας
Oι μεγάλες επιτυχίες του Ελληνικού Στρατού κατά του Μουσολίνι από τον Οκτώβριο του 1940 έως και την άνοιξη του 1941 (Επιχείρηση Primavera) έλαβαν χώραν στη Βόρειο Ηπειρο, δηλαδή στην περιοχή της Αλβανίας η οποία κατοικείται κυρίως από την ελληνική εθνική κοινότητα. Πήραμε το Αργυρόκαστρο, νικήσαμε στο Τεπελένι, απελευθερώσαμε την Κορυτσά, ήσαν τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων που σκορπούσαν ρίγη συγκινήσεως. Οι Βορειοηπειρώτες περίμεναν με ελληνικές σημαίες τον Στρατό μας και όλοι μαζί, άνδρες και γυναίκες, μοιρολόγησαν τους νεκρούς.
Οφείλουμε πολλά στον βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό. Οχι μόνον για τη συνεισφορά του στη νίκη κατά της φασιστικής Ιταλίας, αλλά και γενικότερα. Μέσα από πολλές κατακτήσεις και καταπιέσεις κράτησε την ορθόδοξη πίστη και διαφύλαξε την ελληνική συνείδηση. Ακόμη κι όταν χανόταν η ελληνική γλώσσα και τη θέση της έπαιρναν διάλεκτοι, όπως τα βλάχικα, οι Βορειοηπειρώτες παρέμεναν στενά προσηλωμένοι στο ελληνορθόδοξο γένος.

Σήμερα τα προβλήματα των ομοεθνών μας στην Αλβανία είναι πολλά και έρχονται να προστεθούν στο βεβαρημένο κλίμα των ελληνοαλβανικών σχέσεων. Θυμίζω τα κυριότερα σημεία διαφωνίας μεταξύ Αθηνών και Τιράνων:

Οι πρόκριτοι των Ελλήνων εξαιτούν επιτάχυνσιν της Συνόδου δια τον κίνδυνον των Τούρκων. (από την Σύνοδο Φερράρας - Φλωρεντίας)

Ο ασύνετος αυτοκράτωρ, εξελθών της Φερράρας, κατώκησεν εις εν Μοναστήριον επιδιδόμενος εις το κυνήγιον και αδιαφορών δια τας εκκλησιαστικάς υποθέσεις. Εν τω μεταξύ οι Τούρκοι ητοιμάζοντο να επέλθωσι κατά της Κωνσταντινουπόλεως. Τότε οι Έλληνες ηξίωσαν από τον Πατριάρχην να αρχίση η καθολική Σύνοδος (ήτις δεν είχεν αρχίσει ακόμη), ίνα μη εξοδεύουν ματαίως τον καιρόν των εις ξένην χώραν. Ο Πατριάρχης ανέφερε ταύτα εις τον αυτοκράτορα, όστις απήντησεν ότι περιμένουν τους Καρδιναλίους και τους αντιπροσώπους των ηγεμόνων της Δύσεως. Ο Πάπας πάλιν, γνωρίζων ότι ουδείς εκ των μετεχόντων της Συνόδου της Βασιλείας πρόκειται να έλθη, είπεν· «Όπου είμαι εγώ μετά του βασιλέως και του Πατριάρχου, εκεί είναι και η Σύνοδος άπασα των Χριστιανών».

π.Θεόδ. Ζήσης, Σοβαρά θέματα της εκκλησ. επικαιρότητας


ΤΟ ΞΥΠΟΛΗΤΟ ΤΑΓΜΑ 1954

· 
Υπάρχουν ορισμένες ταινίες που απαγορέυεται να μην έχουμε δει. Το "ξυπόλητο τάγμα" ανήκει σε αυτές.
Βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Το Ξυπόλητο τάγμα είναι η αληθινή ιστορία 160 παιδιών, που η δράση τους πήρε διαστάσεις μύθου όταν διώχτηκαν από τα ορφανοτροφεία της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί κατακτητές στα χρόνια της κατοχής του B’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα παιδιά μεταβάλλονται σ’ ένα είδος καλόκαρδης ηρωικής συμμορίας, που κλέβει από τους Γερμανούς και τους μαυραγορίτες για να συντηρεί τα μέλη της κι όσους μπορεί από τον κόσμο γύρω της.
Eπίσης, πέρα από την αρωγή που παρείχαν στο κόσμο, κατάφερναν με την εξυπνάδα και το κουράγιο τους να βοηθούν την Αντίσταση, βρίσκοντας τρόπους να φυγαδεύουν στη Μέση Ανατολή Έλληνες, Αμερικάνους και Εγγλέζους αξιωματικούς, με σκοπό να ενωθούν με τους εκεί συμμαχικούς στρατούς.
Μια άλλη πλευρά της αντίστασης, μέσα από την ηρωική δράση μιας ομάδας ορφανών παιδιών στη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής,
Mε το ξυπόλητο Tάγμα, ο Γκρεγκ Tάλλας, μας έδωσε την ατμόσφαιρα της μαύρης απελπισίας που ζούσε η θεσσαλονίκη την εποχή του '40.
Έτσι η ταινία του γίνεται ένα ντοκουμέντο της Nαζιστικής τρομοκρατίας και μία μαρτυρία συγκλονιστική.Ένα από τα ελάχιστα δείγματα ελληνικού νεορεαλισμού. Υποψήφιο για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας 1954.

Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ : ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΘΕΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ1940

ΑΙΣΧΟΣ! ΑΙΣΧΟΣ! ΑΙΣΧΟΣ!

ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΘΕΟΙ

ΣΗΜΕΡΑ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ, 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ!

________Με μεγάλη αγανάκτη- ση, αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί, σας παρουσιάζω ένα ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ  κομμάτι από τα διδακτικά βιβλία της Ε΄Δημοτικού, τα οποία ΣΗΜΕΡΑ, ναί σήμερα, ευρίσκονται στα χεράκια των παιδιών μας!   
_______Όσοι έχετε παιδάκι, το οποίον φοιτά στην Ε΄Δημοτικού, παρακαλώ να ανατρέξετε στις σελίδες 44-45 του βιβλίου «Γλώσσα, α΄ τεύχος», του Υπουργείου Παιδείας, όπου υπάρχει η επικεφαλίδα: 
  
Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο!
(Κι εμείς πήγαμε στο υπόγειο) 
_______Εκεί, λοιπόν, κάτω από μιά γελοία ιστορία για τα παιδάκια, που έχει σχέση με το γάλα τους και άλλες ανοησίες, το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι αποσιωπάται πλήρως το μεγάλο γεγονός του ΟΧΙ του 1940, για να καταλήξει στα εξής τρελλά διδάγματα: 
«Κατεβήκαμε όλοι πιασμένοι χέρι χέρι και μπήκαμε στον κόσμο που  και όλοι τρέχαμε και ακούγαμε τις μπόμπες, τις σειρήνες, τα αντιαεροπορικά και τα βαπόρια και φτάσαμε στην πλατεια και σταματήσαμε κάτω από τα δέντρα να ξεκουραστούμε ...και ο μπαμπάς με πήρε αγκαλιά και είπε πάλι
- Άκη από σήμερα θα γίνης άντρας.
Εγώ τότε φοβήθηκα πάρα πολύ, γιατί δεν ήθελα να γίνω σήμερα άντρας. Ούτε ήθελα να πάω στο υπόγειο....»!!!!!
_________Κι εμείς πήγαμε στο υπόγειο! Αυτή, βλέπετε, είναι 
η .......ανάπτυξη της εθνικής συνειδήσεως, την οποία τα Σχολείας μας προσπαθούν να καλλιεργήσουν σήμερα στις τρυφερές ψυχές των παιδιών μας!  
_____Θαυμάστε τους ή ......αποδοκιμάστε τους! Από εσάς εξαρτάται η συνέχεια! Μη περιμένετε κάτι από τήν Ηγεσία της Χώρας μας, ήτοι από την Πνευματική, την Ακαδημαϊκή ή και την Στρατιωτική Ηγεσία μας. «Ή θα ξυπνήσουμε, ή τελειώσαμε οριστικά», όπως λίαν επιτυχώς γράφει ο κ. Αντώνιος Γρυπαίος (Πληροφορίες: Σταύρος Καραμπατσακίδης (e-mail: stkarabatsakidis@gmail.com)

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

«Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστιν εσφράγισαν». Εκκλη. Υμνογραφία.

Η υπάρχουσα μεταξύ των αγίων Πατέρων της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας ιδιοτυπία, η οποία χαρακτηρίζει τας προηγουμένας ηθικάς και πνευματικάς προσωπικότητας, αποτελεί μέγαν πειρασμόν παρά τοις θεολογούσι. Τούτο δεν είναι ανεξήγητον. Η υφισταμένη μεταξύ ημών και των Πατέρων, εν αγιότητι, απόστασις μας αναγκάζει να τους βλέπωμεν «δι’ εσόπτρου εν αινίγματι» και επόμενον είναι να μη διακρίνωμεν την μεταξύ τούτων υπάρχουσαν εσωτερικήν ενότητα. Εντεύθεν αι παρανοήσεις και η ημαρτημένη κριτική επί της διδασκαλίας των αγίων Πατέρων. Το θέμα της ενότητος των αγίων Πατέρων είναι εκ των πλέον σημαντικών δια την ορθοδοξίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η ενότης της διδασκαλίας των δεν οφείλεται εις φυσικούς παράγοντας, αλλ’ εις αυτό το Πνεύμα το άγιον, «το φωτίσαν τούτων την διάνοιαν». Εκείνο, το οποίον ονομάζεται εις την θεολογικήν γλώσσαν «συμφωνία» είναι το συγκροτούν την αυθεντίαν και το κύρος της εκάστου των Πατέρων διδασκαλίας και της Καθόλου Εκκλησίας.

Σήμερα 30/10/2017 ((Ν.Η) ΣΤΙΣ 19.30 μ.μ... Στην πλατεία Κολοκοτρώνη Θεσσαλονίκη

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΡΗΝΙΚΉΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΛΗΡΙΚΏΝ, ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΏΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ... 

Καλούμε κλήρο και λαό, από όλη την Ελλάδα, σε λαοσύναξη στην Θεσσαλονίκη...!!! Διαδώστε και κοινοποιήστε το παντού..!!! 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΝΤΕΣ"

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/10/2017 ((Ν.Η) ΣΤΙΣ 19.30 μ.μ... Στην πλατεία Κολοκοτρώνη απέναντι απο την εταιρεία θεάτρου Ε.Θ.ΘΕ (Ελεύθερο Θέατρο Θεσσαλονίκης) ... 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΥΛΑΙΑ *Πλατεία ΧΑΝΘ (Πλευρά Τσιμισκή) *Τηλέφωνο Επικοινωνίας για εκδήλωση παραπόνων: ‎

+306973 560 436 και ‎2310 237700 

Εξομολογείσθε τω Κυρίω~Ψαλμός ΡΛΕ'.135 -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Κλεώπα και Αρτεμά εκ των 70.

Ὁ Κλεόπας ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς 70 μαθητὲς τοῦ Κυρίου. Γι’ αὐτὸν διαβάζουμε στὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον κδ’ 18 – 27:

18 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εἷς, ᾧ ὄνομα Κλεόπας, εἶπε πρὸς αὐτόν· σὺ μόνος παροικεῖς ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις;
19 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ποῖα; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,
20 ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρῖμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.

Η Παναγία της Σκριπούς

Σεπτέμβριος του 1943. Οι Ιταλοί συνθηκολογούν. Μία ομάδα από κατοίκους του Ορχομενού Βοιωτίας πλησιάζουν στον σιδηροδρομικό σταθμό της Λειβαδιάς και ζητούν από την εκεί ιταλική φρουρά να παραδώσει τον οπλισμό της. Διαφορετικά, τους απειλούν πως θα δεχθούν επίθεση από τους αντάρτες που βρίσκονται στην περιοχή του Τζαμαλιού ( Διονύσου ). 
Οι Ιταλοί αρνούνται να παραδοθούν και ενημερώνουν τους Γερμανούς, οι οποίοι αποφασίζουν να κάψουν τον Ορχομενό και να τιμωρήσουν τους κατοίκους.
 
Το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι Γερμανοί στον Ορχομενό και συλλαμβάνουν εξακόσιους ομήρους. Ένα τμήμα μένει στην πόλη, ενώ ένα άλλο με τρία τανκς προχωρεί προς τον Διόνυσο.
 
Λίγο έξω από τον Ορχομενό είναι χτισμένη η πιο αρχαία εκκλησία της Βοιωτίας ( 874 μ.Χ. ), αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου - παλιό μοναστήρι της Σκριπούς.
 
Είναι ακόμη μεσάνυχτα. Η φάλαγγα έχει προσπεράσει πεντακόσια πενήντα μέτρα τον ναό, όταν ξαφνικά το πρώτο τανκ ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου.

Ο Άγιος Μάρκος τη δυνάμει του Πνεύματος καταισχύνει τους σοφούς των Λατίνων. (από τη Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας)

Εκ των μετεχόντων των διαλέξεων δέκα Λατίνων, εις Καρδινάλιος, Ιουλιανός ονομαζόμενος, είχε τόσην δύναμιν λόγου και μνήμης, ώστε πάντες τον εθαύμαζον και τον εφοβούντο. Εις τούτον απήντα ευθαρσώς και με δύναμιν επιχειρημάτων ο Άγιος Μάρκος, ώστε εν τέλει ηνάγκασε τούτον να παραιτηθή του αγώνος και να υποδείξη αντί εαυτού τον διδάσκαλον Ιωάννην, όστις ήτο πολύς την σοφίαν και δεινός εις το συζητείν. Αλλ’ η σοφία αυτού ήτο κοσμική, δεν ήτο πνευματική, την οποίαν είχε μόνον ο Άγιος Μάρκος. Μολονότι δε ο Ιωάννης ήτο φιλόνεικος και στρεψόδικος, και συχνά προέβαλλεν εις τας συζητήσεις ζητήματα, τα οποία ουδεμίαν είχον σχέσιν με το συζητούμενον θέμα, ο Άγιος Μάρκος ευθύς έδιδε προς αυτόν τας δεούσας αποκρίσεις. Τούτο δε έπραττεν ο Ιωάννης, διότι ο Άγιος τον απεστόμωνε με τας σοφάς αποκρίσεις του και δεν είχε τι να απαντήση.

Η Ψευδοσύνοδος της Κρήτης: Προς Νέα Εκκλησία (Μέρος ε΄)

Απάντηση στο κείμενο του Επισκόπου Αβύδου κ. Κυρίλλου Κατερέλου «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης: Νέα Εκκλησιολογία ἢ Πιστότητα στὴν Παράδοση;»)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ: http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2017/10/blog-post_14.html
Νικολάου Μάννη
εκπαιδευτικού

Θ. Για τα όσα αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο («Ἡ ἱστορικὴ ὁνομασία τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν») έχει ήδη γίνει λόγος παραπάνω. Όπως τονίστηκε και προηγουμένως ενώ η Ψευδοσύνοδος της Κρήτης «ἀποδέχεται τὴν ἱστορικὴν ὀνομασίαν τῶν μὴ εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ᾽ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν», δεν μας λέει ποια ακριβώς είναι αυτή η ονομασία. Διότι οι Παπικοί, για παράδειγμα, θεωρούν ως ιστορική ονομασία τους το «Καθολική Εκκλησία», το οποίο προφανώς δεν αποδέχεται η «Αγία και Μεγάλη» Σύνοδος. Αναφέρθηκε ήδη πώς αποκαλούσαν οι προγενέστερες Σύνοδοι (αλλά και οι Πατέρες) την «Παπική Εκκλησία» και τι είδους «Εκκλησία» την θεωρούσαν.

Άλμα στην αιωνιότητα. Ματθαίος· ο τελώνης που έγινε απόστολος! -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού ΑΠΘ

Η μετάνοια είναι η πιο μεγάλη παραχώρηση του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά και η πιο γενναία και ηρωϊκή ανθρώπινη πράξη. Είναι ένα άλμα, το οποίο επιτελεί ο αμαρτωλός με τη βοήθεια της πίστεως, για να μπει έτσι στη σφαίρα της χάριτος, όπου όλα είναι τέλεια και άγια, διότι η αγάπη του Θεού γνωρίζει να λαμπρύνει και να αξιοποιεί θετικά και τα πιο μελανά και αρνητικά στοιχεία του ανθρώπου. Αυτό το γενναίο άλμα της μετανοίας, με τις ασύλληπτες συνέπειές του, μπορούμε να μελετήσουμε απλά, αλλά και πολύ καθαρά στην αγιασμένη μορφή του ευαγγελιστού Ματθαίου, του τελώνη, που έγινε απόστολος του Χριστού.

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ανακοινωση - Δελτιο Τυπου

Καλημέρα σας:

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τα προγράμματα κατάρτισης HELLENIC OPEN BUSINESS ADMINISTRATION που θα προσφερθούν την περίοδο ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2017. Σε αυτά περιλαμβάνεται ένα miniMBA καθώς και 23 επιπλέον προγράμματα που καλύπτουν τις σημαντικότερες ειδικότητες Διοίκησης Επιχειρήσεων:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 10-25 εβδομάδες, ΕΝΑΡΞΗ: Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: μέχρι Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Η εφαρμοζόμενη εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στα προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν --- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Ε ΛΟΥΚΑ. Αναστασίας Ρωμαίας, Αβρααμίου οσίου.


Ἡ Ὅσια Ἀναστασία ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ρώμη. Ὅταν πέθαναν οἱ πλούσιοι γονεῖς της, διαμοίρασε τὴν περιουσία ποὺ κληρονόμησε στοὺς φτωχοὺς καὶ ἀποσύρθηκε σὲ μοναστήρι. Ὅταν τὴν συνέλαβε ὁ ἡγεμόνας Πρόβος, ὑπενθύμισε στὴν Ἀναστασία τὴν ἀνθηρὴ νεότητά της, γιὰ τὴν ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ ἀρνηθεῖ τὸν Χριστό. Τότε, δυναμικὴ ὑπῆρξε ἡ ἀπάντηση τῆς Ἀναστασίας:

Η πρώτη διχοστασία του Νικαίας Βησσαρίωνος. (Από τη Σύνοδο Φερράρας- Φλωρεντίας)

Κατά τας προφορικάς διαλέξεις ο Άγιος Μάρκος, βοηθούμενος από τον Νικαίας, αντέκρουε τους Λατίνους. Όταν δε οι Λατίνοι εζήτησαν εκάστη μερίς να εκθέση γραπτώς τας απόψεις της, ο βασιλεύς απέβλεψε κυρίως εις τον Άγιον  Μάρκον. Ο Νικαίας ωμολόγησεν ότι «Εγώ ουκ έχω λέγειν περί αυτού· ει μεν γαρ τα περί της δόξης, έχω τι λέγειν ίσως· εις τούτο δε ουκ οίδα τι λέξω». Εν τη Συνόδω όμως παρίστατο και σατανικός τις και πονηρότατος άνθρωπος, ονόματι Γρηγόριος, όστις εφθόνει θανασίμως τον Άγιον Μάρκον, και παρεκίνησε με πάντα τρόπον και τον Νικαίας να γράψη. Επείσθη εις τούτον ο Νικαίας, ο δε Γρηγόριος, λαβών το έγγραφον τούτο, το παρουσίασεν εις τον βασιλέα, το επήνεσε και παρεκίνησε τον βασιλέα να το στείλη προς τους Λατίνους ως ρητορικώτερον κατά την φράσιν. Αλλά δεν επέτυχεν ο δόλιος, διότι ο βασιλεύς, αναγνώσας και τα δύο υπομνήματα, επήνεσε μεν το του Νικαίας, προέκρινε όμως το του Αγίου Μάρκου δια τα ισχυρά αυτού επιχειρήματα, τας εντέχνους αυτού κατασκευάς και τας άλλας μαρτυρίας. Όθεν έστειλε τούτο εις τους Λατίνους. Εντεύθεν ο Νικαίας συνέλαβε φθόνον μέγαν κατά του Αγίου, τον οποίον εξήπτεν ακόμη περισσότερον ο φθόνος του Γρηγορίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017: ΣΚΗΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΝΤΕΣ»

 

ΦΩΝΗ ΙΑΚΩΒ, ΧΕΙΡΕΣ ΗΣΑΥ
ΟΤΑΝ Ο ΜΕΙΖΩΝ (ενν. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ) ΣΙΩΠΑ, ΤΟΤΕ Ο ΕΛΑΣΣΩΝ (ενν. ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ, ΚΛΗΡΙΚΟΙ, ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ) ΔΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ

«Η μεν φωνή είναι φωνή Ιακώβ, αι δε χείρες, χείρες Ησαύ»( Γεν. 27,22)  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ


ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ

 ΣΚΗΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΝΤΕΣ»

Το Περιβόλι της Παναγίας αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας !!! -- Του αείμνηστου Ιωάννου Κορναράκη, Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

«Ο Θεός ήλθοσαν έθνη εις την κληρονομίαν σου, εμίαναν τον ναόν τον άγιόν σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον» (Ψαλμ. 78, 1)


Η επέλαση της παπικής αιρέσεως, τον Νοέμβριο του 2006, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετέβαλε το Άγιο Όρος ή μάλλον την πνευματική του ηγεσία, τους ηγουμένους των είκοσι Ι. Μονών του, σε εγκαταλελειμμένο και έρημο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας!

Ο λαός του Θεού, το πλήρωμα της Εκκλησίας, ανέμενε την άμεση, δυναμική παρέμβαση του Αγίου Όρους στα διαδραματισθέντα στο Φανάρι, με την επίσκεψη-συλλειτουργία του Πάπα, ως αυτονόητη παρουσία ορθόδοξης αντιδράσεως και μαρτυρίας, όπως ακριβώς συνέβη στο παρελθόν επί Πατριάρχου Αθηναγόρα, με την άρση των αναθεμάτων, όταν σύσσωμο το Άγιο Όρος, η πνευματική του ηγεσία, διέκοψε τη μνημόνευση του ονόματός του!

Αλλά η πνευματική ηγεσία του Αγίου Όρους των ημερών μας, δεν έπραξε το ίδιο!
Δεν διετράνωσε μαχητικά την ορθόδοξη μαρτυρία με το γνωστό κύρος του αγιορείτικου λόγου, ως διορθωτική παρέμβαση στις αυθαίρετες και κραυγαλέες πατριαρχικές παραβιάσεις των ι. Κανόνων της Εκκλησίας.
Αντίθετα επιβράβευσε τις πατριαρχικές αυτές αντορθόδοξες ενέργειες με τη διακήρυξη της ευλαβείας της στο πρόσωπο του κ. Βαρθολομαίου!

Έτσι οι φύλακες της Ορθ
o
δόξου Παραδόσεως, οι πυλωροί της προστασίας και διασφαλίσεως του κύρους των Ι. Κανόνων της Εκκλησίας, εγκατέλειψαν τη θέση τους!
Αρνήθηκαν τον εαυτό τους.

«Ραδιοπαραμυθία» με την Σοφία Χατζή.

Την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017  από τη συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας 91,2 fm παρακολουθήστε την εκπομπή «Ραδιοπαραμυθία»  με την Σοφία Χατζή. Μαζί της στο στούντιο ο π. Εμμανουήλ Γιαννούλης  παρουσιάζει το νέο του Βιβλίο «Ο Άγιος Νεκτάριος και ο όσιος γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος» των Εκδόσεων Επτάλοφος.


π.Νικόλαος Μανώλης, Μήνυμα προς την Ι. Μονή Κωνσταμονίτου


***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "π.Νικόλαος Μανώλης, Μήνυμα προς την Ι. Μονή Κωνστα...":


Εμένα ο λογισμός μου λέει ότι αιθεροβατούν. Ο οικουμενισμός καλά κρατεί, εδραιώνεται από τους λεγομένους νεοπατερικούς που επιβάλλονται με νέο αίμα στους κόλπους της Εκκλησίας. Αποτειχίζονται λέει, ναι ε, εκατό χρόνια συνομιλίες και μολύνσεις, ενώ οι αποτειχισθέντες υπήρξαν πολύ νωρίτερα τώρα το ανακάλυψαν! Και λέγουν κάποιοι, ναι, εμείς είμαστε αντιοικουμενιστές αλλά βρίσκονται εντός, τώρα τί σόι αντιοικουμενισμός είναι αυτός να μνημονεύεις και να λες ότι αντιστέκεσαι μόνο αυτοί γνωρίζουν. Δε γίνεται και το ξέρουν όλοι πολύ καλά ότι το να πατάς σε δύο βάρκες δεν είναι και τόσο έντιμο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 – Ζ΄ ΛΟΥΚΑ -- «Και παραχρήμα έστη η ρύσις του αίματος»

Η πίστη ως τόλμη
Πολλοί ήταν οι άνθρωποι που έτρεχαν κοντά στον Χριστό για να τον δουν, να τον ακούσουν και να δεχθούν κάποια ευεργετική δωρεά Του. Αρκετοί πίστευαν ότι και με ένα άγγιγμα στα ενδύματά Του, θα γίνονταν δέκτες της ευλογίας Του. Και πραγματικά «όσοι αν ήπτοντο αυτού εσώζοντο». Το βλέπουμε και στην αιμορροούσα γυναίκα του σημερινού Ευαγγελίου. Η δυστυχισμένη εκείνη ύπαρξη υπέφερε δώδεκα  ολόκληρα χρόνια και η επιστήμη ακόμα ύψωνε τα χέρια. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να την θεραπεύσουν. Μόνο μια ελπίδα απέμενε. Ο παντοδύναμος Ιησούς για τον οποίο τόσα πολλά ακούγονταν, ότι δηλαδή θαυματουργούσε και πρόσφερε ζωή στους ανθρώπους.

Ημερησία Διαταγή του Κ. Δαβάκη.

28 Οκτωβρίου 1940

Προς τους αξιωματικούς και οπλίτας.
Ο ύπουλος γείτων μας, αιφνιδιαστικώς μας επετέθη. Η Ελλάς αναμένει από ένα έκαστον ημών να προστατεύσωμεν τα σύνορά της και την τιμήν της και να δώσωμεν ένα καλόν μάθημα εις τον εισβολέα. Φανήτε Έλληνες και κρατήστε γερά τα όπλα με πίστιν εις τον Θεόν και τον εαυτόν σας και τους Διοικητάς σας.Πειθαρχία, καρτερία, θάρρος.

Ζήτω η Ελλάς.

Διοικητής Κ. Δαβάκης.

ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ: ΒΑΖΕΙ Ο ΝΤΟΥΤΣΕ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ


ΘΑΥΜΑ ΤΟ 1940 - Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ


Πρώτον πολεμικόν ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου.

28 Οκτωβρίου 1940

Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν από της 5.30 σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους.

Από το αθάνατον έπος του 1940.

Διάγγελμα του Πρωθυπουργού προς τον Ελληνικόν Λαόν.

28 Οκτωβρίου 1940

Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωϊνήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους, κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι, προς κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωϊνήν. Απάντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ΄ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος. Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.Ιωάννης Μεταξάς

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ


Τη Υπερμάχω


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Αγίας Σκέπης, Επέτειος ΟΧΙ.


Διαβάζουμε: «Τῇ αυτή ἡμέρᾳ τὴν ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας ἤτοι τοῦ ἱεροῦ αὐτῆς Μαφορίου, τοῦ ἐν τῷ σορῷ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Βλαχερνῶν, ὄτε ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς κατεῖδεν ἐφηπλωμένην αὐτὴν ἄνωθεν καὶ πάντας τοὺς εὐσεβεῖς περισκέπουσαν». Λόγω τῶν πολλῶν θαυμάτων ἀπὸ τὴν Παναγία, ποὺ ἀνέφεραν οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες στὸν Ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο τὸ 1940, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ ἀπόφασή της τὸ 1952, καθιέρωσε νὰ ἑορτάζεται ἡ Αγία Σκέπη τῆς Θεοτόκου ἀντὶ γιὰ τὴν 1η Ὀκτωβρίου, στὶς 28 Ὀκτωβρίου. Ἡ ἑορτὴ τῆς Αγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου ἡ ὁποία τελοῦνταν ἀπὸ παλαιότατων χρόνων τὴν 1η Ὀκτωβρίου, ἦταν ἀνάμνηση τοῦ θαύματος τὸ ὁποῖο εἶδε ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας. Κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς ἀγρυπνίας στὸ παρεκκλήσι τῆς «Αγίας Σοροῦ» τοῦ ναοῦ τῶν Βλαχερνῶν στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας εἶδε τὴν Θεοτόκο νὰ προχωράει ἀπὸ τὶς βασιλικὲς πύλες πρὸς τὸ θυσιαστήριο ἀνάμεσα σὲ λευκοφόρους αγίους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ξεχώριζαν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Ὅταν ἔφθασε στὸ θυσιαστήριο γονάτισε καὶ προσευχόταν γιὰ πολλὴ ὥρα, κλαίγοντας καὶ παρακάλωντας τὸν Υἱό της γιὰ τὴν σωτήρια του κόσμου. Ὅταν ὁλοκλήρωσε τὴν δέησή της, ἔβγαλε ἀπὸ τὸ κεφάλι της τὸ ἀστραφτερὸ μαφόριο, ποὺ φοροῦσε καὶ μὲ μία κινήση τὸ ἅπλωσε σὰν σκεπὴ ἐπάνω ἀπὸ τὸ ἐκκλησίασμα. Ἔτσι ἁπλωμένο τὸ ἔβλεπε γιὰ ἀρκετὴ ὥρα ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας μαζὶ μὲ τὸν Ἐπιφάνιο, ποὺ τὸν συνόδευε. Ὅσο φαινόταν ἐκεῖ ἡ Θεοτόκος, φαινόταν καὶ ἡ ἱερὴ ἐσθήτα νὰ σκορπίζει τὴ Χάρη της. Ὅταν η Κυρία Θεοτόκος μας ἄρχισε νὰ ἀνεβαίνει πρὸς τὸν οὐρανό, ἄρχισε καὶ ἡ Θεία Σκέπη νὰ συστέλλεται καὶ σιγὰ – σιγὰ νὰ χάνεται. Τὸ ἱερὸ αὐτὸ μαφόριο ποὺ φυλασσόταν ἐκεῖ συμβόλιζε τὴν Χάρη καὶ τὴν προστασία ποὺ παρέχει ἡ Παναγία μας στοὺς πιστοὺς.

Η άγνωστη «καλόγρια».

Πέρασαν τέσσερα χρόνια. Ο συμμοριτοπόλεμος τώρα μαίνεται στην ελληνική ύπαιθρο. Οι κάτοικοι της Ευρυτανίας και ορεινής Ναυπακτίας εγκαταλείπουν τα χωριά τους καί προσφεύγουν για ασφάλεια σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Μαζί τους προσφεύγει και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Ακολουθεί κι Αυτή την τύχη των παιδιών Της και μεταφέρεται από τους μοναχούς του Προύσου στη ακρόπολη της Ναυπάκτου. Το μοναστήρι παραμένει τελείως έρημο. 
Ύστερα από καιρό αρχίζουν οι επιχειρήσεις του στρατού. Η ενάτη μεραρχία αναλαμβάνει εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην Ευρυτανία. Μερικά τμήματα περνούν από τον Προυσό. Ορισμένοι αξιωματικοί και στρατιώτες πλησιάζουν στη σκοτεινή εκκλησούλα της σπηλιάς και μπαίνουν για να προσκυνήσουν. 
Εκεί μέσα αντικρίζουν ένα παράδοξο θέαμα:

Διπλωματία και γεωπολιτική σε έναν διάλογο από ορθόδοξους, καθολικούς, κόπτες, Εβραίους και μουσουλμάνους στις 30 και 31 Οκτωβρίου

Από τον
Αντώνη Τριανταφύλλου

Στο επίκεντρο του θρησκευτικού και διπλωματικού ενδιαφέροντος θα βρεθεί στις 30-31 Οκτωβρίου η Αθήνα, καθώς σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο γίνεται πάλι σημείο συνάντησης και γόνιμου διαλόγου των χριστιανικών Εκκλησιών, των άλλων θρησκειών και των πολιτισμών της λεκάνης της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, στο πλαίσιο της δεύτερης Διεθνούς Διάσκεψης για τον Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή.

Τις εργασίες της διάσκεψης θα ανοίξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, των Πατριαρχών Αλεξανδρείας Θεοδώρου και Ιεροσολύμων Θεοφίλου και των Αρχιεπισκόπων Κύπρου, Αθηνών και Αλβανίας.

Hungary Orders Spies to Target Soros ‘Empire’Hungarian Prime Minister Viktor Orban renewed his assault on George Soros, instructing his intelligence services to map what he described as the networks run by the billionaire financier’s “empire” targeting his country.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-27/orban-marshals-spy-agencies-in-renewed-attack-on-soros-empire

π.Θεόδ. Ζήσης, Τα επισκοπικά δικαστήρια της Ι.Μ. Θεσ/νίκης [ΒΙΝΤΕΟ 2017]


Αι περί καθαρτηρίου πυρός συζητήσεις.

Μετά το Πάσχα οι μεν Λατίνοι ήθελον να συζητήσωσι μετά των Ελλήνων τας δογματικάς διαφοράς, οι μεν Έλληνες επέμενον να προσέλθουν και οι μετέχοντες της εν Βασιλεία Συνόδου. Τέλος συνεφώνησαν να συνέρχωνται τρις καθ’ εβδομάδα εις τον Ναόν του Αγίου Ανδρέου εκ μεν των Ελλήνων ο Άγιος Μάρκος, ο Μονεμβασίας, ο Νικαίας, ο Λακεδαιμονίας, ο Αγχιάλου, ο μέγας Χαρτοφύλαξ, ο μέγας Εκκλησιάρχης και άλλοι τινές, διαλεγομένων όμως προς τους Λατίνους, κατά διαταγήν του αυτοκράτορος, μόνον του Αγίου Μάρκου, διακρινομένου δια πολυμάθειαν, στερεότητα χαρακτήρος και ζήλον υπέρ της Ορθοδοξίας, και του Νικαίας Βησσαρίωνος, πολυμαθούς μεν και ευγλώττου, στερουμένου όμως σταθερότητος χαρακτήρος και αγνής αγάπης προς την αλήθειαν. Εκ των Λατίνων εξελέγησαν δύο Καρδινάλιοι, δύο μητροπολίται, δύο Επίσκοποι και τέσσαρες Κληρικοί.

***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αι περί καθαρτηρίου πυρός συζητήσεις.":


Δεν είναι μόνο μέσον πλουτισμού του πάπα αλλά παραπλάνησης, εξαπάτησης και κυριαρχίας επί των ακατήχητων αλλά υπεύθυνων γι αυτή την κατάσταση μαζών....Πάνω σε αυτό έχουν στηρίξει τρομερά άθλιες θεωρίες που οδηγούν στον αντίχριστο....

π.Θ. Ζήσης, Οι άγ. απ. Ανανίας -Ρωμανός μελωδός -Ιω. Κουκουζἐλης [ΒΙΝΤΕΟ 2017]


Συνεκλήθη η ετήσια Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς

 Ἐν Πειραιεῖ τῇ 27Ὀκτωβρίου 2017

 Συνεκλήθη η ετήσια Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς την Τρίτη 24η Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., περί ὥρα 10.00 π.μ., με επίσημο προσκεκλημένο και ομιλητή τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο.

Μετά τον Αγιασμό που τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας στον Ι. Ναό, ακολούθησε στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ναού σύντομος χαιρετισμός, τον οποίο απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, καθώς και ευχαριστίες προς το πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου κ. Νικολάου για την αποδοχή της προσκλήσεως να ομιλήσει στο Ιερατικό σώμα της Μητροπόλεως Πειραιώς, αναπτύσων το κύριο θέμα της Συνάξεως με τίτλο: «Πολυειδής κρίσις. Πνευματική, οἰκονομική, πολιτική».

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε διάλογος με ερωτήσεις από τους ιερείς και απαντήσεις σε επίκαιρα θέματα από τον ομιλητή. Ακολούθησε εόρτιο γεύμα.

H χειροτονία γυναικών στην "Ορθόδοξη Εκκλησία" είναι πλέον πραγματικότητα !!!

(Pan-Orthodox Synod Forum) - Dated October 24, 2017 Orthodox liturgists issued a statement of support for the revival of the order of deaconess by the Patriarchate of Alexandria.

It has come to our attention that the venerable Patriarchate of Alexandria, after due consideration, has decided to reinstitute the ancient order of deaconess, in order to better serve the pastoral needs of the ever-increasing number of missionary parishes within the Patriarchate which serves the entire continent of Africa. The validity of this decision, however, has been questioned by some.

«Παναγία η Χοζοβιώτισσα: Το άνθος της ερήμου»


Το ηρωϊκό ΟΧΙ των Ελλήνων γονέων στα νέα Θρησκευτικά

Οι ορθόδοξοι γονείς και όλος ο ορθόδοξος ελληνικός λαός προβάλλουν ένα ηρωικό ΟΧΙ
στον πανθρησκειακό γενιτσαρισμό που επιβάλλει το Υπουργείο παιδείας
στους ορθόδοξους μαθητές με τα νέα αντορθόδοξα, πολυθρησκειακά Θρησκευτικά
και κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους
για τον πανθρησκειακό ακταρμά των νέων Θρησκευτικών.

Μεγαλειώδης διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων, ενάντια στα νέα Θρησκευτικά που εισήγαγε η Κυβέρνηση στα σχολεία, την οποίαν συνδιοργάνωσαν με επιτυχία η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων,  η Εστία Πατερικών Μελετών, η Ενωμένη Ρωμηοσύνη, και η Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, στις 23 Οκτωβρίου 2017. Πάνω από 5.000 άτομα, συμμετείχαν ειρηνικά, αλλά με αγωνιστικό φρόνημα, στη μεγαλύτερη διαδήλωση που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα στο Μαρούσι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Βασικό αίτημα αυτής της παλλαϊκής -  ειρηνικής συγκέντρωσης - πορείας ήταν η απόσυρση των νέων πανθρησκειακών Προγραμμάτων Σπουδών και των νέων βιβλίων – Φακέλων του μαθήματος των Θρησκευτικών.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Νέστορος μάρτυρος, Πρόκλης συζύγου Πιλάτου.

Ὁ Νέστορας ἦταν πολὺ νέος στὴν ἡλικία, ὡραῖος στὴν ὄψη καὶ γνώριμός του Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Δημητρίου. Ὁ Νέστορας, λοιπόν, βλέποντας ὅτι ὁ αὐτοκράτωρ Διοκλητιανὸς χαιρόταν γιὰ τὶς νῖκες κάποιου σωματώδους βαρβάρου, ὀνομαζόμενου Λυαίου, μίσησε τὴν ὑπερηφάνειά του. Βλέποντας ὅμως καὶ τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, πῆρε θάρρος. Πῆγε λοιπὸν στὴν φυλακή, ὅπου ἦταν κλεισμένος ὁ Μεγαλομάρτυρας, καὶ ἔπεσε στὰ πόδια του. «Δοῦλε τοῦ Θεοῦ Δημήτριε», εἶπε, «ἐγὼ εἶμαι πρόθυμος νὰ μονομαχήσω μὲ τὸ Λυαῖο, γι’ αὐτὸ προσευχήσου γιὰ μένα στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ». Ὁ Ἅγιος, ἀφοῦ τὸν σφράγισε μὲ τὸ σημεῖο τοῦ τιμίου Σταυροῦ, τοῦ εἶπε ὅτι καὶ τὸν Λυαῖο θὰ νικήσει καὶ γιὰ τὸν Χριστὸ θὰ μαρτυρήσει.

Eφημερίς «Ορθόδοξος Τύπος» :

Ἡ χώρα ἀντιμετωπίζει προβλήματα ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ. Μέσῳ τῆς λαθρομεταναστεύσεως τὸ Ἰσλάμ ἐλέγχει τὴν χώραν καὶ μοιραίως τὴν ὅποιαν παραγωγήν. Ἕνα πολὺ σημαντικὸν τμῆμα τῆς δεσποτοκρατίας ἀρνεῖται ἠθελημένως νὰ ἴδη τὴν σκληρὰν αὐτὴν πραγματικότητα καὶ συμπλέει μὲ τὸ ἄθεον καὶ διαφθαρμένον πολιτικὸν σύστημα. Ἄς ἀναρρωτηθοῦν οἱ «Δεσποτάδες» αὐτοί: Πότε οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Μουσουλμάνων ποὺ ζοῦν εἰς τὴν Ἑλλάδα (εἴτε παρανόμως εἴτε νομίμως εἴτε εἶναι γηγενεῖς), προέβησαν εἰς μίαν δήλωσιν ὑπέρ τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων ἤ κατεδίκασαν τὰς συκοφαντικὰς ἐπιθέσεις τῶν πολιτικῶν ἤ ἄλλων φορέων ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μας; Οἱ Διοικοῦντες τὴν Ἐκκλησίαν μας Σεβ. Μητροπολῖται, ἐπιδεικνύουν μεγάλην εὐαισθησίαν ἔναντι τῶν αἰτημάτων ἀλλοθρήσκων καὶ αἱρετικῶν, φροντίζουν διὰ τὰς «Ἐκκλησίας» των διακηρύσσοντες μάλιστα ὅτι δὲν σώζει μόνον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ αἱ «Ἐκκλησίαι» ἄλλων δογμάτων καὶ θρησκειῶν. Καὶ τὰ πράττουν ὅλα αὐτὰ ἐνῶ αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι ἀδειάζουν ἀπὸ πιστοὺς καὶ ἡ Ἐκκλησία συκοφαντεῖται καὶ διασύρεται ἀπὸ τὴν πλειοψηφίαν τῶν κομμάτων τῆς Βουλῆς. Εἰλικρινῶς εἶναι νὰ ἀπορῆ κανεὶς μὲ τὴν στάσιν πολλῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀδιαφοροῦν διὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα, τὴν κατάστασιν τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας ὡς καὶ διὰ τὴν πνευματικὴν πτῶσιν τοῦ λαοῦ μας. 
(O.T. 1896)