Αδελφότης "Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ" -- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ»! -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθηγητού του Παν. Αθηνών

Κατά τις τελευταίες ημέρες βρισκόμαστε σε μια όντως τραγική, για την ανθρώπινη υπόσταση της Ελλαδικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατάσταση, που προβληματίζει, σε βαθμό σχεδόν απογνώσεως, το χριστιανικό πλήρωμά της, που θέλει την Εκκλησία του «άσπιλον και αμώμητον», καθώς ο Χριστός, «ως αμνός άμωμος και άσπιλος» (Α΄ Πέτρ. 1, 19), «περιεποιήσατο αυτήν δια του ιδίου αίματος» (Πράξ. 20, 28)!                                                                                                                                   
Σήμερα εφθάσαμε στο σημείο να βλέπουμε να ρέει στα κανάλια των ΜΜΕ ο λόγος για την διαφθορά στην Εκκλησία με περίσσεια δημοσιότητα έτσι, ώστε «Η ομοφυλοφιλία στην Εκκλησία» (σταθερός θεματικός τίτλος στο τηλεοπτικό γυαλί) να είναι πλέον μια αυτονόητη και φυσιολογική αποδεκτή πραγματικότητα για όλα τα ΜΜΕ!                                                                                            
Η αγιοπνευματική δόξα και θεανθρώπινη υπόσταση της Εκκλησίας του Χριστού έχει παραδοθεί από τους διοικούντες την Εκκλησία στα τηλεοπτικά παράθυρα, στα οποία ταπεινώνεται και ευτελίζεται το ήθος του ανθρωπίνου σώματός της και ιδιαίτερα του επισκοπικού αξιώματος!             
Με την τηλεοπτική ταχύτητα και αμεσότητα, που προβάλλεται και διαδίδεται η πληροφορία της διαφθοράς στην Εκκλησία, με στοιχεία που αφορούν πρόσωπα και σχετικά γεγονότα, εκατομμύρια τηλεθεατές (εντός και εκτός της Ελλάδος) παρακολουθούν θερμές συζητήσεις για το πρόβλημα της ομοφυλοφιλίας μέσα στην Εκκλησία. Μάλλον βεβαιώνονται για την πραγματικότητα της διαφθοράς στο ανθρώπινο σκέλος της Εκκλησίας. Η κατάσταση αυτή, κατά την παρούσα ώρα, οδηγεί (grosso modo) σε δύο εμφανή συμπεράσματα ή μάλλον διαπιστώσεις, ότι·   

Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

ΣΤ ΛΟΥΚΑ. Αβερκίου ισαποστόλου, Των εν Εφέσω 7 παίδων.


Ἔζησε στὰ τέλη τοῦ 2ου αἰώνα μ.Χ. Ἡ ἄμεπτη ζωή του καὶ ἡ καρποφορία τῆς διδασκαλίας του, παρακίνησαν τὸ ποίμνιο νὰ τὸν ἀναγκάσει νὰ γίνει ἐπίσκοπος Ἱεραπόλεως στὴν Φρυγία. Τὸ ἀξίωμα δὲ μείωσε τὸν ζῆλο τοῦ Ἀβερκίου. Ἔλεγε, μάλιστα, ὅτι δὲν ἀρκεῖ κάποιος νὰ φαίνεται ἄρχων, ἀλλὰ καὶ νὰ εἶναι πραγματικά. Δηλαδὴ νὰ αὐξάνει τὴν διακονία καὶ τοὺς κόπους του.

Ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας - ΟΧΙ στα νέα Θρησκευτικά


Πρώτη αλαζονική αξίωσις του Πάπα. (Από την Σύνοδον Φερράρας-Φλωρεντίας)

Μετά είκοσιν ημέρας ο αυτοκράτωρ ανεχώρησεν εις Φερράραν, όπου ήτο ο Πάπας και θα εγίνετο η Σύνοδος. Απ’ εκεί ειδοποίησε τον καθ’ οδόν ευρισκόμενον Πατριάρχην ότι ο Πάπας απαιτεί να ασπασθή ο Πατριάρχης τον πόδα του! Μόλις ήκουσε την αξίωσιν αυτήν ο Πατριάρχης εταράχθη. Και, προς τιμήν του, αντεστάθη με όλας του τας δυνάμεις εις την αξίωσιν αυτήν, παρά την επιμονήν δε των απεσταλμένων του Πάπα, ότι είναι αρχαία συνήθεια, ίνα όλοι ασπάζωνται τον πόδα του, ο Πατριάρχης ηρνήθη, δηλώσας ότι τούτο είναι καινοτομία απαράδεκτος και ότι «Αν μεν θέλη ο Πάπας να ασπασθώ αυτόν με αδελφικόν ασπασμόν κατά την ιδικήν μας αρχαίαν και εκκλησιαστικήν συνήθειαν, συμφωνώ· αν δεν δέχεται ούτω, παραιτώ τα πάντα και επιστρέφω οπίσω». Τούτο δε εζήτησεν ο Πατριάρχης όχι μόνον δια τον εαυτόν του, αλλά και δι’ όλην την ακολουθίαν του. Ο Πάπας εδέχθη μεν κατ’ ανάγκην την αξίωσιν του Πατριάρχου και τον υπεδέχθη την 8ην Μαρτίου, όχι όμως επισήμως, αλλ’ εις ιδιαίτερον κελλίον, δια να κρύψη από τον λαόν την υποχώρησίν του. Επειδή δε ο αυτοκράτωρ απήτει να προσέλθουν εις την Σύνοδον όχι μόνον οι Λατίνοι Επίσκοποι, αλλά και οι βασιλείς και οι δούκες, ο Πάπας εζήτησε προθεσμίαν τεσσάρων μηνών ίνα τους ειδοποιήση. 

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ και ώρα 5:00 μμ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ -ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Από το Δημαρχείο Αμαρουσίου στο Υπουργείο Παιδείας.
«O κύβος ερρίφθη». Παίρνουμε πρωτοβουλία για το μέλλον των παιδιών μας.
Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, η μόνη λύση είναι αντίσταση και πάλι!

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, σε συνεργασία με την Εστία Πατερικών Μελετών, την Ενωμένη Ρωμιοσύνη και την Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.), καλεί σε παλλαϊκή κινητοποίηση-συγκέντρωση κατά των νέων βιβλίων-Φακέλων του μαθήματος των Θρησκευτικών, τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου και ώρα 5:00 μ.μ. στο Δημαρχείο Αμαρουσίουαπό όπου θα ξεκινήσει μια ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας με τελικό προορισμό το κατ΄ ευφημισμόν αποκαλούμενο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η ειρηνική και δημοκρατική αντίσταση, διαμαρτυρία, εγρήγορση και μαρτυρία αποτελεί στάση ευθύνης του κάθε Χριστιανού.

Η ΑΠΟΤΕΙΧΗΣΗ του ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ !

Το Δεκέμβριο του 1452 και ενώ ο Πρωτοσύγκελος πατήρ Ραφαήλ, αλλά και ο Διάκονός του Νικόλαος βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος οργάνωσε επίσημο συλλείτουργο στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας με αντιπρόσωπο του πάπα τον καρδινάλιο Ισίδωρο, στα πλαίσια της ενωτικής πολιτικής που εφάρμοζε έχοντας την ψευδαίσθηση ότι θα σωθεί η Βασιλεύουσα με τη βοήθεια του πάπα, από τον ασφυκτικό τουρκικό κλοιό. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1452, ανήμερα του Αγίου Σπυρίδωνος, έλαβε χώρα το συλλείτουργο αυτό. Όμως, ο Πρωτοσύγκελος Ραφαήλ δεν θέλησε να παραστεί και ούτε και τον Διάκονό του άφησε να πάει. Γνώριζε πολύ καλά ότι αυτό θα ήταν προδοσία της Πίστεως. «Όχι, και μέχρις εκεί. Σχέση ναι, βοήθεια ναι, συλλείτουργο με τους παπικούς ποτέ!...» είπε ο Άγιος. Ο Αυτοκράτορας θύμωσε πάρα πολύ και τους τιμώρησε με προσωρινή εξορία στην Αίνο. Γι’ αυτό και ο Άγιος Ραφαήλ ονομάζεται και ομολογητής, διότι παράτησε τις τιμές και δόξες του αξιώματός του και δεν υπολόγισε το κόστος της εναντίωσής του στον αυτοκράτορα, προκειμένου να υπερασπιστεί την αλήθεια της Ορθοδοξίας έναντι της αιρέσεως του παπισμού.

2η ΕΚΠΟΜΠΗ (2017-10-20) Ο π. Θ. Ζήσης στο ''Ράδιο Ενημέρωση 92,2'' [mp3 - 2017]

Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 11:00 πμ, θα ακούτε τον π. Θεόδωρο Ζήση στην Εκπομπή του κ. Ηλία Χρυσικού στο ΡΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 92,2 FM

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 – ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ -- «Iματισμένον και σωφρονούντα»

Η αυθεντική κοινωνία
 Ο άνθρωπος ψάχνει μετά μανίας για να εξασφαλίσει την ελευθερία του, την οποία, πολύ σωστά θεωρεί ως πολύτιμο αγαθό. Δεν είναι όμως λίγες οι περιπτώσεις που δοκιμάζει στο βάθος μεγάλη απογοήτευση. Ο Χριστός είναι ο αληθινός ελευθερωτής του κόσμου. Ο δαιμονισμένος που παρουσιάζει η σημερινή ευαγγελική περικοπή θεραπεύθηκε μόλις συνάντησε τον Κύριο. Τον είδαμε να μεταβάλλεται ριζικά και να γίνεται νέα ύπαρξη. Από γυμνός γίνεται «ιματισμένος» και από αλλοπρόσαλλος «σωφρονών». Ζούσε πριν σε μνήματα και σε έρημους τόπους, μετά όμως επικοινωνεί και μάλιστα με τον πιο αυθεντικό τρόπο με τους συνανθρώπους του. Η επιθετικότητα και η καταστροφική μανία που τον καταλάμβαναν μεταβάλλονται σε ορμή κοινωνικότητας και σχέσης με τους γύρω του.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΠΑΕΜΑΝΟΥΗΛ -- Orthodox Hymns


ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού ΑΠΘ στη Χριστ. Ένωση Καβάλας 1993


"Παποκεντρική Παγκοσμιότης - Οικουμενισμός"


ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ... ΒΑΠΤΙΣΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ... ΔΟΞΑ... ΙΚΕΤΕΥΣΑΤΕ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ... -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Ιλαρίωνος του μεγαλομάρτυρος, Σωκράτους, Χριστοδούλου.

Λίγα χιλιόμετρα πιὸ πάνω ἀπὸ τὴ δαντελωτὴ ἀκρογιαλιὰ τῆς Κερύνειας καὶ σὲ ὕψος δυὸ χιλιάδες περίπου πόδια ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας ὀρθώνεται ἕνα γιγαντιαῖο ὕψωμα ἀποκομμένο ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη ὀροσειρὰ τοῦ Πενταδάκτυλου. Στὴν κορυφὴ τοῦ ὑψώματος αὐτοῦ μὲ τὴν πανοραμικὴ θέα εἶναι κτισμένο ἀπὸ χρόνια ἕνα φρούριο, τὸ γνωστὸ φρούριο τοῦ Ἁγίου Ἰλαρίωνα.

Γιὰ τὴν προσφορὰ τοῦ φρουρίου στοὺς ἀγῶνες τοῦ νησιοῦ γιὰ ἐλευθερία καὶ τὶς παραδόσεις καὶ τοὺς θρύλους ποὺ ἔχουν δημιουργηθεῖ γύρω ἀπ’ αὐτό, πολλὰ εἰπώθηκαν καὶ γράφηκαν μέχρι σήμερα. Γιὰ τὸν Ἅγιο Ἰλαρίωνα ὅμως τὸν μεγάλο ἐρημίτη καὶ ἀσκητή, ποὺ μὲ τὸ ὄνομά του, τὸ ὕψωμα τοῦτο μπῆκε στὴν ἱστορία, πολὺ λίγα ἔχουν γραφεῖ καὶ σὲ πολὺ πιὸ λίγους εἶναι γνωστά.

π. Γεώργιος Μεταλληνός για τον Παπουλάκο και Κοσμά Φλαμιάτο:

Ο αιδεσιμ. πρωτοπρ. π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής και έγκριτος και αυτός επιστήμων αντιλέγει: «μορφές, όπως ο Χριστοφόρος Παναγιωτόπουλος (Παπουλάκος) και ο Κοσμάς Φλαμιάτος, φαίνονται πολύ διαφορετικά σήμερα απ’ ότι στα μαθητικά μας χρόνια, που μας είχαν μάθει να τούς βλέπουμε «ως αμαθείς» και φανατικούς, «των οποίων η μνήμη ταχέως εσβήσθη»! Γιατί όπως η σύγχρονη έρευνα αποκαλύπτει, τίποτε δεν είναι περισσότερο αναληθές από αυτό. Και οι δύο αυτοί αγωνιστές όχι μόνο δεν λησμονήθηκαν από το Λαό μας, αλλά θα τολμήσουμε να πούμε ότι η δυναμική, που ανέπτυξαν στη λαϊκή συνείδηση, υπήρξε μεγαλύτερη μετά το θάνατό τους, απ’ όσο κατά τη διάρκεια του αγώνα τους. Ο άκρατος όμως ρασιοναλισμός συνετέλεσε παλαιότερα – και αυτό ήταν αμαρτία περισσότερο της εποχής απόσο των προσώπων – να μη βλέπουμε την αληθινή εικόνα των λαϊκών αυτών ευαγγελιστών, όπως οι Φαρισαίοι δεν «μπορούσαν» να «ίδουν» τα θαύματα του Χριστού. Σήμερα όμως φθάσαμε στο σημείο να συντάσσονται διδακτορικές διατριβές για τα πρόσωπα αυτά και τη δράση τους, για να μελετηθούν τα λαϊκά κινήματα του 19ου αιώνα σε όλες τις διαστάσεις τους, με ευρεία χρήση και των αρχειακών πηγών, που, όπως αποδεικνύεται, είναι πολύ πλουσιώτερες απόσο μπορούσαμε να φαντασθούμε…

Τι "ξεχνούν" οι Οικουμενιστές :

Ορθοδοξία σημαίνει πίστις ορθή προς τον Θεόν, που μέσα εις το φως της αληθείας, εζυμώθη είκοσιν αιώνας με την αγωνιστικήν πείραν των αγίων και με τα αίματα των Μαρτύρων και Ομολογητών του Χριστού. Η Ορθοδοξία, ως πίστις και ζωή, είναι η αλήθεια του Χριστιανισμού, που συνεχίζεται εις τους αιώνας. Την αλήθειαν αυτήν παρελάβομεν από την Εκκλησίαν και την κρατούμε ζηλότυπα. Η ιστορία της Εκκλησίας μας, διδάσκει ότι δια την διατήρησιν της Ορθοδόξου πίστεώς μας έχομεν τα «νέφη» των Μαρτύρων και των Ομολογητών. Εκείνος που αρνείται την πίστιν του εις την Ορθοδοξίαν ή συντελεί εις την παραχάραξίν της «ενδύεται κατάραν ως ιμάτιον». Εις τους ιερούς ναούς μας εικονίζονται οι Μάρτυρες και Ομολογηταί της Ορθοδοξίας. Και τους βλέπομεν, δια να φρονηματιζώμεθα και να τους αποδίδωμεν τιμητικήν προσκύνησιν, επειδή εκράτησαν την πίστιν την αγίαν και δεν ηρνήθησαν την Ορθοδοξίαν παρά τα ανεκδιήγητα βάσανα, που υπέστησαν. Δια τούτο και ο Θεός τους εδόξασεν εν ουρανοίς και εδώ τους εθαυμάστωσε, δια να τους έχωμεν ως υποδείγματα πίστεως εις τα δόγματα της Ορθοδοξίας μας.

Σύνοδος Φερράρας Φλωρεντίας : Η αναχώρησις αποφασίζεται. Θεοσημείαι κατ’ αυτήν. Άφιξις εις Βενετίαν.

Και όμως ο τα καλά ταύτα προλέγων Πατριάρχης Ιωσήφ, αφού συνωμίλησε μυστικώς μετά του βασιλέως και των απεσταλμένων του Πάπα, μετέβαλε γνώμην και ήρχισε να ετοιμάζεται, παρακινών και τους μη θέλοντας να τον ακολουθήσουν, βεβαιών αυτούς ότι κατά τας πληροφορίας του οι Λατίνοι θα τους υποδεχθούν με πολλήν τιμήν και αγάπην, ότι θα έχουν ελευθερίαν να εκθέσουν αδιστάκτως την γνώμην των και ότι αν αποδείξουν οι Ανατολικοί την ιδικήν των δόξαν ορθοτέραν της των Λατίνων, εκείνοι θα αποδεχθούν την Ανατολικήν διδασκαλίαν και ούτω θα επιστρέψουν νικηταί και τροπαιούχοι. Αλλά και ο βασιλεύς, βιαζόμενος να μεταβή εις Ιταλίαν, ανεχώρησε τέλος μετά των λοιπών έχων μετ’ αυτού και τον Άγιον Μάρκον Εφέσου παρά την θέλησίν του. Όταν έφθασαν τα πλοία του Πάπα εις Κωνσταντινούπολιν και η ναυαρχίς του ανεψιού του Πάπα Κουτλουμέρα εστάθη εις τον ναύσταθμον, έγινε μεγάλος σεισμός. Και όταν ανέβη εις το πλοίον τούτο ο βασιλεύς η θάλασσα εκόχλασεν ως βράζουσα.

Γνῶτε Οικουμενισταί καὶ ἡττᾶσθε…

Ορθοδοξία είναι ένα αιώνιον νόημα και αιώνιον βίωμα της ελληνικής ψυχής μας. Είναι η ψυχή της ψυχής μας, την φέρομεν κληρονομικώς εις το αίμα μας. Δεν ημπορούμεν να ζήσωμεν χωρίς Ορθοδοξίαν. Με την Ορθοδοξίαν δεν συνεχίζομεν μόνον τας εθνικάς μας παραδόσεις, αλλά διατηρούμεν και αδιάκοπον συνέχειαν με τους αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας. Η εμμονή μας εις την Ορθοδοξίαν εξασφαλίζει την ορθήν πίστιν μας, την επαφήν μας με τους Πατέρας και την συνέχειαν της Παραδόσεως, της Παραδόσεως της αληθείας, εις όλας απολύτως τας εκφάνσεις. Οι οικουμενισταί, που δεν ηξεύρουν τι θησαυρός είναι η Ορθοδοξία, νομίζουν ότι είμαστε στενοκέφαλοι, στενόκαρδοι, προσκεκολλημένοι εις τύπους ξηρούς και αντιλήψεις ξεθωριασμένες. Η Ορθοδοξία είναι πάντα νέα, πάντα ζώσα, πάντα «παρούσα» εις όλους τους αιώνας. Ρωτήστε έναν απλόν και αληθινόν Ορθόδοξον να σας ειπή διατί είναι δεμένος με φανατισμόν εις την Ορθοδοξίαν. Τότε θα καταλάβητε διατί αι αλήθειαι του Θεού λάμπουν μόνον εις τας ψυχάς των απλών και αγαθών ανθρώπων, εις τα εν Χριστώ νήπια. «Ευχαριστώ σοι, Πάτερ, ότι απέκρυψας ταύτα (τα μυστήρια της πίστεως) από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίοις…». Και όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι «ο Θεός τα μωρά του κόσμου εξελέξατο, ίνα τους σοφούς καταισχύνη…».

Άγ. Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Αλλοίμονον, ανήκουστος προδοσία!

Ήτο άραγε απαραίτητον η Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτό το πανάχραντον Θεανθρώπινον σώμα και οργανισμός του Θεανθρώπου Χριστού, να ταπεινωθή τόσον τερατωδώς, ώστε οι αντιπρόσωποί Της θεολόγοι, ακόμη και ιεράρχαι να επιζητούν την “οργανικήν” μετοχήν και συμπερίληψιν εις το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών, το οποίον κατ΄ αυτόν τον τρόπον γίνεται εις νέος εκκλησιαστικός “oργανισμός”, μία “νέα Εκκλησία” υπεράνω των εκκλησιών, της οποίας αι Ορθόδοξοι και μη ορθόδοξοι εκκλησίαι αποτελούν μόνον “μέλη”, “οργανικώς”μεταξύ των συνδεδεμένα; Αλλοίμονον, ανήκουστος προδοσία!  

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ : ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 20.30 ΟΛΟΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ..... ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΗ (Ν.Η) ΟΠΟΙΟΣ-Α ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 8.30 μ.μ. ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ, ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΤΑΙ Η ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ "

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ» -- Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ + ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 20ῃ Ὀκτωβρίου 2017
Ἐπειδή γίνεται μεγάλος θόρυβος μέ τήν θεατρική παράσταση πού παίζεται στήν Θεσσαλονίκη « ὥρα τοῦ διαβόλου» τοῦ Πορτογάλου ποιητή καί συγγραφέα Φερνάντο Πεσσόα (Fernando Antonio Nogueira de SeadroPessoa), ὁποῖος γεννήθηκε τό 1888 καί πέθανε τό 1935 διαλυμένος ἀπό τόν ἀλκοολισμό σέ ἡλικία 47 ἐτῶν, ἀναφέρομε ὅτι ὑπῆρξε ἐνθουσιώδης μέ τόν ἐσωτερισμό, τόν ἀποκρυφισμό, τόν ἑρμητισμό, τήν ἀριθμολογία καί τήν ἀλχημεία. Ὑπῆρξε λάτρης τοῦ νεοπαγανισμοῦ, τῆς θεοσοφίας καί τοῦ ροσιτρουσιανισμοῦ καί ἄμεσος συνεργός τοῦ γνωστοῦ σατανιστή καί ἀποκρυφιστή Aleister Crowley, ὁποῖος κατεδικάσθη στήν Ἰταλία γιά τελετουργικές δολοφονίες γυναικῶν. Πεσσόα μετέφρασε στά πορτογαλικά τό ποίημα τοῦ Crowley «Hymn to Pan».
Εἶναι γνωστό ὅτι σατανιστής Aleister Crowley ἀνῆκε στό ἑρμητικό τάγμα «Χρυσή Αὐγή» τοῦ ὁποίου ἱδρυτικό στέλεχος ἦταν Ἰρλανδός ποιητής  W. B. Yeats, τό ὁποῖον ἀναφέρει  Γ.Γ. τοῦ Λαϊκοῦ Συνδέσμου Χρυσή Αὐγή κ. Ν. Μιχαλολιάκος στόν πρόλογο τοῦ βιβλίου τοῦ Ὀδυσσέως Πατεράκη, ἐκδ. Ἐλεύθερη Σκέψις 1982, «Τό ἀστραφτερό σκοτάδι τοῦ ἑωσφόρου - Ἐθνική τῶν Ἑλλήνων Θρησκεία». Ἰδιαιτέρας μνείας πρέπει νά τύχη τό γεγονός ὅτι ὁ ἴδιος ὁ κ. Ν. Μιχαλολιάκος στήν ποιητική του συλλογή «Ἡ ἐξομολόγησις ἑνός ἐθνικοῦ», ἐκδ. Νέα Σπάρτη, πού ἀνετυπώθη τό 2008ἔχει καί αὐτός ὕμνο στόν Πάνα, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Aleister Crowley, τοῦ ὁποίου τόν ὕμνο μετέφρασε στά πορτογαλικά ὁ Πεσσόα. Τά συμπεράσματα στούς ἐκλεκτούς ἀναγνῶστες καί γιά τό θεατρικό ἔργο καί γιά τόν συγγραφέα του.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 + ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Οι Κληρικοί του Νέου και του Παλαιού, από την αίγλην της περικυκλούσης αυτούς φήμης δια την … νηπτικήν θεολογίαν και το … άκτιστον φως της νοεράς προσευχής τους, δεν έχουν χρόνο για τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης...

Ἐλευθερία ἀπὸ τὴν δουλεία καὶ δουλικὴ ἐλευθερία -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ

«Ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, δουλωθέντες δὲ τῷ Θεῷ» (Ρωμ. 6, 22). Ἡ ἀναφορὰ τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου στὴν ἐλευθερία ἔχει γίνει πληθωρική. ∆ιότι ὑπάρχουν σ᾽ ὅλο τὸν κόσµο εὔλογες ἀφορµές γι᾽ αὐτό. Ἡ ἐξάπλωση τυραννικῶν καθεστώτων, ἡ συχνὴ καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων, ἡ κοινωνικὴ καταπίεση καὶ ἀδικία προκαλοῦν ἀντιδράσεις, ἀπελευθερωτικὰ κινήµατα, διακηρύξεις, ἀγῶνες καὶ θυσίες γιὰ τὴν ἐλευθερία. Ὁ Ἀπ. Παῦλος µᾶς βοηθεῖ νὰ προσεγγίσουµε (Ρωµ. 6, 18-22) µὲ τὸν «νοῦν» τοῦ Χριστοῦ τὸ νόηµα τῆς ἐλευθερίας.

Εξομολογείσθε τω Κυρίω~Ψαλμός ΡΛΕ'.135 -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Αρτεμίου, Γερασίμου Κεφαλληνίας, Ματρώνης.

Πολλὲς καὶ σοφὲς ἅγιες μορφὲς παρελαύνουν ἀπὸ τὶς σελίδες τῆς ἱστορίας τῆς μεγάλης μας Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Μιὰ τέτοια μορφὴ καὶ ἐξαιρετικὴ προσωπικότητα εἶναι κι ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Ἀρτέμιος ποὺ ἔζησε καὶ μαρτύρησε περὶ τὰ μέσα τοῦ τέταρτου αἰώνα μ.Χ. (361 – 363). Γιὰ τὸν Μεγαλομάρτυρα τοῦτον Ἅγιον ἀξίζει νὰ μιλήσουμε κάπως ἐκτενέστερα. Γι’ αὐτὸν λοιπὸν καὶ οἱ γραμμὲς ποὺ ἀκολουθοῦν.

Νέος, νεότατος ὁ Ἅγιος χάρη στὴ χριστιανικὴ μόρφωση ποὺ πῆρε ἀπὸ τοὺς πιστοὺς γονεῖς του ἄρχισε νὰ ξεχωρίζει ἀνάμεσα στοὺς συνομήλικούς τῆς πόλεώς του μὲ τὰ χαρίσματα καὶ τὰ προσόντα του. Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ γνώρισε τὸν εὐσεβὴ καὶ σοφὸ τοῦτο νέο, τὸν ἐξετίμησε ἰδιαίτερα καὶ ἔσπευσε νὰ τὸν ἀναδείξει δούκα καὶ αὐγουστάλιον τῆς μεγάλης πόλεως τῆς Ἀλεξανδρείας.

Δύο άνθρωποι συμφώνησαν και έγιναν ασκητές.

Έκαναν μεγάλη άσκηση κι έζησαν ενάρετη ζωή. Ο ένας συνέβη να γίνει ηγούμενος κοινοβίου. Ο άλλος παρέμεινε αναχωρητής και φτάνοντας στην τελειότητα της ασκήσεως, έκαμνε μεγάλα θαύματα: γιάτρευε δαιμονισμένους, έλαβε το προορατικό χάρισμα, και αρρώστους θεράπευε. Εκείνος πού από ασκητής έγινε κοινοβιάρχης, όταν άκουσε ότι τόσα χαρίσματα αξιώθηκε να πάρει ο συνασκητής του, απομονώθηκε για τρεις βδομάδες από τους ανθρώπους και προσευχήθηκε εκτενώς στον Θεό να του φανερώσει «πώς εκείνος κάνει θαύματα κι έχει γίνει περιβόητος σ΄ όλους, εγώ όμως σε τίποτε απ΄ αυτά δεν μετέχω».
Παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου σ΄ αυτόν και του λέει:
«Εκείνος την πνευματική εργασία του μέσα στο κελί την κάνει με στεναγμούς και δάκρυα στον Θεό μέρα και νύχτα, πεινώντας και διψώντας για χάρη του Κυρίου. Εσύ καθώς μεριμνάς για πολλά, έχεις την επικοινωνία με τους πολλούς, έ, σου φτάνει η παρηγοριά των ανθρώπων».

Ποιος το φανταζόταν στην Ορθόδοξη Ελλάδα --- Ξαφνικά αποτεφρωτήριο νεκρών στον Ελαιώνα!


Το άρθρο 139 του σχεδίου νόμου που ψηφίστηκε αλλάζει τη χρήση γης και διευθετεί τις χωροταξικές εκκρεμότητες που απαιτούνταν για να ξεκινήσει η κατασκευή του αποτεφρωτηρίου σε χώρο που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων.
Σύμφωνα με τις συνοδευτικές εκθέσεις, με το άρθρο 139 «επιτρέπεται εφεξής η χωροθέτηση Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στους οριζόμενους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής του Ελαιώνα, με τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις».

Του μακαριστού Γέροντος Χρυσοστόμου Σπύρου των Σπετσών:

Περί της συντελουμένης Καϊφαϊκής προδοσίας πλειστάκις έχομεν συζητήσει. 
Τα Ορθόδοξα «Άγια των Αγίων» μολυνθέντα ήδη, δια της κατακριτέας αυτομολήσεως 
των «Ορθοδόξων» Προκαθημένων των, προς τον οργανισμόν του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου των Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), ασφυκτιούν θανασίμως εκ του της «συνεργασίας» 
και «συνυπάρξεως» εναγκαλισμού του επαράτου Οικουμενισμού, όστις, ως προσφυώς 
ελέχθη, «μη έχων όρια ο ίδιος αγωνίζεται να εξαφανίση και καταστρέψη τα όρια της 
Εκκλησίας του Χριστού». Ήδη, συζητείται, όχι μόνον περί ενώσεως με όλους τους 
Χριστιανούς ακόμη και με Ιουδαίους, αλλά και ότι πας ζων επί της γης, είναι μέλος της 
«Εκκλησίας», δηλ. της … «Παγκοσμίου εκκλησίας» των Οικουμενιστών! Απολύτως 
πιστεύομεν, ότι η των Εικονομάχων κακοδοξία αποτελεί μικρογραφίαν της 
καταβαλλομένης σήμερον προσπαθείας δια την ολοκληρωτικήν καταστροφήν της 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, την Οποίαν δια του ιδίου αυτού αίματος, εθεμελίωσεν ο 
Κύριος, και οι απ΄ αιώνος μάρτυρες και ομολογηταί ανήγειραν εις Ναόν περικαλλούς 
ευπρεπείας και ωραιότητος. Το πνεύμα της πλάνης και ασεβείας αντιληφθέν, ότι η 
ποικίλη κατά των Ορθοδόξων βία ολίγα κατορθοί, εδίδαξε τους συγχρόνους υιούς του 
σκότους, να μετέρχωνται του λοιπού τας μεθόδους της «συνυπάρξεως», «συνδιαλλαγής» 
και «αγάπης», ευνουχίζοντες ούτω κατ΄ αρχάς πάσαν ορθόδοξον μαχητικήν διάθεσιν, 
δεσμεύοντες αργότερον ταύτην, και τέλος, ως σύμμαχον παρασύροντες εν τω ιδίω 
αυτών στρατοπέδω, εν πολλοίς μιτροφορούσαν ή ακαδημαϊκή τηβέννω κεκοσμημένην… 
Αλλοίμονον! Αι κορυφαί της Ορθοδοξίας, επί το έργον της προδοσίας! Τω όντι,  «πως 
έπεσαν δυνατοί;» (Β΄ Βασιλ. Α,27). Εσπούδασαν γαρ «εγκαταμίξαι το ψεύδος τη 
αληθεία και τη ευσεβεία την ασέβειαν». Σκοτισθέντες «ουδέν ηγήσαντο το πράγμα 
ουδέ διαφέρειν ευσέβειαν ασεβείας ενόμισαν», οίτινες «τω Αντιχρίστω την οδόν 
παρασκευάζουσιν». Αληθώς, «πως εγένετο πόρνη πόλις πιστή Σιών, πλήρης κρίσεως 
εν η δικαιοσύνη εκοιμήθη εν αυτή, νυν δε φονευταί;» (Προφ. Ησαϊου, α,2). Ήδη, ο 
Οικουμενισμός έχει εις τα δίκτυά του, καθώς γνωρίζετε, απάσας τας τοπικάς 
Ορθοδόξους Εκκλησίας. Η ένωσις έχει τελεσθή, τουλάχιστον εις επίπεδον κορυφής. 
Το μόνον, όπερ αναμένουν οι οπαδοί της, είναι η κατάλληλος διαφώτισις του λαού, 
ώστε να την δεχθή και ούτος άνευ «ανταρσιών» και «επαναστάσεων».

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ " Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ " ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 20.30....ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ....

Σήμερα Πέμπτη 19 Οκτωβρίου ( Ν.Η ) και ώρα 20.30 θα γίνει ξανά ομολογιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Ορθοδόξων Χριστιανών κατά της βλάσφημης παράστασης " Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ " που παίζεται στο θέατρο Αριστοτέλειον ( Εθνικής Αμύνης 2 - Απέναντι από τον λευκό πύργο ) στην Θεσσαλονίκη.

Οι πιστοί , κληρικοί και λαϊκοί που ήταν παρών χθες στην ομολογιακή συγκέντρωση , δήλωσαν ότι δεν θα σταματήσουν τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας όσο θα συνεχίζεται να παίζεται αυτή η βλάσφημη παράσταση κατά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου μας.

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=13534&p=35904#p35904

π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς :

 Διά νά μήν συμμετέχη στήν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὑπάρχει ἕνας καί μοναδικός τρόπος ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τούς ἱερούς Κανόνες καί τούς ἁγίους Πατέρες παραδεδομένος, ἡ ἀποτείχισις. Οἱ  Ἀντιοικουμενιστές ὅμως δυστυχῶς  ἔχουν ἐφεύρει σήμερα καί ἄλλον τρόπο, ὁ ὁποῖος διδάσκει ὅτι δύνασαι νά μήν συμμετέχης στήν αἵρεσι, ἐνῶ εἶσαι ἐνσωματωμένος ἐκκλησιαστικά μέ τούς αἱρετικούς, ἀρκεῖ νά ἔχης Ὀρθόδοξο φρόνημα.  Πρόκειται δηλαδή, μέ ἄλλα λόγια γιά τήν  θεωρία τοῦ βολέματος καί τοῦ χαρτοπολέμου, τήν ὁποία πολλάκις ἔχουμε ἐπισημάνει.

Που ο Κλήρος του Νέου και του Παλαιού κατά της βλάσφημης παράστασης " Η ώρα του Διαβόλου " ;;


Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα της Κυριακάτικης Ομιλίας (22 Οκτ.) του π.Νικολάου Μανώλη

Την ερχόμενη Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, στις 10:15 το πρωί, ο π. Νικόλαος Μανώλης, στην αίθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"*, θα κάνει την καθιερωμένη του 2ωρη Ομιλία, στα πλαίσια της σειράς Ομιλιών ''Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα'' (σχετική ανακοίνωση)Τα θέματα της Κυριακής αυτής είναι τα εξής: 

Seleo.gr - Πατήρ Κλεομένης: Πατσαβούρα η Σαμαρά, αλήτης ο Χρανιώτης


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΨΕ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: 8μ.μ. στον κινηματογράφο Αριστοτέλιον Στη Θεσσαλονίκη
1) ΠΡΟΣΟΧΗ: 
ΝΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΨΕ. 


ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΑΛΕΣΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά την προκλητική αδιαφορία του αντίχριστου και ανθελληνικού κράτους να σεβαστεί την χριστιανική μας πίστη και να επέμβει ο εισαγγελέας για να σταματήσει το βλάσφημο έργο "η ώρα του Διαβόλου", που παρουσιάζει την Παναγία μας ........................

ΚΑΛΟΥΜΕ σε πανορθόδοξο συλλαλητήριο 
έξω από το θέατρο Αριστοτέλειον 
σήμερα  ΠΕΜΠΤΗ  19/10  και  ώρα  20.00.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την αδυναμία-αδιαφορία του κράτους να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες από τα βρωμερά αναρχικά σκουπίδια που άναδρα εχθές επιτέθηκαν και χτύπησαν τον Πατέρα Ευθύμιο στην οδό Αγγελάκη.


Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ και ο ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ των πιο ιερών προσώπων της Ορθόδοξης πίστης μας ΔΕΝ θα περάσουν.

ΟΛΟΙ απόψε 8μμ στον κινηματογράφο Αριστοτέλειον.
Παρακαλούμε κοινοποιήστε !

http://scripta---manent.blogspot.ca/2017/10/blog-post_145.html

Που είναι ο Ορθόδοξος Κλήρος και Λαός της Θεσσαλονίκης; -- Ένταση και ξύλο με τα ΜΑΤ στην διαμαρτυρία κατά της παράστασης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ''Πατερικά Θέματα & Εκκλησιαστική Επικαιρότητα'' -Κυριακές με τον π.Νικόλαο Μανώλη


Κάθε Κυριακή στις 10:15 πμ., η 2ωρη πρωινή Ομιλία του π.Νικολάου Μανώλη, στην αίθουσα “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ” του “Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου άγιος Ιωσήφ ο Ήσυχαστής. Εξετάζεται η Ορθόδοξη Πίστη μας μέσα από τα μάτια των αγίων Πατέρων και αναλύεται η εκκλησιαστική επικαιρότητα με ανδρείο φρόνημα και ανυποχώρητη διάθεση κατάθεσης ομολογιακού στίγματος.
(Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: Τηλέφωνο Συλλόγου: 2310515786, κινητό τηλέφωνο π. Νικολάου Μανώλη: 6936981200)