Ο φλογερός αγωνιστής της Ορθοδόξου πίστεως Κοσμάς Φλαμιάτος το 1840 εξαπέλυσε δριμύτατον «κατηγορώ» εναντίον του αντιχρίστου Μασωνο-Οικουμενισμού

Με λόγον του, που ανεγνώσθη από πολλούς ιερείς εις τους ιερούς ναούς της νήσου Κεφαλληνίας. Εις τον λόγον του αυτόν ο Φλαμιάτος εκεραυνοβολούσε το Μασωνο-Οικουμενιστικόν τέρας ως εξής :

«Τα πρώτα μέτρα των εχθρών της πίστεως απ΄ αρχής εστάθησαν να έμβωσιν εις αυτά τα άγια των αγίων, εις αυτό το θυσιαστήριον, να λάβωσι, δηλαδή, λαθραίως και αναισθήτως το πηδάλιον, και την διεύθυνσιν της καθ΄ ημάς Εκκλησίας, φρικωδέστατον και ανέκδοτον μέχρι τούδε φαινόμενον, εις όλα τα χρονικά της Ορθοδοξίας, και ως εκ τούτου να εξαλείψωσι κατά μικρόν και ανεπαισθήτως όλην την ορθόδοξον Ιεραρχίαν, όλον το Ιερατικόν και μοναδικόν τάγμα, να μορφώσωσι κατά το πνεύμα της διαφθοράς και της πλάνης όλην την ελληνικήν και σλαβικήν και λοιπήν απανταχού ορθόδοξον νεολαίαν, και κατά το πνεύμα αυτής της πλάνης, να μορφώσωσι νέον ψευδώνυμον κλήρον, να διαλύσωσι κάθε δεσμόν αγάπης και αρμονίας εις όλους τους Ορθοδόξους, να ανατρέψωσι κάθε τάξιν είτε εκκλησιαστικής, είτε πολιτικής, είτε ηθικής και συγγενικής πειθαρχίας, να ανοίξωσιν όλον τον χείμαρον της διαφθοράς, όλον το πνεύμα της αποστασίας και αναρχίας υπό το πρόσχημα της Ελευθερίας· όλα τα εμφύλια και οικιακά σχίσματα…».

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δείτε παρεμπιπτόντως και το νέο λογότυπο του Βατικανού για την επίσκεψη του πάπα στην Μιανμάρ. Δείτε το σύμβολο:


http://media02.radiovaticana.va/photo/2017/08/28/RV27767_Articolo.jpg

http://cathygnarchdiocese.org/wp-content/uploads/2017/08/1-1.jpg

Ανώνυμος είπε...

https://www.ncronline.org/sites/default/files/20170828T0859-11221-CNS-POPE-MYANMAR-BANGLADESH.jpg

Να προσθέσω στο παραπάνω σχόλιό μου ότι είναι σημαντικό να παρατηρήσετε και το επίσης νέο λογότυπο της επίσκεψεως του πάπα στο Μπαγκλαντές. Ο σταυρός αναδύεται από ένα άνθρος λωτού. Έτσι ακριβώς, σύμφωνα με την αρχαία αιγυπτιακή μυθολογία ο αρχαίος ψευδοθεός του ήλιου, Ρα, αναδύθηκε από τα αρχέγονα νερά του Χάους....
Ουσιαστικά παρατηρούμε ξανά και ξανά την ίδια προώθηση των συμβόλων της καρδιάς, του λωτού και των τριγώνων από τον τωρινό "αρχηγό" της παναίρεσης.....

Αλέξανδρος